Güncel
Yükleniyor...
Birinci Dünya Savaşı, genç nesillerin tamamını etkileyen yeni savaş yöntemleriyle çağdaş bir savaş çağını başlattı. Birinci Dünya Savaşı esnasında ortaya meydana çıkan yeni teknoloji, o andan itibaren savaşların yapılma biçimini şekillendirdi. İlk kere tanklar, uçaklar ve makineli tüfekler savaş alanına çıktı. Bu yeni teknolojiler, keza savaşın nasıl yapıldığı hem de savaşın insanları nasıl etkilediği açısından savaşın etkilerini büyüttü. Birinci Dünya Savaşı, 37 milyondan artı kayıpla, kaybedilen canlar açısından dünya üstünde yıkıcı bir etki yarattı.

Kayıp Nesil ve Bu Devri Anlatan Yazarlar 

Savaştan en fazla etkilenen ülkeler bütün erkek köylerini kaybetti. Eve gelenler, savaş deneyimlerinden içten etkilendi. İnsanlığın beklentileri hakkında alaycı düşünerek, büyüklerinin değerlerine isyan ettiler, iffet yerine ahlaksızlık, ideoloji yerine hedonizm arayışı içine girdiler.1883-1900 yılları arasında doğan ve bu dönemde reşit olan tür, Kayıp Nesil olarak tanındı. Kayıp Kuşak ifadesi de bu dönemin yazınsal manzarasını betimlemek için kullanılır. Çünkü savaştan daha sonra Amerikalı yazarlar kendilerini kaybolmuş ve amaçsız hissettiler. 1920’lerde birçoğu evlerinde geleneklerinden kaçmak için Paris’e akın ettiler. Bu gurbetçiler, zamanın ruhunu yakalamayı başardılar.


Kayıp Kuşak terimi, Birinci Dünya Savaşı esnasında ya da hemen ardından yetişkinliğe ulaşan nesli ifade eder. Nüfus bilimciler genellikle 1883’deri 1900’e kuşağın doğum yılı aralığı olarak kabul ederler. Kayıp Tür 1. Dünya Savaşı sırasında ya da hemen ardından yetişkinliğe ulaşan nesildir ve savaşın dehşetinden düş kırıklığına uğramışlar, eski neslin geleneklerini reddetmişlerdir.


Bu neslin mücadeleleri Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald ve TS Eliot gibi bir grup meşhur Amerikalı yazan ve şairin eserlerinde karakterize edilmiştir. Kayıp Neslin ortak özellikleri aralarında çöküntü, çarpık Amerikan Rüyası vizyonları ve cinsiyet karmaşası vardır. Savaş esnasında bu kadar büyük ölçekte amaçsız ölüme tanık olduktan sonradan, neslin öyle fazla üyesi daha geleneksel uygun tavır, ahlak ve cinsiyet rolleri fikirlerini reddetmiştir. Genellikle bireysel servetin hazcı birikimine odaklanarak amaçsızca, hatta umursamazca hareket etme eğilimleri nedeniyle kayıp olarak değerlendirilmişlerdir.


Literatürde terim aynı zamanda Ernest Hemingway, Gertrude Stein , F. Scott Fitzgerald ve TS Eliot gibi ünlü Amerikalı yazar ve şairlerden oluşan bir gruba da gönderme yapmaktadır. Terimin, romancı Gertrude Stein kadar tanık olunan ve Fransız bir garaj sahibinin genç çalışanına alaycı bir şekilde “Hepiniz kayıp bir nesilsiniz” dediği gerçek bir sözlü atışmadan geldiğine inanılmaktadır. Stein, bu ifadeyi, 1926 tarihli alışılmış romanı The Sun also Rises’ta bir epigrafi olarak kullandığında bu terimi popüler ülkü getiren meslektaşı ve öğrencisi Ernest Hemingway’e tekrarlamıştır. The Hemingway Project için bir röportajda, Lost Generation yazarları hakkında birkaç kitabın yazarı Kirk Curnutt, kendi hayatlarının mitolojik versiyonlarını açıklama ettiklerini öne sürmüşlerdir.


Curnutt ’e tarafından bu tür kuşaksal bir ihlalin ürünleri olduklarına ikna olmakta ve çevrelerindeki dünyadaki icat deneyimini yetişmek istemişlerdir. bu nedenle, yabancılaşma, içki içme, boşanma, seks gibi istikrarsız adetler ve cinsiyet değişiklik gibi olağandışı farklı öz kimlikler hakkında yazma eğiliminde olmuşlardır.

Büyük Amerikan Rüyasının Yanılgısı

Kayıp Nesil ve Bu Devri Anlatan Yazarlar 

Kayıp Neslin üyeleri, Amerikan rüyası fikrini büyük bir aldatma olarak görmüüşlerdir. Hikayenin anlatıcısı Nick Carraway, Gatsby’nin büyük servetinin büyük bir sefaletle ödendiğini fark ettiğinden, The Great Gatsby’de bu kayda değer bir tema haline gelmiştir. Fitzgerald’a tarafından, Amerikan rüyasının geleneksel vizyonu bu sıkı çalışmanın başarıya götürdüğü yozlaşmışlıktır. Kayıp Cins’e kadar, rüyayı yaşamak bundan böyle yalnızca kendi kendine yeten bir hayat inşa etmek değil, gerekli olan her şekilde şaşırtıcı derecede varlıklı olmaktı.

Cinsiyet Eğilme ve İktidarsızlık

Böylece fazla genç adam, savaşın insanlık dışı bir hayatta kalma mücadelesinden fazla daha şövalye ve hatta göz alıcı bir ziyafet olduğuna inanan Birinci Dünya Savaşı’na hevesle girmiştir. bununla beraber, yaşadıkları realite, 6 milyon sivil de dahil olmak üzere 18 milyondan fazla insanın acımasız katliamıdır. Bu koşul geleneksel erkeklik imajlarını ve toplumdaki bambaşka kadın ve erkek rollerine ilişkin algılarını paramparça etmiştir.


Savaş yaraları yüzünden iktidarsız kalan Hemingway’in The Sun also Rises’ın anlatıcısı ve ana karakteri Jake, cinsel açıdan kavgacı ve tesadüfen bir kadın olan sevgilisi Brett’in kontrol etme çabası içinde olan erkeklerden biri olmaya çalışan erkek gibi davrandığını anlatmaktadır. Yani anlattığı cinsel partnerlerinin hayatlarıdır. TS Eliot’un ironik başlıklı J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı adlı şiirinde Prufrock , iğdiş duygularından duyduğu utancın onu cinsel olarak nasıl düş kırıklığına uğrattığını ve şiirin adı bilinmeyen kadın alıcılarına olan aşkını bildiri edemediğinden yakınmaktadır.


Fitzgerald’ın The Great Gatsby adlı kitabının birincil bölümünde, Gatsby’nin kupa kız arkadaşı Daisy, yeni doğan kızının geleceği hakkında çarpıcı bir vizyon sünmektedir. Bugünün feminist hareketinde hala yankılanan bir temada, Daisy’nin sözleri Fitzgerald’ın kendi neslinin kadınlarda zekâyı büyük ölçüde değersizleştiren bir toplum yarattığı fikrini ifade etmektedir. Eski kuşak sakin ve itaatkâr kadınlara değer verirken, Kayıp Kuşak, bir kadının başarısının anahtarı olarak akılsızca yapılan müsamaha aramayı kabul etmiştir. Daisy, neslinin toplumsal cinsiyet rollerine bakışından şikâyet ediyor gibi görünse de, zalim Gatsby’ye olan reel aşkının geriliminden sakınmak için eğlenceli bir kız gibi davranarak onlara uymaktadır.

İmkansız Bir Geleceğe Olan İnanç

Kayıp Nesil ve Bu Devri Anlatan Yazarlar 

Kayıp Nesil’in birçok, savaşın dehşetiyle başa çıkamayan veya çıkmaya isteksiz olan, gelecek için fantastik derecede realist olmayan umutlar yaratmıştır. Bu, The Great Gatsby’nin son satırlarında en iyi şekilde anlatılmaktadır, anlatıcı Nick, Gatsby’nin onu daima olduğu gibi görmesini engelleyen idealize edilmiş Daisy vizyonunu açığa çıkarmaktadır. Pasajdaki yeşil ışık, Fitzgerald’ın bizden uzaklaşırken bile inanmaya devam ettiği gelecekler metaforudur. Öteki bir deyişle, huysuz yöndeki ezici kanıtlara rağmen, Kayıp Kuşak hoş bir gün hayallerinin gerçekleşeceğine inanmaya devam etmektedir.

Yeni Bir Kayıp Tür mi Doğuyor?

Doğası gereği, tüm savaşlar kayıp ve kurtulan kitleler yaratır. Geri dönen savaş gazileri, geleneksel olarak intihar nedeniyle ölmüş ve genel nüfustan fazla daha yüksek oranlarda travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) mustarip olmuşlardır. Körfez Savaşı’nın geri dönen gazileri ve Afganistan ve Irak’taki savaşlar daha da yüksek risk altındadır. ABD Gaziler İşleri Bakanlığı’nın 2016 tarihli bir raporuna tarafından, bu gazilerin günde ortalama 20’si intihar sebebiyle hayatını kaybetmektedir.
Bu modern savaşlar modern bir kayıp tür yaratıyor olabilir mi? Zihinsel yaralar genellikle bedensel travmadan daha ciddi ve tedavisi çok daha kuvvet olduğundan, çoğu savaş gazisi sivil toplumla yeniden bütünleşmek için çaba etmektedir RAND Corporation’un yayınladığı bir rapor, geri dönen gazilerin yaklaşık% 20’sinin PTSD’ye sahip olduğunu veya geliştireceğini varsayım etmektedir.

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: