Güncel
Yükleniyor...
Pandemi Sürecinde Yaşlıları Korumanın Önemi

Pandemi Sürecinde Yaşlıları Korumanın Önemi

 


Başarılı bir sosyolog ve gerontolog olan Dr. Shankardass, pandemi sırasında sosyal mesafenin yaşlı yetişkinler üzerindeki etkisi, bu demografik grubun eşi görülmemiş şekilde karşılaştığı zorluklar ve bunların üstesinden gelmenin yolları hakkında izlenimler bulunmaktadır. Yaptığı bu izlenimleri, yazdığı makaleler ile paylaşıma açarak, farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. 78 yaşındaki Ramesh Madan gibi daha birçok ihtiyar, son bir yıldır yaşanan …

Başarılı bir sosyolog ve gerontolog olan Dr. Shankardass, pandemi esnasında sosyal mesafenin ihtiyar yetişkinler üzerindeki etkisi, bu nüfus istatistiklerine göre grubun eşi görünmeyen şekilde karşılaştığı zorluklar ve bunların üstesinden gelmenin yolları hakkında izlenimler bulunmaktadır. Yaptığı bu izlenimleri, yazdığı makaleler ile paylaşıma açarak, farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.
Pandemi Sürecinde Yaşlıları Korumanın Önemi 

78 yaşındaki Ramesh Madan gibi daha birçok ihtiyar, son bir yıldır yaşanan pandemi sürecinden nedeniyle endişe duyguları üstteki düzeye çıkmış biridir. Bir şekilde bu endişelerinden kurtulmak için sosyolog Dr Shankardass ’a ulaşır. Aslında kendisi ile görüşmek istemesinin tek bir temel nedeni vardır ve maalesef bu duygularında yalnız değildir; o da pandemiden nasıl etkilendiğidir. Yaşadığı endişeyi yükselten fikir, eğer korona virüs taşıyan birinden bu hastalığı kaparsa, ihtiyar bir erişkin olarak nasıl etkileneceğidir. Ve yaşadığı bu kaygının altındaki belli başlı soru şudur; Belki enfeksiyon teşhisi konulursa ailesi tarafından izole olacağından, hayatını nasıl yöneticilik edeceğini bilememek!
Özellikle ayrı ülkelerden yapılan araştırmalar ihtiyar yetişkinlerin, yeni koronavirüsün neden olduğu hastalığa aleyhinde diğer yaş gruplarına kıyasla daha savunmasız olduğunu gösterdiğinde, bu kişilerin bu korkuları kavranabilir. Bilhassa evvelden tıbbi sorunları olan 60 yaş ve üstü yetişkinlerin, diğer yaş gruplarına göre şiddetli, hatta ölümcül koronavirüs enfeksiyonu geçirme olasılığı daha yüksektir. Nüfusun bu kesimi için öteki nüfus gruplarında olduğu gibi somut uzaklaşma savunulurken, gerekli olan yaşlı insanları sosyal olarak izole etmemektir, çünkü onlar tarafından aile ve arkadaşlarla geçirilen vakit onların genel için çok fakat değerlidir.
Mevcut senaryoda bu kadar yaygın olan sosyal uzaklık kavramı, olumsuz etkilere sahip olabilecek ve sosyo-psikolojik istikrar dahil almak üzere ihtiyar kişilerin genel sağlığına çok zararlı olabilecek yalnızlığa yol açmamalıdır. Bedensel uzaklaştırma, geçirdikleri zamanların çoğunda kronik hastalıkları ve yaşlılıklarından nedeniyle yaşadıkları acılarıyla, fazla yalnız bir yaşam süren yaşlı insanları daha pozitif izole etmemelidir. Ihtiyar yetişkinlerle olan etkileşimler, onların zihinsel tatminlerine katkıda bulunan bir iyi istek gibidir. Hatta o iyi dilek bu yaşlı yetişkinlerin kendilerini manâlı hissetmelerinin sağlamaktadır. Bu yüzden onlarla aralıksız iletişim halinde elde etmek, onların bu çaresizlikleri için az daha şifa gibidir.

 Pandemi Sürecinde Yaşlıları Korumanın Önemi
Yaşlılar, aileden ya da toplumdan gelen umursamazlık sebebiyle kendilerini yalnız hissedebilecekleri, toplumun savunmasız kesimine aittir. Jurnal hizmet sağlayıcılarla diyalog aracılığıyla ast kalmaları, arkadaş çevresi, kardeşler, çocuklar ve torunlarla iletişim halinde olmaları önemlidir. NGO sektöründen gelen raporlara tarafından yaşlılara yönelik psikolojik istismar vakaları artmaktadır, bu çok zararlı bir durumdur. Ve belli yetkili makamlar dahil toplumun bütün bireyleri tarafından bunun engellenmesi gerekir.
Yapılan çalışmaların çoğu, yaşlıların pandemi döneminde zor kullanarak eve kapatılmaları her ne kadar onların hastalığa yakalanma riskini azaltmak ve koruma amaçlı yapılsa da, onlar tarafından bu şart böyle algılamamaktadır. Ve böyle zorunlu bir karantinaya sokulma durumu onların kendilerini fena hissetmelerine sebep olmaktadır. Bu yüzden onlara uygulanan bu zorunlu karantina durumunda medya, sivil toplum üyelerinin ve kanun uygulayıcıların fazla daha alıngan düşünerek hareket etmesi gerekir. Yaşlıların haysiyetli yaşama hakkının ihlali sıkıcı bir durumdur ve acil müdahale edilerek onların refahlarını tekrar sağlama ihtiyacı olduğu kabul edilmeli ve gereken yapılmalıdır. Pandemi Sürecinde Yaşlıları Korumanın Önemi
Pandemi esnasında birçok ibadethanenin insanlara kapalı olması sebebiyle, ihtiyar yetişkinler genellikle popüler bir cemaat grubu olan bu alanlarda, sosyal yaşamlarının kayda değer bir kısmından kopmul durumdalardır. Yaşlıların bakıcılarının, sevdiklerinin çevrimiçi hizmetlere erişmesine muavin olması ve manevi teselli ve destek için sosyal yardım programları planlaması yaşamsal bir hale gelmektedir. Temel günlük ihtiyaçları karşılamak için iletişim düzenlemek veya hizmetlere erişmek için teknolojinin kullanılması bu anlamda sadece elverişli yok, aynı zamanda zamanın ihtiyacı haline gelmektedir. İnternet olanakları, görüntülü sohbetler, çevrimiçi satın alımlar vb. gibi durumlar daha da manâlı ışık halkası bu günlerde yaşlıların hayatını daha bakımlı ülkü getirebilir. Fakat böylece çok ihtiyar yetişkin bu yetilere hemen şimdi sahip olmayabilirken bunun geliştirilmesi bir dereceye kadar mümkündür.
Bunun yanına parasal faaliyetleri yürütmek için uygulamaların kullanılması, teknolojiden anlayan genç aile üyelerinden fazla yaşlı yetişkinler için tehlike oluştursa da, bugünlerde hayatın manâlı bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden bu konuda, çevrimiçi işlemlerin inceliklerini onlara dayanıklılık çerçevesi içinde anlatılmalı ve onlarla bu bilgilerin paylaşılmaktan hoşgörü duyulduğu hissettirilmelidir.
Bilhassa bugünlerde üçkâğıt ve istismara karşısında hassaslık fazla daha yüksek olmaktadır. Bunun yanına banka havaleleri, emekli maaşları ya da teknolojik olarak satın alma gibi mali konular hakkında ihtiyar yetişkinlerin daha eksik haberdar olduğu malum bir konudur. böylece, yaşlıların internet ve çevrimiçi ticaret aracılığıyla günlük ihtiyaçları karşılamada daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü bu noktadaki zorluklar sadece bu alanlara ulaşmakta kullanılan yardımlı cihazlar yok, bununla beraber yaşla birlikte ortaya çıkan değişik zihinsel ve bedensel engeller nedeniyledir. Bu yüzden bu faktöründe, yaşlıların bakıcılarının ve aile üyeleri göre göz önünde bulundurulması önemlidir.


Ayrıca salgın zamanlarında yaşlıların sağlıkları için yaşlarına ve sağlık koşullarına yerinde faaliyetlerle meşgul olmaları gerekir. Bu onların somut ve zihinsel istikrarını koruyacak, bu nedenle buhran, anksiyete ve gerginlik uzakta tutulacaktır. Pandemi anında önerilen somut mesafe, ihtiyar insanların duygularına ve huzuruna zarar verebilir. Bu nesil zamanlarda günlük aktivitelerle başa çıkmak için özel uyarı, kavrayış ve yardıma ihtiyaçları vardır. Aile üyeleri ve bakıcıların yaşlı insanların ihtiyaçlarını karşılamada ekstra nazik, düşünceli ve titiz olmaları gerekir. 


kısaca böyle bir dönemde, yaşlıların çıkarlarının, eşyalarının ve refahlarının korunmaya ihtiyaçları vardır. Ve bu gereklilik adi zamana kadar çok daha ciddiyetle ilgilenilmesi gereken bir konudur. Yaşlı yetişkinlerin mutluluğu, ailelere ve topluma ast olmalarını ve dahil olmasında yatar. Bunun farketmek ve pandemi sırasında yaşlıların sömürü ve ihmallere karşısında savunmasızlığını eksilmek hükümetlerin ve toplumun görevidir. Ve bu konuda insani erdemlere sahip olan herkese görev düşmektedir ve onların yüzlerinde görülecek tek bir gülümsem için herkes elinden geleni yapmalıdır.


Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: