Güncel
Yükleniyor...
Ürolojik hastalıklar terimi, idrarın filtrelenmesi ve vücuttan dışarı taşınmasıyla ilgili fazla çeşitli koşulları tanımlar. Bu hastalıklar her yaştan erkek, kadın ve çocuğu etkileyebilir, keza vücudun çok özel kısımlarını etkiler. Kadınlarda idrar yolunu, erkeklerde idrar yolunu ya da üreme organlarını etkilerler. Ürolojik hastalıklar, genitoüriner sistemin ayrı doğaları ve kökenleri olabilen patolojileridir. Ürolojik yapıdaki hastalıklar arasında toksik lezyonlar, yaralanmalar, enflamatuar süreçlerin yanı sıra böbrekler, mesane, üretra, prostat, üreterler ve dış erkek genital organlarındaki patolojik şansın dönmesi bulunur. İstatistiklere tarafından son yıllarda ürolojik hastalıkların sayısı yaklaşık % 20 artmıştır.

Mesanede Görülen Ürolojik Hastalıkların Tedavisi 

Ürolojik sistem hastalıklarının teşhisi ve tedavisi ilk önce hastalığın kendisine ve evresine bağlıdır. İlk aşamadaki standart teşhis adımları genellikle tıbbi geçmişin (tıbbi bilgiler) toplanması, ultrason, röntgen muayenesi ve laboratuvar testlerini (kan ve idrar testleri, flora üzerindeki lekeler, biyopsi, vb.) içerir. Tanı sonuçlarına kadar hap veya cerrahi yöntemle tedavi edilebilirler.

Mesanede Ürolojik Hastalıkların Tedavisi

Ürolojik hastalıklar, zahmetsizce ve çabuk bir şekilde kronik bir forma dönüşüp daha ciddi sonuçlara yol açabilecekleri için acele tıbbi yardım gerektirir. Bu yüzden bu hastalıkların tedavisi ve önlenebilmesi için erken teşhis önemlidir. Mesanede ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemler vardır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:
 

Sistosel tedavisi
1 ya da 2 derece sistosel, ağır kaldırmaktan veya zorlamadan kaçınma dıştan hiçbir çare gerektirmeyebilir. Orta derecede rahatsız edici sistoseller için, mesaneyi yerinde tutmak için vajinaya bir peser yani rahim, vajina, mesane ya da rektumu desteklemeye yardım etmek için vajinaya uyan plastik veya kauçuk bir aygıt takılabilir. Enfeksiyon ve ülseri önlemek için bir peser ahenkli olarak çıkarılmalı ve temizlenmelidir. Büyük bir sistosel de ise, mesaneyi baştan konumlandırmak için ameliyat gerektirebilir. Ameliyat, tam bir iyileşme için bir ila birkaç gün ve dört ila altı hafta hastanede kalmayı gerektirir.
 

İnterstisyel sistit (IC) tedavisi
İnterstisyel sistiti çare etmenin birçok yolu vardır, ama kayıtlı tedavilere kimin en iyi cevap vereceğini varsayım etmenin bir yolu yoktur. Bu hastalığın semptomları daha şiddetli ayla gelebilir ya da kaybolabilir. Belirtiler ortadan kalksa bile günler, haftalar, aylar veya yıllar sonradan bitmiş her tarafta semptom gösterir. İnterstisyel sistit için uygulanan tedaviler vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
 

Davranışsal terapi
Tatmin Edici miktarda su alındığından emin olunmalıdır ve buda ideal olarak günde yaklaşık iki litre içilmesi anlamına gelir. Hiçbir bilimsel delil, IC’nin nedeni olarak perhiz faktörlerini göstermese de, kahve, çikolata, gazlı içecekler, asitli yiyecekler ya da içecekler dâhil olmak üzere potansiyel mesane tahriş edicilerinden kaçınmak semptomları hafifletmeye tezgâhtar olabilir. Ayrıca stresi kontrol etmek de tezgâhtar olabilir.
 

İlaç
İnterstisyel sistit tedavisi için ilaçlar birincil tedavi şeklidir. Bu rahatsızlık için özel olarak onaylanmış tek hap pentosan’dır. Pentosan, alışılagelmiş mesane astarını eski haline getirmeye muavin olur, fakat işe yaraması altı ayı bulabilir. İnterstisyel sistit için özel olarak belirtilmeyen diğer bir takım ilaçlar, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), antihistaminikler ve antidepresanlar, bilhassa amitriptilin (Elavil) veya imipramin (Tofranil) dâhil olmak üzere semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Fakat bu hastalığın tedavisi için birdenbire fazla ilaca gereksinim duyulabilir.
 

Mesane yıkama
Mesane yıkama ya da banyosu, belirli bir vakit her tarafında tutulması gereken heparin, pentosan veya dimetil sülfoksit (DMSO, RIMSO-50) dâhil edinmek üzere çeşitli maddelerden birini içeren bir ilaç karışımı ile doldurulur. Bu işlem genellikle 10 20 dakika ve idrar yapmadan önce uygulanmalıdır. Bu çare, altı ila sekiz hafta baştan başa bir ya da iki haftada bir yapılır ve gerektiğinde tekrarlanır. DMSO mesane duvarına geçtiği için dokuya daha etkin bir şekilde ulaşarak iltihap ve ağrıyı azaltır. aynı zamanda ağrıya ve acil ya da sık idrara çıkma ihtiyacına niçin olan adale spazmlarını önlediği görülmektedir.


DMSO’nun bağlı etkileri, tedaviden sonradan üç güne kadar sürebilen sarımsak tadı ve kokusunu içerir. Mesane semptomları, birincil tedavilerden sonradan bir gün kadar geçici olarak kötüleşebilir. Tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri dâhil almak üzere kan testleri yılda iki kez yapılmalıdır. Bir DMSO karışımı yapmak için lokal anestezik gibi diğer ilaçlar da eklenebilir. Ek olarak, mesane instilasyonuna yönelik daha yeni bir yaklaşım, heparin, lidokain ve sodyum bikarbonat karışımının kullanılmasını içerir. doğrudan doğruya mesaneye aşılandığında, bu hap kombinasyonu bir klinik araştırmaya katılan insanların çoğunda idrar ağrısını ve aciliyeti önemli ölçüde hafifletmiştir.
 

Mesane şişkinliği
Bu çare, bazı hastaların sistoskopi işleminden sonradan mesanenin en ince ayrıntısına kadar sıvıyla doldurulduğu sırada daha iyi hissettikleri gözleminden kaynaklanmıştır. Semptomlar genellikle şişkinlikten bir veya iki gün sonra kötüleşir, ama operasyon öncesi seviyelere geri döner ya da iki ila dört hafta sonradan düzelir. Hiç kimse bu tedavinin niçin etkili olduğunu tamamiyle bilmemektedir, oysa bir teori, şişkinliğin mesanenin ağrı sinyallerini iletmesine müdahale ederek mesane kapasitesini arttırmasıdır. Ama bu ideal bir çare değildir, yalnızca eksik sayıda hastaya asistan olur ve uyuşturma gerektirir.
 

Cerrahi
İnterstisyel sistit için tüm cerrahi tedavilerin öngörülemeyen sonuçları vardır ve çoğu sağlık uzmanı sadece son tedavi olarak cerrahiye yönelir. Cerrahi prosedürleri aşağıdaki gibidir:


• Üretradan bir sistoskopun sokulduğu bir süreç olan fulgurasyon ve Hunner ülserleri elektrik ya da lazerle koagüle edilir.
• Nöromodülasyon ya da sakral asap kökü uyarımı, sıklığı, aciliyeti ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmak için sakral siniri uyarmayı taşıyan daha yeni bir tedavi seçeneğidir. Sırttaki üçüncü sakral asap kökünün yanında cilt altına küçük bir elektrot yerleştirilir. Bir deneme stimülasyonu etkili ise, ahenkli stimülasyonlar için cildin altına kalıcı bir batarya yerleştirilir. Bu bazı hastalarda fazla tezgâhtar olabilse de, sonuçlar defalarca kalıcı değildir.
• Augmentasyon, mesanenin hasarlı ve iltihaplı kısımlarını çıkararak, ince veya kalın bağırsak dokusu ile tekrar inşa ederek mesaneyi büyüten cerrahi bir işlemdir. Sızı üzerindeki etki değişir ve interstisyel sistit, mesaneyi büyütmek için kullanılan bağırsak dokusunda tekrarlayabilir.
 

Hem mesane sistektomi adı verilen bir prosedürle ayrıntılarıyla çıkarılabilir. Üreterler daha sonra karın derisine açılan bir bağırsak bölümüne bağlanır. İdrar, stoma adı verilen açıklıktan vücudun dışındaki bir torbaya boşaltılır. Bir sistektominin bile interstisyel sistit semptomlarının sona ermesini garanti etmediğini unutulmamalıdır. Çünkü bazı kadınlar palavracı sancı çeker, bu yüzden önce diğer seçenekler araştırılmalıdır.


Mesanede Görülen Ürolojik Hastalıkların Tedavisi 

Proteinüri tedavisi
Proteinüri tedavisi, hipertansiyon ya da diyabetin kontrol edilmesiyle başlar. Şeker Hastalığı hastaları sık sık kan şekeri seviyelerini ölçmeli, diyabeti uygun şekilde yönetmek için dengelenmiş beslenmeli, egzersiz yapmalı ve reçeteli ilaçları almalıdır. Yüksek tansiyonu olanlara genellikle ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri veya durumu kontrol etmek için anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB’ler) adı verilen aynı bir hap sınıfı reçete edilir. Bu ilaçlar böbrekleri diğer tansiyon ilaçlarından daha artı korur. Böbrek fonksiyonu azalmış ve yüksek tansiyonu olan kişiler tansiyonlarını 130/80 mm Hg’nin aşağıda tutmaya çalışmalıdır. Ulusal Böbrek Vakfı ayrıca tuzlu ve protein alımının sınırlandırılmasını önermektedir. Bir diyetisyene danışmak, böbrek sağlığı için sağlıklı bir diyet planı geliştirmeye asistan olabilir

İdrar Kaçırma Tedavileri

İnkontinansı tedavi etmek için değişik tedaviler mevcuttur ve bunlar aşağıdaki gibidir:
 

Egzersizler
Kegel egzersizleri olarak aşina pelvik taban egzersizleri, idrarı mesanede daha uzun zaman tutulabilmesi ve idrar yapmayı durdurmak için kullanılan kasları güçlendirebilir. Kegel gerçekleştirmek için, birkaç saniye idrar yapmayı ayrılmak için kullanılan kaslar sıkılmalı ve sonra gevşetilmelidir.
 

İlaçlar
İnkontinansı denetim etmeye yardımcı olmak için dağıtılmış ilaçlar kullanılabilir. Bazı ilaçlar mesane kaslarını gevşeterek mesanenin adamakıllı boşalmasına muavin olur, bazıları ise mesane kasılmalarını önlemeye asistan olur. Ayrıca sızıntıyı eksilmek için mesane ve üretradaki kasları sıkılaştırmak içinde ilaçlar mevcuttur.
 

Biyoloji Ile Ilgili geri bildirim teknikleri
Bu teknikler, vücuttan gelen sinyallerin daha artı farkına varmaya yardımcı olabilir, böylece mesanedeki ve üretrardaki kaslar üzerinde daha pozitif kontrol sahibi edinmek mümkündür.
 

Pesser
Pesser mesane boynunu tutan vajinal bir eklentidir. Bu eklenti idrarın mesanede tutulmasına yardım etmek için üretrayı sıkıştırabilir. Genellikle idrar yapmak için peserin çıkarılmasına gerek yoktur. Adi mesane kasılmaları genellikle idrarı sıkışmış üretra aracılığıyla dışarı atmaya zorlayabilir.
 

Cerrahi
Durum mesane pozisyonundaki bir değişiklik gibi bedensel bir sorundan kaynaklanıyorsa, cerrahi idrar kaçırmayı iyileştirebilir. İnkontinans için genel cerrahi, çoğalan basınç atakları sırasında kapatmaya yardımcı olmak, şişkin bir mesane veya üretrayı eksilmek ve onu sabitlemek için üretranın altına bir askı yerleştirmeyi içerir. Keza gebelik hem de doğum hasara niçin olabileceğinden, genellikle çocuk sahibi olmayı bitirene kadar ameliyat önerilmemektedir.
Mesanede Görülen Ürolojik Hastalıkların Tedavisi 

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi
İdrar yolu enfeksiyonların birçok ciddi değildir ve antibiyotik ilaçlarla kolayca çare edilebilirler. bununla beraber, bir idrar yolu enfeksiyonu kronik olabilir ve ara sıra tedaviden birkaç hafta daha sonra tekrarlayabilir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren kadınların takriben yüzde 20’sinde bir defa daha tekrar geliştirme olasılığı vardır. Keza tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları, daha kompleks sağlık sorunlarına yol açabilir, bu yüzden göz ardı edilmemeleri gerekir. İYE ‘yi durdurmak için, bol akıcı içilmeli, sık idrara çıkılmalı ve C vitamini alınmalıdır. Hem kızılcık, bakterilerin mesane duvarına yapışmasını önler ve mesane enfeksiyonlarına karşısında etkili bir caydırıcı olabilir. Tekrarlayan mesane enfeksiyonları yaşayan kadınlar, genellikle cinsel aktivite sırasında ortaya meydana çıkan bakterilere sahiptir. Cinsel ilişkiden hemen daha sonra alınan tek bir antibiyotik tablet ile profilaktik olarak tedavi, ilave mesane enfeksiyonlarını önleyebilir.
 

İdrar retansiyonu tedavisi
Üriner retansiyon tedavisi, idrar retansiyonunu hafifletmek için üretradan mesaneye bir Foley kateterinin yerleştirilmesini içerebilir. Kanalı bir kateterin içinden geçecek kadar geniş açmak için çeşitli üretral dilatatörler kullanılabilir. Üretradaki bir tıkanma sebebiyle bir kateter mesaneye ulaşamıyorsa, bir suprapubik tüp deriden, kasık kemiğinin üzerinden ve daha aşağı karın duvarından ilk elden mesaneye yerleştirilebilir. Tüp, şart sitoskopik bir prosedürle yönetilene kadar geçici drenaj sağlar.
 

Mesane kanseri tedavisi
Mesane kanseri tedavisi, tümörün boyutuna ve evrelemesine bağlıdır. Erken aşama tümörler için, klasik çare, mesane tümörünün transüretral rezeksiyonudur; bu, biyopsi için kanseri dahil etmemek ve kalan kanser hücrelerini kesmek veya tutuşmak için üretra aracılığıyla ve mesaneye ışıklandırılmış bir tüpün sokulduğu bir prosedürdür. Kemoterapi ve immünoterapi, kanserin nüksetmesini önlemek için de kullanılabilir. Fazla durumlarda, bir sistektomi veya mesanenin çıkarılması yapılabilir

0 Yorumlar: