Güncel
Yükleniyor...
Günümüzde Beslenme Yetersizliği ile İlgili Zorluklar

Günümüzde Beslenme Yetersizliği ile İlgili Zorluklar

Sağlık için dürüst beslenmek fazla önemlidir; bu yüzden herkes, bilhassa dünyanın kaynakları kısıtlı toplumlarında beceriksiz beslenmenin yönetimi ve karşılaşılan zorluklar konusunda data sahibi olmalıdır. bu nedenle, eksik beslenmeye yatkınlık yaratan birçok faktörün bir arada bulunması, teşhisini ve yönetimini güçlendirir. Bütün nufusun karşılaştıkları beslenme zorluklarını hafifletmek için tatmin edici bilginin sağlanması büyük yük taşımaktadır. Fakir ve savunmasız …

Sağlık için içten beslenmek fazla önemlidir; bu yüzden cümbür cemaat, bilhassa dünyanın kaynakları kısıtlı toplumlarında yetkisiz beslenmenin yönetimi ve karşılaşılan zorluklar konusunda bilgi sahibi olmalıdır. bu nedenle, yetkisiz beslenmeye aşinalık yaratan çoğu faktörün bir arada bulunması, teşhisini ve yönetimini güçlendirir. Bütün nufusun karşılaştıkları beslenme zorluklarını hafifletmek için tatmin edici bilginin sağlanması büyük yük taşımaktadır. Yoksul ve savunmasız toplumlara hizmet vermekle görevlendirilen sağlık personelleri, gıda kapasitelerini uygun olarak iyileştirilmelidir.
Sağlıklı gıda politika belirleyicileri, uygulayıcıları, ve tüm sağlık hizmetleri sektörlerindeki değerlendiriciler, antiretroviral tedavi gören bir TB hastasında izoniazid kaynaklı pelagra (IPT) yönetimi esnasında Kenya’da yakın zamanda karşılaşılan olgu çalışmaları gibi olgu çalışmalarında karşılaşılanlar da dahil edinmek üzere malnütrisyon yönetimindeki yeni gelişmeler ve zorluklarla tanıdık olmalıdır. Gıda takviyesi, nixtamalizasyon, kullanıma hazır terapi gıdalarının (RUTF’ler) sağlanması ve yenilikçi lipit bazlı gıda takviyeleri, besin politika yapıcıları, uygulayıcıları ve değerlendiricilerinin iyi bir şekilde güncellenmesi gereken nispeten yeni alanlardır.
Günümüzde Beslenme Yetersizliği ile İlgili ZorluklarBeslenme optimizasyonunun bir parçası olarak risk altında olanlar, en düşük 6 aydır yalnızca anne sütü ile beslenmeye bağdaşmazlık, küresel olarak kabul edilemeyecek kadar yüksek (% 59) kalır, hemen yerinde ve yaygın danışmanlık yoluyla ele alınmalıdır. Kenya’da son zamanlarda karşılaşılan gibi, antiretroviral tedavi alan bir TB hastasında izoniazid kaynaklı pellagra (IPT) tedavisi sırasında. Gıda takviyesi, nixtamalizasyon, kullanıma hazırlanmış terapi gıdalarının (RUTF’ler) sağlanması ve reformcu lipit bazlı gıda takviyeleri, gıda politika yapıcıları, uygulayıcıları ve değerlendiricilerinin iyi bir şekilde güncellenmesi gereken nispeten yeni alanlardır.
Gıda optimizasyonunun bir parçası olarak tehlike aşağıda olanlar, en az 6 aydır yalnızca anne sütü ile beslenmeye düzensizlik, küresel olarak kabul edilemez düzeyde yüksek (% 59), hemen uygun ve yaygın danışmanlık aracılığıyla ele alınmalıdır. Kenya’da son zamanlarda karşılaşılan gibi, antiretroviral çare alan bir TB hastasında izoniazid kaynaklı pellagra (IPT) tedavisi sırasında. Yiyecek takviyesi, nixtamalizasyon, kullanıma hazır terapi gıdalarının (RUTF’ler) sağlanması ve reformcu lipit bazlı beslenme takviyeleri, gıda politika yapıcıları, uygulayıcıları ve değerlendiricilerinin iyi bir şekilde güncellenmesi gereken nispeten yeni alanlardır. Gıda optimizasyonunun bir parçası olarak Tehlike altında olanlar, en düşük 6 aydır sadece anne sütü ile beslenmeye ahenksizlik, küresel olarak kabul edilemeyecek kadar yüksek (% 59) kalır, hemen yerinde ve yaygın danışmanlık aracılığıyla ele alınmalıdır.
Fena besin, konunun profesyonel yönleriyle ilgilenen diğer kuruluşların yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü tarafından dobra dobra tanımlanmıştır. Beslenme dengesizliği, bilhassa uygun ve yeterli yönetim amaçları için farklı alanlara yönlendirilmiş şekillerde sınıflandırılabilir. şimdi, yetersiz besin kategorileri aralarında yetkisiz beslenme, aşırı kilo ve obezite yer alıyor ve bunlar kısa vakit içinde doğrulanacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetkisiz beslenme araştırmaları uzun bir süre için önemli olmaya devam edecek. Bunun nedeni, savunmasız toplulukların, ailelerin ya da buralardaki bireylerin morbidite ve mortalite sonuçlarıyla birlikte negatif etkilenme ihtimalidir. Beş yaş ve altı çocukların manâlı ölçüde büyük bir kısmı (yaklaşık % 50) yetkisiz beslenme ve enfeksiyonlar dahil komplikasyonlarından ölmektedir. Bu tür enfeksiyonların şiddeti, yaygınlığı ve sıklığı iyileşmeyi geciktirebilir.

Fena Beslenmenin Yaygın Olmasından Nedeniyle Duyulan Endişeler

Günümüzde Beslenme Yetersizliği ile İlgili ZorluklarDünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in 2019 istatistiklerine göre, eksik besin kozmopolittir ve yaygınlığı kabul edilemeyecek kadar yüksek kalır ve neticede etkilenen çocukların yaşamlarını olumsuz etkiler. Üreme çağındaki kadınların takriben üçte birinde kansızlık varken, obezite dünya yetişkin nüfusunun azıcık daha yüksek bir kısmını (% 39) etkilemektedir. Düşük şişman bebekler, bodur büyümede kaydedilen yavaş düşüşe rağmen 20 milyon ulaşmaktadır. 2018 yılında, dünyadaki beş yaşındaki çocukların beşte birinden biraz fazlası (% 21,9), 2000 ile 2018 yılları arasındaki dönemde % 32,5 olan genel yaygınlık düşüşüne rağmen büyümeyi engellemiştir
Aynı dönemde, bodur çocukların nüfusu milyonlarca azalmıştır (198,2’den 149,0’a). Bu oranın takriben% 40’ı Güney Asya’da ve benzer bir kısmı Sahra’nın güneyinde (SSA) Afrika’da yaşamaktadır. . Batı ve Orta Afrika’dan üzüntü verici orantılı bir artış kaydedilmesine rağmen (22,4 milyondan 28,9 milyona). 2010 yılının başlarında, beş yaş ve altı 49 milyon çocuk heba olurken, 17 milyon çocuk daha şiddetli israftan muzdarip, bu da sırasıyla% 7,3 ve 2,4’e çıkmıştır. Endişe verici küresel bir akım, beş yaş ve altı çocuklar arasındaki vefat oranlarının yaklaşık% 45’inin beceriksiz beslenmeyle bağlantılı olması ve bunların büyük bir kısmı düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.
Öteki bir küresel cereyan, üreme çağındaki kadınların 528 milyonunun (% 29) yetkisiz perhiz demir takviyesinin neden olduğu anemiye aleyhinde savunmasız olmasıdır. Düşük ve orta gelirli ülkelerde, çocukluk dönemi obezitesi ve fazla kilo oranları artıyordu, yalnızca 2000 ve 2018 yılları arasındaki dönemde yaygınlıkta yaklaşık üç kat artış olacağı tahmin edilmektedir. Bunlar Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır. Bu bölgelerdeki prevalans sırasıyla % 8,8 ile% 11,2 aralarında değişmektedir. Doğu ve Güneydoğu Asya, Pasifik ve Kuzey Afrika, dünyadaki aşırı kilolu çocukların üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.
Bu istatistiklerin cinsiyet dağılımı erkekler arasında kızlardan daha yüksek bodurluk oranları görüntü eğilimindedir. Bunun, erkeklerin kızlara göre düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riskinin nispeten daha yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu eşitsizliklerin Latin Amerika, Güney kolaylığı Asya ve Karayipler’de yaygın olduğu kaydedilmiştir. Müdahale tedbirleriyle ilgilenenler bu bölgelere daha artı uyarı göstermelidir. DSÖ Doğu ve Güneydoğu Asya, Pasifik ve Kuzey .Günümüzde Beslenme Yetersizliği ile İlgili ZorluklarAfrika, dünyadaki fazla kilolu çocukların üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. 
Rapor keza, beceriksiz gıda riski aşağı olanların bebekleri, çocukları, kadınları ve ergenleri içerdiğini ve yaşamın erken dönemlerinde (bilhassa yaşamın birincil 1000 günü içinde) beslenmenin optimizasyonunun çocuğun mümkün olan en iyi başlangıcı almasını sağlayacağını belirtmektedir. ömür boyu faydaları ile hayat. Ne yazık ama, dünyanın öyle çok toplumunda önerilen emzirme uygulamalarına uyulmaması nispeten düşük ve üzüntü verici olmaya devam ediyor, çünkü 6 aylık ya da daha küçük bebeklerin sadece% 41’i (böylece % 59’u bağdaşmazlık) sadece anne sütüyle ve 2017’de en fazla 2 sene baştan başa aralıksız anne sütüyle beslenmektedir.

Kaynakça:
https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2e-health-social-behaviour/social-behavioural-determinants
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/the-determinants-of-food-choice

Yazan: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: