Güncel
Yükleniyor...

Meşguliyetle karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumudur. Bu rahatsızlığı olan birey karşısındaki kişi ona baktığı zaman, görüntüsünde bozukluk olduğu alana ya da özelliğe aşırı odaklanır. Açıklanmış kusurların düşünceleri çoğu kez ortaya çıkar ve bunaltıcı ülkü gelebilir. Bu şart genellikle kişinin sürekli düşünmesine niçin olurken, genel durumuna ve jurnal işleyişe engel teşkil eder BDD, kişinin düşüncelerinin …

meşguliyetle karakterize edilen bir zihinsel sağlık durumudur. Bu rahatsızlığı olan kişi karşısındaki birey ona baktığı zaman, görüntüsünde bozukluk olduğu alana ya da özelliğe fazla odaklanır. Belirli kusurların düşünceleri çoğu kez ortaya çıkar ve bunaltıcı ülkü gelebilir. Bu koşul genellikle kişinin sürekli düşünmesine neden olurken, genel durumuna ve jurnal işleyişe engel teşkil eder
BDD, kişinin düşüncelerinin müdahaleci ve ısrarcı olmasından kaynaklı genel gövde imajıyla ilgili yaşadığı endişelerden farklıdır. Bir öteki önemli etmen, BDD ile genellikle neredeyse hiç ayrım edilemeyen, hatta var olmayan bir kusur veya özellik ile meşgul olunmasıdır. Bu şart bir başkasının çok hafif bir kusur veya kusur olarak nitelendirmediği durumları yaşam kalitesini düşürecek düzeyde manâlı bir durum olarak görür.

Vücut Dismorfolojisi Nedir?Beden Dismorfolojisinin Semptomları

BDD, genellikle vücutta oysa bir göze çarpan, nitelik ya da algılanan bir maddesel hata gibi özellik ile ilgili müdahaleci ve ısrarcı düşüncelerle tüketilebilir. Düşünceler herhangi aniden uyarıda bulunmadan ortaya çıkabilir ve ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, maddesel endişe hakkındaki düşüncelerini durdurmakta ya da değiştirmekte güçlük çekilebilir. Bu düşüncelerin ısrarı nedeniyle, hayat kalitesinde manâlı bir biçimsizleşme hissetmek mümkündür. BDD li kişilerin gösterdikleri bazı davranışlar vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:
• sıkça cisim pozisyonlarını başkalaşmak
• Başkalarından sürekli olarak bu özelliği veya vücut parçası üzerinden övgü beklemek
• Eşarp, eldiven ve şapka, benzeri aksesuarlar uygulamak
• Vücudun belirli kısımlarını veya özelliklerini gizleyen giysiler giymek
• Aşırı makyaj yapmak
• Vücudunun öbür yerlerini veya fiziki özellikleri aşırı derecede öne çıkarmaya amaçlamak
• Aynalardaki görünümü tekrar tekrar denetlemek
• Kozmetik cerrahi veya diğer prosedürler aramak
BDD, bu maddi kaygıların giderilmesi amacıyla sık baştan eden hareketler yapmayı içermektedir. Bu davranışlar için günlük olarak 3-8 arası hatta daha fazla zaman tüketilse bile kişiler kısa süreli de olsa rahatlarlar. Bu durumda yaşanılan bezginlik o kadar yoğun olabilir oysa sosyal etkileşimlere girmek, mektep ya da iş gibi sorumlulukları gerçekleştirmek ve aşırı durumlarda evden dışarı çıkmak zorlaşır.

Vücut Dismorfolojisinin Teşhisi

Cisim dismorfik bozukluğu olan kişiler yardım aramadan önce bir zaman kendi kendilerine mücadele edebilir. Çünkü sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından dikkate veya ciddiye alınmayacaklarını düşünürler. Bu durumda bile endişelerini psikiyatrist ya da diğer bir zihin sağlığı sağlayıcısı yerine bir deri hastalıkları uzmanı, rekonstrüktif cerrah ya da dişçi gibi bir sağlık uzmanına açıklarlar. BDD’si olanların, bıkkınlık düzeyleri fazla yüksek olsa da, yaşam kalitelerini ve ilişkilerini önemli şekilde etkilemesine rağmen, başkalarının yargılamasından çoğunlukla korkarlar. Bu bozukluğun klinik olarak teşhis edilebilmesi için bir takım kriterlerin karşılanması gerekir. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:
• Sadece görünüşle meşgul edinmek kalmayıp, bununla birlikte dikkatin odak noktasının hafif bir kusur, başkaları göre çeper zorlama gözlenebilen ya da farkedilen veya var olmayan bir şey olduğuna dikkat etmek de önemlidir. Algılanan kusurla meşgul olarak görülmesi için kişi, kusurları hakkında her gün saatlerce saplantılı düşüncelerle meşgul olur.
• Kişi, algılanan kusuru düzeltmek için tekrarlayan davranışlarda bulunur. Sürekli tekrarlı hareketler kendini obsesif akıl tarzında hatayı gizleme ya da düzeltmeye alıştırma şeklinde gösterir. Mesela, bir birey daima aynaya bakabilir, kıyafetlerini değiştirebilir, makyajını baştan yapabilir, aşırı derecede başkalarından tasdik isteyebilir, vb.
• Obsesif düşünceler ve tekrarlayan davranışlar da bulunur. Diğer bir deyişle, kişinin yaşadığı bezginlik, yaşam kalitelerinin kayda değer ölçüde bozulduğu noktaya kazanç. Bu düşünce ve davranışların bir sonucu olarak kişinin sosyal yaşamı, mesleği (okul ya da meslek) ve yaşamının diğer manâlı alanları büyük ölçüde etkilenir.
Karoser dismorfik bozukluğuna, diğer akıl sağlığı hastalıklarıyla karıştırılarak yanlış tanı konulabilir. Bundan nedeniyle bu hatalı teşhis riskinin azaltılması için adamakıllı bir değerlendirme yapılması gerekir. Bunun yanına bu rahatsızlığın bir takım belirtileri bir takım sağlık sorunları ile ortaktır. Bu durumlardan bazıları şunlardır;
• Agorafobi
• Yeme bozuklukları
• Ekskoriasyon bozukluğu (deri yolma)
• Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu (GAD)
• Majör depresif bozukluk (MDB)
• Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)
• Sosyal anksiyete bozukluğu (SAD)
• Trichotillomania (saç çekme)

Vücut Dismorfolojisi Nedir?Vücut Dismorfolojisinin Nedenleri

BDD’nin tek bir nedeni belirlenmemiştir ve bu bozukluğun çeşitli faktörlerden etkilendiği kabul edilir. Buna örnekler aşağıdaki gibidir:
• Kötüye kullanım geçmişi
• Tetikleyici bir durum
• Beyin anormallikleri
• Zorbalık
• Kalıtımsal aşinalık 2
• Sosyal ve kişilerarası etkileşimler

Gövde Dismorfolojisi ile İlgili ve Birlikte Meydana Gelen Bozukluklar

DSM-5’te BDB, obsesif-kompulsif ve ilişkili hastalıklar sınıflandırılmasındadır. Yapılan çalışmalar, BDB’li bireylerin % 60’ından fazlasında ömür boyu yaşanan anksiyete bozukluğu bulunduğu ve % 38’inin sosyal fobisinin bulunduğu saptama edilmiştir. Algılanan bedensel bir kusurla meşgul olmak, insanları izole ve herhangi bir sosyal etkileşimden endişeli hissettirerek umutsuzluk ve buhran duygularına yol açabilir.
Sağlıksız ceset imajı genellikle yeme bozuklukları ile ilişkilendirilse de, beden dismorfisinin mutlaka kilo alma ya da kilo kaybı ile ilgili olmadığını anlayışlı olmak önemlidir. BDD’li çoğu birey için odak, burun, saç ya da bere gibi bir karoser parçası üzerinedir veya yeme davranışlarını bozan şeyler değişmez ya da etkilemez. Birisi için obsesif odaklanma, özellikle uyluk veya orta birim gibi bir karoser parçasının boyutuyla ilişkili olduğunda, algılanan kusuru ele alma çabası içinde yeme bozukluğu davranışı gerçekleşebilir. BDB’si olanların takriben % 12’sinin, anoreksi ve bulimia gibi yeme bozuklukları için kriterlerine de sahip olma eğiliminde olduğu varsayım edilmektedir.

BDD ile Yeme Bozuklukları Arasındaki Temas

BDD’nin genel nüfustaki 50 kişiden takriben 1’ini etkilediği bildirilmektedir yani bu yalnızca yaklaşık 5 ila 7,5 milyon kişiye eşittir. BDD, kadınları ve erkekleri eşdeğer şekilde etkiliyor gibi görünse de kadınların tahmini % 2,5’i ve erkeklerin % 2,2’si bu bozukluğa sahip olarak tanımlanmıştır. Bu bozukluk her yaşta ortaya çıkabilse de, birçok 12 ya da 13 yaş civarında bozukluğun belirtileri ve davranışları gösterilmeye başlanır.

Gövde Dismorfolojisi Türleri

Ceset dismorfolojisinde vücudun dağıtılmış bölgelerine fazla odaklanılır ve bu yüzden vücudun bir takım kısımlarına özellikle dikkat edilir. Dikkat edilen vücutta ama bu kısımlar aşağıdaki gibidir:
• Göğüs
• Saç
• Cinsel organ
• Bir karoser parçasının kaslılığı ya da boyutu
• Burun veya öteki yüz özellikleri
• Simetri (saç, yüz özellikleri, vücut bölümleri)
Beden Dismorfik Bozukluğunun Tedavisi
Karoser dismorfik bozukluğuna sahip kişiler, terapiye ya da danışmanlığa açılmak konusunda gönülsüz olabilirler. BDD’si olmayanlarda bile psikolojik tedavinin endişelerine yeterli bir çözüm olmadığına itimat etmek çok yaygındır. Bunun yanına giyim ve saç ile ilgili danışmanlara, diş hekimlerine, estetikçilere, dermatologlara ve makyaj uzmanlarına artan bir şekilde şikayetçi oldukları alanın iyileştirilmesi ile ilgili kesin bir veya daha fazla hizmet almışlardır. iBDD’li olanlar fiziksel problemlerinin ele alınmasını isterler. Belirlediklerin kusurun hemen giderilmesini veya ortadan kaldırılmasını gerektiğini düşünirler. Bu onlara göz korkutucu gelebilir, oysa psikolojik tedavi çok faydalı olabilir ve bu bedensel endişelerle ilgili herhangi bir hafıza ve duyguya hitap edebilir. Cisim dismorfik bozukluğunun birden fazla tedavi yöntemi vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Psikoterapi

BDB’nin tedavisinde en yardımcı çare şekli, bilişsel davranışçı terapidir . Aslında BDD için birinci basamak bir tedavidir. Bu tedavi yöntemi bozuklukta yer alan uyumsuz düşünceleri ve inançları değiştirmeyi içerir. Keza, fiziksel meşguliyetler etrafındaki tekrarlayan davranışları ve düşünceleri azaltmayı amaçlayan maruz kalma tekniklerini de ele alır. Bu hastalıktan mustarip olan kişilerde psikoterapinin yardımsever olabilmesi için kendilerine yeteri kadar süre ayırmaları gerekir.

İlaçlar

İlaç tedavisinde, bilhassa seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI’lar) kullanımının, bu hastalığı şikayetlerinin azaltılmasında yardımsever olduğu belirlenmiştir. Bu ilaçlar sıklıkla bilişsel davranışçı terapi ile birlikte uygulandığında daha etkin olmaktadır.

Vücut Dismorfolojisi Nedir?Cisim Dismorfik Bozukluğuyla Üatesinden Gelmek

Durumun semptomlarını daha yönetilebilir ayla getirmeye yardım etmek için uygulanabilecek stratejiler de vardır. Bu stratejiler aşağıdaki gibidir:
Karşılaştırmadan sakınmak: Sosyal mukayese birçok birey için büyük bir zorluktur ve hatta BDD ile daha da zorlaşır. Fiziksel özelliklerle ilgili güvensizlikler ve bu kadar sert bir şekilde yargılama eğilimi sebebiyle, başkalarının yanında olmak zorunlu ve korkutucu olabilir.
Güvenliği karşılamak: Fiziksel emniyet BDD tedavisinde anahtardır. Danışmanlığa ya da terapiye başladığında, mesela fazla cilt yolma veya tüy çekme gibi bir takım bedenen sağlıksız başa çıkma davranışları gösterilmiş olması muhtemeldir. Bu davranışlar bu durumun değişebileceğine dair hiçbir umut hissetmemelerine niçin olabilir. Bu davranışın yalnızca kişinin refahı için zararlı yok, aynı zamanda algılanan bir kusuru düzeltme hedefine ulaşmada etkisiz görülmesi önemlidir.
Kendini kabul etmeye hedefe kilitlenmek: Kişisel kusurlara odaklanan bu kadar fazla vakit harcandıktan sonra, kendini kabul etme fikri tanıdık olmayan ve hatta ara sıra imkânsız olabilir, oysa tedavi yardımıyla zayıflatıcı görüşler ve sağlıksız davranışlarla mücadele etmek, iyileştirmek mümkün olabilir.

Litaratür:
mayoclinic.org/diseases-conditions/body-dysmorphic-disorder/symptoms-causes/syc-20353938
mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/body-dysmorphic-disorder-bdd/about-bdd/

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: