Güncel
Yükleniyor...
Maliye politikası hükümetlerin, istihdam, büyüme ve enflasyon gibi belirli amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla gelir toplama, harcama yapma ve borçlanma  yöntemlerini şekillendirmeleridir.

maliye politikası araçları

Vergi, harcamalar, borçlanma ve diğer politikalar olarak dört temel üzerine kurulu olan maliye politikası, değişen ismiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Yaptığı harcamalar ile gelir artırıcı etkiler yaratırken, topladığı vergiler ile gelir düşürücü bir etki söz konusu olabilmektedir. Daha anlaşılır haliyle devletin istihdam, gelir, fiyatlar genel düzeyi gibi değişkenleri etkilemek için uyguladığı politikalardır.

Geniş anlamda maliye politikası, kamu harcamaları ve gelirleri gibi kamu sektörünün mali değişkenlerinin miktar ve bileşiminde iktisat politikası amaçlarını gerçekleştirmek için yapılan düzenlemeler olarak da tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda devlet sahip olduğu mali araçları; fiyat istikrarını, tam istihdamı, ekonomik büyüme ve gelişmeyi, adil bir gelir ve servet dağılımını sağlamak adına kullanır. Ek olarak konjonktürel dalgalardan arınmış istikrarlı ekonomik yapıyı korur.

Maliye politikası amaçlarına ulaşabilmek için kamu harcamaları, kamu gelirleri, borçlanma ve bütçe politikası ile ekonomiye yapılan müdahaleler maliye politikasının konusudur. Maliye politikasının başarılı olabilmesi için aşağıdaki politikaların ahenkli bir biçimde yürütülmesi gerekir;
 • Gelirler politikası; Devletin ücret ve fiyatların oluşum sürecine doğrudan müdahale ettiği politikalardır.
 • Dış ticaret politikası; ticari dengeyi sağlamak amacıyla izlenen politikalarıdır.
 • Para politikası; fiyat istikrarını sağlamak amacıyla izlenen politikalardır.

Maliye Politikası Araçları
 • Kamu harcamaları
 • Kamu gelirleri
 • Bütçe açık fazlası
 • Borçlanma

Maliye Politikası Amaçları
 • Kaynak tahsisinde etkinliği sağlamak
 • Gelir dağılımında adaleti sağlamak
 • Ekonomik istikrarı sağlamak
 • Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak

0 Yorumlar: