Güncel
Yükleniyor...
Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesi

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesi

 


Her yıl Amerika’nın elektriğinin % 40’ını üretmek için ABD’deki bütün elektrik santralleri birlikte 900 milyon kısa tondan artı kömür kullanmaktadır. ABD, Çin ve Japonya, dünyanın en büyük elektrik üreten ülkelerinden bazılarıdır. Bu yazıda bu elektrik üretim devleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Elektrikle ilgili birincil deney, bir Yunan filozof Thales of Miletus kadar, kehribarın (ya da fosilleşmiş

Her yıl Amerika’nın elektriğinin % 40’ını üretmek için ABD’deki tüm elektrik santralleri birlikte 900 milyon kısa tondan pozitif kömür kullanmaktadır. ABD, Çin ve Japonya, dünyanın en büyük elektrik üreten ülkelerinden bazılarıdır. Bu yazıda bu elektrik üretim devleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
Elektrikle ilgili birincil deney, bir Yunan filozof Thales of Miletus tarafından, kehribarın (veya fosilleşmiş reçinenin) değişmez nesneleri çekecek olan kürke sürülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu fenomen statik elektrik olarak açıklanmıştır ve dolayısıyla elektrik kelimesi, kehribar anlamına gelen Yunanca elektron kelimesinden gelmektedir. Elektrik birkaç şekilde üretilebilmektedir ve en yaygın kullanılan usul elektromanyetik indüksiyon yöntemidir. Bu yöntemde, ısı motorları, hidroelektrik, gelgit gücü veya rüzgâr enerjisi göre geliştirilen mekanik enerji, elektrik üreten bir elektrik jeneratörünü döndürmekte veya dönmeye zorlamaktadır. Dünyadaki elektrik üretiminin çoğu bu imal yöntemine bağlanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Hükümeti tarafından net elektrik üretimi şaşırtıcı bir şekilde 4.120 milyar kilovat saat olarak ölçüldü ve bu onu dünyanın en büyük elektrik üreticisi haline getirmiştir. ABD’de elektrik üretmek için kullanılan belli başlı enerji kaynakları aralarında termal kaynaklar, hidroelektrik, yel enerjisi, nükleer enerji, jeotermal enerji ve diğer yenilenebilir kaynaklar bulunmaktadır. Başkan Barack Obama’ya tarafından, elektrik üretmek için yenilenebilir enerjinin son zamanlarda geliştirilmesi ve uygulanması yeni bir keşif çağına dikkat çekici etmektedir.

Çin

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesi 

İkinci sırada Çin, 3,965 milyar kilovat-saat net elektrik üretimine sahiptir. Bol kömür rezervine ve hidroelektrik kaynaklarına sahip ilk üç ülke arasında yer almaktadır. Elektrik sektörü, Elektrik Enerjisi Kanunun yürürlüğe girdiği 1996 yılının Nisan ayında büyük bir atılım yaşanmıştır. Bu yasa, elektrik üretimini, dağıtımını ve tüketimini uygun şekilde düzenleyerek elektrik enerjisi endüstrisinin optimum gelişimini sağlamıştır. Yasa ayrıca yatırımcıların, yöneticilerin ve tüketicilerin elektrik enerjisi sektörüyle ilgili hukuki haklarının korunmasını da amaçlamıştır.

Japonya

Üçüncüsü, 1013 milyar kilovat-saat net elektrik üretimi üreten Japonya, elektrik güç kaynağı laf konusu olduğunda sadece kendi kendine yeterli değil; aynı zamanda enerji sektöründe gereklilik duyulan ekipmanın önemli bir ihracatçısıdır. Japonya’daki elektrik sektörü büyük ölçüde nükleer kaynaklara bağımlıdır ve nükleer enerji bütün elektrik imal sorunlarının cevabı olmuştur. bununla beraber, değişken sismik etkinlikler güvenli olmayan olmuş ve çoğu nükleer santral kapanmak zorunda kalmıştır. Japonya, elektriğinin çoğunu hidroelektrik ve biyokütle, yel, güneş enerjisi gibi öteki yenilenebilir kaynaklarla üretmektedir.

Rusya

Rusya, kömür rezervlerinin bol olduğu ikinci en büyük bölge olmanın gururunu yaşamaktadır. ABD, Çin ve Japonya’dan daha sonra gelen Rusya ’dır. Elektrik ağırlıklı olarak doğal gaz ve kömürden üretilmektedir. Elektriğinin % 60’ından fazlası termik santraller kadar üretilmektedir. Rusya’nın elektrik üretiminin öteki kaynakları aralarında nükleer reaktörler, hidroelektrik, yel ve diğer yenilenebilir kaynaklar bulunmaktadır. Dünyadaki beşinci en büyük hidroelektrik jeneratördür. Rusya’nın Polonya, Letonya, Finlandiya, Türkiye ve Lituanya gibi ülkelere elektrik ihraç ettiği bilinmektedir.

Hindistan

Hindistan, dünyanın ilk on elektrik üreten ülkesi listesinde beşinci sırada yer almaktadır. Hindistan’ın elektrik enerjisinin büyük çoğunluğu, neredeyse % 50’den fazlası, kömürle çalışan santrallerden gelmektedir. Hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretimine daha eksik katkı sağlamaktadır. Hindistan’ın enerji imal kapasitesi, son yirmi yılda 1991’de 66 GW’den 2012’de 199 GW’a yükselmiştir. Bu büyüme, Hindistan’ın elektrik üretimi, dağıtımı ve tüketimi için en seri çoğalan pazarlardan biri olmasına yol açmıştır. Ekonomideki hızlı büyüme, hane halkı gelirleri ve kentsel gelişme gibi çoğu niçin Hindistan’daki elektrik enerjisi sektörünü canlandırmıştır.

Kanada

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesi 

Kanada, bu listede altıncı sırada yer almaktadır. Yenilenebilir kaynaklar ve nükleer santrallerin yanı sıra, hidroelektrik Kanada’da elektrik üretiminde kayda değer bir rol oynamıştır. Öteki elektrik enerjisi üretim kaynakları aralarında esinti enerjisi, kömür ve doğal gaz, odun, yakacak, petrol ve kok bulunmaktadır. Entegre halk hizmetlerine sahip olan Kanada hükümeti, elektrik üretimi, dağıtımı, iletimi ve tüketimi üstünde bir kaleyi sürdürme adımlarını atmıştır.

Almanya

Almanya yalnızca hidro olmayan araçlar ve yenilenebilir kaynaklar kullanarak elektrik üreten dünyanın en büyük ülkesi değil, aynı zamanda rüzgâr enerjisiyle çalışan elektrik üretiminin en büyük ikinci operatörü olmuştur. Çok geride olmayan, dünyanın ilk on elektrik üreten ülkesi aralarında yedinci sırada yer alan Almanya ’dır. Fosil yakıtlar, biyokütle yakıtlar, yel ve güneş enerjisi bunlardan bazılarıdır ve Almanya’da elektrik üretmek için kullanılan kaynaklardır.

Fransa

Fransa 538.963 milyar kilovat-saat net elektrik üretimi üretmektedir ve bu listedeki en yüksek sekizinci sırada yer almaktadır. Fransa’daki birincil enerji kaynağı nükleer güçtür. Ülkenin toplam elektrik üretiminin % 75’inden fazlası nükleer enerji kaynaklıdır. Fransa için elektrik üretmek için nükleer enerjinin tamamen % 78,8’i kullanılmıştır. bu nedenle, nükleer enerji ve nükleer enerjili endüstri, bereketli, karbondioksitsiz, ucuz ve kirlilik içermeyen elektrik sağlayan bir galibiyet öyküsü olarak etiketlenmiştir. 2012 yılında Fransa en büyük elektrik ihracatçısı olmuştur.

Brezilya

Brezilya, dünyanın en büyük elektrik üreten ülkesi olmasa da, Güney Amerika’daki en büyük elektrik pazarına sahiptir. aynı zamanda en büyük su depolama hacmine sahiptir. Brezilya’nın elektrik enerjisi sektörü, elektrik üretimi, tüketimi, iletimi ve dağıtımındaki payını gözetmek için büyük ölçüde hidroelektrik enerjisine bağımlıdır. Elektrik ihtiyaç ve talebinin % 80’den fazlası sadece hidroelektrik ile karşılanmaktadır. Hidroelektrik enerjisine olan bu fazla bağımlılık, Brezilya’yı kuraklık zamanlarında elektrik kesintilerine karşı savunmasız hale getirmiştir. Öteki enerji üretim kaynakları arasında nükleer enerji, biyokütle yakıtı, doğal gaz, kömür, petrol ve esinti enerjisi bulunmaktadır.

Güney Kore

Dünyanın En Fazla Elektrik Üreten 10 Ülkesi 

Elektrik üreten devlerin bu listesinde onuncu sırada bulunan Güney Kore ’dir. Tüm elektrik üretiminin üçte ikisinden fazlası üretmektedirler. Güney Kore’nin elektrik enerjisi üretimi için hidroelektrik veya diğer yenilenebilir kaynakları kullanmadaki eksiklikleri, nükleer enerji endüstrisine odaklanarak ve geliştirerek giderilmiştir.

Öbür Elektrik Üretim Yöntemleri

Öteki enerji türlerinden elektrik enerjisi üretmek için kullanılan temel yöntemler bulunmaktadır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Elektromanyetik indüksiyon: Faraday yasasına tarafından bu, kinetik enerjinin elektriğe dönüştürüldüğü en çok kullanılan elektrik imal şeklidir.
Statik elektrik: Bu yöntemde elektrik, fiziksel olarak ayrıştırılarak ve yükün taşınmasıyla üretilmektedir ve buna bir misal yıldırımdır.
Elektrokimya: Adından da anlaşılacağı gibi bu yöntemde elektrik, kimyasal enerjinin dosdoğru elektriğe dönüştürülmesiyle üretilmektedir ve buna bir örnek pildir.
Fotoelektrik tesir: Bu yöntemde elektrik, ışığın elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile üretilmektedir ve buna bir örnek güneş hücreleridir.
Termoelektrik etki: Termoelektrik etkide sıcaklık farkları doğrudan elektriğe dönüştürülmektedir ve buna bir örnek termokupl’dur.
Piezoelektrik etkisi: Bu yöntemde, elektriksel olarak anizotropik moleküllerdeki mekanik gerilimden elektrik üretilmektedir.
Nükleer mutasyon: Bir alfa parçacık emisyonu gibi yüklü parçacıkların oluşumu ve hızlanması bu yöntemde elektrik üretmektedir.
Günümüzde elektriksiz yaşamı hayal etmek sadece zorlama yok, bununla beraber imkânsızdır. aynı zamanda, hava kirliliğinin % 80’den fazlasının sadece ABD’deki elektrik üretiminden kaynaklandığı da doğrudur. Elektriksiz çalışması düşünülemez olsa da anahtar, denize girmemek ve hala yapılabilirken kontrolü ele almaktır.

Kaynakça:
https://www.nsenergybusiness.com/features/top-electricity-generating-countries/
https://www.citypopulation.de/en/world/bymap/ElectricityProduction.html

0 Yorumlar: