Güncel
Yükleniyor...
Akut Flasid Miyelit Nedir?

Akut Flasid Miyelit Nedir?

Akut Flaccid Myelitis (AFM), ani adale güçsüzlüğüne niçin olan omurilik iltihabı ile ilişkili bir sağlık koşuludur. Bu, öncelikle çocuklar edinmek üzere her sene dünya çapında bir milyona yakın yeni hastanın kaydedildiği nadir bir durumdur. 2014 yılında bildirilen AFM hastalarının medyan yaşı 7,1 yıldır (4,8 – 12,1 yaş aralığı ile), fakat yetişkinleri de etkileyebilir. AFM, nöronların …

Akut Flaccid Myelitis (AFM), ani kas güçsüzlüğüne neden olan omurilik iltihabı ile ilişkili bir sağlık koşuludur. Bu, öncelikle çocuklar elde etmek üzere her yıl dünya çapında bir milyona yakın yeni hastanın kaydedildiği nadir bir durumdur. 2014 yılında bildirilen AFM hastalarının medyan yaşı 7,1 yıldır (4,8 – 12,1 yaş aralığı ile), fakat yetişkinleri de etkileyebilir. AFM, nöronların hücreli gövdelerinin bulunduğu omuriliğin gri maddesine zarar verir ve bu, merkezi ve periferik asap sistemi arasındaki sinyalleri geçirme yeteneğini etkiler.

AFM İşaretleri ve Belirtileri

AFM semptomları çocuk felci semptomlarına aynı ve bu durumdan etkilenen çocuklar, kol, but, yüz, ağız ve göz kasları dâhil edinmek üzere kaslarda akut zaaf (miyotoni) yaşarlar. Adale güçsüzlüğünün başlangıcı ani gelişir ve bazı hastalar sızı bildirir, hem çocuklarda en yaygın görülen bir takım semptomlar vardır. Çocuklarda ani kas gücü ve ton kaybı fark eden ebeveynlerin, tipik bir AFM semptomu olduğu için tıbbi takviye almaları önemlidir. AFM ile ilişkili motor ve duyusal semptomlar çoğunlukla dağınık ve asimetrik olur.
AFM’nin birincil ayırt edici belirtileri, birkaç gün süren grip sözde semptomların birincil döneminden sonradan ortaya çıkar ve bunlar, solunum ya da gastrointestinal semptomları içerir. Hasta sonra ekstremitelerde akut adale güçsüzlüğünün yanı sıra boyun sertliği ve ağrısı yaşar. Kraniyal sinir anormallikleri ve baş ağrısı yaygın olarak mevcuttur. AFM’den etkilenen kaslar vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kol ve bacak kasları,
• Yüz ve ağız kasları,
• Göz kasları
Akut başlangıçlı adale güçsüzlüğünün yanı sıra, bazı hastalar sancı bildirir, fakat bu tipik değildir. AFM geliştiren çocuklarda en yaygın semptomlar vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kollarda ya da bacaklarda ani adale zayıflığı
• Refleks kaybı
• Sarkık göz kapakları dahil yüz kas sarkması
• Gözleri hareket ettirmede zorluk
• Yutma güçlüğü
• Hitabe bozukluğu
Öteki semptomlar aralarında kollarda ve bacaklarda karıncalanma ve uyuşturma ile idrarı geçme zorluğu bulunur. Semptomların şiddeti, lokalizasyona ve hasar görebilen nöronların sayısına ast olarak değişir ve en şiddetli vakalarda bütün felce yol açabilir. AFM, solunum yetmezliğine neden olabileceğinden, solunumla ilgili kasları etkilediğinde en tehlikelidir. AFM’den şüphelenildiğinde, hastanın hava yolunun korunduğundan belli olmak için önlemler alınmalıdır. AFM’ye önceki bir viral enfeksiyon niçin olduğunda, enfeksiyon ile en erken semptomların ortaya çıkması arasındaki sürenin uzunluğu virüsün türüne alt olarak değişir. Bu nadir bir hastalık olarak kabul edildiğinden, semptomlar vakadan vakaya da değişir.

Akut Flasid Miyelit Nedir?AFM Ayırıcı Tanı

AFM çoğunlukla omuriliğin gri maddesinin bozulmasını ortaya çıkaran bir MRI taramasıyla teşhis edilir ve erken bir teşhis, tedavinin kullanılabilirliğini ve etkinliğini artırabileceğinden önemlidir. AFM’yi tanı ederken, aynı olabileceği diğer koşullardan dağıtmak önemlidir, bu da tanı edilmesini zorlaştırır. AFM semptomları diğer bir takım viral enfeksiyonların ve nörodejeneratif bozuklukların semptomlarına benzer olduğundan, teşhis hemencecik diğer bozukluklardan yarmak önemlidir. Bu bozukluklar aşağıdaki gibidir:
• Omurilik enfarktüsü
• Erken spinal şok
• Guillain-Barre sendromu (GBS)
• Transvers miyelit
• Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM)
Gösterilen semptomların genel olarak simetrik olduğu GBS’nin tersine örneğin, her iki üst ekstremiteyi etkileyen felç, AFM belirtileri tipik olarak düzensiz ve asimetriktir. Hem dürüst tanıya ulaşmada fiziksel muayene yardımcı olabilir ve bu yüzden dürüst teşhisin koyulabilmesi için MRI taraması ve belirtildiği gibi ek testler yapılmalıdır. AFM şüphesi olan hastalar için laboratuvar testleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir
• Beyin omurilik sıvısının (CSF) deneme edilmesi,
• Asap iletim hızı (NCV) testleri,
• Asap hücrelerinden gelen uyarılara adale tepkisini test etmek için elektromiyografi (EMG),
• Solunum PCR paneli
• Enterovirüs PCR
• West Nile Virus IgG ve serumda IgM
• EBV antikorları
• Lyme serolojisi (uygulanabildiği yerde)

Akut Flaccid Myelitis Nedenleri ve Teşhisi

AFM’nin çocuk felci sözde semptomlara niçin olduğu bilinmektedir. bununla beraber, çocuk felci virüsünden kaynaklanabilirken, başka nedenler de vardır ve bu nedenler aşağıdaki gibidir:
• Çevresel faktörler
• Otoimmün bozukluklar
• Batı Nil virüsü ve enterovirüsler dâhil edinmek üzere bazı virüsler
AFM, omuriliğin her iki tarafındaki duyu ve motor yollarda tipik nörolojik disfonksiyonun tipik semptomları ve bulguları ile klinik olarak ortaya meydana çıkan transvers miyelitin bir alt tipi ya da varyantı olarak sınıflandırılır. Rahatsızlık ağırlıklı olarak daha büyük çocuklarda (medyan yaş 7) görülse de, AFM yetişkinlerde de gelişebilir.

Akut sarkık Miyelite Neyin Sebep Olduğu

AFM’nin başlangıcı ile ilişkili enterovirüsler arasında, bilhassa enterovirüs D68 ’dir. yapılan son çalışmalar, mevcut dolaşımdaki enterovirüs D68 suşlarının, insan nöronal hücrelerinde viral giriş ve replikasyon kapasitesi kazandığını göstermiştir. 2014 yılında Amerika Birleşmiş Devletleri’nde bir enterovirüs D68 ile ilişkili bir solunum yolu hastalığı salgını rapor edilmiştir, pediatrik AFM vakalarında bir artışla eşzamanlı olmuştur ve 2016 yılında, Avrupa’da bu virüsle ilişkili AFM vakası 29 kişi kayıt edilmiştir. Ama çoğu durumda, durumun nedeni zahmetsizce belirlenemez.
Hem, ilk neden bir viral enfeksiyon olsa bile, AFM’nin gelişiminin aşağıda yatan kesin patolojik mekanizma bilinmemektedir. Belirtilmiş bir viral enfeksiyonu olan bazı hastalar bu hastalığı geliştirmeye devam ederken diğerleri yaşmayabilir. böylece, sürekli bir çalışmanın konusu, bu farklılığın temel nedenini belirlemektir. AFM ile ilişkili semptomların genellikle prodromal bir hastalıktan daha sonra geliştiği bulunmuştur. aynı zamanda, tetikleyiciyi başlatmaktan sorumluluk sahibi kesin mekanizma hala bilinmemektedir. Bazen etkilenen kişinin omurilik sıvısı herhangi bir patojen izinden yoksundur.

Akut Flasid Miyelit Nedir?Akut Flaccid Myelitis (AFM) Nasıl Teşhis Edilir?

AFM ile ilişkili semptomlar genellikle transvers miyelit ve Guillain-Barre sendromu (GBS) gibi diğer nörolojik koşullara aynı ve bu, AFM’nin ayırıcı tanısını zorlaştırır. bununla birlikte, kayıtlı testler ve nörolojik tetkik, durumun hızlı teşhisine tezgâhtar olabilir. Tipik teşhis stratejisi, bütün somut tetkik, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), serebral omurilik sıvısı (CSF) testi, elektromiyografi veya elektrodiagnostik testleri ve sinir iletim hızı testlerini içerir. Solunum yolu numuneleri, herhangi bir nedensel viral bileşenin varlığı açısından incelenebilir.
MRI taramalarında spinal motor hasarını düşündüren lezyonlar bulunur. Motor nöropati veya nöronopati elektromiyografide tanımlama edilmiştir. Miyelit yalnızca omuriliğin gri cevheriyle sınırlı olduğundan, duyusal anormallikler tipik olarak testte bulunmaz. Birçok hastada beyin omurilik sıvısı (BOS) testleri, pleositoz veya anormal miktarda beyaz kan hücresi gösterir. 19-99 mg/dL aralığındaki proteinlerin de CSF’de mevcut olduğu bulunabilir. Rahatsızlık Teftiş ve Önleme Merkezlerine (CDC) tarafından, AFM teşhisi için iki ayırıcı özellik gerektirir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Zayıflık ile karakterize akut asimetrik sarkık felç
• Bir ya da daha pozitif spinal segmentten oluşan MRI taramasında beynin bilhassa gri maddesinde lezyonlar.
AFM’nin belirlenmiş nedensel nedeni bilinmediğinden, durumu önleyecek aşı yoktur. Mevcut tedavi stratejileri çoğunlukla uzuv zayıflığını yönetmek için maddi ve mesleki terapileri içerir. Bu nadir hastalığın uzun vadeli etkilerini tespit etmeye ivedi gereksinim vardır, yapılan araştırmalar bu ihtiyaca ve hem durumun ve patogenezinin daha iyi anlaşılmasına yöneliktir.

Akut Flaccid Miyelit Tedavisi

Akut Flaccid Myelitis (AFM), 3 ila 15 yaş arası çocukları etkileyen nadir bir rahatsızlık olduğundan etkilenenler için ciddi sonuçlara yol açar. Günümüzde, bu şart için özel bir çare belirtilmemiştir, aynı zamanda, nörologlar duruma tarafından yapılan terapötik müdahaleler rotasına karar verirler.

Akut Sarkık Miyelit Nasıl Çare Edilir?

Omurilik iltihabı ayrıca AFM keza de transvers miyelitte (TM) karşılıklı olduğundan, TM için kullanılan tedaviler AFM için de önerilmektedir. Denenen belirtilen tedaviler arasında immünoglobulin, plazma değişimi, kortikosteroidler ve antiviral çare bulunur. Bu tedavilerden yararlanmanın temel amacı, iltihabı eksilmek ve vücudun bağışıklık sisteminin daha fazla hamle başlatmasını engellemektir. aynı zamanda, immün modüle edici tedavilerin hastalar üzerinde dikkate bedel etkileri olduğuna dair maddesel bir delil yoktur. Geleneksel TM tedavilerinin kullanımıyla ilişkili hiçbir kayda değer avantaj olmamasına rağmen, bir takım hastalar açıklanmış müdahalelerden üstünlük görebilir. AFM hastaları için bu tedavilerin uzun vadeli sonuçları tamamen bilinmemektedir.

Maddi ve Mesleki Terapi Yardımcı Olabilir mi?

Fizik tedavinin iyileşmeye yardımcı olduğuna ve AFM’nin neden olduğu kol ya da etap zayıflığını azaltmaya asistan olduğuna inanılmaktadır. Tedavinin temel amacı, kol ve üçgenin taban olmayan kenarı işlevini her yerde galip gelmek böylece hayat kalitesini iyileştirmektir. Çabuk rehabilitasyon tedavisi, eklem sertliğini ve adale kaybını önlemeye tezgâhtar olabilir, böylece fonksiyonel sonuçların iyileştirilmesine de yardımcı olur. Müdahaleler, değişik hareket ve transfer eğitimlerini, hastaları öz bakım konusunda eğitmeyi ve çevresel uyumu içerir. Elektrikli tekerlekli sandalyenin kullanımı, gelişen hareketlilik ile ilişkilendirilmiştir.
Terapi egzersizi hem asap ve adale hareketini yeniden için elektriksel stimülasyon kullanmayı da içerebilir. Kayıp hareketliliği baştan için sinir nakli de yapılır ve aynı zamanda, prosedür teşhisten sonraki 6-12 ay içinde yapılmalıdır. Fizik tedaviden iyileşme derecesi vakadan duruma kadar değişir. Bir Takım millet tamamen iyileşmiş olsa da, bazıları bir yıl sonra bile devamlı kas güçsüzlüğünden şikâyet eder. Söylev ve dil terapisi, özellikle iletişim, yemek yemek yeme, yutma ve içme ile ilgili sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir.

Akut Sarkık Miyeliti Önlemenin Herhangi Bir Yolu Var mıdır?

AFM’nin emin nedensel ajanlarının eksikliği, herhangi bir önleyici adım önermeyi zorlaştırır. aynı zamanda, kişiyi enfeksiyon kapmaktan gözetmek bir takım önlemler alınmalıdır ve bunlar aşağıdaki gibidir.
• Bilhassa çocuk felci aşısı (inaktif çocuk felci virüsü) almak üzere gerekli aşıları zamanında yaptırmak. Bu aşı, AFM’nin faktör maddelerinden biri olduğuna inanılan poliovirüse karşısında korunmaya yardımcı olur. Ama bu aşı, AFM’den sorumluluk sahibi olabilecek öteki virüslere karşısında koruma sağlamaz.
• Sivrisineklerin, AFM’nin bir diğer mümkün nedensel ajanı olan Batı Nil virüsünü taşıdıkları bulunmuştur. böylece, Batı Nil virüsü içeren sivrisineklere maruz kalmayı en üye indirmek enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olabilir.
• Elleri sabun ve suyla yıkayıp temizlemek, dokunulan öğeleri dezenfekte etmek ve bulaşıcı insanlarla temastan sakınmak gibi belirli temel hijyen prosedürlerini takip etmek, enfeksiyon kapma olasılığını azaltmaya asistan olur. Bu, etkilenen hastalarla anında bağlantı halinde olan ebeveynler ya da bakıcılar için özellikle önemlidir.
Akut Flasid Miyelit Nedir?Kötü prognoz ve araştırma eksikliği, AFM’ye karşı etkin çare stratejilerinin uygulanmasını zorlaştırır. AFM’nin patofizyolojisini aydınlatabilecek incelemeler, önleyici tedbirlerin geliştirilmesine ve bu zayıflatıcı şart için yeni tedavilerin keşfedilmesine şüphesiz tezgâhtar olabilir. Enterovirüs 68’e karşısında hâlihazırda hiçbir aşı bulunmamakla birlikte, AFM’ye çok aynı bir durumdan sakınmak için çocuk felci virüsü aşısı tavsiye edilmektedir. Sivrisinek ısırıkları yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün bulaşmasını durdurmak için iyi hijyen uygulamaları da gereklidir. Fizik tedavi ve mesleki terapi, kas büyümesini ve yenilenmesini destekledikleri için iyileşme esnasında bilhassa önemlidir.

Litaratür:
doi.org/10.1093/cid/ciw372
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29181601 .
cdc.gov/features/acute-flaccid-myelitis/index.html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: