Güncel
Yükleniyor...
Aktinik Keratoz Nedir?

Aktinik Keratoz Nedir?

Aktinik keratozlar, güneş tarafından hasar görebilen kuru pullu cilt lekeleridir ve güneş güneş keratozları olarak da adlandırılırlar. Aktinik keratozun epidemiyolojisi, popülasyonun genetik yapısına, deri tipine ve yaşam tarzı alışkanlıklarına, özellikle güneşte geçirilen süreye tarafından dünya genelinde çeşitlilik gösterir. Cilt lezyonlarının gelişimini, prognozu etkileyen faktörlere ve bu durumun ne kadar yaygın olduğu hakkında bilgiler yer almaktadır. …

Aktinik keratozlar, güneş tarafından zarar gören kuru pullu cilt lekeleridir ve güneş güneş keratozları olarak da adlandırılırlar. Aktinik keratozun epidemiyolojisi, popülasyonun genetik yapısına, cilt tipine ve yaşam tarzı alışkanlıklarına, bilhassa güneşte geçirilen süreye tarafından dünya genelinde çeşitlilik gösterir. Deri lezyonlarının gelişimini, prognozu etkileyen faktörlere ve bu durumun ne kadar yaygın olduğu hakkında bilgiler yer almaktadır.

Küresel Epidemiyoloji

Aktinik keratoz prevalansı, 40 yaşın üzerindeki Avustralyalı yetişkinlerde tahmini % 37-55 prevalans ile Avustralya‘da en yüksektir. Bu, nispeten açık tenli bir popülasyonda yüksek UV radyasyonuna maruz kalma ile benzer olabilir. Ek olarak, açık hava sporları Avustralya kültüründe çok popülerdir ve neticede güneşte daha artı süre geçirme eğilimindedirler. Karşılaştırmalı olarak, Amerika Birleşmiş Devletleri’ndeki genel aktinik keratoz oranının hemen hemen kadınlarda % 10,2 ve erkeklerde % 26,5 olduğu varsayım edilmektedir. Hem Birleşik Krallık’ta prevalans erkeklerde % 15 ve kadınlarda % 6’dır.
Genel olarak, erkeklerin aktinik keratozdan etkilenme olasılığı kadınlardan daha fazladır, fakat bu, haricen geçirilen sıradan zaman gibi diğer risk faktörleriyle bağlantılı olabilir. Ek olarak, yüksek yağlı bir diyete sahip kişiler, erkeklerde de daha yaygın olan aktinik keratoz gelişme riski daha yüksektir. Aktinik keratoz çoğunlukla beyaz tenli bireyleri etkiler ve aracısız olarak UV radyasyonuna kümülatif maruziyetle bağlantılıdır. neticede, aktinik keratoz insidansı bazı kişilerde yüksektir ve bu kişiler aşağıdaki gibidir:
• Yaşlılar
• Ekvatora Yakın yaşayanlar
• Açık Havada fazla zaman geçirenler örneğin, dışarıda egzersiz veya hobilerle uğraşanlar,
Aktinik Keratoz Nedir?Aktinik keratoz riski kümülatif güneşe maruz kalma ile bağlantılı olduğundan, ihtiyar bireylerin etkilenme olasılığı daha yüksektir. 20-30 yaş arası kişilerde yaklaşık % 10’luk bir prevalans varken, 80 yaşın üzerindeki kişilerde bu oran % 90’dan fazladır. Doğrusu, bir takım dermatologlar, tüm insanların yaşlandıkça sonunda aktinik keratoz geçirdiğine inanmaktadırlar.

Olanak

Aktinik keratozdan en çok etkilenen kişiler açık tenli kişiler olduğundan daha koyu deri tiplerine sahip ırksa grupların etkilenme olasılığı daha düşüktür ve siyah tenli kişilerde aktinik keratoz vakaları nadir görünmektedir. Aktinik keratozlu hastaların çoğunda, UV radyasyonuna maruz kaldığında kolayca yanma ve bronzlaşma yetersizliği ile karakterize edilen Fitzpatrick tip I ya da tip II deri vardır. Durumun yaygınlığı, Fitzpatrick deri tipleri III, IV ve V’e ilerleme esnasında, tip VI cilde sahip olanlarda fazla nadir hale gelene kadar azalır. bununla birlikte, kutanöz malignitelerin, aktinik keratoz olma olasılığı daha düşük olsa bile, koyu tenli bireyleri hala etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Prognoz ve İlerleme Hızı

Aktinik keratozun prognozu genellikle pozitiftir, gözlemli bekleme ve tedavi teknikleriyle, her bir deri yaması sistemik tedaviye lüzum kalmadan ayrı olarak çare edilebilir. Bu durumdan skuamöz hücresel karsinomaya doğru ilerleme hızı belirsiz olduğundan teşhisi takiben kişinin güneşten korunması gibi dağıtılmış faktörlere emrindeki olması muhtemeldir. Yapılan araştırmalar, her yıl 1000 yamada 1’den daha azının kansere dönüşme riski olduğunu göstermiştir. aynı zamanda yapılan diğer çalışmalar, 10 vakadan 1’ine yakın çok daha yüksek bir risk olduğunu bildirmişlerdir. Bağlantı tartışmasız olmasına karşın, belirlenmiş oran bu nedenle belirsizdir. Aktinik keratoz ve diğer tipler de dâhil edinmek üzere malign ve premalign cilt lezyonlarının genel insidansı 1960’lardan bu yanlamasına % 3’cilt % 8’e yükselmiştir.

Aktinik Keratoz Nedenleri

Aktinik keratozun ilk nedeni, güneş ışığından veya bronzlaşma yatakları gibi diğer kaynaklardan gelebilecek ultraviyole (UV) radyasyondur. bununla birlikte, X ışını, endüstriyel kimyasallar ve bir takım ilaçlar gibi deri rahatsızlığının birkaç diğer olası nedeni vardır. Bu nedenlerin ve tehlike faktörleri aşağıdaki gibidir:
Güneşe maruz kalma
Aktinik Keratoz Nedir?Aktinik keratoz vakalarının çoğunluğunun nedeni güneş ışığından gelen ultraviyole radyasyonlardır. UV ışınlarının cilde verdiği hasar kümülatiftir ve bir birey güneşte ne kadar çok süre geçirirse, etkilenme olasılığı o kadar artar. Bu kümülatif etkinin bir sonucu olarak, bireylerin kendilerini jurnal olarak aşırı güneş ışığına maruz kalmaktan koruması, özellikle de sık sık dışarıdaysa önemlidir. Güneş ışığından gelen UV radyasyonunun takriben % 70-80’i bulutlardan geçebilir ve neticede bulutlu günlerde bile potansiyel deri hasarından muaf tutulmaz.
Solaryum salonları
Güneş ışığına aynı şekilde, bronzlaşma salonlarındaki lambalardan gelen ışık da ultraviyole radyasyon yayar ve bu deri hastalığına niçin olabilir. Gerçekten, zararlı UV ışınlarının konsantrasyonu genellikle daha yüksek olduğundan kısa mesafelerden cilde yönlendirilerek zarar verme potansiyelini artırır.
Röntgenler
X ışınlarına maruz kalma da aktinik keratoz gelişimiyle bağlantılıdır ve bu duruma niçin olmakla ilişkilendirilebilir. bu nedenle, X ışınlarının potansiyel olarak zararlı diğer etkilerine ek olarak, olası olan baştan X-radyasyonuna maruz kalmayı en aza indirmek bilgece olur.
Endüstriyel kimyasallar
Bir Takım endüstriyel kimyasallara sıkça maruz kalmak da aktinik keratoza neden olma potansiyeline sahip olabilir. Mesela, polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) taşıyan maddelerle (örneğin kömür ya da zift) çalışan şahısların geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bu, kimyasalın aktinik keratozda oynaması için nedensel bir role sahip olabileceğini düşündürmektedir.
İlaçlar
Bazı ilaçlar sebebiyle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin de aktinik keratozdan etkilenme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni, vücutlarının kendisini UV radyasyonunun zararından gözetmek için daha eksik donanımlı olmasıdır. Ayrıca tıbbi kemoterapi geçmişi olan hastalar, AIDS ilaçları ve organ naklini teşvik etmek için bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar etkilenme olasılığı en yüksek olanlar arasındadır.

Aktinik Keratoz İçin Risk Faktörleri

UV radyasyonuna maruz kalma ve diğer potansiyel nedenler aktinik keratoz gelişiminde büyük rol oynasa da, bunlar tek etken değildir. Bazı kişiler, genotipleri veya diğer faktörler nedeniyle deri durumuna daha yatkındır. Aşağıdaki durumlarda aktinik keratoz olma olasılıkları daha yüksek olabilir. Bu faktörler aşağıdaki gibidir:
• Çilli açık tenli almak
• Sarı ya da kızıl saçlı olmak
• Mavi, yeşil ya da ela gözlü edinmek
• Ekvatorun yakınında yaşamak
• Bir açık hava mesleğinde amaçlamak
Ihtiyar bireyler, UV radyasyonunun cilt hücreleri üzerindeki kümülatif etkisine tabi olarak aktinik keratozdan büyük olasılıkla etkilenir. bununla birlikte, bazı durumlarda genç yetişkinler bile, bilhassa güneşte kayda değer miktarda süre geçirirlerse etkilenebilir.

Aktinik Keratoz Teşhisi

Aktinik Keratoz Nedir?Aktinik keratoz teşhisi genellikle basit gözlem yöntemleriyle yapılabilir, ama teşhisi tasdik etmek için deri biyopsisi ile daha artı test yapılması gerekir. Bunun yanına kan testleri ya da görüntüleme testleri gibi öteki testler genellikle zorunlu değildir. Tedavi olmaksızın skuamöz gözenekli olan karsinomaya ilerleyebildiği için mümkün olduğu kadar erken teşhis edilmesi önemlidir. bununla beraber, zamanında müdahale ile çoğu deri kanseri vakası iyileştirilebilir.

Deri Görünümü

Aktinik keratozu tanımlamak için derideki karakteristik yamaların kolay bir incelemesi genellikle yeterlidir. Derinin ve cildin dokusunun yamalar üzerindeki görünümü genellikle teşhis için yeterli olur. Aktinik keratozun göstergesi olabilecek tipik işaretler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Deride ovulduğunda ağrılı olabilecek sert bir yama (görünmeyebilir)
• Etkilenen bölgede ciltte kaşıntı veya yanma
• Kuru dudaklar
Belirtilerinin sabit olmadığını ve sert yamaların zamanla gelip gidebileceğini bilmek gerekir. Yamalar ciltte görünebilir ve birkaç ay kalabilirken arkasından kendiliğinden iz bırakmadan pul pul dökülür ve yerini pürüzsüz bir cilt alır. Yamalar çoğu durumda, genellikle kişi güneş ışığından yeterli koruma olmadan haricen zaman geçirdikten kısa bir zaman sonradan her tarafta ortaya çıkar.

Cilt Biyopsisi

Bazı durumlarda teşhisi onaylamak için deri biyopsisi gerekir ve bu, lezyon daha ilerlemişse veya hastada cilt kanseri öyküsü varsa, skuamöz hücre karsinom teşhisini çıkarmak için yaygın olarak kullanılır. Bu prosedür tipik olarak, bir pratisyen hekim kadar lokal anestezik enjeksiyon kullanılarak alınabilen, etkilenen bölgeden bir cilt numunesinin alınmasını içerir. Numune sonra mikroskop aşağıda bütün olarak analiz edilmek üzere bir laboratuvara gönderilir.

Referans

O Kadar çok aktinik keratoz vakası, dermatoloğa gerek kalmadan bir pratisyen hekim tarafından iyice idare edilir. bununla birlikte, bir takım durumlarda daha ileri değerlendirme için bir dermatoloğa sevk gerekebilir. Bu durumlar aşağıdaki gibidir:
• Teşhis süresiz olduğunda
• Cilt yamaları şiddetli veya yaygın olduğunda
• Semptomlar tedaviye cevap vermediğinde
• Hasta bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alındığında
• İlişkili malignite riski yüksek olduğunda
Aktinik keratozun teşhisinde flüoresans gibi fotosensitize edici bir ilaçla diğer yöntemler de kullanılır. Bu koşul için yerinde bir yönetim planı oluşturulduktan daha sonra, devamlı peşine düşüp takip randevuları genellikle hastanın pratisyen hekimi kadar gerçekleştirilir.

Litaratür:
nhs.uk/conditions/solar-keratosis/Pages/Introduction.aspx
aad.org/public/diseases/scaly-skin/actinic-keratosis
dermnetnz.org/topics/actinic-keratosis/
skincancer.org/skin-cancer-information/actinic-keratosis

Yazan: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: