Güncel
Yükleniyor...
Kurda yaşanan sert hareketlerin ardından gözler swap işlemlerine çevrildi. Peki, swap işlemleri nedir? Ekonomik ilerlemeler ile alakalı değişik senaryolar konuşuluyor. Gündemde tespit edilen mühim bir mevzu şayet 'swap anlaşması' olarak karşımıza geliyor. Peki swap anlaşması nedir? swap anlaşması neden yapılır? Gelin detaylarıyla beraber öğrenelim.

Swap Anlaşması Nedir?


Swap Nedir?


 Swap yani bir diğer adıyla değişim; iki tarafın bir varlık yahut yükümlülüğe bağımlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler neticesinde meydana çıkan riski en üye indirmek amaçlanıyor. Swap, bilhassa döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı vakitlerde yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması hedefiyle mühim bir vasıta olarak meydana çıkıyor.

Son günlerde şayet salgın sebebiyle ülkelerin azalan dış satım ve turizm gelirlerine tabi olarak finansman gereksiniminin yükselmesi, swap işlemlerini daha ön plana çıkardı. Aynı konjonktürde Türkiye hedefiyle dahi swap anlaşmaları mühim bir durum aldı. Yatırımcı dahi naturel olarak swap haberlerine daha duyarlı duruma geldi. Bu çerçevede swap işlemlerinden büyülenen yatırımcılar swap nedir sorusu ile birlikte en çok bu hususları merak ediyor:

Swap işlemleri nedir, para veyahut döviz swapı nedir, faiz swapı nedir, altın swapı nedir, swap anlaşmaları nelerdir, FED’in swap anlaşması yaptığı bankalar hangileridir, TCMB’nin swap anlaşması yaptığı bankaları hangileridir? Ayrıca Forex yatırımcıları hedefiyle “swap nedir, swap çeşitleri nelerdir, swap yatırımlarımızı nasıl etkiler, forex piyasasında swap programı nasıldır gibi sorular dahi geliyor. Biz bu sorular kapsamında swap konusunu işlemeye çalışalım.

Swap İşlemleri Nedir?


 Swap, iki tarafın belli bir vakit dilimi içerisinde bir varlık yahut yükümlülüğe tabi olarak değişik faiz ödemelerini yahut döviz türünü karşılıklı olarak değiştirdikleri bir değişim sözleşmesidir. Swap, sözcük manası olarak “değiş, tokuş, değişim” manasına gelir. Finans piyasalarında şayet; iki tarafın belli bir vakit dilimi içerisinde bir varlık yahut yükümlülüğe tabi olarak değişik faiz ödemelerini yahut döviz türünü karşılıklı olarak değiştirdikleri bir değişim sözleşmesidir. Forex işlemlerinde, alınan para verecek verilir, satılan para şayet borçlanılır. Swap bedelleri, prosedür uygulanan döviz kurunda konum haline tabi olarak, düşük faiz ve yüksek faiz ilişkisine göre hesaplamaları yapılır.

Swap İşlemleri Nedir?


Swap Anlaşmasının Önemi Nedir?


 Faiz swapları, bugüne kadar yayılan en aktif swap türlerinden biri olmuştur. Bu değişim sistemi şirketler, mali kurumlar ve hükümetler yönünden sık sık kullanılmaktadır. Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, tezgah üstü swap pazarı 2009 yılının ikinci yarısında muazzam bir şekilde 615 trilyon USD'ye ulaşmıştır.

Swap prosedürü önemlidir zira para kazanmak yahut sahip olmak stratejik bir karardır. Faizden kazanmak hedefiyle, bir yatırımcı alım uygulamak hedefiyle kullandıkları para birimine kıyasla yüksek verimli bir para biriminde uzun konum alabilir. Ödünç alınan para biriminin satın alınan para birimini geride bırakması halinde, yatırımcı faizini borçlu olacaktır. Faiz ödemesinden çekinmek hedefiyle, iş gününün nihayetinde kapanmak makul olur. Öte yandan, şayet bir para birimi iyi performans gösteriyorsa ve yatırımcı performansın devam edeceğini öngörüyorsa swap prosedürü takası uzatmanın ve karı artırmanın en iyi yolu olur. Swapın faydaları nelerdir?

 • Kredi arbitrajı yardımıyla işletmeler, fonlama maliyetlerini azaltabilir.
 • İşletmelerde aktif aktif ve pasif idaresi sağlar.
 • Farklı piyasalara ulaşım olanağı sağlar.
 • Yeni kredi kullanım maliyetinin altında bir maliyetle yeni kaynaklara ulaşım olanağı sağlar.
 • Farklı vadelerle sözleşme olanağı sağlar.
 • Ticari sırları korumaya imkan verir.
 • Üstlenilmiş olan riskleri azaltıcı yahut ortadan kaldırıcı tesir yaşatır.

Swap Anlaşması Neden Yapılır?


 Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler neticesinde meydana çıkan riski en üye indirmek amaçlanıyor. Swap, bilhassa döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı vakitlerde yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması hedefiyle mühim bir vasıta olarak meydana çıkıyor.

Finans piyasaları hedefiyle şayet swap, mali araçların yahut nakit akışlarının yahut ödemelerin belli bir zaman hedefiyle değiştirilmesidir. Swap anlaşmalarında umumi olarak iki tarafın mali çalgı alışverişinde bulunduğu ve ortak değişim tarihleri ​​ve iki çalgı akışı olan değişim bacakları ile neticelenen türev sözleşmeler biçiminde dahi görülebilir.

Swap Çeşitleri Nelerdir?


Swap sözcüğünün değişme manasına geldiğini söylem etmiştik nedeniyle bu değişme (değişim)  birçok mali üründe olmaktadır. Swap türlerini dört başlık altında toplayabiliriz.

 • Karşılıklı iki döviz cinsinin el değiştirebildiği para swapları,
 • Aynı para cinsinden faiz oranlarının değişebildiği faiz swapları,
 • Hisse senedi ve indeks getirilerinin değiştirildiği pay ve indeks swapları
 • Emtiaların, menkul kıymetlerin yahut dayanak varlıklarının risklerinin değiştirildiği türlü swap çeşitleri

Para (döviz) Swapları

Para swapları çoğunlukla çapraz döviz swapı biçiminde dahi bilinir, iki değişik para birimindeki kur tehlikesini yönetmek ve faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden faydalanmak hedefiyle uygulanan prosedürdür. Bu stratejide taraflar eskiden anlaştıkları kur üzerinden, iki değişik döviz tutarını, işlemin yapıldığı tarihte değişim eder; işlemin vade tarihinde şayet alakalı para birimlerini anlaştıkları miktar ve şartlarda geri değişim ederler. Böylece kur riski taşımadan, yüksek getiriye sahip diğer kur birimine geçilir.

Para swapı çoğunlukla risk idaresi hedefiyle yapılır. Para değişimi neticesinde şayet risk primine ve kur oranına göre ya faiz geliri elde edilmekte yahut faiz gideri oluşmaktadır.

Para swaplarını daha iyi kavramak hedefiyle swap point kavramını bilmekte yarar vardır. Swap point, swap işlemine mevzu olan iki para birimi arasındaki faiz farkıdır.

Para swapına örneğin EUR-USD para birimleri ile uygulanan swap prosedürünü inceleyelim. Burada Dolar karşılığına Euro borçlandığını düşünelim. İşlemin üç maaş zaman hedefiyle yapıldığını swap pointin 20 baz puan olduğunu farz edelim. Euro borçlanan doğrultu vade nihayetinde 20 baz puan (0,002) maliyet üstünlüğü ile Euro’yu geri verecektir. (USD verecek veren doğrultu USD’yi faizi ile geri aldı) Anlaşmanın yapıldığı gün spot kur 1,0963 olsun dersek, ilkin bu kurdan Euro alan doğrultu vade nihayetinde borçlandığı Euro’yu swap anlaşmasına göre 1.0983’den tekrar USD’ye çevirecektir. Bu örneği bütün para birimleri arasında çeşitlendirmek mümkün.

Faiz Swapları

Faiz swapı, belli bir sermaye tutarı esas alınarak yalnızca iki para biriminin durağan ve parametre olan faizlerinin değiştirilmesidir. Sabit faiz ile borçlanan doğrultu parametre faizle borçlanan doğrultu arasında sermaye değişimi olmadan faiz ödemelerinin değişimi olmaktadır.

Faiz swapları, çoğunlukla kurumların finansman maliyetlerini düşürme, faiz tehlikesini düşürme gibi sebeplerle uygulanmaktadır. Faiz swapı ile faizlerin değiştirilmesinde dört opsiyon vardır.

 • Sabit faizli nakit akışını parametre faizli nakit akışına değiştirmek,
 • Değişken faiz ödemesini durağan faiz ödemesi ile değiştirmek,
 • Değişken faiz ödemesini değişik para biriminin parametre faizine çevirmek,
 • Sabit faizli nakit akışını değişik para birimi durağan faizine çevirmek işlemleri olur.
 • Ayrıca faiz swapı başlığı altında değişik swap çeşitleri dahi vardır. Mesela; vadeden evvela son verme hakkı veren swaplar, vadeli (forward) swaplar, faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar gibi.

Hisse Senedi Swapları

Faiz ve döviz swaplarının çok süregelen tüketimine rağmen pay senedi swapları global piyasalarda son senelerde aktif olmaya başlamış ve alaka gittikçe dahi artmıştır.

Hisse senedi swapı, bir tarafın diğer tarafa bir pay senedinin yahut pay senedi endeksinin getirisini ödediği ve belli bir faiz ödemesi yahut diğer bir pay senedinin yahut pay senedi endeksinin getirisini aldığı iki taraflı bir sözleşmedir. Hisse senedi ve endeks swapları dahi dayanak varlık olan pay ve indeks getirilerini aynıyla yahut kısmen taklit etmektedir.

Hisse senedi/endeks swapları; kurumsal ve ferdi yatırımcılar yönünden portföy çeşitlendirme, portföylerdeki yoğunlaşma tehlikesini azaltma, daha az prosedür maliyetleri ile ecnebi pay senetlerinden getiri sağlama gibi amaçlarla uygulanmaktadır.

Diğer Swap Türleri

Swap çeşitleri piyasaların ve yatırımcının gereksinimlerine göre türlere ayrılmaktadır. Ayrıca tüketimi çok süregelen olmamakla beraber para (döviz) opsiyon swapları, geçişli swaplar, entegre geçişli swaplar, çift para swapları gibi swap çeşitleri dahi vardır.

Swap Anlaşması Nasıl Yapılıyor?


Swap Anlaşması Nasıl Yapılıyor?


 Özellikle iki ülke arasında gerçekleşen swap, yatırımların hızlanması ve ülkelerin birbirlerine dayanak sürecinde ön plana çıkabilir. Swap son günlerde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Swap nedir, ne demek konusunun detayını haberimizde bulabilirsiniz. Swap, değişik para birimlerinin karşılıklı olarak takasını içeren anlaşmadır. Peki swap anlaşması nasıl yapılıyor?

 • Para swap prosedürü yapıldığında tarafların eskiden gerçekleştirdikleri anlaşmaya göre oranlar belirlenir ve her iki doğrultu dahi parayı elinde tuttuğu sürece belli bir ödeme alır. Anlaşma nihayetinde para dahi karşılıklı iade edilir.
 • Faiz swap işleminde kullanılacak olan anne para üzerinden faizler hesaplamaları yapılır ve türlü vadelerde bu faiz ödemesi yapılır.
 • Döviz swap işleminde gene vade tarafında faiz ödemesi yapılır. Ancak anne para değişimi gerçekleşmez, borçların faiz ödeme yapısı değişir.
 • Her iki doğrultu dahi değişim ettiği parayı elinde tutarak bir teminat verir. Bu dahi değişim edilen para birimleri üstünde bir yatırım kuvveti oluşturur.

Swap İşlemleri Kimler Arasında Yapılır?


 Swap işlemlerinde taraflar şayet kurumsal ve ferdi yatırımcılardır. Kurumsal yatırımcılar arasında milletlerarası fonlar, bankalar, merkez bankaları, mahalli yönetimler, şirketler, dış alımcı ve ihracatçı kuruluşlar, finans kurumları, bankalar, emeklilik fonları, sigorta fonları sayılabilir.

Swap işlemleri sigorta firmaları, emeklilik fonları, bankalar gibi kurumların risk yönetimine imkan tanırken diğer yandan riskten korunma fonlarının yahut yatırımcıların spekülatif getiri dahi elde etmesine imkan vermektedir.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: