Güncel
Yükleniyor...
İkinci oturum olan AYT, işin detayına inen ve daha fazla konunun bulunduğu bölümdür. Yorumlamadan ziyade bilgi birikiminiz ile çözmeniz gereken sorular vardır. Bu oturumda kendi alanınız ile ilgili soruları çözmeniz gerekiyor. Fakat süreniz kalmışsa diğer alan sorularını da çözebilirsiniz. YKS Konu Dağılımı nın ikinci aşaması olan AYT karşınızda. Şimdi AYT Konu Dağılımına bakalım.

ayt konuları

AYT Matematik Konu Dağılımı

1) Temel Kavramlar2) Sayı Basamakları
3) Rasyonel Sayılar4) Ondalıklı Sayılar
5) Basit Eşitsizlikler6) Mutlak Değer
7) Üslü Sayılar8) Köklü Sayılar
9) Çarpanlara Ayırma10) Denklem Çözme
11) Oran-Orantı12) Problemler
13) Fonksiyonlar14) Kümeler
15) Permütasyon16) Kombinasyon
17) Binom18) Olasılık
19) İstatistik20) 2. Dereceden Denklemler
21) Karmaşık Sayılar22) Parabol
23) Polinomlar24) Mantık
25) Modüler Aritmetik26) Eşitsizlikler
27) Logaritma28) Diziler
29) Seriler30) Limit ve Süreklilik
31) Türev32) İntegral

AYT Geometri Konu Dağılımı

1) Üçgen2) Analitik Geometri
3) Özel Dörtgenler4) Çemberde Açı
5) Çemberde Uzunluk6) Dairede Alan
7) Katı Cisimler8) Noktanın Analitik İncelenmesi
9) Vektörler10) Doğrunun Analitik İncelenmesi
11) Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller12) Uzay Geometri
13) Dönüşümlerle Geometri14) Trigonometri
15) Çemberin Analitiği16) Dönüşümlerle Geometri
17) Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)18) Parabol
19) Elips20) Hiperbol

AYT Edebiyat Konu Dağılımı

1) Güzel Sanatlar ve Edebiyat2) Metinlerin Sınıflandırılması
3) Şiir Bilgisi4) Söz Sanatları
5) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı6) İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
7) Halk Edebiyatı8) Divan Edebiyatı
9) Edebiyat Akımları10) Tanzimat Edebiyatı
11) Servet-i Fünun Edebiyatı12) Fecr-i Ati Edebiyatı
13) Milli Edebiyat14) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
15) Batı Edebiyatı

AYT Tarih Konu Dağılımı

1) Tarih Bilimine Giriş2) Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3) İlk Türk Devletleri4) İslam Tarihi ve Uygarlığı
5) Türk-İslam Devletleri6) Türkiye Tarihi
7) Beylikten Devlete (1300-1453)8) Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9) Arayış Yılları (17. Yüzyıl)10) Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11) En Uzun Yüzyıl (1800-1922)12) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
13) 1881’den 1919’a Mustafa Kemal14) Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
15) Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler16) Türk İnkılabı
17) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri18) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
19) Atatürk’ün Ölümü20) Yüzyılın Başlarında Dünya
21) İkinci Dünya Savaşı22) Soğuk Savaş Dönemi
23) Yumuşama Dönemi ve Sonrası24) Küreselleşen Dünya
25) Türklerde Devlet Teşkilatı26) Türklerde Toplum Yapısı
27) Türklerde Hukuk28) Türklerde Ekonomi
29) Türklerde Eğitim30) Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konu Dağılımı

1) Doğal Sistemler2) Beşeri Sistemler
3) Mekansal Bir Sentez: Türkiye4) Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5) Ülkeler ve Uluslararası Örgütler6) Çevre ve Toplum

AYT Mantık Konu Dağılımı

1) Mantığa Giriş2) Klasik Mantık
3) Mantık ve Dil4) Sembolik Mantık

AYT Psikoloji Konu Dağılımı

1) Psikoloji Bilimini Tanıyalım2) Psikolojinin Temel Süreçleri
3) Öğrenme Bellek Düşünme4) Ruh Sağlığının Temelleri

AYT Sosyoloji Konu Dağılımı

1) Sosyolojiye Giriş2) Birey ve Toplum
3) Toplumsal Yapı4) Toplumsal Değişme ve Gelişme
5) Toplum ve Kültür6) Toplumsal Kurumlar

AYT Din Kültürü Konu Dağılımı

1) İnanç2) İbadet
3) Hz. Muhammed (S.A.V)4) Vahiy ve Akıl
5) Ahlak ve Değerler6) Din ve Laiklik
7) Din, Kültür ve Laiklik

AYT Fizik Konu Dağılımı

1) Fizik Bilimine Giriş2) Madde ve Özellikleri
3) Hareket ve Kuvvet4) Enerji
5) Isı ve Sıcaklık6) Elektrostatik
7) Elektrik ve Manyetizma8) Basınç ve Kaldırma Kuvveti
9) Dalgalar10) Optik
11) Kuvvet ve Hareket12) Çembersel Hareket
13) Basit Harmonik Hareket14) Dalga Mekaniği
15) Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive16) Modern Fizik
17) Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konu Dağılımı

1) Kimya Bilimi2) Atom ve Periyodik Sistem
3) Modern Atom Teorisi4) Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5) Kimyasal Hesaplamalar6) Asit, Baz ve Tuz
7) Maddenin Halleri8) Gazlar
9) Karışımlar10) Sıvı Çözeltiler
11) Kimya ve Enerji12) Tepkimelerde Hız ve Denge
13) Kimya ve Elektrik14) Karbon Kimyasına Giriş
15) Organik Bileşikler16) Endüstride ve Canlılarda Enerji
17) Kimya Her Yerde18) Hayatımızdaki Kimya

AYT Biyoloji Konu Dağılımı

1) Biyoloji Bilimi2) Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3) Hücrenin Yapısı ve İşlevi4) Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5) Üreme6) İnsanda Üreme Sistemi
7) Kalıtım8) Modern Genetik Uygulamaları
9) Ekosistem Ekolojisi10) Dünyamız
11) Canlılarda Enerji Dönüşümü12) Solunum
13) İnsan Fizyolojisi14) Endokrin Sistemi
15) Duyu Organları16) Destek ve Hareket Sistemi
17) Sindirim Sistemi18) İnsanda Sinir Sistemi
19) Dolaşım Sistemi20) Genden Proteine
21) Hayatın Başlangıcı ve Evrim22) Bitkisel Dokular
23) Bitki Biyolojisi24) Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: