Güncel
Yükleniyor...

 


Etnoarkeoloji, arkeolojik alanda yer alan kalıpların anlaşılması namına, etnotarih, ırkbilim, yaşamış kültürler, deneysel arkeoloji ve etnografi biçiminde olan bilgileri kullanarak yapılan bir araştırma tekniğidir. Bir etnoarkeolog, herhangi bir toplumda aralıksız faaliyetler hakkında delil elde eder. Bu çalışmaları, arkeolojik alanlarda görülen kalıpları açıklama yapmak ve daha iyi iyi anlamak için modern davranıştan benzerlikler dışlamak için kullanır. Etnoarkeoloji Temel …

Etnoarkeoloji, kazıbilimsel alanda bulunan kalıpların anlaşılması namına, etnotarih, etnoloji, yaşayan kültürler, deneyde kullanılan arkeoloji ve etnografi şeklinde olan bilgileri kullanarak yapılan bir araştırma tekniğidir. Bir etnoarkeolog, herhangi bir toplumda sürekli etkinlikler hakkında kanıt elde eder. Bu çalışmaları, kazıbilimsel alanlarda görülen kalıpları açıklama yapmak ve daha iyi anlamak için modern davranıştan benzerlikler dışında tutmak için kullanır.

Etnoarkeoloji Temel Çıkarımlar

Etnoarkeoloji, sitelerin kalıntılarını bilgilendirmek için günümüzün etnografik bilgilerini kullanan arkeolojide bir araştırma tekniğidir. İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında, 1980’lerde ve 1990’larda doruğa meydana çıkan uygulama 21. yüzyılda azalmıştır. Sorun her zaman olduğu gibi: portakalların (yaşamış kültürlerin) eski geçmiş kültürlere uygulanır. Faydaları arasında, üretim teknikleri ve metodolojileri hakkında büyük miktarda bilgi birikimi yer alır.
Susan Şehir (Amerikalı kazıbilimci), etnoarkeolojinin odak noktasının kazıbilimsel yönelimi olan veya türetilen tekniklerin, modellerin, teorilerin ve hipotezlerin etnografik bulgularla formüle edilmesi ve deneme edilmesi olarak tanımlamıştır. Ama en açık şekilde yazan kazıbilimci Lewis Binford’dur: etnoarkeoloji bir Rosetta taşıdır: bir kazıbilimsel alanda bulunan durağan malzemeyi, doğrusu malzemeyi orada bırakan kişilerin canlı yaşamına dönüştürmenin bir yolu olduğunu bildirmektedir.

Etnoarkeoloji Nedir? 

Pratik Etnoarkeoloji

Etnoarkeoloji başlıca iştirakçi gözlemleri ve kültürel antropolojik teknikler kullanılması ile yürütülmektedir, fakat aynı zamanda etnografik ve etnohistorik raporlarda yer alan sözlü davranışsal bulgularda(tarihi) bulur. Temel gereklilik, eserleri ve faaliyetlerdeki insanlarla etkileşimlerini betimlemek için her türden dinç kanıtlardan yararlanmaktır.
Etnoarkeolojik veriler, yayınlanmış veya yayınlanmamış yazılmış hesaplarda (arşivler, saha notları, vb.) bulunabilir. Bunlar aralarında fotoğraflar, sözlü tarih, kamu ya da özel eser koleksiyonları ve tabii ki, yaşayan bir toplum üzerinde arkeolojik amaçlar için bilinçli olarak yapılan gözlemlerden elde edilir. Amerikalı arkeolog Patty Jo Watson, etnoarkeolojinin deneysel arkeolojiyi de içermesi gerektiğini savunmaktadır. Deneyde Kullanılan arkeolojide, arkeolog, durumu bulduğu yere götürmek yerine gözlemlenecek durumu yaratır: canlı bir bağlamda arkeolojik ilgili değişkenler üzerinde gözlemler yapılır.

Daha Zengin Bir Arkeolojiye Doğru Gidiyor

Etnoarkeolojinin olanakları, arkeologların arkeolojik kayıtlarda temsilcilik edilen davranışlar hakkında ne söyleyebilecekleri hakkında bir dizi fikir getirmiştir. Arkeologların bir süre içinde devam eden sosyal davranışların tümünü ya da hatta herhangi birini tanınma yetenekleriyle ilgili bir hakiki yer sarsıntısı Antik kültür. Bu davranışlar somut kültüre yansıtılmalıdır. Ama temelde yatan gerçeklik, polen ve çanak çömlek parçalarından fakat teknikler yakalanmalarına müsade veriyorsa ve dikkatli yorumlar duruma uygun bir şekilde uyuyorsa tanımlanabilir.
Kazıbilimci Nicholas David, yapışkan sorunu oldukça açık bir şekilde tanımlamıştır. Bu etnoarkeoloji, düşünsel harmoni (insan zihninin gözlemlenemeyen düşünceler, değerler, normlar ve temsili ile fenomenal ahenk eserler, insan eyleminden etkilenen şeyler) arasındaki ayrımı aşma girişimidir.

Süreçsel ve Işlem Sonrası Tartışmalar

Etnoarkeolojik alıştırma, bilim II. Dünya Savaşı sonrası bilim çağına girerken kazıbilim çalışmalarını bitmiş buluş etmiştir. Arkeologlar, eserleri değer biçmek, kaynaklamak ve incelemek için daha iyi yollar bulmak yerine (yani süreçsel kazıbilim ), artık bu eserlerin temsil ettiği davranış türleri hakkında hipotezler yapabileceklerini hissetmişlerdir. Bu ağız dalaşı, 1970’lerin ve 1980’lerin çoğunda mesleği kutuplaştırmıştır ve tartışmalar biterken, eşleşmenin olmadığı ortaya çıkmıştır.
Her şeyden önce, bir araştırma olarak arkeoloji gün geçtikçe artmaktadır, tek bir arkeolojik bölge daima o bölgede yüzlerce ya da binlerce yıl her tarafında gerçekleşmiş olabilecek tüm kültürel olayların ve davranışların kanıtlarını içerir. Aksine, etnografi eşzamanlıdır, üzerinde çalışılan şey, araştırma esnasında olanlardır. Ve her zaman aşağı yatan bir şüphe vardır: Çağdaş (veya tarihi) kültürlerde görülen tavır kalıpları gerçekten eski arkeolojik kültürlere genelleştirilebilir mi ve ne kadar?

Etnoarkeolojinin Tarihi

Etnografik veriler, bir takım arkeolojik alanları iyi anlamak için 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında arkeologlar tarafından kullanılmıştır, oysa modern çalışmanın kökleri 1950’ler ve 60’ların savaş sonrası patlamasına dayanmaktadır. 1970’lerden başlayarak, büyük bir literatür patlaması, pratiğin potansiyellerini araştırmış ve bunun çoğunu etkileyen işlem ve işlem sonrası tartışma konusu olmuştur. Üniversite dersleri ve programlarının sayısındaki azalmaya dayalı olarak, etnoarkeolojinin 20. yüzyılın sonlarında birçok arkeolojik alıştırma için kabul edilmiştir. Ve şayet de standart bir başvuru formu olmasına rağmen 21. yüzyılda öneminin azaldığına dair bazı kanıtlar vardır.

Çağdaş Eleştiriler

Etnoarkeoloji, birincil uygulamalarından bu yandan, ilk olarak yaşayan bir toplumun uygulamalarının eski geçmişi ne kadar yansıtabileceğine dair temel varsayımları vardır. bu temel varsayımlar olmak üzere, çeşitli konularda sıklıkla eleştirilere maruz kalmıştır. Daha yakın zamanlarda, arkeologlar Olivier Gosselain ve Jerimy Cunningham olarak akademisyenler, batılı bilim adamlarının yaşamış kültürler hakkındaki varsayımlarla âmâ olduklarını savunmuşlardır. Gosselain etnoarkeolojinin özellikle tarihten önce için geçerli bulunmadığını, çünkü etnoloji olarak uygulamanın bulunmadığını belirtmektedir. Yani gerekli olan kültürel şablonların doğru olarak uygulanabilmesi için teknik bulguların basitçe alınmasının imkanının olmadığını düşünmektedir.
Oysa Gosselain, günümüz toplumlarını eşitlemenin katiyen geçmişe yeterince uygulanabilir olmayacağı için tam bir etnolojik egzersiz yapmanın faydalı bir süre harcaması olmayacağını savunuyor. Hem, etnoarkeolojinin bundan böyle araştırma yürütmek için akla yatkın bir yol olmasa da, çalışmanın temel faydalarının varlığını bildirmektedir. Bu avantaj, burs için bir referans koleksiyonu olarak kullanılabilecek üretim teknikleri ve metodolojileri hakkında büyük miktarda bilgi biriktirmek olduğudur.

Etnoarkeoloji Nedir? 

Arkeoloji Daha Aşağı Alanları

Ayrıca arkeoloji hakkında düşünme yolları ayrıca de kazıbilim analiz yolları dahil arkeolojinin birçok alt alanı vardır. bu daha alçak dallar şu şekilde sıralanabilir:
Battlefield Arkeolojisi
Geleneksel olarak, İncil arkeolojisi, Yahudi ve Hristiyan kiliselerinin tarihinin arkeolojik yönlerinin araştırılmasına bahşedilen isimdir.
Olağan Kazıbilim
Olağan kazıbilim, antik Yunan ve Roma ve yakın ataları Minoslular ve Mikenliler de dahil elde etmek üzere antik Akdeniz’in incelenmesidir. Alıştırma genellikle yüksek lisans okullarındaki antik tarih ya da sanat bölümlerinde bulunur ve genel olarak geniş, kültüre dayalı bir çalışmadır.
Bilişsel Kazıbilim
Bilişsel arkeolojiyi uygulayan arkeologlar, cinsiyet, sınıf, statü, akrabalık gibi şeyler hakkında insan düşünme biçimlerinin bedensel ifadeleriyle ilgilenirler.
Ticari Arkeoloji
Ticari arkeoloji, düşünüldüğü gibi, eserlerin alım satımı değil, ticaret ve ulaşımın fiziki kültür yönlerine odaklanan arkeolojidir.
Kültürel Kaynak Yönetimi
Bir Takım ülkelerde kültürel kaynak yönetimi yanimMiras yönetimi, hükümet düzeyinde kazıbilim dahil bütün kültürel kaynakların yönetilmesidir. CRM, en iyi şekilde çalıştığı vakit, ilgili tüm tarafların millet mülkiyeti üzerindeki nesli tükenmekte olan kaynaklar hakkında ne yapılacağına dair karara bir arz girdi sağlamasına müsade verilen bir süreçtir.
Hesaplı Arkeoloji
Ekonomik arkeologlar, insanların ekonomik kaynaklarını, bilhassa de gıda tedariklerini, bilhassa de en ince ayrıntısına kadar yok, nasıl yoklama ettikleriyle ilgilenirler. Pek çok idareli arkeolog, yiyecek tedarikini kimin ve nasıl denetleme ettiğiyle ilgilendikleri için Marksisttir.
Çevresu baskını Arkeoloji
Çevresel arkeoloji, belirli bir kültürün çevre üzerindeki etkilerine ve çevrenin o kültür üzerindeki etkisine odaklanan arkeolojinin alt disiplinidir.
Etnoarkeoloji
Etnoarkeoloji, kısmen çeşitli kültürlerin arkeolojik alanları nasıl yarattığını, geride neler bıraktığını ve modern çöplerde ne cins kalıpların görülebileceğini çakmak için yaşamış gruplara arkeolojik yöntemler dilekçe bilimidir.
Denek Kazıbilim
Denek arkeoloji, birikintilerin nasıl ortaya çıktığını iyi anlamak için geçmiş süreçleri kopyalayan ya da kopyalamaya çalışan bir arkeolojik çalışma dalıdır. Deneyde Kullanılan kazıbilim, taş bir aletin yeniden yaratılmasından çakmaktaşı çakmaya ve bütün bir köyün yaşayan bir tarih çiftliğine dönüştürülmesine kadar her şeyi içerir.
Yerli Arkeoloji
Yerli kazıbilim, incelenen kasabaları, kampları, mezarları ve orta yerleri yapı eden insanların torunları göre yapılan kazıbilimsel araştırmadır. En açık şekilde yerli kazıbilimsel araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada‘da Yerli Amerikalılar ve İlk Halklar göre yürütülmektedir.
Deniz Arkeolojisi
Gemiler ve denizcilik araştırmaları genellikle denizcilik ya da deniz arkeolojisi olarak adlandırılır, ancak alıştırma aynı zamanda kıyı şeridi köy ve kasabalarının yanı sıra denizler ve okyanuslardaki yaşamla ilgili diğer konuları da içerir.
Paleontoloji
Genel olarak paleontoloji, ilk kez dinozorlar elde etmek üzere insan öncesi hayat formlarının incelenmesidir. Ama en eski insan ataları olan Homo erectus ve Australopithecus’u inceleyen bazı bilim adamları kendilerini de paleontolog olarak adlandırıyorlar.
İşlem Sonrası Kazıbilim
İşlemden sonra yapılan kazıbilim, süreçsel arkeoloji için gösterilen bir tepkidir, çünkü bunları uygulayan kişiler, çürüme durumunu vurgularlar ve insanların temelde önceleri birer canlı olduğunun görmezden gelindiğine inanırlar. Post-işlem uzmanları, geçmişin dağılma şeklini inceleyerek geçmişi fiilen anlaşılamayacağını savunmaktadır.
Prehistorik Arkeoloji
Tarih Öncesi arkeoloji, öncelikle kent öncesi olan ve bu nedenle tanımı gereği başvurulabilecek çağdaş ekonomik ve sosyal kayıtlara sahip olmayan kültür kalıntıları üstüne yapılan çalışmaları ifade eder.
Etnoarkeoloji Nedir? 

Süreçsel Arkeoloji
Süreçsel Kazıbilim, sürecin incelenmesidir, yani insanların işleri nasıl yaptığının ve şeylerin deformasyon şeklinin araştırılmasıdır.
Şehirsel Arkeoloji
Kentsel arkeoloji, aslında şehirlerin incelenmesidir. Arkeologlar, bir insan yerleşkesinde eğer 5000’den fazla kişi varsa, bunun yanında politik yapısı merkezi ise, kompleks ekonomileri, zanaat uzmanları ve sosyal tabakalaşma bulunuyorsa bu yaradılış şehir halkı olarak tanımlanmaktadır.


Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: