Güncel
Yükleniyor...
Çevre Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

Çevre Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

 

Çevre Mühendisliği, yaşam sürdüren organizmaların sağlığını koruyacak, geliştirecek ve çevrenin niteliğini artıracak çözümler üretmek için çalışmalar sağlayan profesyonel bir mühendislik disiplinidir. Çevre mühendisliği inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve makina mühendisliğinin bir alt disiplinidir. Kimya, biyoloji, çevre bilimi, yerbilim, hidrolik, su bilimi, mikrobiyoloji ve cebir gibi geniş bilimsel konulardan beslenerek çalışma alanlarını belirler. Peki, Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır? Çevre Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir? Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir? İşte Çevre Mühendisliği Bölümü Tanıtımı...

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği çevrenin ve doğanın korunmasını hedefleyen ve bunun için yeni teknik çözümler yayınlayan natürel kaynakları bitirmeye değil sürdürülebilir şekilde devam etmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Yapılan her çeşitli faaliyetin âdemoğlu sağlığına ve tabiata zarar vermemesini planlar ve denetim eder. Son dönemlerde dünyanın gittikçe kirlenmesi bu gibi mesleklerin önemini günümüzde artırmaktadır.

Çevre mühendisi nasıl olunur, lisans düzeyinde eğitim veren mühendislik fakültelerinde etraf mühendisliği bölümü vardır. 4 senelik bu bölümü başarı ile bitirenler ‘Çevre Mühendisi’ unvanı alırlar. Çevre Mühendisliği programının hedefi, hava, su, toprak gibi natürel kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine niçin olan etkenlerin kaynaklarının denetimi ve yok edilmesi, kirlenmenin niçin olduğu estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek ademoğlu sağlığına ve refahına elverişli çev­re koşullarının oluşturulması konularında eğitim yapmaktır.

Çevre Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

Çevre Mühendisleri Ne İş Yapar?

Çevre mühendisi etrafta uygulanan bütün üretim ve tüketim faaliyetlerinin ademoğlu sağlığına, refahına ve natürel dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için lazım olan önlemleri araştırır; su, toprak ve hava ortamlarında nitelik kontrolleri yapar; fabrika atıklarının ademoğlu sağlığına zararlı duruma gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkez­lerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin ademoğlu sağlığına uygun biçimde yapılıp işletilmesi için lüzumlu önlemlerin alınmasına çalışır. Çevre mühendisliği bölümü mezunlarının yaptığı işleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Altyapı teknolojisi olarak isimlendirilen her çeşitli şehirsel ve sınai; su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında dizayn, düzenleme ve mühendislik hizmetleri,
 • Şehirsel ve sınai; atıksu toplama, arıtma ve sonrasında alıcı ortama verme konularını içine alan her çeşitli tesislerin tasarımı, planlaması ve mühendislik hizmetleri,
 • Katı atılmış toplama, taşıma ve kesin uzaklaştırma (yakma, kompostlaştırma, tertipli depolama) konularında her çeşitli düzenleme ve dizayn hizmetleri,
 • Çevresel tesir takdir (ÇED) konularında disiplinler arası çalışma gruplarına koordinatörlük etmek,
 • Farklı bölgesel kesimlerden (hava, su, toprak, canlılar vs.) örnek alımı, analizi ve takdir çalışmaları yapmak,
 • Hava kirliliğinin önlenmesi ile alakalı ısıtma sistemi ve yakacak seçimi, baca gazlarının arıtımı konularında mühendislik hizmetleri,
 • Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en üye indirilmesi için lüzumlu denetim sistemlerinin tasarımı ve planlaması,
 • Çevre kirliliği ve natürel güzelliklerin korunması konularında, halkı ve alakalı mercileri uyarmak, alınabilecek tedbirleri teklif etmek bunları uygulatmak ve denetlemek,
 • Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Bertarafı,
 • Çevre Kaynaklarının Modellenmesi,
 • Çevre Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Kontrol, Yönetim ve Müşavirlik Hizmetleri,
 • Gürültü Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi, Çevre Mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Modern dünyanın gelişmesiyle de her geçen gün artmaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Çevre Mühendisliği programının ilk senesinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi esas dersler okutulur. Daha ileri senelerde, modern Çevre Mühendisliği'nin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Çevre mühendisliği etraf konularıyla alakalı konularda lüzumlu eğitimi alırlar. Herhangi bir etraf olayında işlevsel çözümler sunarlar. Mesleki bilginin yoğun verildiği bu bölgede alınan dersler şöyledir; etraf kimyası, gereç bilimi, etraf mikrobiyolojisi, çevre bilimi, su bilimi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, etraf modelleme gibi derslerdi. Temel dersler olarak cebir, fizik, Türk dili gibi dersler de verilmektedir. Çevre mühendisliği bölümü zor mudur, teknik bilginin yoğun olduğu bu bölümün bir mühendislik dalı olduğu unutulmamalıdır. Hesaplama işleri de yoğun bir şekilde gerçekleşir. Yaratıcı olma, iş birliği içerisinde bulunma, yazılı ve sözlü iletişiminin kuvvetli olması, analitik bakış açısına sahip olan bir şahıs bu mesleği yapabilir.

Çevre Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

Çevre Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çevre Mühendisliği, üniversitelerde Mühendislik Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 senelik bir lisans bölümüdür. Her mühendislikte olduğu gibi etraf mühendisliği de Sayısal puan türünden talebe kabul etmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Çevre Mühendisliği bölümü mezunları kamuda, hususi sektörde ve sivil cemiyet örgütlerinde iş bulabilmektedir. Bununla beraber vatan dışında lüzum kurum ve kuruluşlarda, gerekse de akademide çalışan mezunlarımız dahi mevcuttur. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları su kirliliği ve denetimi, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, içme suyu temini, iletimi ve arıtma tesislerinin sistem seçimi ve projelendirilmesi; içme suyu niteliği; kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi; evsel ve sınai atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi; rafine atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi, muhtemel etkilerinin araştırılması ve modellemesi; hava kirliliği ve denetimi, ısınma, trafik, endüstri ve enerji üretimi kaynaklı hava kirleticilerinin belirlenmesi, izleme ve modellemesi, denetimi ve pak teknolojilerin uygulanması; pak üretim olanaklarının değerlendirilmesi ve planlaması; karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik planlamaların yapılması; katı atıkların toplama, taşıma, depolama, tekrar kazanım ve bertaraf işlemleri; toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması, etraf idaresi ve planlaması, pislik engelleme, etraf mevzuatı geliştirme, AB düzen sürecinde yeni mevzuatların hazırlanması, endüstri ve altyapı yatırımları için bölgesel tesir değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi; tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı; risk analizi ve değerlendirilmesi alanlarında çalışabilir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Maaşı Ne Kadar?

Çevre mühendisliği lisans bölümünü başarı ile bitiren mezunları için aylık skalası asgari ücretin 1,5-2 katından başlayıp kazandığı tecrübe ve yetkinliğe göre 7-8 katına kadar çıkabilir.

Çevre mühendisliği kamuda yahut hususi sektörde çalıştırma edilir. Devlet maaşlarının hususi sektöre göre daha iyi halde olduğunu söyleyebiliriz Kamudaki ücretleri kuruma ve bireyin niteliklerine göre değişse de umumi olarak mühendis grubunu aldığı ücretle muadil olup 5000-8000 TL arasında aylık alırlar. Özel sektörde ne kadar aylık alır derseniz 3000-6000 TL arasında değişir. Özel sektörde tecrübe ve firmadaki konum gibi pek çok faktör maaşı etkiler. Yeni mezun maaşları şayet minimum ücret civarındadır.

0 Yorumlar: