Güncel
Yükleniyor...
Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?

Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?

Yetkisiz beslenmeye zemin hazırlayan faktörleri ele alınmadan önce, iyi beslenmeye katkıda bulunan faktörleri bilinmesi gerekir. Bu faktörler, özellikle kaynakların etkilenen toplum ya da aileler için yetersiz olduğu yerlerde manâlı bir rol oynamaktadır. Bu faktörlerin çoğu, özellikle ufak ölçekli geçimlik tarımın uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde iç içe geçmiştir. Bunlardan en önemlileri iyi tarım uygulamaları, iyi ve canlı …

Yetersiz beslenmeye zemin hazırlayan faktörleri ele alınmadan önce, iyi beslenmeye katkıda bulunan faktörleri bilinmesi gerekir. Bu faktörler, özellikle kaynakların etkilenen toplum veya aileler için yetkisiz olduğu yerlerde manâlı bir rol oynamaktadır. Bu faktörlerin birçok, bilhassa küçük ölçekli geçimlik tarımın uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde iç içe geçmiştir. Bunlardan en önemlileri iyi tarım uygulamaları, iyi ve canlı ekonomi, sağlıklı kolaylaştırıcı etraf, sağlıklı sosyal ve aile hayatı, iyi doğum öncesi ve doğum öncesi bakım ve önlenebilir hastalıkların erken taranması ve kontrolüdür. Bu yazıda bu faktörler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

İyi Tarım uygulamaları

Ebeveynler ve hane reisleri, iyi tarım uygulamalarının sağlanması (bilhassa çiftlik arazisinin dürüst zamanda temizlenmesi, yeterli miktarda iyi mahsulün ekilmesi, gerektiğinde sulandırma ve gübre kullanılması, tarımsal yayım işçilerinden yerinde öğüt alınması, doğru zamanda hasat yapılması) sorumluluğunu üstlenmelidir. Zararlı böceklerden kaynaklanan kayıpları durdurmak için gıdanın tehlikesiz depolanması, tüm bölgelere yeterince iyi yiyecek almak için iyi bir taşıma ve bölüştürme sistemi uygun bir şekilde yapılır.

Başarılı ve Canlı Ekonomi

Toplumların etkili liderliği ve yönetiminde olanlar, öncelik temelinde uygun iyi bir ekonomi olmasını sağlamalıdır. Bu, diğer toplum ihtiyaçlarının yanı sıra tatmin edici yiyecek ve yakıt ,enerji, sağlık ve eğitim ve iyi eğitimi teşvik etmek için ödev edilen yeterli kaynakları garanti etmesi demektir. Ne eyvah ki, dünyanın pek fazla yerinde, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde bu tekrar tekrar geçerli değildir.

Sağlıklı Etraf

Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?Her ülke içme, yemek yemek pişirme, temizleme ve öteki kullanımlar için güvenli ve yeterli suyun eşdeğer olarak tedarik edilmesini ve dağıtımını sağlamalıdır. Çevresel temizlik ve kanalizasyon arıtma ve yönetimi de uygun olmalıdır. Bu tür bir ortam yoksa, etkilenen toplum, ilgili beslenme sorunları da dahil olmak üzere çoğu sağlık sorununa karşı savunmasız olacaktır.

İyi Eğitim

Toplumlara iyi gıda ve çocuk sağlığı konusunda uygun ve yeterli bilginin sağlanması çok önemlidir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bu, bu nesil bilgileri okullara, ailelere ve diğer iletişim yöntemlerini büyük nüfusa yaymakla sorumlu olanlar göre etkili bir şekilde yapılabilir. İyi bir sağlık eğitimi yoluyla, en savunmasız gruplara (özellikle çocuklar ve anneler) iyi beslenmeyi özendirme eden dürüst davranış ve uygulamalar garanti altına alınacaktır.

Sağlıklı Sosyal ve Aile Hayatı

Aile planlaması konularında tatmin edici bilginin dürüst zamanda içten kitleye yayılması önemlidir. Aile için doğru büyüklükte ve yeterli kaynakların mevcudiyeti ve bir ailede sağlıklı bir sosyal çevrenin varlığı çok önemlidir. Bu, yiyeceklerin yeterliliğini ve tüm aileye, özellikle de çoğunlukla daha pozitif bakıma ihtiyaç duyan daha ufak çocuklara uyarı edilmesini sağlayacaktır. Yiyecek, barınma ve diğer ihtiyaçlar için yeterli kaynakları sağlamaya yönelik düzenlemeler, ebeveynlerden biri veya her ikisi de hedeflemek zorunda kalsa ve bir bakıcı yokluğunda çocuklara görmek zorunda olsa bile sürdürülür. Çocukların tatmin edici ve yerinde yiyecek almalarını karşılamak için iyi bir gözetim daima mevcut olmalıdır (evde, gündüz bakım merkezlerinde ve benzeri öteki yerlerde); huysuz takdirde, bir takım çocuklar beceriksiz beslenebilir.

Doğum Öncesi ve Perinatal Bakım KalitesiSağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?

Gebe anneler, bilhassa hamilelik esnasında iyi beslenmeyi karşılamak, düşük doğum ağırlıklı bebekleri doğurmamak ve intrauterin çoğaltma geriliği ve prematüriteyi önlemek için iyi doğum öncesi bakıma gereklilik duyarlar.

Önlenebilir Hastalıklarda Erken Teşhis

Içten zamanda, doğru kişilere yapılan aşılar ve aşılar, hastalıkların erken teşhisini ve önlenmesini sağlayacaktır. Çocuğun yemesine ya da yiyecek kullanımına müdahale eden (yarık dudak/tat alma, konjenital hipertrofik pilorik stenoz gibi) konjenital malformasyonların erken taranması, ilgili sağlık sorunlarını ve bunların yönetimini hafifletebilir.

Yetersiz Beslenmeye Yatkın Olan Faktörler

Küresel olarak eksik gıda alımı, eksik beslenmenin en yaygın nedenidir. Gelişmekte olan ülkelerde yetkisiz yiyecek alımı, fakirlik, yetersiz veya uygun olmayan yiyecek tedariki ya da erken sütten kesilme ve emzirmenin erken durdurulmasına ast olabilir. Dengeli bir diyete gereklilik duyulduğuna dair cehalet (ve uygun gıda ve her bir aile üyesinin gereksinim duyduğu içten miktarlar hakkında yeterli data eksikliği) ve emzirmenin önemi konusundaki bilgisizlik, özellikle bir takım yerlerde, kayda değer katkı yapan etmen(ler) olabilir.
Dürüst bilgiyi yayılma sorumluluğuna sahip olanlar bunu uygun şekilde yapamazlar. Emziren annenin erken ölümü gibi psikososyal sorunlar, hangi nedenle olursa olsun kasti anne yoksunluğu da çocuklukta eksik beslenmeye katkıda bulunabilir. Bekar anneler (bir eşin ölümü, ayrılık, veya boşanma) aynı zamanda, bu nesil annelerin bir eşin yardımı olmadan aileye durmadan gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olmaları sebebiyle emzirmenin erken durdurulması zorluğuyla da karşısında karşıya kalabilir.
Bu zorluk bununla birlikte annenin bebeğe yeterli yiyeceğinden yoksun bırakılmasına, özellikle bebek planlanmamış gebelikten doğmuşsa bebeğe karşın hakların kötüye kullanılmasına da katkıda bulunabilir. Anne sütü bankalarının devreye girmesi bazı yerlerde bu sorunu hafifletmiştir, ancak bu yaklaşımın güvenliği ve rahatlığı için yeterli sağlık eğitimi az önce böylece çok toplum göre kültürel olarak bütün olarak benimsenmemiştir. Anne sütü aracılığıyla hastalık bulaşma korkusu, anneleri beceriksiz olan ya da yeterince anne sütü üretemeyen bebeklere anne sütü sağlamaya karşın yeni yaklaşımların bir engelini oluşturuyor. Bir Takım alanlarda, kültürel ve dini yemek gelenekleri bir rol oynayabilir. Örneğin, dengeli beslenmeyi neyin oluşturduğuna dair bilgisizlik yetkisiz beslenmeye katkıda bulunabilir.
sonuç olarak, bir takım aileler ürettikleri ve sahiden gereksinim duydukları yiyecek kaynaklarını, fiilen ihtiyaç duymadıkları daha büyük miktarlarda yiyecek satın elde etmek için satabilirler. Zayıf aile planlaması, bazı kültürlerde, özellikle fazla eşliliğin ve çoğu çocuğu doğurmanın, aileleri teşvik etmek için mevcut sınırlı kaynaklara lüzum kalmadan özendirme edildiği yerlerde büyük bir sorundur. Beceriksiz sanitasyon sebebiyle kötü kişisel ve çevresel hijyen, yiyecek işleme, hazırlama ve tüketim sırasında gıda kontaminasyonunu özendirme ederek durumu kötüleştirebilir. neticede, etkilenen bireyler, besin kayıplarını ve / ya da değişen metabolik talepleri artıracak doğasında bulunan tehlikeli bulaşıcı rahatsızlık risklerinden felakete uğramış olacaktır.
Altyapıda bakımlı kanalizasyon ve sanitasyon tesisleri yoksa veya tatmin edici temiz su kaynağı yahut bu senaryonun tekrarlayan enfeksiyonlara yol açması muhtemeldir. Bağırsak ve kancalı kurtlar ve balık şeridi kurtları gibi öteki kurtlarla sürekli veya sık sık enfeksiyona, istilaya maruz kalma, diğerlerinin yanı sıra beslenmeyle ilgili demir eksikliği anemisine de yatkın ışık halkası getirecektir. Acınası sağlık koşullarında yaşamış çoğu insan, gıda yoksunluğuna katkıda bulunan askariasis dahil almak üzere birçok başka parazite de maruz kalacaktır. Sağlıklı Beslenmeye Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?
Kronik rahatsızlık koşulları ve hastalıklar yetersiz beslenmenin kayda değer etiyolojik faktörleridir. Bu bilhassa gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Kronik hastalıkları olan kişiler (bilhassa çocuklar) nispeten daha yüksek gıda sorunları riski altındadır. Katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunları içerir: kronik hastalıklar çoğunlukla iştahsızlık ve dolayısıyla yetkisiz yiyecek alımı ile ilişkilidir. Bir Takım kronik hastalıklar da çoğalan metabolik taleplerle ilişkilidir, dolayısıyla kalori ihtiyaçları artar. Karaciğeri, pankreası veya bağırsakları olumsuz etkileyen herhangi bir kronik hastalık, gıda sindirimini ve emilimini olumsuz şekilde bozma potansiyeline sahiptir.
Yetersiz beslenme ile ilişkili diğer kronik hastalıklar arasında cerrahi hastalıklar (yarık dudak ya da damak, kronik hipertrofik pilorik stenoz), maligniteler, konjenital yürek hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, diğerleri arasında kronik bağırsak iltihaplı hastalıkları (ülseratif kolit gibi), nöromüsküler hastalıklar ve kistik fibroz bulunmaktadır. Keza, besin yetersizliği riski, prematüre, niçin ne olursa olsun gelişememe ve toksinlere maruz kalma sebebiyle olabilir.(rahimde örneğin, gebelik sırasında alkol alımı).
Çoklu gıda alerjisi olan kişiler (özellikle çocuklar), diyet kısıtlamalarının zorlukları nedeniyle eksik beslenebilirler. Aktif alerjik semptomları olan kişilerde kalori ve protein ihtiyaçları artmış olabilir. Bunun nedeni kısmen, rahatsızlık durumlarının, onları sağlıksızlık dönemlerinde iştahsızlığa yatkın hale getirmesi ve bu nedenle ekstra perhiz takviyeleri olmadan yetkisiz beslenebilmeleridir. Diğer Taraftan, belirtilen yiyeceklere alerji, alerjik oldukları yiyeceklerde bulunan besinlerin yararını red eder. Yerinde diyet ikamesi eksikliği varsa, etkilenen bireyler zamanla eksik beslenir.

Kaynakça:
https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/disease-causation-diagnostic/2e-health-social-behaviour/social-behavioural-determinants
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/the-determinants-of-food-choice

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: