Güncel
Yükleniyor...
Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi

Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi

Kötü besin, sırasıyla yetkisiz gıda, aşırı beslenme, mikro besinle ilişkili yetkisiz besin, şiddetli akut (SAM), orta akut (MAM) ve global akut eksik gıda (GAM) almak üzere ayrı kategorilere sınıflandırılabilir. Beden kitle indeksinin (BMI) değerlendirilmesi, bu kategorilerden bazılarını ayırt etmenin en önemli yollarından biridir. Beceriksiz gıda bodurluk, aşırı zayıflık, eksik kilo ve mikro besin eksikliklerinden oluşur. …

Fena beslenme, sırasıyla beceriksiz gıda, aşırı besin, mikro besinle ilişkili eksik besin, şiddetli akut (SAM), orta akut (MAM) ve global akut eksik beslenme (GAM) elde etmek üzere ayrı kategorilere sınıflandırılabilir. Gövde kitle indeksinin (BMI) değerlendirilmesi, bu kategorilerden bazılarını ayırt etmenin en önemli yollarından biridir.

Beceriksiz gıda bodurluk, aşırı zayıflık, yetkisiz kilo ve mikro besin eksikliklerinden oluşur. Bodurluk, çocukların yaşa kadar boylarının normalden daha düşük olduğu bir durumu ifade eder. Zayıflama, normal kilodan daha düşük kiloyu açıklama ederken, zayıflık, yaşa-göre-normalden daha düşük ağırlığı ifade eder. Mikrobesin eksikliği, eksik vitamin ve mineral alımını açıklama eder. Daha teknik terimlerle, Dünya Sağlık Örgütü bu terimleri aşağıdaki gibi tanımlar. Düşük siklet, DSÖ Çocuk Artma Standartları medyanının yaş <2 standart sapmaları (SD) için tartı olarak tanımlanır.
Bodurluk, DSÖ Çocuk Çoğaltma Standartları medyanının yaş <2 SS için tepe uzunluğu olarak tanımlanır. Zayıflama, DSÖ Çocuk Artma Standartları medyanının <2 SD zirve ağırlığı olarak tanımlanır. Bunlardan bazılarına aşinalık yaratan faktörler bilinmektedir. Düşük doğum ağırlığı, intrauterin çoğaltma geriliği veya kısıtlaması, prematürite ya da her ikisi ile ilişkilidir. Bu durumun nihayetinde savunmasız toplumlarda fena sağlığa aşinalık yaratması muhtemeldir. Bu durumlar, yetişkinlikte çoğalan çoğalma, bilişsel ve kronik hastalık gelişiminin yanı sıra, özellikle yeni doğanlarda morbidite ve mortaliteye aşinalık yaratır. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, sağlıklı bebeklere kadar bunlardan ölme olasılığı 20 kat daha fazladır. Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi
Artı gıda obezite ve fazla kilodan oluşur. Bunlar, yaşam biçimi bozuklukları, bilhassa de inme ve hatta bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan morbidite ve mortaliteden sorumluluk sahibi kansere neden olabilen diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklarla giderek daha pozitif ilişkilendirildiği için önemlidir. Daha teknik terimlerle, pozitif kilo, DSÖ Çocuk Artma Standartları medyanının> +2 SD’sine tarafından önem olarak tanımlanır.
Yetersiz beslenme ve daha önce betimleme edilen öteki hazırlayıcı faktörlere sahip toplumlarda yetersiz beslenme yaygın olsa da, fazla gıda, daha tembel yaşamlar yaşamaya meyilli ve daha leziz ve seri hazırlanmış abur cuburları karşılayabilen daha varlıklı toplumlarla tam tersine ilişkilidir. Bu cins yiyecekler nispeten ucuzdur ve dünya nüfusunun büyük bir kesimi tarafından kolayca elde edilebilir. İlgili besin bozukluklarındaki artışa şaşmamalı. Besin durumundaki farklılıklar, açıklanmış bir topluluktaki bireysel ailelerde de görülebilir.
Mikrobesin kaynaklı yetkisiz beslenme, beceriksiz vitamin ve mineral alımından kaynaklanmaktadır Mikro besinler, vücudun insan vücudunun sürükleyici büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan enzimleri, hormonları ve diğer gerekli maddeleri üretmesini sağlar. En zorunlu mikro besinler aralarında iyot, A vitamini ve demir bulunur. Bu mikro besinlerin eksikliği, bilhassa çocuklar ve düşük sosyoekonomik durumdaki gebe kadınlar aralarında büyük sağlık tehditlerini durdurmuştur.
Kategoriler temel olarak yetersiz beslenmenin yönetimi içindir. Orta derecede akut yetersiz beslenme (MAM), 2 ile -3 arasında badana kadar yük z – skorunu (WHZ) ya da 115 ile <125 mm aralarında orta üst kol çevresini Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi(MUAC) açıklama eder. Şiddetli akut beceriksiz gıda (SAM), WHZ <-3 veya MUAC <115 mm veya müşterek çukur ödemi ya da her ikisini ifade eder. Küresel akut eksik gıda (GAM), MAM ve SAM kombinasyonunu açıklama eder ve nüfus düzeyinde besin durumunun bir ölçümü ve ivedi bir durumun ciddiyetinin bir göstergesi olarak kullanılır. Beş yaş ve altı çocuklar arasında beceriksiz beslenmenin şiddeti için yaygınlık eşikleri başka bir yerde açıklanmıştır.

Beceriksiz Beslenmeyi Sınıflandırmasının Tarihsel Geçmişi

Yetkisiz beslenme sınıflandırmalarının belgelenmiş tarihsel arkadaki planının bir kısmı, Gómez ve Galvan’in, Mexico City’de yetkisiz beslenen çocuklar arasında ölümle ilişkili olduğunu düşündükleri faktörleri inceledikleri 1956 yılına kadar uzanmaktadır. Ilk Olarak, bu derecelendirme sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü derecelere dayanıyordu. Dereceler, yaş için açıklanmış bir ortanca ağırlık yüzdesinin altındaki ağırlığa dayanmaktadır. Bu sınıflandırmaya tarafından, çoğalan eksik gıda derecesi ile vefat riski artmaktadır. Yetersiz Beslenmenin Sınıflandırılması ve Tarihi
Gomez’in orijinal sınıflandırmasının bir uyarlaması bugün hala kullanılmaktadır. Bu değişim, popülasyonlar içindeki ve arasındaki beceriksiz beslenmeyi karşılaştırmanın bir yolunu sağlasa da, bu derecelendirme fazlasıyla keyfi olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir ve kimsesiz boyun beceriksiz beslenmenin en iyi göstergesi olmayabileceği gerçeğinin dıştan, fazla kiloyu yetersiz beslenmenin bir sınıflandırması olarak görmemektedir. prematüre çocuklar iyi beslenseler bile yaşlarına tarafından kısa kabul edilebilirler. aynı zamanda, eleştiri John Conrad Waterlow tarafından yeni bir yetersiz besin sınıflandırması yapılmasına yol açmıştır. böylece Waterlow sınıflandırması, kronik yetersiz beslenmeden kaynaklanan bodurluğu göstermek için boya tarafından ağırlığı (akut eksik besin epizotlarını gösterir) boyla boyla birleştirir. Waterlow sınıflandırmasının Gomez sınıflandırmasına göre bir avantajı, yaşları bilinmese bile tepe ağırlığının incelenebilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü o zamandan beri bu sınıflandırmaların bazılarını değiştirmiştir.

Litaratür:
http://www.judy-waterlow.co.uk/waterlow_score.htm
https://www.researchgate.net/publication/10865626_A_regression_analysis_of_the_Waterlow
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/the-determinants-of-food-choice

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Merhaba, ben Emirhan. Günlük hayatınızda işinize yarayacak her türlü bilgiye ulaşmanız için vakit buldukça paylaşımlar yapıyorum. Umarım sizlere bir faydam dokunmuştur.

0 Yorumlar: