Güncel
Yükleniyor...
Hiç beklemediğiniz anda aniden bire karşınıza çıkan ikiz kardeşlerin, birbirlerinin kopyası olacak kadar olan benzerliği sizi şaşırtabilir. Peki ikiz kardeşler niçin birbirlerine çok benzeri? İkiz kardeşleri ayırt etmenin bir yolu var mı? Çoğul gebeliklerde ana karnındaki kardeşlerin birbirlerinden ayrılan esas özelliklerini sizler için araştırdık. İşte tek yumurta ikiziyle çift yumurta ikizleri arasındaki farklar nelerdir?

Tek ve Çift Yumurta İkizleri Arasındaki Fark Nedir?


Tek ve Çift Yumurta İkizi Nedir?


 Fiziksel anlamda birbirlerine tıpa tıp benzerliğiyle dikkat çeken bebekler, pek çok çiftin sahip olmak istediği bir hayaldir. Bunun için çiftler her ne kadar türlü yöntemleri deneseler dahi türünde en birincil etken genlerdir. Akrabalık bağlarında ikiz bebe doğurma ihtimalinin çok olduğu bu tarz gebeliklerin oluşması iki şekilde yapılıyor. Çift yahut ikiz olarak dünyaya gelen bebeklerde, iki yumurtanın baba adayından gelen 2 tane meni ile döllenmesiyle 2 meydana gelerek çift yumurta ikizlerini oluşturur.

Tek yumurta ikizlerinde şayet yumurtayı baba adayından gelen 1 tane meni döllüyor. Oluşan 1 tane zigotun bölünmesiyle tek yumurta ikizi oluşuyor. Dünyaya gelen ikiz bebeklerin tek yumurta mı aksi halde çift yumurta mı oldukları doğum esnasında eksperler yönünden kolayca anlaşılır. Bazı ikiz bebekler, büyüdüklerinde birbirlerine tıpa tıp benzeseler dahi bazıları tamamıyla değişik olabiliyor. Peki bu hale niçin olan tek yumurta ikizleriyle çift yumurta ikizlerinin farkları neler?

Tek ve Çift Yumurta İkizleri Arasındaki Fark Nedir?


 Tek ve çift ikizler arasındaki esas farklar şunlardır:

  • Tek yumurta ikizlerinin cinsiyetleri her daim tıpkı olur iken, çift yumurta ikizlerinde cinsiyetler değişik olur.
  • Tek yumurta ikizlerinde 1 zigot, çift yumurta ikizlerinde 2 zigot meydana gelir.
  • Tek yumurta ikizlerinin genotip ve fenotipleri birebirdir. Ancak, çift yumurta ikizlerinde farklıdır.
  • Çift yumurta ikizleri birbirlerine benzemeyebilir, tek yumurta ikizleri birbirlerinin kopyası gibidir.
  • Her iki ikiz türünde dahi 2 yer alır.
  • Tek yumurta ikizlerinin kalıtsal yapıları tıpkı olur.
  • Çift yumurta ikizlerinin tek tek plasentası ve su kesesi vardır. Tek yumurta ikizlerinde ayrılmayı sağlayan aşılanma 1-4 gün arasında gerçekleşirse ikizlerin farklı plasenta ve su kesesi olur. 4-8. gün arası meydana gelirse tek bir plasentada 2 farklı su kesesi oluşacaktır.
  • Tek yumurta ikizlerinde naturel bir klonlama söz hususu olacağından fiziki olarak birbirlerine çok benzerler.

Tek Yumurta İkizler Nasıl Oluşur?


 Tek yumurta ikizleri biçiminde dahi bilindik monozigotik ikizler, bir meni yönünden döllenen bir yumurtadan gelişirler. Monozigotik ikizlerin görülme sıklığı, doğurganlık yardımı olmayan 250 gebelikte aşağı yukarı 1’dir. Tek yumurta ikizleri tek bir meni yönünden döllenen tek bir yumurta olarak başlar ve başlangıçtan itibaren yumurta ikiye bölünür. Ayrılmanın ne kadar er gerçekleştiğine tabi olarak, monozigotik ikizler tıpkı plasenta (monokoryonik) ve tıpkı amniyotik kese (monoamniyotik) paylaşabilir yahut paylaşmayabilirler.

Yumurta 0 ve 3. günler arasında bölünürse, ikizlerin farklı plasentaları (dikhorionik) ve amniyotik keseleri (diamniyotik) olur. Yumurta 4 ve 8. günler arasında ayrılırsa, ikizler tıpkı plasentayı paylaşır ve farklı amniyotik keselere sahip olur. Yumurta 9 ve 12. günler arasında ayrılırsa, ikizler tıpkı plasenta ve amniyotik kese paylaşırlar. Yumurta 13 gün sonra parçalanırsa, ikizler yapışık olurlar. Tek yumurta ikizleri her daim tıpkı cinsiyette olurlar ve tıpkı DNA’ya sahiptirler. Ancak bu onların tamamıyla tıpkı olduğu manasına gelmez. Tam olarak tıpkı görünmeyebilirler, değişik zevklere ve deneyimlere sahip bireyler olarak gelişirler.

Çift Yumurta İkizleri Nasıl Oluşur?


 Dizygotik veyahut diğer adıyla çift yumurta ikizler, monozigotik ikizlerden değişik olarak meydana gelir. Tek bir yumurta yerine, bu ikizler, eş vakitli bir yumurtalıktan salınan iki farklı yumurta iki değişik meni yönünden döllendiğinde oluşmaktadır. Her zigot kendi kesesinde gelişir ve kendi plasentasına sahiptir. Dizygotik ikizlerin doğum oranı dünyaya göre değişir. 1.000 gebelikten aşağı yukarı 1’i Japonya’dahi bu ikizlerin doğumuna niçin olurken, 20 gebelikten aşağı yukarı 1’i birtakım Afrika ülkelerinde ikiz doğum gerçekleştirmektedir. Monozigotik ikizlerin tersine, her bir dizygotik ikiz her daim kendi amniyotik likit dolu iç kesesinin içerisinde büyür ve her biri kendi plasentasını geliştirir. Bununla beraber, zigotlar uterusta birbirine yakınsa, iki plasenta ara sıra bir ultrasonda bir olarak görünebilir.

Gelişimdeki bu besbelli değişiklikler sebebiyle, dizygotik ikizler tıpkı kalıtsal materyali paylaşmayacak ve tıpkı olmayacaklardır. Çoğu iki kardeşle tıpkı sayıda geni paylaşır. Ayrıca, monozigotik ikizlerin tersine, dizygotik ikizler değişik cinsiyetleri olur. Bazı ender hallerde, dizygotik ikizlerin değişik babaları olur. Bu, bir yumurta bir babadan gelen meni yönünden döllenirken, ikinci yumurta diğer bir babadan gelen meni yönünden döllendiğinde gerçekleşmektedir.

Tek Yumurta İkizlerinin Benzer Olmasının Nedeni


 Tek yumurta ikizlerinde ki olağanüstü benzerliğin altında yatan esas etken, döllenen tek bir yumurtanın ikiye ayrılarak benzeri kalıtsal özellikleri taşımasından dolayıdır. Tek yumurta ikizi olmalarına karşın benzemeyen kardeşlerin değişimleri doğum ardından beslenme yahut antrenman gibi etkenlerin uygulanmasından ötürü meydana çıkan sonuçtur.

Tek yumurta ikizleri doğum ardından kendilerinde rastgele bir değişimde bulunmasalar dahi birbirlerinden ayrılan birtakım noktalar vardır. Tek yumurta ikizlerinin pek çok özelliğinin benzemesine karşın ana karnındaki gelişimleri esnasında u kesesinin değişik yerlerine dokunmasıyla meydana çıkan parmak izleri farklıdır. Buradan dahi anlaşılacağı gibi parmak izleri genler aracılığıyla değil, döl yatağı içindeki akım gibi türlü etkenlere tabi olarak gelişir. Anne karnındaki ikiz kardeşler kendi benliklerinden çok birbirlerini yani yansımasını ararlar.

İkiz Kardeşleri Ayırt Etmenin Yolu Var mı?


 Çoğul gebeliklerde ana karnındaki kardeşlerin birbirlerinden ayrılan esas özelliklerini sizler için araştırdık. İşte tek yumurta ikiziyle çift yumurta ikizleri arasındaki farklar..

Fiziksel anlamda birbirlerine tıpa tıp benzerliğiyle dikkat çeken ikiz bebekler, pek çok çiftin sahip olmak istediği bir hayaldir. Bunun için çiftler her ne kadar türlü yöntemleri deneseler dahi çoğul hamilelik türünde en birincil etken genlerdir. Akrabalık bağlarında ikiz bebe doğurma ihtimalinin çok olduğu bu tarz hamileliklerin oluşması iki şekilde yapılıyor. Tek yumurta ikizlerinde şayet yumurtayı baba adayından gelen 1 tane meni döllüyor. Oluşan 1 tane zigotun bölünmesiyle tek yumurta ikizi oluşuyor. Dünyaya gelen ikiz bebeklerin tek yumurta mı aksi halde çift yumurta mı oldukları doğum esnasında eksperler yönünden kolayca anlaşılır. Bazı ikiz bebekler, büyüdüklerinde birbirlerine tıpa tıp benzeseler dahi bazıları tamamıyla değişik olabiliyor.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: