Güncel
Yükleniyor...
Solastalgia’nın Riskleri ve Tedavisi

Solastalgia’nın Riskleri ve Tedavisi

 


Solastalgia; iklim değişikliği, doğal afetler veya hava koşulları sebebiyle bir kişinin yaşadığı olumsuz değişiklikler sebebiyle ortaya çıkan bir buhran veya bezginlik biçimidir. Bu koşul, kişinin yaşadığı yerle ilgili kimlik, aidiyet ve güvenlik duygusunda derin, genellikle uzun süreli bir bozulmayı beraberinde getirir. Nispeten yeni olan bu kavram, evleri, arazileri ve toplulukları istenmeyen, olumsuz veya öngörülemeyen çevresel …

Solastalgia; iklim değişikliği, doğal afetler ya da hava koşulları nedeniyle bir kişinin yaşadığı negatif şartların değişmesi sebebiyle ortaya çıkan bir buhran ya da can sıkıntısı biçimidir. Bu durum, kişinin yaşadığı yerle ilgili kimlik, aidiyet ve emniyet duygusunda derin, genellikle uzun süreli bir bozulmayı beraberinde getirir.
Nispeten yeni olan bu kavram, evleri, arazileri ve toplulukları gözden düşmüş, olumsuz ya da öngörülemeyen çevresel değişikliklere maruz kalan kişilerin yaşayabileceği kayıtlı üzüntü, umutsuzluk ve travmayı daha iyi açıklama yapmak için geliştirilmiştir. Aslında, bıkkınlık içindeki bir ekosistem, bu yerlere konut diyen insanlarda önemli, kronik bir bıkkınlık yaratabilir. Solastalji durumunu tetikleyebilecek şart türlerinin örnekleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Kuraklık olması
• Orman yangını
• sel
• Daha pak kesim yerlerine yerleşmek
• Madencilik
• Kesintisiz duman veya sis oluşması
• İklimin bunaltıcı hava veya soğuk olması
• Mülkün yıkım edilmesinin veya değiştirilmesinin gibi nedenler

Solastalgia'nın Riskleri ve TedavisiSolastalgia Risk Faktörleri

Herkes iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalan bir Dünya da yaşadığı için, cümbür cemaat bu duruma çeşitli derecelerde aklıselim olabilir. bununla birlikte, çevresel felaketlere, hasara daha meyilli olan ya da bu cins olayların tehdidi altındaki bölgelerde yaşamış kişiler ek solastalji riski altındadır. Örneğin, Kuzeybatı Pasifik’te yaşayanlar, önümüzdeki 50 yıl içinde bölgede büyük olasılıkla felaketli ya da büyük bir zelzele olacağı söylentisi vardır. Bu yaklaşan doğal afet olasılığından duyulan üzüntü, bazı kişilerde solastaljiyi hızlandırabilir. Ayrıca reel bir depremin yıkımını yaşamanın da bu duruma neden olabilir. aynı zamanda solastalgia geliştirme olasılığını arattıran bir takım tehlike faktörleri vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• Can Sıkıcı bir çevresel değişikliğin aracısız etkisini yaşamak
• Çevresel değişimle ilgili dolambaçlı deneyime sahip almak
• Su Baskını bölgeleri, fay hatları baştan başa, düşük deniz seviyesinde, erozyon ve yangına eğilimli araziler gibi doğal yıkım riski daha yüksek olan bölgelerde yaşamak
• Fakirlik ya da renkli topluluklar içinde yaşamak,
• Doğal afetlerde ve soylulaştırmada daha büyük hasara maruz kalmaya daha yatkın bölgelerde yaşama eğiliminde almak
• Şehirsel büyümenin ittiği örtüşen gruplara uyum sağlayamamak
• Bu gruplar arasında daha az parasal kaynağa sahip elde etmek veya hayatlarını devam ettirmek için desteğe gereklilik duymak.
• Anksiyete, buhran ve travma sonrası gerginlik bozukluğu gibi diğer düşünce sağlığı sorunlarına sahip olmak
Yapılan bir araştırma da, iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerindeki negatif etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda marjinalleştirilmiş ya da yetkisiz hizmet bölge topluluklardaki kişileri orantısız bir şekilde etkilediği bulunmuştur. bu nedenle, bu topluluklarda yaşayan kişiler solastalji geliştirme ve uygun şekilde tanı ya da tedavi edilememe riski daha yüksek olabilir.

Solastalgia Tedavisi

Pek çok birey yardım almadan bu duruma katlansa da, etkin tedaviler mevcuttur. Bu bozukluk için nitelikli ruh sağlığı uzmanları ile standart tedaviler ve değişik psikoterapi biçimleri vardır. Belirtildiği gibi, ilaçlar ya da hayat tarzını içerebilecek doğru teşhisi ve en etkili tedavi planını alabilmek için bilişsel davranışçı terapisi (CBT) alınabilir. Bunun yanına solastalgia çare etmenin çoğu yolu vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Bilişsel davranışçı terapisi
Bilişsel davranışçı terapisi, düşüncelerin, duyguların ve davranışların birbiriyle benzer olduğu fikrine dayanan bir tür tavır terapisidir. Danışmanlık için bu yaklaşım, zihinsel sağlığı ve hayata genel bakışı iyileştirmek için olumsuz düşünceleri bitmiş yönlendirmeyi veya değiştirmeyi amaçlamaktadır. BDT’nin ayrıca anksiyete keza de depresyon tedavisinde etkili olduğu ve solastalji için birinci basamak tedavi olduğu gösterilmiştir.
Diğer yaklaşımlar
Başarılı olabilecek öteki terapi türleri arasında kişilerarası terapi ve psikodinamik terapi bulunur. Solastalji hastaları, değişen veya değişen çevrelerinin duygusal sonuçlarını ele alır. Bunun yanı sıra, hem varoluşsal keza de pratik olarak yer ve ev duygularını yeniden yapı etmenin yollarını keşfetmekten de yararlanabilir. Genellikle terapötik yaklaşımların bir kombinasyonu kullanılır.
İlaçSolastalgia'nın Riskleri ve Tedavisi
Semptomları hafifletmeye yardım etmek için antidepresanlar ve anksiyete önleyici ilaçlar reçete edilebilir.
Solastalgia Tedavisinde Zorluklar
Solastalji tedavisinde en büyük zorluklardan biri, bu durumla ilgili fazla can sıkıcı olan şeylerin çoğunun kişinin kontrolü dışarıda olmasıdır. Bu duruma niçin olan çevresel değişikliklerden genellikle sorumluluk sahibi olan heybetli, görünürde durdurulamaz güçler (fırtına ya da tsunamiler gibi), ümidini yitirme, dayanıksızlık ve umutsuzluk duyguları hissetmek, acı çeken kişinin etkisinin çok dışındadır. Tedavide solastalji hastaları yoklama duygularını, umutlarını, amaçlarını ve gelecek planlarını geri almanın yolları üstünde çalışılır. Ek olarak, çoğu tahlilci, çevresel bozulmanın insan ve ekosistem sağlığı arasındaki bağlantı üzerindeki sonuçlarının uzun süreli olduğu bildirmektedirler. Ve bunun yanı sıra, bıkkınlık ve umutsuzluğun gelecek nesillere aktarılabileceği ve solastaljiyi daha da manalı ülkü getirebileceği sonucuna varmışlardır.

Solastalgia ile Başa Çıkma

Solastalgia’nın özellikle de normalde bir sığınak olarak hizmet verebilecek şey yani kolay bir çözümü yoktur. Kişinin evi, toprağı ya da topluluğu bozulduğunda, hasar gördüğünde veya korkutma altında olduğunda nedenleri civarda olduğundan, basit bir çözümü yoktur. bununla birlikte, mücadelelerine basitçe bir isim saptamak ve giderek yaygınlaşan bir zihinsel sağlık sorunu yaşadığını bilmek, iyileşmenin başlangıcı olabilir. Solastalgia ile üatesinden gelmek için bazı adımlar atılmalıdır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
Terapiyi jurnal pratiğe kurmak
Bu koşul için terapi, duygusal iyiliği araştırmayı, evinden kopukluğu, kafa karışıklığı ve aidiyet eksikliği duygularını ele almanın bedensel yollarını bulmayı içerir. Terapide öğrenilen derslerin hayatta uygulamaya konması gerekir, bu, başa çıkma ve iyileşmenin jurnal olarak gerçekleşeceği yerdir. Önemlisi, bu durumdan kurtulmak için hem psikolojik keza de pratik (yaşam koşullarında veya hayat türünden fiziki değişikliklerde olduğu gibi) adımlar gerekir. Solastalgia’nin nedenlerinin anahtarı, çevresel değişim karşısında hem hissi ayrıca de maddi âlemlerin birbirine bağlandığı yollardır ve aynısı etkili başa çıkma mekanizmaları bulmak için de geçerlidir. Yeni başa çıkma mekanizmalarını öğrenmek, bu duruma direnmek ve kurtulmak için yaşamsal yük taşır. Hem, bedensel, pratik yaşam değişiklikleri yapmak da bunun üstesinden gelmenin anahtarı olabilir.
Şehvetli sağlık ve konut için yenilemek
Solastalji ile ilişkili hissi travmaları işlemenin birçok etkin ve pratik yolu vardır. Bu adımlar genellikle hem zihinsel işlemeyi keza de hayatı yeniden yapılandırmanın özünü içerir. Sağlamlık, iletişim, bırakma, öz bakım, tahammül, vesvese yönetimi, öz-eylemlilik, tasarlama ve olumlu düşünme becerilerinin geliştirilmesi, iyileşme sürecinin anahtarıdır. Başa çıkmanın öteki olumlu yolları aralarında, kayıp hakkında konuşmak, onurlandırmak ve gerektiğinde takviye arzu etmek olabilir. Çevresel değişimin ruh üzerinde büyük sonuçları olabileceği ve bu değişiklikleri işlemenin süre, mücadele, öz şefkat, kalabalık desteği ve çoğu süre para gerektirebileceği kabul edilmelidir.
Gerginlik giderme ve bireysel bakıma öncelik vermek
Solastalji ile başa çıkmada öz bakım bilhassa önemlidir. Yeterince uyumak, iyi beslenmek ve çalışma yerine getirmek gibi kolay çabalar, yaşamı her yerde yapı etme sürecini, evde emniyet ve rahat duygularını tekrar açtırmak için sağlıklı bir rutin geliştirmeye asistan olabilir. Doğrusu sakinleştirici ve zevkli yer alan her şey de asistan olabilir. İşe yarayabilecek muhtemel seçenekler aralarında meditasyon, masaj, fiziki aktiviteler (koşma ya da spor yapma gibi), yoga, kitap okuma, film izleme veya günlük tutma sayılabilir. Hafıza sağlığı uygulamaları, daha iyi bir gönül rahatlığı bulmaya da muavin olabilir.
Planlar yapmak
Solastalgia'nın Riskleri ve Tedavisiİster büyük ister minik olsun, yeni bir yere taşınmaktan yatak odasını her yerde dekore etmeye kadar gelecek için planlar yerine getirmek tezgâhtar olabilir. Birey için anlamı ne olursa olsun, evini bir refah vahasına dönüştürmeyi hedeflemelidir. Olasılıklar arasında mobilyaların yerini değiştirmek, boya yerine getirmek veya sadece çiçek görmek sayılabilir. Her gün tek bir değişim eylemi için taahhütte bulunmak, başlamaya yardımcı olabilir, hayatta ve gelecekte yoklama ve eylemlilik hissini yeniden kazanmaya asistan olabilir. Bu durumla üatesinden gelmek çoğu vakit hayatı ve evi olumlu bir şekilde baştan yapı etmeyi içerir. Bu, kelimenin tam anlamıyla bir evi baştan yapı etmeyi, konut veya çevresindeki peyzajın yeni gerçeklerine ahenk sağlamayı içerebilir. Yeni bir yere taşınarak veya mevcut evin her yerde şekillendirerek yeni bir açılış yapmaya gereksinim olabilir. Yeni rutinler meydana getirmek, yeni hobiler bulmak ve aynı durumlarda başkalarına yardımcı olmak de muavin olabilir.
Dünya değiştikçe, yürek ve us de değişir, negatif çevresel değişiklikler durumunda, zihinsel sağlığı bedensel yıkımla birlikte hasar görebilir ve ara sıra bu koşul solastalji ile sonuçlanır. bununla beraber, gitgide artarak yaygınlaşan bu durumun tedavisi ve farkındalığıyla, maddi travmadan rahatsız olan hissi refahı eve veya toprakları geri getirmek için takviye bulunabilir. Solastalgia, kişinin durumuna özgü bir duygu girdabıdır, genellikle yer ve konut güvenliğinden kaynaklanan hüzün, öfke, üzüntü, özlem ve üzüntü duygularını ele bölge bir rahatsızlıktır. üatesinden gelmek için zaman, bilinçli uğraş, sağlamlık ve ilerideki daha iyi günlere olan inanç gerekir.

Litaratür:
researchgate.net/publication/5820433_Solastalgia_The_Distress_Caused_by_Environmental_Change
bureauoflinguisticalreality.com/portfolio/solastalgia/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: