Reklam
Bileceksin

Biyokimya Bölümü: Nedir?, Mezunları Ne İş Yapar?, Dersleri ve Maaşı

Reklam

 

Biyokimya bölümü ülkemizde ilk olarak Ege Üniversitesi ile karşımıza çıkmıştır. Biyokimya, pekçok ilim dalı ile yakından bağlantı içindedir. Canlı hayatı ile alakalı fizik, kimya, biyoloji gibi bilim bilimleri, sıhhat bilimleri. Beslenme ve etraf olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda lüzumlu katkıları yapabilecek, tesirli ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış ademoğlu gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını getirmektedir. Peki, Biyokimya Bölümü Nedir? Biyokimya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır? Biyokimya Bölümü Dersleri Nelerdir? Biyokimya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Biyokimya Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Biyokimya Bölümü Nedir?

Türkiye’de ilk kere Ege Üniversitesi içeriğinde kurulmuştur. Biyokimya, biyolojik sistemlerin organizasyon ve işlevlerini moleküler düzeyde araştıran ilim dalıdır ve pekçok ilim dalı ile yakından bağlantı içindedir. Canlı hayatı ile alakalı fizik, kimya, biyoloji gibi bilim bilimleri, sıhhat bilimleri. Beslenme ve etraf olaylarını ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda lüzumlu katkıları yapabilecek, tesirli ve verimli çalışma disiplinini kazanmış ve girişimcilik yetenekleri ile donatılmış ademoğlu gücünün yetiştirilmesinde lisans ve lisansüstü eğitimin verilmesi bölümün amacını getirmektedir.

Biyokimya bölümü okuması zevkli olan bölümlerden birisidir. Pek çok üniversitede bulunan biyokimya bölümü prestijli bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümden mezun olanlar, besin, ilaç, tıbbi ve kimyevi maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri fermentasyon teknolojisine dayalı endüstri kollarında, üniversite,tıbbi, tarımsal ve etraf soruşturma merkezlerinin rutin işlemler ve soruşturma labaratuvarlarında vazife alabilirler.

Biyokimya Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyokimya uygulaması “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak suretiyle iki alt dala ayrılmaktadır. Biyokimya programının ilk iki senesinde hücre Biyoloji, Mik­ robiyoloji, Fizyoloji, Histoloji, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Matematik Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Reklam

Biyokimya uygulaması “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak suretiyle iki alt dala ayrılmaktadır. Biyokimya programının ilk iki senesinde hücre biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji, anorganik kimya, analitik kimya, cebir pc gibi dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler. Biyokimyagerlik dalına geçenler biyofizikokimya, enzimoloji, ilaç kimyası, beslenme, toksikoloji, klinik kimya, kalıtsal, fermentasyon teknolojisi, sınai hıfzıssıhha, atılmış değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibi dersleri okumakta ve aplikasyon yapmaktadırlar.

Biyokimya Bölümünün Amacı

Biyokimya programının hedefi; biyolojik bilimler, sıhhat bi­ limleri, beslenme ve etraf hadiseleri ile alakalı konularda eğitim yapmaktır. İkinci yıldan sonra öğrenciler alt dallardan birine yönelmek­ tedirler.

Biyokimyagerlik dalına geçenler Biyofizikokimya,Enzimoloji, ilaç Kimyası, Beslenme, Toksikoloji, Klinik Kim­ ya, Genetik, Fermantasyon Teknolojisi, Endüstriyel Hijyen, Atık Değerlendirmesi ve Arıtma Yöntemleri gibi dersleri okumakta ve aplikasyon yapmaktadırlar.

Biyokimyager Nasıl Olunur?

Biyokimya bölümü okumak talip bireylerin önlerinde iki tercih vardır. Birincisi 4 senelik lisans biyokimya bölümü, ikincisi şayet 2 senelik ön lisans biyokimya bölümü. Şunu belirtmek lazım olur ki, şimdilik ülkemizde sadece 4 üniversitede biyokimya bölümü bulunmaktadır. Bunlar;

 • Ege Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Cumhuriyet Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi

Bir de bu noktayı belirtelim. Ön lisans programından mezun olan şahıslar mühendis unvanı alamazlar. Yalnızca biyokimyager olarak anılırlar.

Biyokimya mühendisi ne iş yapar sorusuna geçmeden evvela bir de eğitim boyunca verilen derslerin kapsamından bahsedelim. Böylece biyokimyager ne yapar sorusuna cevap getirmeye başlayabiliriz. Biyokimya bölümündeki dersler:

 • Enzimoloji,
 • Biyofizikokimya,
 • İlaç kimyası,
 • Beslenme,
 • Toksikoloji,
 • Atık değerlendirilmesi,
 • Genetik,
 • Klinik Kimya,
 • Fermantasyon teknolojisi,
 • Endüstriyel hıfzıssıhha,
 • Arıtma yöntemleri biçiminde sıralanabilir.

Biyokimyager olmak talip bireylerin; kimyasallara karşı alerjileri olmaması, titiz ve sabırlı olmaları, ekiple beraber çalışabilmeleri, rapor tutma yetisine sahip olmaları epey büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Biyokimya Bölümü: Nedir?, Mezunları Ne İş Yapar?, Dersleri ve Maaşı

Biyokimya Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Birçok şahıs yönünden meçhul bu meslekle alakalı akla gelen ilk sorulardan bir tanesi de, “Biyokimya okuyanlar ne iş yapar?”dır. Elbette bu türlü bir konuyu merak etmek çok naturel. Tercih yapacak her öğrencinin ilk adımda biyokimya mezunu ne iş yapar, biyokimya ne yapar diyerek incelemesi ve neticeleri irdelemesi çok mühim. Peki, biyokimya eksperi ne iş yapar? Biyokimya Bölümünün Lisans eğitim programlarını tamamlamış olan mezunlar alakalı alanlardaki lisansüstü programlarına başvurabilirler. Biyokimya ile alakalı rastgele bir işte vazife alacak lüzum lisans gerekse lisansüstü dereceye sahip mezunlar değişik alanlarda çalışabilirler.

Genel olarak mezunlarımız; besin, ilaç, tıbbi ve kimyevi maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermentasyon teknolojisine dayalı endüstri kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve etraf soruşturma merkezlerinin rutin işlemler ve soruşturma laboratuarlarında vazife alabilirler. Bölüm mezunları belirtilen iş alanlarında; üretim proseslerinde yahut prosesin gerektirdiği rutin nitelik-denetim analizleri, sağlıcakla alakalı testler, yeni usul geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması adımında Biyokimyager olarak çalışırlar. Biyokimya’nın değişik dallar arasındaki bağlantıyı kurması sebebi ile iş alanlarının çeşitliliği ve yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Ayrıca Biyokimya bölümünde akademik çalışmalar ve eğitim sürecine katılma imkânı mevcuttur.

Reklam

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Biyokimya uygulamasını bitirenlere bitirdikleri dala göre “Biyokimyager” yahut “Biyoteknoloji Ağırlıklı Biyokimyager” unvanı verilmektedir. Biyokimyagerler, biyokimya tahlil bilimlerinde ve laboratuvarlarında sağlıcakla alakalı testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler; besin ve ilaç pazarında nitelik denetim işlerini yaparlar; projelerin yürütülmesinde vazife alırlar.

Biyokimya Bölümü İş Olanakları Neler?

Biyokimya iş alanları sanıldığından daha geniştir. Bizler çoğunlukla kimya ve biyoloji denildiği vakit sadece sıhhat kuruluşlarını düşünürüz. Ama gerçekte biyokimya çalışma alanları çok daha geniştir. Biyokimya pekçok yönden biyoloji ile kimyayı birleştirse de günümüzde devamlı genişleyen bir alan olması sebebiyle birtakım hususları biyokimya ile sınırlandırmak zahmetlidir. Örneğin moleküler biyoloji biyokimyanın mühim bir dalı olmakla beraber çoğunlukla farklı bir sıkıdüzen olarak değerlendirilir. Biyokimyacılar biyolojik süreçleri izah etmek için moleküler metotları kullanırlarken başka biyolojik bilimciler organların birleştirilmiş işlevlerini ve ekosistemler yönünden kaydedilmiş çeşitleri çalışırlar. 2 senelik biyokimya bölümü iş imkanları ve çalışma yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlık sektörü
 • Kozmetik laboratuvarları
 • Çevre soruşturma merkezleri
 • Zirai ilaç üretim tesisleri
 • Gıda üretim yerleri

4 senelik biyokimya bölümü mezunları şayet besin kuruluşları, ilaç firmaları, tıbbi kimyasalların üretildiği yerlerde ve laboratuvarda vazife alırlar. Aslında bakıldığı vakit biyokimya iş olanağı ön lisans ve lisans uygulamaları için çok değişmez. Ama çoğunlukla 4 senelik lisans mezunları ön lisans mezunlarının üssü olarak çalışır.

Peki, bu tesislerdeki biyokimyacılar ne iş yapar? Biraz dahi ona bakalım. Biyokimya mühendislerinin çalıştıkları yerlerde alttaki görevlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Gerekli analizleri ve ölçümleri yapmak,
 • Yeni mamüller geliştirmek,
 • Geliştirilen ürünlerin testlerini yapmak,
 • Ürünlerle alakalı araştırmaları raporlamak.

Biyokimyanın çalışma alanları çoğunlukla laboratuvalardır. Ama dileyen mezunlar üniversiteden sonra öğretim üyesi olmayı yahut formasyon alarak türlü okullarda öğretmenlik yapmayı dahi tercih edebilirler. Biyokimyagerlere sadece hususi sektörde değil, devlet kadrolarında dahi gereksinim vardır. Bu sebeple KPSS sınavından yeterli puanı alabilen biyokimya mezunları atandıkları yerde de biyokimyager olarak mesleklerinde devam edebilirler.

4 Yıllık Biyokimya Puan Türü Nedir?

Biyokimya Bölümü Puan Türü Türkiye’deki tüm üniversiteler Biyokimya bölümüne talebe alımını YKS,nin birici ve ikinci oturumu TYT(temel yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan çeşitleri ile tercih yapılmaktadır.TYT ve AYT puan çeşidine sahip olarak Biyokimya bölümünü tercih etmek talip öğrencilerin YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Biyokimya Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gereklidir. Biyokimya 4 senelik bir bölümdür.

2 Yıllık Biyokimya Bölümü Hakkında Bilgi

Google yahut başka arama motorlarında Biyokimya olarak arama yapacak olsanız, karşınıza aşağı yukarı sadece lisansBiyokimya bölümü çıkmaktadır. Oysa bizim anlattığımız Biyokimya bölümü sadece Karadeniz Teknik Üniversitesinde okutulan bir ön lisans uygulamasıdır, yani eğitim zamanı 2 senedir. Bu bölümü okuyup dikey geçişle lisans bölümüne geçmek de mümkün olur. Bunun için tek koşul DGS’ye girmek ve yeterli puanı alarak tercih yapmaktır.

Biyokimya Bölümü Mezunu Maaşı Ne Kadar?

Biyokimya iş imkanları ve maaşları en çok merak edilen noktalardan biri. Biz de size iş meydanlarından bahsettik. Son olarak biyokimya aylık aralıkları ile alakalı bilgi verelim.

2 senelik ön lisans uygulaması mezunu biyokimyagerler umumi olarak hususi sektörde çalıştıkları için maaşları dahi çalıştıkları şirkete göre değişir. Özel sektörde çalışan biyokimyager maaşları minimum ücretten başlar ve 3.000 – 4.000 TL’ye kadar çıkabilir. Devlette çalışan biyokimyagerler şayet normal bir devlet memuru ile tıpkı ücreti alabilmektedir. Yani maaşları ortalama 3.500 – 4.500 TL civarındadır.

Biyokimya mühendisliği aylık aralığı şayet 2 senelik mezunlara göre epey farklıdır. Özel sektörde iyi bir firmada çalışan biyokimya eksperi maaşı 14.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Biyokimya bölümü “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak suretiyle iki alt dala ayrılmaktadır. Biyokimya bölümünün müfredatında ilk iki senede; hücre biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji, anorganik kimya, analitik kimya, cebir pc gibi dersler okutulmaktadır. Bu dersleri aldıktan sonra yolunuza hangi kulvarda devam edeceğinize siz kendiniz karar vereceksiniz. Bu müfredatta cebir ve pc dikkatinizi çekmiş olur fakat şaşırmayın, zira hayatın her bölümünde bundan sonra bu ikiliye gereksinimimiz söz hususu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu