Güncel
Yükleniyor...
Avustralya’nın Tarihçesi ve Fiziki Yapısı

Avustralya’nın Tarihçesi ve Fiziki Yapısı

 


Avustralya, dünyadaki en minik kıtanın büyük bölümü üzerinde kurulmuştur. Asya kıtasının güneydoğusu tarafına içten, Güney Yarımküresinde uzanır. Dünya ülkeleri arasında arazi bakımından 6. sırada bulunur. 10-44 derecede yer alan güney enlemleriyle 112-154 derece doğu boylamları arasında yer alır. Ülkenin dış bölgeleri; Papua’da yer alan Avustralya kısmını, 7.450.000 km2 genişliğindeki Avustralya antarktikini, Hind ile Pasifik okyanuslarında bulunan çoğu …

Avustralya, dünyadaki en minik kıtanın büyük bölümü üzerinde kurulmuştur. Asya kıtasının güneydoğusu tarafına dürüst, Güney Yarımküresinde uzanır. Dünya ülkeleri arasında arazi bakımından 6. sırada bulunur. 10-44 derecede yer alan güney enlemleriyle 112-154 derece doğu boylamları aralarında yer alır. Ülkenin dış bölgeleri; Papua’da yer alan Avustralya kısmını, 7.450.000 km2 genişliğindeki Avustralya antarktikini, Hind ile Pasifik okyanuslarında yer alan birçok adayı içine alır.

Tarihçesi

Avustralya’nın keşfi de Amerika’nın keşfi gibi tesadüfidir. 16. yüzyıldan itibaren İspanyol ve Portekiz gemicileri Avustralya’nın kuzeyinde yer alan adalar bölgesine ulaştılar. Bundan sonradan Hollandalı denizciler 17. yüzyılds Avustralya kıyısına ulaştılar. Okyanusya’nın (Avustralya) yeni bir kıta olduğunun tespiti, 1769’da İngiliz kaptan James Cook’un Yeni Zellanda’ya seyahati esnasında tesadüfen gerçekleşmiştir.

sonradan İngiliz kaptan Arthur Pihilip 26 Ocak 1788 tarihinde, kadınlar, erkekler ve çocuklardan oluşan 1000 şahsiyet bir toplulukla Sdney’e yerleşti. Günümüzde her sene Avustralya Günü olarak kutlanmaktadır. 1820-1850 aralarında İngiliz asıllı olan halkın bütün bir kıtaya yayılması sonucunda Avustralya ayrıntılarıyla İngiliz kolonisi haline geldi. 1850 yıllarında altın arayıcıları Avustralya’ya hamle etti. Fakat altın arayıcıları beklediklerini bulamadılar. 1890 yıllarında hesaplı sıkıntılar, Avustralya, Tasmania ve Qneensland’ın aynı federasyon civarda birleşmesine neden oldu. 1901’de federasyon anayasası onaylanarak Barton başkan seçildi.

Avustralya'nın Tarihçesi ve Fiziki Yapısı 

I. Dünya Savaşında federe Avustralya devleti, Hint Okyanusunda İngiltere’ye destek etti. 5 milyon nüfusun 329 bini gönüllü savaşa asker olarak katıldı. Almanların savaş gemisi Emden’i batırdılar. II. Dünya Savaşında da İngiltere yanına yeniden savaşa katıldılar. New Guinee’de Japonlara çok fazla zayiat verdirdiler. II. Dünya Savaşından sonra Avustralya’nın daha pozitif egemen olma arzuları gözüktü. 1945 yılından sonra Avustralya’nın ilişkileri İngiltere’den çok ABD’ye kaymaya başladı. 1951 yılında Avustralya, Yeni Zellanda ile ABD aralarında “Anzus” ismi verilen pakt imzalandı. sonra 1954 yılında bu pakt Güney Asya’da bulunan devletleri de içine alan SEATO (Güney-Doğu Asya Paktı) kuruldu. Bu pakt, Avrupa’da kurulan NATO’ya (Kuzey Atlantik Paktı) eşdeğerdir.

1950’li yıllardan sonradan ABD, Avrupa ve İngiltere’den ekonomik yardım ve bilgi yardımı alan Avustralya, tez teknolojik yönde gelişmeye başladı.

Somut Yapı

Avustralya, irtifa açısından en düşük seviyede olan kıtadır. Kıta arazisinin % 94’ü deniz seviyesinden 660 metreden az yüksektir. Yokuş meydana getirecek zirve yoktur. 16.650 kilometreden uzun olan kıyı şeridi, akıcı olduğu halde, bazı derin körfez ve koylara da sahiptir.

3 manâlı fiziki bölgesinin, diğerlerine kadar en genişi olan batı platosu, Avustralya kıtasının yarısından fazlalık kısmını meydana getirir. Bölgenin büyük kısmı deniz seviyesinin üzerinde 500 metre civarında uzanır. Fakat bir takım yerlerde yer alan minik dağ kitleleri, platonun genel seviyesinin üstünde yükselerek seyreder. Bunların en önemlileri Batı sahiline yakın bir bölgedeki Hammersley dizisi, kıtanın merkezindeki Macdonnel ve Musgrave sıra dağlarıdır. Platonun büyük bölümü, kuzeyde bulunan büyük kum çölü ile güneydeki Victoria Çölünden oluşur. Bu bölgede sürekli hiçbir çay yoktur ve bu arazinin birçok verimsiz şekildedir. Platonun kıyı kesimleri rahat kıyı ovalarıdır.

İç kısımdaki alçak kesimler 2. fiziki sahayı oluşturur ve kuzeydeki Karpentarya Körfezinden Güney Avustralya’nın güney kıyısı üzerindeki Spensyr ile Sent Vinset Körfezlerine kadar uzanır. Bölgenin büyük kısmının yüksekliği 170 metre altında uzanır. Güney Avustralya havzasında yer alan Lake Eyze, deniz seviyesinden 13 metre kadar aşağıdadır. Bu sahanın orta kesimi büyük artezyen havzasından oluşur. Güneyde bir diğer artezyen sahası, Murray Nehrindeki dranaj sistemidir.

Avustralya’nın 3. önemli bedensel bölgesi Great Dividing Range’den oluşur. Bu alan takriben 4000 kilometre kadar doğu kıyılarına paralel bir şekilde uzanır. Kıtanın asıl sulak bölgesi burasıdır. Burası seri sıradağlar ve platolarla tartı kazanarak, Tasmanya Adasını içine alır. En yüksek seviyedeki tepeler, 2.230 metre yükseklikteki Kosciusko Dağı olup, bu dağ Güney Avustralya Alplerindendir. Güney yaylaları kıyıdan rahat bir ovayla ayrılırlar.

İklim

Güney yarım kürede bulunan Avustralya kıtası, öteki kıtalara tarafından fazla farklı bir iklime sahiptir. Mesela Türkiye’de kış iken orada mevsim yazdır. Çöl kısmının yer aldığı batı kısımlarına yağış eksik düşer. Yıllık ortalama 500 milimetrenin altındadır. Takvim yağışlar da fazla ayrı olup, büyük kuraklıklar her sene görülen şeylerdendir. Kuzeyde bu ülkenin üçte birini meydana getiren bölgede tropikal iklim hakimdir. Takvim yağış 700-1520 milimetre arasındadır. Ülkenin kuzey ve doğu kıyılarında, güney kesiminin bir bölümünde, yağışlar gayet olağan olup, yaklaşık 1000 milimetreyi bulur. İç kısımlarda yağış ortalaması daha eksik olup, bunun sonucu olarak da nüfus daha seyrektir.

Kıtanın doğu kıyısında tropikal ve ıslak bir iklim vardır. Aşağıda Murray Akarsu vadisiyle Batı Avustralya’nın güney-batı bölgesindeki köşelerinde Akdeniz iklimi görülür. Bu bölgelerde yazlar sıcak ve kurak olur, kışlar yağışlı ve ılımandır.


Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: