Güncel
Yükleniyor...
Online Perakende İşlemlerinde Müşteri Memnuniyeti

Online Perakende İşlemlerinde Müşteri Memnuniyeti

Bilgi ve iletişim teknolojisinin (ICT) gelişimi ve pazarlamadaki geniş uygulaması, müşterilerin artık evlerinin veya ofislerinin rahatlığından alışveriş yaptıkları çevrimiçi perakendeciliğin gelişmesine yol açmıştır. Bu, müşterilerin alışveriş yapmadan önce ürün incelemelerini okuyup öğrenmek için çevrimiçi olabildikleri için alıcı memnuniyetini her yerde tanımlanmasını sağlamıştır. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte, tip katılımı yaygındır ve işyeri için bedel yaratabilir. Çevrimiçi …

Veri ve iletişim teknolojisinin (ICT) gelişimi ve pazarlamadaki geniş uygulaması, müşterilerin artık evlerinin veya ofislerinin rahatlığından alışveriş yaptıkları çevrimiçi perakendeciliğin gelişmesine yol açmıştır. Bu, müşterilerin alışveriş yapmadan önce ürün incelemelerini okuyup öğrenmek için çevrimiçi olabildikleri için müşteri memnuniyetini her tarafta tanımlanmasını sağlamıştır.
Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte, herif katılımı yaygındır ve işyeri için bedel yaratabilir. Çevrimiçi perakendecilik ile müşteri memnuniyetini incelemek için farklı alanlara yönlendirilmiş modeller kullanılmıştır. Bunlar arasında beklentilerin onaylanmaması modeli, algılanan performans modeli, akılcı beklentiler modeli, beklentiler-yapay model, ilişkilendirme modeli, bilişsel ahenksizlik modeli, kıyas seviyesi modeli, kontrast modeli ve Kano modeli bulunmaktadır. Bu yazıda çevrimiçi perakende işlemlerinde alıcı memnuniyeti hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Alıcı memnuniyeti, müşterinin bir ürün veya hizmeti tüketmekten ve algılanan sonucu beklentilerle karşılaştırmaktan duyduğu tatmin veya düş kırıklığıdır. Deneyimin beklentilerin aşağıda kaldığı durumlarda alıcı hoşnut kalmaz. Tüketim müşterinin beklentilerini karşılıyorsa herif memnun olur. Beklentileri aşarsa, tip çok memnun ya da memnundur. Müşteri memnuniyeti, dünyanın her yerindeki herhangi bir ticari kuruluşun nihai hedefidir. Doğrusu, birincil etapta herhangi bir işletmenin varlığının gerisinde mantık budur. İş dünyasında üretkenlik, karlılık, sürdürülebilirlik ve güya göstergeler düşünüldüğünde, hiçbir kuruluş alıcı memnuniyetinin bu göstergeleri etkilemede önemli bir rol oynadığı gerçeğini ihmalkârlık etmeye yiğitlik edemez. Verimlilik, kârlılık ve artış gibi hedeflerin, müşterileri memnun etme etmeye daha eksik siklet veren bir kuruluşun esas uğraşları olarak ön plana çıkması, gereksizce bir egzersizdir.
Online Perakende İşlemlerinde Müşteri MemnuniyetiDönüştürücü bir zorlama olarak teknolojideki yükseliş ve insanların yaşama, çalışma ve etkileşim biçimleri üzerindeki etkisi ile BİT, küresel olarak meslek yapma biçimini etkilemiştir ve durum Nijer bütün dünyada yükselen pazarlar için farklı değildir. Keza, ayrıca arz noktaları ayrıca de satış noktaları açısından küresel perakendeciliğin artması, perakende sektöründe BİT miktarını ve uygulamasını önemli ölçüde artırmıştır. Anlaşmazlığa Neden Olan olarak, BİT, kompleks perakende operasyonlarının yönetiminde kayda değer bir rol oynar. Pazar büyümeye ve daha sofistike ışık halkası gelmeye devam ederken perakende sektörlerinde rekabet üstünlüğü elde etme sürecinde mutlak data kontrolü ve bilgisinin yanı sıra tatmin edici pazar bilgisi çok önemlidir. BİT, dahil olabilecek tüm işlemlerle üatesinden gelmek için konuşlandırılabilir. Perakendeciler, süreçleri hızlandırma ve işletmeye maliyet tasarrufu sağlama sürecinde BİT’in manâlı bir kolaylaştırıcı rolünü takdir etmeye başladı. Bu, geleneksel perakende sektöründe BİT’in çabuk bir şekilde benimsenmesinin arkasındaki başlıca mantık haline kazanç.
Dobra Dobra anlatmak icabında, çevrimiçi perakendecilik, ticari kuruluşların günlük faaliyetlerinin kayda değer bir parçası haline geldi. Dağıtılmış çevrimiçi perakende platformlarına erişim, bilhassa kent sakinleri arasında bir lüks biçiminden ziyade bir gereksinim olarak görülmektedir. Çevrimiçi perakendeciliğin ve BİT’in büyümesinin başlıca belirleyicilerinden biri birbirinden ayrılamaz çünkü çevrimiçi perakendeciler, operasyonları ve yoğunlaştırmaları için muhakkak BİT’e güvenmektedirler.
Ayrıca, çevrimiçi perakendecilik, işletme ve müşteriler arasındaki işlemi ve etkileşimi kolaylaştırmak için BİT uygulamasına odaklanır. sonuç olarak, BİT, etkin ve sağlam bir çevrimiçi perakende işlemi yerine getirmek için reel bir araçtır; herhangi bir başarılı çevrimiçi perakende işleminin canlı telidir. BİT’in perakendeciliğe uygulanması, müşteri memnuniyetini, bağlılığını ve bağlılığını daha da tanımlar ve uygulamanın kapsamı açıkçası sınırsızdır. Buna göre, bu çalışmadaki çevrimiçi perakende işlemleri, İnternet’teki perakende müşterilerin bütün faaliyetlerine atıfta bulunur ve çevrimiçi mağazalardan satın almayı, otomatik vezne makinesi (ATM) bankacılığı gibi çevrimiçi ödemeleri ve makbuzları, mobil bankacılık/para, web bankacılığı ve satış noktası ( POS) işlemleri. Bu bölüm beş bölüme ayrılmıştır.

Metodoloji

Metodoloji, yayınlanmış çalışmaların / araştırmaların ve raporların incelenmesi ve analizinin yanı sıra çevrimiçi satıcıların müşterilere gönderdiği mesajların ve gönderilerin gözden geçirilmesi ve analizini içerir. Keza, müşteriler çevrimiçi satıcılardan sipariş edilen ürünleri alırken yapılan ve not alınan gözlemleri de içerir. İkincil verilerin analizi, sonuçlardaki modelleri ya da eğilimleri, zaman içindeki ilerlemeleri izlemeyi ve bir olgu meydana getirmek için kayıtlı sonuçların tekrarlarını aramayı amaçlamaktadır. İkincil verileri inceleme etmenin birçok ayrı yolunun birçok, birincil veriler için kullanılanlardan öbür değildir.

Herif Memnuniyeti Kavramları

Müşteri memnuniyeti basitçe, firmaların ürün ve hizmetlerinin kullanıcılarına veya nihai tüketicilerine gereksinim duyduklarını veya istediklerini hassasiyetle vermek anlamına gelir. Başlıca olarak onların taleplerini ve zevklerini karşılamayı içerir, yani girdi ve netice, müşterilerin beklentilerini tedarik eden bir çıktı üretmelidir. kesin olarak, herif memnuniyeti, müşterilerin beklentilerini karşılamayı ifade eder ve firmanın kabulü ve hayatta kalması için sürekli ve gözden geçirilmiş bir işlem olmalıdır.
Mal ve hizmetlerin fiili üretiminden önce ihtiyaçların ve isteklerin dikkate alındığı pazarlama kavramı aşamasından önce, güvenilir araştırma çalışmaları ile dağıtılmış aşamalardır. Bu alıştırmanın arkasındaki mantık, sorunsuz pazarlama temin etmek ve gerekli olmayan pazarlama maliyetlerinden kaçınmaktır. Biri, firmaların satış tanıtım faaliyetleri, reklamlar, herif ilişkileri vb. İçin niçin büyük paralar ayırdığını merak ederken, araştırmaya gitmek vakit ve para açısından daha basit ve ucuzken, bir sonraki ürünler in hangisi olduğunu tespit etmek için müşterilerin zihinlerinii etkiler.
Online Perakende İşlemlerinde Müşteri Memnuniyetimuhabere bir şekilde ifade edilirse, herhangi bir firmanın müşterilerinin kendi zevklerini karşılamayan veya ihtiyaçlarını ya da isteklerini karşılamayan ürünleri satın alacaklarını varsayması bir sapmadır. Doğrusu, eski tatmin edici ürünlerden yeni daha yeterli bir ürüne bir paradigma kayması vardır. Örneğin, düz ekran televizyon on yıl önce tatmin edici bir üründü, ancak şu anda olmayabilir. Araştırma aracılığıyla ortaya çıkan ve müşterilerin imajını dikkate alan ürünler söz konusu olduğunda, müşterilerin sadakatini incitmek kadar zinde bir kırılma gücü yoktur. İlk etapta hiçbir ticari firmanın müşterilerini hoşnutluk etmeyen ürünler üretmek istemeyeceği bilinen bir gerçektir; fakat, izlenecek yöntemler büyük bir üzüntü kaynağıdır.
Bir müşteriyi hoşnut etmek için ikna edici noktanın, ticari kuruluşların müşterilerle kişisel ve samimi bir ilişki sürdürmesi ve sürdürmesi gerektiği dikkate alınmalıdır. Bireysel ve sorunsuz ilişkileri yatıştırmak, onları yalnızca kuruluşun ürünlerini korumakla kalmaz ve onlardan hoşnut kalmaz, aynı zamanda kuruluş için bedava bir tanıtım arabulucu kaynağı olarak hizmet eder. Ağızdan ağıza tanıtımın en etkili ve verimli tanıtım arabulucu olduğu aşina bir gerçektir çünkü sevdiklerinden ve kişinin referansından ve akran gruplarından gelen sözler, herhangi bir reklam ya da satış promosyonundan daha güvenilirdir. Dolayısıyla, kuruluş için sadece marka bağlılığı yaratmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut müşterilerden “bedava” tanıtımın keyfini çıkarır.
Hem, yöneticilerin, işletmenin potansiyellerini en üstteki düzeye içeri almamak için firmanın enerjik, güçsüz yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini, iyileştirme alanlarını analiz etmelerine ve nihayetinde, müşterilerinin memnuniyetini izlemeleri gerekir. Bunun nedeni pazardaki galibiyet olasılığını korumak, devam etmek veya artırmaktır. Kuruluşların, müşterilerini elde tutma teklifinde müşterilerinin memnuniyetini ölçmesinin yanı sıra, mevcut hoşnut müşterilerden öneriler ve olumlu sözlü sözler yoluyla potansiyel müşterileri çekmeleri esastır. Alıcı memnuniyetine hedefe kilitlenmek bununla birlikte yöneticilerin bir işletme firmasının gelişimini süregiden bir endişe olarak değerlendirmesini sağlar ve işgücünün performansını ölçmek için bir kıstas görevi görür.
İşletme sahiplerinin çoğu herif memnuniyetinin zorunlu olduğuna şiddetle inanmasına karşın, bunu açıklanmış nedenlerle doğrusu destekleyebilirler mi? Bazıları, herif memnuniyeti konusuna firmanın başarısı için gerekli olduğu düşünülen bir hizmet biçiminde nedensel cevaplar verebilir, fakat bir şirketin müşteriyi memnun etmsinin neden zorunlu olduğuna dair çok fzla bulgu vardır. Ilk Önce, çoğu işletmenin büyük bir kısmının, yeni ve kısa vadeli müşterilerin geliş ve gidişlerinin etkisini rahatlatmak için kuvvetli bir yeniden iş (satın alma) tabanına ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
İkincisi, hoşnut bir herif, mutlu bir müşteridir; mutlu, iyi bir destekleyicidir. Herif memnuniyeti önemlidir çünkü mutlu bir müşterinin organizasyon ürünlerini öteki insanlara anlatması için bir yoldur. Mutlu müşteriler, şirket ürünlerinden daha fazlasını satın alır ve işyeri, başka bir müşterinin sözlerine dayanarak potansiyel herif kazanabilir veya kaybedebilir.
Herif memnuniyetinin bir öteki ikna edici nedeni, kuruluşların müşterilerine vefalı ve içten kalmaları gerektiğidir. Çoğu işletme, özellikle küçük işletmeler, müşterilerini eksik bir tedarik para karşılığında aldatıyor, ancak uzun vadede, ahenkli müşterilerini kaybediyorlar, bu da nihayetinde iyi hedef, kurumsal imaj ve işletmenin nihai çöküşüne yol açıyor. İyi amaç, müreffeh iyi niyeti devam etmek için verdikleri vaatlerden biridir. İyi bir dinleyici edinmek, çoğu firmanın yetersiz kaldığı alandır. İyi bir dinleyici olan herhangi bir kuruluşun, kazanç yaratmaya odaklanmak yerine tip memnuniyeti sloganı taşıması gerekir, iyi bir dinleyici olmak, bir firmanın müşterilerin taleplerini anlayarak mevcut piyasa eğilimlerini takip etmesine asistan olacaktır.

Tip Memnuniyeti ve Tip Sadakati

Alıcı memnuniyeti, bir müşterinin belirtilen tatbik durumlarında bir kuruluşun ürününden aldığı değerle ilgili olumlu, objektif ya da olumsuz hissidir. Hem alıcı memnuniyeti, bir şirketin mahsul performansından beklentilere kadar ortaya çıkan bir zevk veya hayal kırıklığı hissi olarak tanımlanabilir. Müşterinin belirtilen bir ürün hakkındaki algısı beklentiden daha iyi ise sevinir, beklendiği gibi memnun etme olur, beklenenden eksik olursa memnuniyetsiz kalır.
Online Perakende İşlemlerinde Müşteri MemnuniyetiAksine, herif sadakati, bir alıcı ile pazardaki bir nesne (bir tedarikçi, marka, mağaza vb.) Arasında zaman içinde meydana gelenleri ifade eder. bununla birlikte hizmet firmasına hissi ve ticari bir bağlılığı da yansıtır. Keza, alıcı sadakati, durumsal etkilere ve değişim davranışına neden olma potansiyeline sahip pazarlama çabalarına karşın, gelecekte tercih edilen bir ürünü her yerde satın alma konusundaki derin bağlılığıdır. Buna tarafından herif markaya, ürün ya da hizmete, şirkete ve mahsul ortamına vefalı olabilir.
Memnun Etme ve sadakat arasındaki ilişkiye bakıldığında birçok durumda doğrusal değildir. Memnun müşterilerin sadık olması tekrar tekrar garanti edilmez. aynı zamanda, daha yüksek bir memnuniyet seviyesi, özellikle endüstriyel pazar ve hizmet sektörlerinde daha sadık müşterilere yol açabilir. Bunlar, memnuniyet ve sadakat arasındaki ilişki ya da bağlantının, ürün ve pazar kategorizasyonunun bir işlevi olduğu anlamına kazanç. Banka müşterileri aralarında memnuniyet ve sadakat arasındaki ilişkiyi araştıran bir alıştırma, tatmin ve sadakat aralarında zinde ve artı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ampirik bir alıştırma ise Amerikan müşteri memnuniyeti endeksi verileri ve dağıtılmış müşteriler, firmalar ve endüstri göstergeleri kullanılarak alıcı memnuniyeti ve alıcı sadakati arasındaki ilişkiye ilişkin olarak yapılmıştır. Bu çalışmada memnuniyet ve sadakat aralarında var olan ilişki veya ilişkinin gerçek doğasının, rekabet ortamı farklılıkları üstünde bir hoşnutluk etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu, meslek ortamının ve içinde var olan rekabet tonunun, memnuniyet ve sadakat arasındaki bağı etkilediği anlamına gelir.
Ayrıca hissi marka imajını moderatör olarak kullanan hizmet müşterileri arasında alıcı memnuniyeti ile herif sadakati arasındaki ilişki üzerine yapılan bir çalışma, tip memnuniyeti ve şehvetli marka imajının tip sadakati üstünde kayda değer bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, Hindistan ticari vasıta endüstrisinde tip memnuniyeti ile tip sadakati arasındaki ilişkinin, bilhassa büyük oyuncular arasında fiyatların az çok aynı olduğu sektörde pozitif olarak dinç olduğunu öne sürmektedir. Benzer şekilde Nijeryalı Bankaların hizmet kalitesi boyutları ve müşteri memnuniyeti çevrimiçi hizmet kalitesi boyutları üstüne yapılan bir çalışmada somut varlıkların, fiyatın, güvenliğin ve algılanan risklerin çevrimiçi bankacılıkta memnuniyetin önemli öngörücüleri olduğunu tespit etmiştir. Başlangıçta, çalışmanın önceki versiyonundaki bir gözden geçiren, fiyatın bir hizmet kalitesi değişkeni olup olmadığı sorusu gündeme getirilmiş ve alınan cevap olumludur.
sonuç olarak, herif memnuniyeti ve herif sadakati aralarında var olan ilişkiler, ürün sınıflandırmasının türü, denetleyen etken (ler) in yokluğu veya varlığı, şartlar ve pazar türüne dayanmaktadır.

Litaratür:
https://www.researchgate.net/publication/272827967_Customer_Satisfaction_in_Online_Shopping_a_study_into_the_reasons_for_motivations_and_inhibitions
https://www.researchgate.net/publication/272827967_Customer_Satisfaction_in_Online https://www.intechopen.com/books/customer-relationship

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: