Güncel
Yükleniyor...
Gübreler, pestisitlerin neden olduğu hasara kıyasla yaban hayata nispeten daha az hasar verirken, bazı durumlarda insan sağlığı için tehlikelidirler. Bu tehlikelerden bazıları aşağıdaki gibidir:

• İçme suyunda yüksek nitrat konsantrasyonları, klinik metaemoglobinemiye niçin olabilir ve bu genellikle mavi bebek sendromu olarak adlandırılır,
• Gübre üretiminde temel iş sağlığı sorunu olan toz maruziyetine neden olur,
• Mide, mesane, özofagus kanseri gibi bir dizi önemli hastalıkta neden olur,
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygun şekilde yönetilmelidir, çiftçinin İSG sistemi, İSG risklerinin etkili bir şekilde denetleme edilmesine, işle ilgili hastalıkları ya da yaralanmaları önlemeye, düzenlemeler ve standartlara uygunluğun sağlanmasına tezgâhtar olur. Çiftçi işinin yeni ekonomik ve mesleki yapısı için bilhassa uygun olan uygulayıcılar, araştırmacılar ve diğer paydaşlar mevcut İSG risklerini değer biçmek ve yönetmekle ilgilenirler. Bu hedefler aşağıdaki gibidir:
• İSG tehlike yönetiminde etkin uygulamaların belirlenmesi,
• Kolay bir iyi tatbik çerçevesi kullanmak,


Biyo Gübre İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler 

Ürünler veya malzeme emniyet data formları (MSDS), kimyasalların kullanımıyla ilgili kişileri ilgili tehlikeler hakkında bilgilendirdikleri ve ayrıca tehlike değerlendirmeleri için temel oluşturdukları için iki amaca hizmet eder. Dağılma zincirinin bütün aşamalarında emniyet veri formları sağlanmalıdır ve bir takım ülkeler bunların mevzuat kapsamında kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Sıradan üretim özelliklerine ek olarak, MSDS’nin genel olarak elde edilmesi ve yorumlanması kuvvet olan sağlık tehlikesi ve yankı-toksikolojik bilgileri sağlaması gerekir.

Çiftçiler İçin Tehlikeler

Biyo gübre kullanan çiftçiler çoğu tehlikeye maruz kalabilir ve bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
 

Sıcaklık
Isıya tabi hastalık ölümcül olabilir ve her sene binlerce emekçi sıcağa maruz kalmaktan hastalanmaktadır ve hatta bazıları bu yüzden yaşamlarını yitirmektedirler. Lakin bu hastalıklar ve ölümler önlenebilir. Sıcak ve nemli koşullara maruz kalan işçiler, bilhassa ağır işler yapıyorlarsa veya hacimli koruyucu giysiler ve ekipmanlar kullanıyorlarsa, yüksek ısı hastalığı riski altındadır. Yeni çalışanlar, sıcak koşullara hoşgörü geliştirmemişlerse diğerlerinden daha büyük risk aşağı olabilir. İşverenler, işçilerin alışmalarına yardım etmek için adımlar atmalıdır.
Sıcağa tabi hastalıklar potansiyel olarak ölümcül olsa da kolayca önlenebilir. Sıcak koşullarda çalışırken, su tüketmeyi, mola verilmeli ve muhtemel olduğunca gölgelik oluşturulmalıdır, kişi susamamış olsa bile her 15 dakikada bir su tüketilmelidir. Diğer önlemler aralarında şapka ve açık renkli giysiler kullanılmalıdır. Bunların yanına acil durumlarda destek alınması gerektiği için bulunan konumun bilinmesi önemlidir ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi durumunda destek alınmalıdır.
 

Kas-iskelet yaralanmaları
Tarımsal faaliyetlerde ürün üretimi için çalışan işçiler tipik olarak garip pozisyonlarda tekrarlayan hareketler kullanır ve bu da kas-iskelet yaralanmalarına neden olabilir. Ergonomik risk faktörleri, ellerin tekrarlayan, mecburi veya uzun süreli egzersizi gerektiren işlerde bulunur, ağır nesneleri basmak, ağır kaldırmak, itmek, sürüklemek, taşımak ve uzun süreli acayip duruşlara niçin olur.
Adale-iskelet sistemi yaralanmalarını azaltmak için bir takım yöntemler arasında uygun araçlar, titreşimi azaltmak için dolgu ve yüksek tekrarlı daha eksik aktivite bulunur. aynı zamanda düşmelerden kaynaklanan ölümler ve yaralanmalar, çiftlik işçiler için büyük bir risk olmaya devam etmektedir.
 

Vasıta tehlikeleri
Vasıta kazalarından kaynaklanan yaralanmalar ciddidir ve çiftlik faaliyetleri için zayıflatıcıdır. Bunun yanına güvenli olmayan teçhizat ve cihaz kullanımı da tehlikelerin arasındadır. Çiftlik çalışanları rutin olarak bıçak, çapa ve öteki kesici aletler kullanır. Merdivenler üzerinde amaçlamak ya da ayrı makine kullanmalarını gerekir. bununla beraber, bu basit aletler güvenli olmayan olabilir ve uygunsuz şekilde kullanıldığında ya da bakımı tamamiyle yapılmadığında ciddi yaralanmalara neden olma potansiyeline sahip olabilir. Bunun için tehlikeli ekipman ve cihaz kullanımında alınması gerekenler önlemler vardır. Bu önlemler aşağıdaki gibidir:
 

• Bütün aletler iyi durumda tutulmalı ve üreticinin talimatlarına tarafından kullanılmalıdır.
• Elektrikli aletler uygun olarak topraklanmalı ya da çift yalıtılmalı olmalı ve tüm korumalar veya kalkanlar yerinde olmalıdır,
• Çiftlik çalışanları, yerinde kişisel koruyucu donanım giymeli ve giysilerin makinelere takılabilecek ip veya gevşek uçları olmadığından emin olmalıdır. Dolaşmayı durdurmak için uzun saçlar geriye bağlanmalıdır.
• Ilave olarak, dükkanların iyi aydınlatılması, kaymaları, takılmaları ve düşmeleri önlemek için açık yürüyüş yolları olmalıdır.


Biyo Gübre İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler 

Tahıl ambarları ve silolar
Çiftliklerde tahıl ambarlarını ve siloları çevreleyen emniyet sorunları bazen gözden kaçsa da, birçok risk oluşturmaktadır. Çiftlik çalışanları, tahıl ambarları ve silolarıyla çalışırken boğulma veya yutulma tehlikelerine, ayrıca tahıl tozuna ve patlamalara maruz kalırlar. Boğulma, tahıl depolama ambarlarında önde gelen bir ölüm nedenidir. Boğulma, bir işçi, hareket eden tahıl üzerinde yürürken tahıl tarafından gömüldüğünde (yutulduğunda) ya da bir çöp kutusunun içinde biriken tahılı temizlemeye çalıştığında meydana gelebilir. Tahıl taşımak bataklık gibi davranır ve bir işçiyi saniyeler içinde gömebilir. Köprülü tahıl ve dikey depolanmış tahıl yığınları da bir emekçi üstünde ya da yakınında durursa umulmadık bir şekilde çökebilir.
 

Sağlıksız koşullar
İçme suyu, sanitasyon tesisleri veya el yıkama tesislerinin eksikliği, birçok sağlık etkisine yol açabilir. Çiftlik çalışanları, yetkisiz içme suyu alımından, tuvaletlerin yetkisiz bulunmasından kaynaklanan idrar tutmaya bağlı idrar yolu enfeksiyonları yaşabilirler. Ayrıca el yıkama olanaklarının olmamasından kaynaklanan tarımsal kimyasal zehirlenmelere, mikrobiyal ve parazitik maruziyetlerden kaynaklanan bulaşıcı ve öteki bulaşıcı hastalıklardan nedeniyle sıcak çarpması ve ısı tükenmesi yaşayabilirler.
 

Solunum zorluğu
Solunum tehlikeleri ahırlarda, gübre çukurlarında, makinelerde ve silolarda solunum tehlikeleri akuttan kronik hava kirleticilerine kadar değişir. Çiftlik işçilerinin en yaygın solunum tehlikeleri, organik tozlar, mikroorganizmalar ve endotoksinler gibi biyo-aerosoller, tahıl ve hayvan atıklarının parçalanmasından kaynaklanan kimyasal toksik maddelerdir. Hasat ve toprak işlemede silikatlardan gelen inorganik toz yaygındır, ancak daha eksik önemlidir. Solunum koruma. Aerosollerin kontrolü, traktörlerin muhafazası ve havalandırılmasını, ufalanabilir malzemeye nem uygulanmasını ve solunum cihazlarını içerebilir.
 

Gürültü ve ses
Her sene binlerce işçi, yüksek işyeri şamata seviyeleri nedeniyle önlenebilir işitme kaybından muzdariptir. Yapılan araştırmalara kadar, çiftliklerde yaşamış ve çalışanların genel nüfustan manâlı ölçüde daha yüksek işitme kaybı oranlarına sahip olduğunu göstermiştir. Aslında çiftçilik, işitme kaybı açısından en yüksek riske sahip meslekler aralarında yer almaktadır.
Traktörler, yem biçerdöverleri, silaj üfleyiciler, zincirli testereler, nokta dönüşlü yükleyiciler, tahıl kurutucular, gıcırdayan domuzlar ve tabancalar çiftlikteki en tipik şamata kaynaklarından bazılarıdır. Incelemeler, bu yüksek ses seviyelerine uzun süre maruz kalmanın, gençler de dahil olmak üzere her yaştan çiftlik işçilerinde gürültüye tabi işitme kaybına neden olduğunu göstermektedir. İşitme kaybı, bir traktörün devrilmesinden ya da makinenin dolanmasından kaynaklanan bir yaralanma kadar dramatik veya ani değildir, ancak kalıcıdır. İşverenler, genellikle ekipmanın bakımı ile ilgili olmak üzere çeşitli şekillerde gürültü azaltımı sağlayabilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:


• Aşınmış, gevşek veya dengesiz cihaz parçaları, çalışma sırasında desibel seviyelerini artırabilir. Uyumlu yağlama ve parça değişimi (yataklar, susturucular, susturucular, vb.) sürtünmeyi azaltır ve gürültü seviyelerini düşürür.
• Daha düşük hızlarda çalıştırılabilen daha büyük motorlar gürültü seviyelerini azaltır ve hatta yakacak tasarrufu sağlayabilir.
• Çimento zemin üzerinde titreşen ekipmanın neden olduğu gürültüyü azaltmak için gürültülü ekipmanın bacaklarının altına titreme yalıtım pedleri takılabilir.
• Yeni motorlu testereler ve yaprak üfleyiciler, titreşime bağlı gürültüyü de eksilmek için esnek bağlantılara sahiptir.
• Traktör ve ufak yükleyiciler, operatöre ne kadar dış sesin ulaştığını eksilmek için ses azaltıcı kabinlere, sıkıca takılmış kabin kapılarına ve pencerelerine sahip olarak satın alınabilir.
• Sesi kapatmak için duvarlara ve tavanlara akustik malzemeler yerleştirilebilir.
 

Ek olarak, işverenler işçilere kişisel koruyucu ekipman sağlayabilir, ama bu ekipmanları doğru şekilde yararlanma konusunda eğitm verilmelidir. Çiftçiler için en iyi sağlık, güvenlik ve esenlik durumuna bir anda ulaşılamaz. Etkin sistemler planla – uygula – yoklama Et ve tedbir al ilkesine dayanır. Şirketler için çiftçi güveliği açısından bu, neyi başarmayı amaçlayan bir politika geliştirmeyi, ardından gerekli düzenlemeler de dahil almak üzere bunun nasıl ve ne zaman yapılacağına dair bir plan geliştirmeyi gerektirir. daha sonra planlar uygulandığında gerçekleştirmek aşaması kazanç ve ardından yapmayı planlanan şeyi yapıldığı ve riskleri yoklama etmede etkin olup olmadığı teftiş edilir. Bulunan herhangi bir eksikliğin giderilmesi ve düzeltilmesi gerekir, böylece sistem performansı durmadan artar.
Biyo Gübre İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler 

ISO 31000: 2009 standardına göre tehlike, ayrıca olumsuz bir sonucun olasılığına ya da sıklığına hem de bu sonucun ciddiyetine bağlıdır. Tehlike benzer şekilde genel olarak bir olayın gözden düşmüş, olumsuz sonuçlarının gerçekleşme potansiyeli olarak tanımlanmıştır. Daha niceliksel olarak risk, bölüm maliyet yükünün oluşma zamanındaki bölüm zaman olasılığı olarak tanımlanır. Keza tesadüfen maruz kalan bir bireyin olumsuz etkilenmesinin istatistiksel olasılığını temsil ettiği belirtilir.. Bu Nedenle risk, çoğu ayrı detaylar düzeyinde tanımlanmıştır. Risk kelimesinin kullanımı genellikle olumsuz çağrışımlara sahiptir ve riskler en üye indirilmesi ya da kaçınılması gereken bir şey olarak kabul edilir.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: