Güncel
Yükleniyor...
Dijital Dünyada Liderliğin Zorlukları Nelerdir?

Dijital Dünyada Liderliğin Zorlukları Nelerdir?

Günümüz şirketleri yeni dijital yetenekler geliştirmek için çabalarken, dijital liderler kurumsal kültürlerinde ve strateji oluşturma süreçlerinde kayda değer şartların değişmesi yapıyor. Bu değişimler, dijital bir işletmeyi yönetmenin ne kavrama geldiğine dair önemli soruların ortaya çıkmasına neden oluyor. Dijital liderler, insanların paylaşabileceği bir vizyonu dile getirmeli ve ayrıca dijital olgunluğu kolaylaştıran koşulları yaratmalıdır. Bu öncüller göz önüne alındığında, …

Günümüz şirketleri yeni dijital yetenekler ilerletmek için çabalarken, dijital liderler kurumsal kültürlerinde ve strateji oluşturma süreçlerinde kayda değer şartların değişmesi yapıyor. Bu değişimler, dijital bir işletmeyi yönetmenin ne kavrayış geldiğine dair önemli soruların ortaya çıkmasına niçin oluyor. Dijital liderler, insanların paylaşabileceği bir vizyonu dile getirmeli ve hem dijital olgunluğu kolaylaştıran koşulları yaratmalıdır. Bu öncüller göz önüne alındığında, dijital alandaki örgütsel faaliyet için işbirliği ve fikir birliği meydana getirmek, bireylerin zinde yönlerini tanımlamanın, anlam ve niyet sağlamanın, cazip vizyonlarla birlikte zorunlu olduğunu vurgulayarak dijital liderlik temasını derinleştirmektedir.
Odak noktası, dijital liderlerin çalkantılı meslek ortamı tarafından tetiklenen bütün mekanizmalar üstünde teftiş sağlayıp sağlayamayacağını anlamaktır. Daha doğrusu, dijital etraf, çalışanların katılımı, örgütsel yaşamın ilişkisel yönlerine ve paydaşların artan örgütsel şeffaflığa karşın beklentilerine büyüyen alaka aracılığıyla organizasyonel uygulamaları potansiyel kitleler için daha görünür kılar.

Dijital Önderlik

Dijital Dünyada Liderliğin Zorlukları Nelerdir?Liderlik konusu, değişik perspektiflerde ve öbür bağlamlarda incelenmiştir. Teorik bağlamdaki esas zorluk, durağan dünya ile dijital dünya aralarında gerçekleşen işlem ile karakterize edilir. Bu sonuncusu, atıfta bulunan ekosistemdeki organizasyonel ilişkileri geliştirebilecek özel yeterlilikler ve yetenekler gerektirir. Diğer bir deyişle, liderlik teorisi, lider kişiyi (örneğin özellikleri) vurgulayan çağdaş, statik bir önderlik teorisinden, söylemsel kaynakların ve liderlik uygulamalarında yer alan örgütsel ilişkilerin çoğalan kabulüne içten dönüşmektedir. Üstelik, dijital liderlik sadece yapay akıl çağında işletmeleri yürütme gerçeğini ifade etmiyor, bununla birlikte teknolojik değişiklikleri ve yeniliği teşvik etmek için dürüst dijital becerilere sahip olmayı da içermektedir.
Dijital liderlik açıklanmış faktörlere dayanır, örneğin organizasyonel beceriklilik, kalifiye personelin katılımı, önderlik, teknoloji ortaklarından yardım, yatırım, kültür, yeni dijital teknolojilerin mevcut BT ile uyumlaştırılması ve başarısız projelerden öğrenme gibi. Fiilen asıl zorluk, bütün bu faktörleri bağlamsal olarak idare etmek ve dengelemektir. Bu nesil bir liderlik, dijital değişimler için fikir ve stratejileri birlikte üretmek için ayrıca iç ayrıca de dış işbirliği geliştirmede önderlik temel yeteneklerini gerektirir. Dijital önderlik, dahili insan kaynaklarının refahını etkileyen stratejik bir etken olarak da düşünülebilir.
Dijital liderliğin totaliter vizyonu, dijital okuryazarlık (yani, bilgisayar okuryazarlığı, BİT okuryazarlığı, dijital yeterlilik ve dijital hazırlanmış olma) ile dijital liderliğin kendisi (yani, dijital önderlik becerileri, yetenekleri) aralarında bir örtüşmedir. Liderlik yeteneklerine gelince] dönüştürücü bir dijital vizyon yaratma, çalışanlara katılım yoluyla enerji sağlama, dijital yönetişime odaklanma ve teknolojik önderlik inşa etme becerisine atıfta bulunur. Özellikle, dijital liderlerin firmanın başarısı üstünde nasıl olumlu bir tesir yaratabileceğini çakmak için beş faktör çok önemlidir:
• Devredilmiş karar verme: Kararların müşteriye en yakın yerinde düzeyde verilmesi anlamına gelir; bu anlamda liderler, doğru kararları vermeleri için gücü paylaşmalı ve başkalarını desteklemelidir.
• İşbirlikçi başarı: Paylaşılan sonuçlara ulaşmak için bir ekip olarak birlikte çalışmayı açıklama eder; liderler, ekiplerin etkin bir şekilde çalışmasını ve tüm işlem boyunca iyi çalışmasını sağlamalıdır.
• Atiklik: Gaye ve istikamet doğrultusunda değişen koşullara daima armoni temin etmek ve gelişmekle ilgilidir.
• Amaç ve yön: Bu, önderlik çalışmasında hikaye anlatımının önemi ve anlatıların kullanımı ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır.
• Özgünlük: Güven yapı etmek ve kurumsal itibar oluşturmaktır; bu görüşe kadar liderler, güvene dayalı ilişkiler ayarlamak için bütünlük ve denge içinde hareket ederler.Dijital Dünyada Liderliğin Zorlukları Nelerdir?
Yapılan bir araştırmaya uygun olarak, dijitalleşme üç farklı etkenle karakterize edilir: (1) Dijital teknolojilerin üstel büyümesi; (2) dijitalleşme ekonomileri ve (3) öbür teknolojilerin uyumluluğu.
Önemli teknolojik yönler, insanların ve nesnelerin İnternet ve bulut teknolojisi aracılığıyla bağlantısıdır. Büyük personel ağları kuran sosyal ağ platformları kayda değer bir rol oynamaktadır; benzer teşebbüs şirketler için de kullanılabilir (sosyal işbirliği platformları). Bununla Birlikte, ‘nesnelerin interneti’ makinelerin, giyilebilir cihazların, ürünlerin vb. Ağlarını kuruyor. Bu ağlara dayanarak koskocoman miktarda veri üretiliyor. Bu büyük veriler, data analitiği ve iş tahminleri için (reel zamanlı olarak) kullanılabilir.
Bunu gerçekleştirmek için suni akıl giderek daha önemli ışık halkası geliyor. Endüstri 4.0 kavramı, bu teknolojik yönlerin merkezinde yer almaktadır. Endüstri 4.0 çağında, üretim sistemleri güya ‘siber ikiz’ yaratabilirken; somut dünyanın ve hakiki zamanlı iletişim ve işbirliği yoluyla zeki kararlar alınmalıdır. Endüstri 4.0, iş modellerini çağa uyduracak olan son teknolojik çağın gelişmelerini akıllı üretim süreciyle birleştirmektedir. Teknolojik gelişmeler, yeni teknolojik olanaklara dayalı rekabet ortamını (yeni iş modelleri, yeni rakipler, yeni ürünler ve hizmetler vb.) Etkilemektedir.
Uzmanların belirtildiği gibi , dijital dünya bir VUCA ortamı olarak düşünülebilir. Uçuculuk (sık değişiklikler), belirsizlik (öngörülemezlik), karmaşıklık (bambaşka unsurların birbirine bağımlılığı) ve en azından kararsızlık (neden-netice karmaşası) anlamına gelen bir kısaltmadır. Bütün yöneticilerin önderlik tarzlarını dijital çağın VUCA ortamına uyarlaması gerekir. gerçi, bir VUCA ortamında bütün bireylerin fazla eğitildiğini vurgulamak önemlidir. bu nedenle, merkezi olarak kontrol etmek dijital liderlerin şirketteki kolektif zekayı kullanması gerekir. Diğer Taraftan, dijital ekonomideki liderlerin açık açık liderlik etmesi, geri bildirim vermesi ve alması ve eleştiriye açık olması gerekir. Bu anlamda, dijital önderlik ‘açık bir liderliktir’; daha spesifik olarak, başarılı bir lider tipik olarak bir tür iki el becerisi gerektirir.

Çok Yönü Olan El Becerisi

Edebiyatın bir kısmı şimdiye kadar ayrıca stratejik ayrıca de örgütsel gösterme açısıyla iki el becerisini tanımlamıştır. bununla beraber, bir organizasyondaki iki el becerisinin esas kaynakları ve bu kişisel kaynaklar ile bir bütünüyle organizasyon arasındaki göreceli ilişkilerle ilgili hala eksik bir konu var. böylece kilit nokta, işyeri performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilecek iki el becerisi ile benzer kökleri ve genel ilişki kümesini görmek için bu kavramı kuruluşlar içinde uygulamaktır.
Çok yönlü işletme, yönetimin ve karar vericilerin araştırma, yaratma ve değerinde atama etme kabiliyetleri ışığında tahlil edilebilir. Literatürde, fazla yönü olan girişim, idare becerileriyle sıklıkla danışma / yönlendirme, organizasyon becerileri ve bilişsel süreçlerle ilişkilendirilmiştir. Bunlar şu şekildedir;
• Çelişkileri değerlendirir
• Aynı anda çok görev alır;
• Data, maharet ve yetkinliklerini çabucak günceller
• Radikal ve beklenmedik değişiklikleri yönetme konusunda yüksek deneyime sahip olma
• Belirtilen çeşitlilik yönetimi becerilerine sahip olma
İlk özellik ile ilgili olarak, çok yönü olan yönetici görünüşte çatışan fırsatlara, hedeflere ve ihtiyaçlara girebilir. Bu çelişkiler olarak stratejik ve örgütsel ikilemlerle ortaya çıkar. Buna tarafından, fazla yönlü idareci tutarsızlıkları dengede tutmak zorundadır çünkü çelişkileri tanımak ve kabul etmek iş başarısının anahtarı olabilir. Böyle bir süreçte, kaynak temelli teoriye göre, esas olarak stratejik kaynakların ve yeterliliklerin analizine odaklanan, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratabilen enerjik yetenekler anahtar bir kavramdır. Gerçekten, pazarda değişimler yaratmak ve yüzleşmek için stratejik kaynakların kullanıldığı organizasyonel süreçleri temsilcilik ederler. Esas olarak bambaşka düzeylerdeki karar vericilere atıfta bulunurlar. Dijital Dünyada Liderliğin Zorlukları Nelerdir?
İkinci nitelik, çok yönlü yöneticinin fazla görevli doğasıyla ilgilidir. Bazı akademisyenler, fazla yönlü beceriler gösteren yöneticilerin ve çalışanların bağlamlarını ve eylemlerini daha geniş bir anlamda tanımlar. Bir De, çok yönü olan yöneticinin analizi, açık ve zımni bilgi keşfi ve kullanımı ile yakından ilgilidir. Bu istikamet bununla beraber bu liderlerin, Dass ve Parker’ın farklılık içinde birliği ”vurgulayan müşterek bir vizyon yoluyla farklılıkları yönetme yetenekleriyle de ilgilidir. Son olarak, radikal ve umulmadık değişiklikleri yönetmedeki yüksek tecrübe, fazla yönlü yöneticinin ayırt edici bir özelliğidir, ama bu, çok yönlü el becerisinin temel unsurudur. Fiilen, çok yönü olan yöneticiler keza gelişen hem de radikal devrimci değişikliklerle idare edilir. Proje yöneticisinin iki el becerisi özellikleri ile proje ekibinin performansları arasındaki ilişki, organizasyonel rutinlerin iyileştirilmesi ve projenin kendisi ile ilgili çabuk sonuçların elde edilmesi açısından proje başarısının spesifik değerlendirme tekniklerinin tanımlanması anlamına gelir.
Blomquist ve Muller fazla yönü olan liderlerin davranışlarının ayrı proje tipolojilerine ast olduğunu göstererek, proje ekibi faaliyetlerinin değişkenlik yönetiminin tepkiselliğinin ne kadar kayda değer olduğunun altını çizmektedir. Proje yöneticisinin çok yönü olan becerisinin farklı yapıları, gayri devlete ait sosyal entegrasyon mekanizmasının ve projede bulunan bütün organizasyonel birimleri birbirine bağlayan yatay entegrasyon mekanizmalarının benimsenmesi ile ilgilidir. Bu araştırma sonucu çok alakalı bir bulgudur, bu nedenle proje ekibi yönetiminde fazla yönlü beceriye varmak için ayrıca resmi ayrıca de gayri resmi unsurları dengelemenin önemini vurgulamaktadır. Bu araştırmanın bulguları çalışmasında doğrulanmıştır.

Litaratür:
https://www.stratx-exl.com/industry-insights/the-challenges-of-leadership-in-the-digital-era
https://www.psychologytoday.com/akıl/blog/naturally-selected/201506/challenges-leaders-in-the-digital-age
https://www.intechopen.com/books/digital-leadership-a-new

Yazan: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: