Güncel
Yükleniyor...
Öğretim görevlileri başka bir resmi görevi olan veyahut serbest meslek sahibi olan şahıslarda olur. Öğretim görevlileri fakülte profesörler kurulu yönünden verilen öneri ve üniversite senatosu onayı ile yardımcı veyahut temel öğretim üyesi boş kadrolarından birisine belirleme edilerek görevye başlarlar. Nakil tekniği ile gelmiş olan öğretim görevlileri kendi derecelerine tabi olarak maaş alırken serbest meslek sahibi öğretim görevlileri belli bir maaş alırlar. Ders vermek ve aplikasyon yaptırmakla yükümlü olan öğretim görevlisi ile alakalı bilinmesi gerekenleri yazımızda bulabilirsiniz. Peki öğretim görevlisi nedir? Öğretim görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi ne iş yapar? Öğretim görevlisi maaşı ne kadar?Öğretim Görevlisi Nedir?


 Yüksek Öğretim Kurulu yönünden görevlendirilen ve üniversitelerde öğretim veren şahıslara öğretim görevlisi adı verilmektedir. Öğretim görevlisi olabilmek için rastgele bir akademik kariyer koşulu aranmamaktadır. Yüksek lisans veyahut doktora görevlerinde olan bir şahıs dahi öğretim görevlisi olur.

YÖK, üniversiteler için öğretim görevlisi yetiştirmek namına belli dönemlerde öğretim görevlisi başvurularını almaktadırlar. Genel olarak ihtiyacın dört katı seviyesinde bir başvuru alınmaktadır ve şunlar arasından öğretim görevlileri seçilmektedir.

Öğretim Görevlisi Ne İş Yapar?


 Öğretim görevlileri zamanlı veyahut ders saatine tabi olarak ücretlendirilerek üniversitelerin türlü birimlerinde, bilhassa dahi ders verecek öğretim üyesinin bulunmadığı derslerde hususi bilgi ve tecrübeleriyle ders vermeleri için görevlendirilirler. Belli sektör tecrübesine sahip mesleki başarısıyla kendini kanıtlamış bireylerin türlü üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev aldığı bilinmektedir. Kanunda alakalı maddelerde öğretim görevlilerinin her hafta asgari 12 saat ders vermeleri gerektiği alenen belirtilmiştir.

Öğretim Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?


 Bilindiği gibi öğretim üyeleri dahi ders vermekle yükümlüdür ama onların ayrıyeten bilimsel çalışmalar dahi yürütmesi beklenmektedir. Bir öğretim görevlisi dahi şayet isterse bilimsel çalışmalar yürütebilir ama ondan çoğunlukla bilimsel çalışmalar yürütmesi beklenmemektedir. Daha çok ders verme gayeli çalıştırma edilmektedir ve görevi derslerini vermektir.

 • Öğretim görevlisi olmak için verilmiş olan ilana alınacak olan şahıs adedinin 4 katı kadar şahıs incelenmeye başlanır. İnceleme işlemleri esnasında sizin Yüksek Öğrenim Kurumu’na gitmenize lüzum yoktur. Bu işlemler komisyon yönünden yapılacaktır. Ön takdir adımında ALES puanı, lisans not ortalaması, ecnebi dil puanı temel alınacaktır.
 • Ön takdir esnasında almış olduğunuz ALES puanının yüzde 60’ı ve ecnebi dil puanınızı yüzde 40’ı temel alınacaktır.
 • Meslek yüksekokullarına uygulanan müracaatlar esnasında ALES puanının yüzde 70’i, lisans mezuniyet notunun şayet %30 temel alınacaktır.
 • Ön takdir prosedürünü başarı ile tamamlamış olan öğretim görevlisi adayları ön takdir sonrasında yazılı sınava gireceklerdir.
 • Yazılı sınavının sonrasında ikinci takdir adımında geçecek olan öğretim görevlisi adaylarının ALES puanlarını yüzde otuzu, lisans not ortalamasının yüzde otuzu, girmiş olduğu yazılı imtihan notunu yüzde otuzu ve ecnebi dil puanının yüzde onu temel alınarak sıralamaya tabi tutulacaklardır.
 • Boş takım sayısına göre en etkin öğretim görevlisi adaylarının işe alınma sürecinin başlaması için kararname çıkarılır. Çıkarılan kararname sonrasında öğretim görevlileri iş başı yaparlar.

Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?


 Üniversitelerde öğretim görevlisi nasıl olunur diyerek bakıldığı vakit bunun için öncelikli olarak aranan birtakım şartlar olduğunu ifade etmek muhtemel olabilir. Yüksek Öğretim Kurulu bu aşamada ilk olarak rastgele bir lisans programından mezun olmuş olmanız şartını aramaktadır. Lisans mezunu olan bireylerin öğretim görevlisi kademelerine yükselebilmeleri için Akademik Lisans Eğitim Sınavı’na (ALES) girmeleri gereklidir. Başvurularda iddialı bir konuma gelebilmek için ilk olarak ALES sınavından iyi bir puan almanız gereklidir. Başvurularda iddialı olmak istiyorsanız bu puanın asgari 80 seviyesi olması gerekebilir. ALES sınavından sonra sizlerden milletlerarası geçerliliğe sahip olan dil sınavlarından etkin bir netice almanız koşulu istenmektedir. Başvurularda ALES’ten aldığınız puanın yüzde altmışı, dil sınavından aldığınız puanın dahi yüzde kırkı alınacak ve bu yolla sizlere bir puan verilecektir. Ortaya çıkan bu puana göre şayet öğretim görevlisi alımları yapılacaktır. Ön takdir aşamasından sonra adaylar bir dahi yazılı bir sınava doğal tutulmaktadırlar. Bu sınavın iyi geçmesi, şansınızı epey arttıracak bir faktördür. Yazılı sınavın dahi iyi geçmesinin sonrasında ALES puanının yüzde 30’u, lisans ortalamanızın yüzde 30’u, yazılı imtihan sonucunuzun yüzde 30’u ve ecnebi dil sınavının dahi yüzde 10’luk alanı baz alınarak temel puanınız meydana çıkacaktır. Bu puana göre dahi adayla belli bir sıraya konulacak ve görevlendirmeleri dahi bu yolla yapılacaktır.

Üniversite kendine gelen dosyalardan şartları taşıyanları ilk kademe değerlendirmeye tutar. İlk kademe süreci yönetmelikte şu şekilde açıklanmıştır. Sınav jürisi; başvuru eden adaylar arasından duyuru edilen takım adedinin on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ilişkin ALES notunun bulunmaması durumunda, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve ecnebi dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda şayet ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu öneme alarak belirler ve kurumun internet sitesinde duyuru eder. Bu sıralamaya göre son sırada tıpkı puana sahip çok sayıda adayın olması durumunda, bu bireylerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru adedinin duyuru edilen kadronun on katından az olması durumunda, adayların tamamı giriş sınavına alınır.

Öğretim Görevlisi Maaşı Ne Kadar?


Öğretim Görevlisi Maaşı Ne Kadar?


 2020 senesinde öğretim görevlisi maaşları, aşağı yukarı tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi birtakım kıstaslara göre değişiklik göstermektedir. İlk olarak memuriyet derece ve kıdemlerine göre değişiklik gösteren öğretim görevlisi maaşları, sonrasında mesleklerindeki hizmet yıllarına, çalıştıkları ve görev gerçekleştirdikleri bölgelere göre birtakım farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla bu değişkenlere tabi olarak devlet üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak hizmet veren personelin maaşlarının daha az veyahut daha yüksek olması muhtemel olabilmektedir.

Öğretim görevlisi maaşları da aşağı yukarı tüm kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin olduğu gibi 2020 senesinde uygulanan Toplu Sözleşme neticesinde tekrar güncellenmiştir. 2020 senesi Ocak ayı münasebetiyle öğretim görevlisi maaşları 6 bin ila 6 bin 500 TL civarındadır. Bazı kıstaslara ve koşullara göre bu maaş seviyesinden daha az veyahut daha yüksek maaş alan öğretim görevlileri bulunmaktadır.

Öğretim Görevlisi Maaşlarını Etkileyen Faktörler

Öğretim görevlisi maaşlarını büyüleyici parametreler aşikar bulundurulduğunda ilk etapta devlet üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştırma edilen akademik personelin memuriyet statüsü ve mesleğindeki çalışma zamanı yani tecrübe senesi tesirli olmaktadır. Bunun dışında öğretim görevlisi aylıklarında tesiri tespit edilen başka parametreler ve kesintiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Toplu sözleşme zammı,
 • Enflasyon farkı,
 • Aile yardımı ve çocuk yardımı,
 • Akademik personelin uygar durumu,
 • Sigorta,
 • BES kesintisi,
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
 • Bu değişkenlere göre öğretim görevlisi maaşları dahi birbirinden değişiklik gösterebilmektedir.

Öğretim Görevlisi Maaşları 2020

Öğretim görevlisi personeli maaşları, 2020 senesi 15 Ocak’ta aldıkları aylıklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • 7/1 derecede, mesleğine yeni başlayan öğretim görevlisi maaşı, maaş farkıyla beraber 6 bin 121 TL civarındadır.
 • 4/1 derecede meslekte 6 sene tecrübesi tespit edilen öğretim görevlisi maaşı, maaş farkı ile birlikte 6 bin 231 TL civarındadır.
 • 3/1 derecede meslekte 9 sene tecrübesi tespit edilen öğretim görevlisi maaşı, maaş farkı ile birlikte 6 bin 324 TL civarındadır.
 • 1/4 derecede meslekte 25 sene tecrübesi tespit edilen öğretim görevlisi maaşı, maaş farkı ile birlikte 6 bin 702 TL civarındadır.

0 Yorumlar: