Güncel
Yükleniyor...

Demokrasi Nedir?


Devlet çerçevesinde ki grupların ve toplulukların; eşit şartlarda kendini yönetmesine demokrasi adı veriliyor. Demokrasi kelimesi kısaca, halk egemenliği anlamına geliyor. Demokraside ki egemenlik gerçek sahiplerini; birey ve halk olarak ifade edebiliriz. Vatandaşların ve tüm üyelerin demokrasi de, devlet politikalarını şekillendirme hakları vardır. Genel olarak demokrasi, devletin yönetimi şekli olarak biliniyor; fakat çeşitli kurumlar, sivil kuruluşlar, üniversiteler ve daha birçok yerlerde de yönetim konusu bakımından demokrasinin varlığı söz konusudur.

Demokrasi tanımıyla alakalı tartışmalar hala günümüzde devam ediyor. Özellikle; demokrasiyle alakası olmayan devletlerin sözde demokratik olmaları, ülkelerde ki kurumların bazılarının görüşlerinin haklı çıkarılması adına demokratik ifadeler kullanmaları gibi hususlar demokrasiyi tartışma konusu yapmıştır.

Demokrasinin Özellikleri

Demokrasinin özellikleri çok önem teşkil ediyor. Özgür ve adaletli şekilde özellikle yöneticinin seçimi çok önemlidir. Demokratik yönetimde olmazsa olmaz ilk husus; kişiye tanınan seçme hakkıdır diyebiliriz. Kişi hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan tamamen kendi hür iradesiyle, seçime katılabilir. Aynı zamanda demokrasinin varlığına kanıt olan başka bir husussa; kanun eşitliğidir. Kesinlikle demokraside, vatandaşlar arasında statüye bakılarak ayrım yapılamaz. Her vatandaş aynı haklara sahiptir. Herkes politik düzende aynı zamanda, etkin şekilde rol oynamalıdır. Böylelikle; vatandaşlarla yönetim arasında da, sınıf farkı asla oluşmaz. Ayrıca demokrasi ile vatandaş hakları da daha iyi korunmuş oluyor.

Demokrasinin Özellikleri
Demokrasi

Demokrasi Araçları Nelerdir?

Demokrasi araçları; meclis, çoğunlukçuluk ve seçim olmak üzere 3 araçtan oluşuyor.

Meclis: Vatandaş oylarıyla seçilmiş olan vekillerin toplanıp, yasamayla yürütmenin sorumlu tutulduğu kuruldur.
Çoğunlukçuluk: Yönetim tarafından alınan kararlar eğer çoğunluğun isteğine uygunsa, bu durum çoğunculuğu ifade etmiş olur.
Seçim: Kanunlara, yönetmeliklere uygun olacak surette yönetici ve kanun koyucular arasından seçilip oy kullanma işleminin gerçekleştirilmesidir.

Demokrasinin Değişmeyen İlkeleri


  1. Eşitlik
  2. Temel özgürlüklerin ve hakların korunması
  3. Milli egemenlik
  4. Çok partili sistem
  5. Özgürlük


Demokrasinin Geçmişi


Demokrasi geçmişi detaylı olarak incelendiğinde, ilk Eski Yunan’da ortaya çıktığına dair bilgiler var. Tabi ki o zamanlar kullanılan sistem asla bugünün demokrasisini ifade etmiyor. Demokrasinin ortaya çıkmasında ki ana sebepse; bütün vatandaşların oyunu kullanırken eşit haklardan yararlanmasını ifade etmiştir. Fakat o dönemde ki yaşam biçimleri, sosyal düzenler ve kültür nedeniyle eşitlik kavramı kadınları, yabancı kökenlileri ve köleleri kapsamamıştır. Zaman ilerledikten sonra adaletle eşitlik üzerinde yapılan çalışmalarda da toplumsal düzen de gelişmelerde başlamıştır. Gelişmeler özellikle de, 1. Dünya Savaşı’nın sonunda kurulmuş olan devletlerin üzerinde etki göstermiştir. Bununla beraber ortaya daha güçlü demokratik yönetim çeşitleri de çıkmıştır. Fakat demokrasi son sıçrayışını, 2. Dünya Savaşı’nda yapmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra demokrasi, çok geniş coğrafyalara yayılarak modern yönetim tarzı olarak insanların karşısına çıkmıştır.

Demokrasiyle İlgili Kavramlar
Demokrasiyle ilgili kavramlar

Demokrasi Çeşitleri Nelerdir?


Temsili Demokrasi: Halk bizzat kendi seçmesidir. Yani, seçtiği kişiye halkın yönetim hakkını da vermiş oluyor.
Doğrudan Demokrasi: Halkın direkt kendini yönetmesidir. Bu demokrasi çeşidinde, temsilci kesinlikle yoktur.
Yarı Doğrudan Demokrasi: Halk tarafından seçilen kişinin, halkı yönetme sırasında koyduğu kanunların halkın oylamasına sunulmasıdır.

Demokrasiyle İlgili Kavramlar


Demokrasi ve Cumhuriyet: Cumhuriyet kavramı temel olarak, rejimi ifade ediyor. Demokrasi de, Cumhuriyet’in uygulanma şeklini ifade ediyor. Demokratik bir Cumhuriyette; ülke başkanını ve meclisi belirli aralıklarla halk kendisi seçiyor.

Güçler Ayrılığı: Yargı, yasama ve yürütme gibi kavramların devletin çeşitli organlarında bulundurulup iktidarın da sadece bir elde toplanmasına engel olmak amacıyla üç kurumun özellikle birbirini denetlemesidir. Devlet iktidarı üçe bölünü, bunlarında ayrı organları ifade etmesi yaklaşımı, siyasal rejimlerinde aynı zamanda sınıflandırılmasını ifade ediyor.

Demokrasi ve Sekülerizm: Sekülerizm kelime anlamı olarak; liberal demokrat düşünürlerin ortaya atmış olduğu dinle siyasetin birbirinden ayrılmasını savunan düşünceyi ifade ediyor. Liberal demokrat olan kişiler, demokrasinin çoğunluk olarak tiranlığa dönüşmesine engel olmak adına devletin bütün dinlerle mesafeli olmasını ifade ediyor.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: