Güncel
Yükleniyor...

Fetal içki sendromu, çocukta annenin hamileliği esnasında alkole maruz kalmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu sendrom beyin hasarına ve artma sorunlarına niçin olur. Fetal alkol sendromunun neden olduğu sorunlar çocuktan çocuğa değişir, ama fetal alkol sendromunun neden olduğu kusurlar geri döndürülemez. Gebelik sırasında tüketilmesi tehlikesiz olduğu bilinen alkol miktarı yoktur, keza gebelik esnasında içki tüketimi bebeğin fetal alkol sendromu riskine maruz bırakır.

Çocuğunun fetal alkol sendromu olduğundan şüphelenenler, mümkün olan en kısa sürede acele tıbbi takviye almalıdır. Çünkü erken teşhis, öğrenme güçlükleri ve tavır sorunları gibi sorunları azaltmaya muavin olabilir. bununla beraber bu yazıda fetal alkol sendromu tanımı, nedenler, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler yer almaktadır.

Fetal Alkol Sendromu 

Fetal Içki Sendromu Nedir?

Fetal içki sendromu, en şiddetli fetal içki spektrum bozukluğudur. Bunlar, gebe bir kadın alkol aldığında meydana gelebilecek bir grup doğum kusurudur. Fetal alkol sendromu bozuklukları (FASD’ler) bazı durumları içerir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
 

• Kısmi fetal alkol sendromu
• Alkole tabi doğum kusurları
• Alkolle ilişkili nörogelişim bozukluğu
• Doğum öncesi alkole maruz kalma ile ilişkili nörodavranışsal bozukluk
FAS ve öteki spektrum bozuklukları çocukları farklı şekillerde etkiler. Semptomlar hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Yürek, böbrek ve kemiklerle ile ilgili sorunlar
• Öğrenme güçlüğü ve düşük IQ
• Us, koordinasyon ve uyarı ile ilgili sorunlar
• Hiperaktivite
• Uyku ve bebek emzirme ile ilgili sorunlar
bununla beraber fetal içki sendromunun semptomları, bebek büyüdükçe daha da kötüye gitme eğilimindedir.

Fetal Içki Sendromu Nedenleri

Şarap, bira ve likör dahil alkol tüketimi doğum kusurlarının başlıca nedenleridir. Rahimde, bebeğin alkolü işleyebilen ya da parçalayabilen tam gelişmiş bir karaciğeri yoktur, bu nedenle bebeğin organlarına kolayca ulaşabilir ve hasar verebilir. En ciddi sorunlardan bazıları, gebe birin birincil üç aylık dönemde bebeğin beyni gelişmeye başladığında alkol içtiğinde ortaya çıkar. Ama ikinci ve üçüncü üç aylık dönemler de tehlikesiz değildir. çünkü bu dönemlerde de beyin gelişimi devam eder. Hamile kadınların içebileceği tehlikesiz içki miktarı yoktur. Ve hamilelik esnasında içki içmenin de tehlikesiz olduğu düşünüldüğünde süre yoktur.

Fetal Içki Sendromu Belirtileri

Fetal alkol sendromunun çoğu semptomu olabilir, bu semptomlar fiziksel, nörolojik ve tutum kusurlarına yol açar. Bu sendrom semptomlarının şiddeti, bazı çocukların bunları diğerlerinden fazla daha pozitif deneyimlemesiyle değişir. Bulgu ve semptomları, maddi kusurların, zihinsel veya bilişsel engellerin ve günlük yaşamla işleyen ve başa çıkma sorunlarının herhangi bir karışımını içerebilir. bununla beraber bu kusurlar aşağıdaki gibidir:
 

Fiziki kusurlar:
• Küçük kafa ve beyin boyutu
• Görme veya işitme sorunları
• Eklem, uzuv ve parmak deformiteleri
• Ufak gözler, mucizevi ince üstteki dudak, kısa, kalkık burun ve burun ile üstteki dudak aralarında üstteki dudak aralarında pürüzsüz bir deri yüzeyi gibi ayırt edici yüz özellikleri
• Doğumdan önce ve daha sonra yavaş bedensel büyüme
• Yürek kusurları ve böbrekler ve kemiklerle ilgili sorunlar
 

Nörolojik sorunlar:
• Zayıf koordinasyon veya denge
• Zihinsel engellilik, öğrenme bozuklukları ve gecikmiş gelişim
• Cılız us
• Dikkatle ve bilgilerin işlenmesinde sorun
• Hafıza yürütme ve problem çözmede zorluk
• Seçimlerin sonuçlarını belirlemede zorluk
• Zayıf adalet becerileri
• Asabiyet ya da hiperaktivite
• Çabucak değişen ruh halleri
 

Davranış sorunları:
• Okulda zorluk
• Başkalarıyla geçinmede sorun
• Güçsüz sosyal beceriler
• Bir görevden diğerine geçmek ya da başkalaşmak için harmoni sağlamada sorun
• Tutum ve dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
• Çelimsiz vakit kavramı
• Görevde kalma sorunları
• Bir hedefe doğru tasarlama ya da alıştırma zorluğu


Bununla beraber hamilelik döneminde alkol bırakmada zorluk yaşamış kişiler, kadın doğum uzmanına, birinci basamak doktora ya da us sağlığı uzmanına gitmelidir. Erken tanı, fetal içki sendromu olan çocuklar için uzun vadeli sorun riskini azaltmaya tezgâhtar olabileceğinden, hamileyken içki alıp alınmadığı bildirilmelidir. Hem yardım almak için sorunların ortaya çıkması beklenmemelidir. Ayrıca çocuk evlat edinildiği veya koruyucu aile olunan çocuklarda, biyoloji ile ilgili annenin hamileyken içki alıp almadığını kavramak muhtemel değildir ve ilk olarak çocukta fetal içki sendromu olabileceği akla gelmeyebilir. bununla birlikte, çocuğun öğrenme ve davranışla ilgili sorunları varsa, altta yatan nedenin tanımlanması için tıbbi yardım alınmalıdır.

Fetal Alkol Sendromu 

Fetal Içki Sendromu Teşhisi

Çocuğun fetal alkol sendromu olduğunu kanıtlayabilecek bir laboratuvar testi yoktur ve belirtilerinin çoğu DEHB gibi görünebilir. Teşhis edilmesi için, tuhaf yüz özellikleri, ortalamanın aşağı boy ve kilo, küçük kafa boyutu, dikkat ve hiperaktivite sorunları ve cılız koordinasyon gibi belirtilere bakılır. Bu belirtilerden biri ya da bir kaçı varsa annenin hamileyken alkol kullanıp kullanmadığı veya kullandıysa miktarı hakkında bilgiler alınır. Fetal içki sendromunun semptomları iyileştirilemese de, erken teşhis ve çare çocuğun gelişimini ve görünümünü iyileştirebilir. Yapılan incelemeler, çocukların bir takım durumlarda daha iyi olduğunu göstermektedir ve bunlar aşağıdaki gibidir:


• 6 yaşından önce teşhis edilirse,
• Okul yıllarında sevgi dolu, besleyici ve kararlı bir evde olurlarsa,
• Şiddete maruz kalmazlarsa,
• Özel eğitim ve sosyal hizmetler alırlarsa

Fetal Içki Sendromu Nedenleri

• Alkol, kan dolaşımına girer ve plasentayı geçerek gelişmekte olan fetüse ulaşır.
• Alkol, gelişmekte olan bebeğine vücuttakinden daha yüksek kan alkol konsantrasyonlarına niçin olur çünkü fetüs alkolü bir yetişkinden daha yavaş metabolize eder.
• Içki, gelişmekte olan bebeğe oksijen ve en uygun beslenmeyi engeller.
• Doğumdan önce alkole maruz kalmak doku ve organların gelişimine zarar verebilir ve bebeğinde kalıcı beyin hasarına neden olabilir.
 

Gebe olan biri ne kadar çok içki tüketirse, doğmamış bebeği için risk o kadar yüksek olur. bununla beraber, herhangi bir miktarda içki bebeği riske atar, birincil günlerde hamile olunduğu bilinmese de bebeğin beyni, kalbi ve kan damarları hamileliğin birincil haftalarında gelişmeye başlar. İlk trimesterde içki alınması sonucu yüz hatları, kalp ve kemikler dahil öteki organlar ve merkezi sinir sisteminde deformasyon meydana gelebilir. İşte o zaman fetüsün bu kısımları gelişimin kilit aşamalarında olur ve bununla beraber, tehlike hamileliğin herhangi bir derhal mevcuttur.

Fetal Alkol Sendromu Tedavileri

Fetal içki sendromunda terapi, tutum ve eğitim tedavileri bebeğin yaşadığı sorunlarına muavin olabilir. hem ebeveynler de çocuklarına yardım etmek için eğitim alabilirler. Bilhassa fetal içki sendromunu tedavi etmek için herhangi bir ilaç yoktur. Ama bazı ilaçlar hiperaktivite, odaklanamama veya anksiyete gibi belirtilere muavin olabilir. aynı zamanda kullanılan bazı ilaçlar vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
 

• Ruh hali, uyku asabiyeti, saldırganlık ve okuldaki problemleri çare etmek için antidepresanlar.
• Anti-anksiyete ilaçları.
• Hiperaktivite, konsantrasyon sorunu ve çelimsiz dürtü kontrolü gibi davranışsal sorunları tedavi etmek için uyarıcılar.
• Nöroleptikler, davranışsal problemlerin yanı sıra saldırganlık ve kaygıyı tedavi etmek için kullanılır.
 

Fetal içki sendromu olan bir çocuğun, tedavisinin ayarlanması gerekip gerekmediğini bakmak için yakından izlenmesi gerekir. Hem tamamlayıcı tedavilerinde bazı faydalar sağlayabilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
 

• Masaj
• Akupunktur
• Alıştırma yerine getirmek
• Yoga
 

Alkol bağımlısı bir anneye yardım etmek için tedavi de önerilir. Bu yalnızca gelecekteki çocuklarda fetal içki sendromu bozukluklarını önlemekle kalmaz, bununla beraber anneye fetal içki sendromu olan çocuklarına yardım etmek için ebeveynlik becerileri sağlayabilir.

Fetal Alkol Sendromu Komplikasyonları

Fetal alkol sendromu, yaşamın ilerleyen dönemlerinde davranışsal sorunlara neden olabilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:
 

• Buhran, anksiyete, yeme bozuklukları ve öteki düşünce sağlığı sorunları
• Alkol ya da uyuşturucu kullanımı
• Uygunsuz cinsel davranışlar
• Okulda kalamama ya da okulu bitirememe
• Bağımsız yaşama veya istihdamla ilgili sorunlar
• Uyarı eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
• Saldırganlık, kural ya da yasalara tutarsız davranış ve uygunsuz sosyal tutum gibi tavır sorunları
• İntihar, kaza ya da cinayetle vakitsiz vefat

Fetal Alkol Sendromu 

Fetal Içki Sendromu Önleme

Uzmanlar, kadınlar hamilelik esnasında hiç alkol tüketmezlerse fetal alkol sendromunun iyice önlenebilir olduğunu bildirmektedirler. Bir Takım yönergeler bu sendromun önlenmesine muavin olabilir ve bunlar aşağıdaki gibidir:


• Birey alkolle ilgili bir sorun olduğunu düşündüğünde gebe kalmadan önce yardım almalıdır. Bu konuyla ilgili tiryakilik tedavisinde uzmanlaşmış profesyoneller vardır.
• Birey gebe kalmaya çalışırken alkol tüketmemelidir ve gebe olduğunu öğrendiğinde ya da gebe olabileceğini düşündüğünde hala kullanıyorsa, derhal bırakmalıdır.
• Hamilik boyunca alkol alımından kaçınılmalıdır, ayrıca hamileyken içki almayan annelerin çocukları fetal alkol sendromu geliştirmezler.
• Birey cinsel olarak aktifse ve korunmasız seks yapıyorsa, ayrıntılarıyla alkolden vazgeçmelidir.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: