Güncel
Yükleniyor...
Sosyal Hizmet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyal Hizmet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

 

Sosyal hizmetler; sosyal açıdan insanların rollerini ve umumi refahı çoğaltmak namına halkı meydana getiren birincil niçin olan bireylerden, ailelere, ailelerden gruplara ve topluluklara kadar herkesi içine alan akademik bir sıkıdüzen ve çalışma alanıdır. Peki, bu bölümü seçmek talip gençlerin aklındaki, sosyal hizmetler bölümü nedir? Sosyal hizmetler bölümü eğitim zamanı kaç senedir? Sosyal hizmetler bölümü dersleri nelerdir? Sosyal hizmetler bölümü mezunu ne iş yapar? Sosyal hizmetler bölümü mezunu iş olanakları nelerdir? Gibi soruları gelin cevaplayalım.

Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir?

Sosyal Hizmetler Nedir; Özellikle yardım ve bakıma muhtaç olan bireylerin yaşadığı ve barındığı devlet kurumları ile hususi sektördeki birtakım birimlerde vazife alacak deneyimle meslek mensupları yetiştiren bir ön lisans bölümüdür. Aldığınız puana göre bölümü isterseniz devlet üniversitesinde parasız olarak; isterseniz de hususi üniversitelerde ücretli olarak okuyabilirsiniz.

Günümüzde ismini çokça duyduğumuz bu bölüm, dezavantajlı kümeleri esas bolluk standardına getirmeyi ve yardım etmeye geçici bir süreliğine gereksinimi olan vatandaşları dahi kalkındırmayı amaçlamaktadır. Bahsi geçen dezavantajlı kümeler; çocuk, bayan, genç, ihtiyar, özürlü, gazi ve şehit yakını, mahkûm, madde bağımlısı, sığınmacı ve sığınmacı, fakir, işsiz gibi niteleyebileceğimiz yurttaşların umumi adıdır.

Sosyal Hizmetler Bölümü Kaç Yıllık? Puan Türü Nedir?

Sosyal hizmetler bölümü kaç senelik yahut sosyal hizmetler bölümü ön lisans mı lisans mı çoğunlukla bilinmemektedir. Sosyal hizmetler eğitimi 2 senelik ve 4 senelik olarak iki değişik aplikasyon mevcuttur. ÖSYM tercih kılavuzunda bölüm adının yanında yüksekokul yahut fakülte yazdığı takdirde ön lisans fakülte yazıyorsa lisans bölümü olduğu anlaşılmalıdır. Ön lisans sosyal hizmetler yüksekokulu okuyup Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanmak ve iyi puan alabilmek şartıyla ile lisans sosyal hizmetler okumanız mümkün olabilir.

Sosyal hizmetler bölümünde 2 senelik ve 4 senelik olmak suretiyle iki şekilde eğitim alma olanağı vardır. İsteyen şahıslar 2 senelik sosyal hizmetler bölümü okuyarak sosyal hizmet bölümünde vazife alabilirler. İsteyen şahıslar de de 4 senelik Sosyal Hizmetler bölümü okuyarak daha geniş iş alanına sahip olabilirler. Ayrıca 2 senelik örgün yahut açılmış öğretim bölümü tercih edip mezun olanlar, dikey geçiş yaparak 4 yıllığa tamamlama olanağına dahi sahiptirler. Sosyal hizmetler bölümü TM (eşit ağırlık) alanından tercih edilmektedir.

Sosyal Hizmet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal hizmet bölümünde görülen dersler öğrencilerin çalışmalarında yardımcı olacak ve lüzumlu donanımları elde etmesine olanak sunacak şekilde tasarlanır. Öğrenciler hem basit üstelik kuramsal olarak aldıkları değerleri çalışma hayatlarında pekiştirmeyi hedefler. İnsan ilişkileri, itimat ve mahremiyet gibi pek çok mesleki sorumluluğu yanında getiren bir sıkıdüzen olması ahlaki kavramının dahi ön plana çıkmasına niçin olur. Görüşmeler, staj ve olay araştırmaları de olmazsa olmaz derslerdir. İlgi alanları ve çalışma birimlerine göre yapacakları seçimler öğrencilerin daha dahi donanımlı olmasına ön ayak olur. Buna paralel olarak hazırlanan ders içerikleri üniversitelerin müfredat düzenlemelerine göre değişim gösterse de genellikle tıpkı hedefe hizmet eder. Bölüm dersleri:

 • Sosyal hizmete giriş,
 • Psikoloji,
 • Sosyoloji,
 • Türkiye toplumu ve kültürü,
 • Hukuk,
 • Engellilerde sosyal hizmet,
 • Çocuk psikolojisi,
 • Bireysel sosyal hizmet,
 • İletişim,
 • Genel ekonomi,
 • Okulda sosyal hizmet,
 • Mültecilerde sosyal hizmet,
 • Sosyal sorunlar,
 • Madde bağımlılığı,
 • Görüşme teknikleri,
 • Gruplarda sosyal hizmet,
 • Sosyal hizmet kısmı uygulamaları,
 • Aile ve çocuk sosyal hizmet,
 • Sosyal politikalar,
 • Şiddetle mücadele,
 • Pozitif psikoloji,
 • Suçluluk ve sosyal hizmet,
 • Sosyal hizmet mevzuatı
 • Çocuk istismarı,
 • Sosyal psikoloji biçiminde sıralanabilir.

Devam eden dönemlerde Sosyal Politika, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Sosyal Hizmet Uygulamalarında Kültürel Farklılıklar, Aile Sorunları Danışmanlığı, Yoksulluk ve Sosyal Yardım, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Şiddetin Psiko-Sosyal Boyutları, Aile İçi Şiddet gibi dersler verilir. Son senenin son döneminde şayet blok aplikasyon ve staj adı altında kurumlarda tecrübe kazanmak amacıyla aplikasyon yapılır.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal hizmet mezununun (sosyal incelemeci, uzman) öncelikli ve asıl vaziyeti, dezavantajlı bireylerin tespitinde ve bu bireylerin gereksinimlerini rapor halinde belirlemektir. Sosyal araştırmacının hedefi, bu bireylerin tekrar topluma kazandırılması ve dezavantaj unsurunu ortadan kaldırmaktır. Sosyal hizmet tıpkı vakit dahi, negatif bir durumla karşılaşan şahıslara toplumun müdahalesidir. Yazımızın nihayetinde misal bir rapora ulaşabilirsiniz. Örneğin, ailesinin gelir seviyesinin düşük olması sebebiyle bir çocuğun eğitimini sürdürememesi halinde; sosyal incelemeci aile bireyleri, ekonomik halleri ve çocuk ile ilgili rapor hazırlayarak gerektiğinde çocuğu yetiştirme yurduna gönderebilir.

Sosyal Hizmet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyal Hizmet Mesleğinin Amacı Nedir?

Sosyal Hizmet Mesleği; kişinin ekonomik, sosyal, ruhsal ve bedensel açıdan tam bir bolluk halinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Aynı vakitte kişinin kendini gerçekleştirmesini sağlamak ve kendi kaderini belirleme edebilmesi(self determinasyon) için lüzumlu imkânların sağlanması namına çalışmalar yürütülür.

Bir sıkıdüzen ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki pek çok komplike hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin hedefi; her insanın potansiyelini tam manasıyla geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve fonksiyon bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna tabi olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet; birbiriyle alakalı bir değerler, teori ve aplikasyon sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve milletlerarası etik kurallarını temsil etmektedir.

Sosyal Hizmetler Bölümünden Mezun Olanlar Nerelerde Çalışabilir?

Bu bölümden mezun olanlar için en avantajlı bölüm aniden çok yerde çalışma olanağı olmasıdır. Genellikle devlet içeriğinde olan bu yerler için atamalar KPSS vasıtasıyla yapılmakta, özelde de çalışma olanağı bulunmaktadır. Çalışılabilecek yerle birkaç misal vermek gerekirse;

 • MEB Bakanlığı Kuruluşları
 • SGK ve SSK gibi devlet kurumları
 • Sağlık bakanlığına tabi hizmet kuruluşları
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Memur)
 • Sosyal Hizmet Müdürlükler
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Huzur evleri, Çocuk Esirgeme Yurtları, Sosyal Hizmet Evleri

Bu işi yapanların çalışma kısmı, çalıştığı yere göre farklılık gösterir ve çoğunlukla ofis tipi kapalı ortamlardır. İşin gerektirdiği hallerde şahıs ve kümelerin özelliklerine, etkinlik programlarına göre açılmış ortamlarda dahi çalışabilmektedirler. Sosyal gruplarla sürekli haberleşme hâlinde bulunmaktadırlar.

Sosyal Hizmet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyal Hizmetler Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Mezun olanlar kamu faydası güden devlet desteklenmiş pek çok alanda çalışmaya başlayabilir. Bunlar umumi olarak ev, sevgi evi, şiddet engelleme ve izleme merkezleri, bayan sığınma evleri, çocuk esirgeme kurumları, özürlü bakım merkezleri, yetiştirme yurtları, ihtiyar bakım merkezleri gibi yerler olarak sıralanabilir. Devlet kökenli kurumlarda olanaklar daha dahi geniştir. Vakıf, müdürlükler, merkezler, bakanlıklar, kurumlar, teşkilatlar, mahkemeler, eğitim evleri, sivil cemiyet kuruluşları, kriz merkezleri gibi yerlerde de çalıştırma olanakları yüksektir. Aynı şekilde hususi sektör kökenli alanlarda dahi tıpkı ihtiyacın yerine getirilmesi mümkün olabilir. Bu hususta gereken tecrübeye ve donanıma sahip olanların şayet işe alınmaları daha dahi basit olacaktır. Sosyal hizmetler bölümünden mezun olan şahıslar, aşağıda bulunan kurum ve kuruluşlarda vazife alabilme imkânın sahip olurlar. Bu kurum ve kuruluşlar şayet:

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Aile Araştırma Kurumu
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Huzurevleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Sığınma Evleri
 • Sosyal Sigortalar Kurumu
 • Çocuk Bakım Yuvaları
 • Hastaneler
 • Emekli Sandığı
 • Cezaevleri
 • Çocuk Esirgeme Kurumları
 • Devlet Planlama Teşkilatı

Sosyal hizmet bölümü mezunları yukarda belirtilen kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanağına sahip olabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşların belli tarihlerde açmış olduğu iş ilanları ile müracaatlar gerçekleştirilebilir.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanında Karşılaştığı Zorluklar Nelerdir?

Sosyal Hizmet mezunu bireyler şimdilik sahaya inmeden pek çok güçlükle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlardan ilki, tayin sayılarının son günlerde düşmesi ve puanların artmasıdır. Puanların artma nedeni şayet geçmiş senelerde uygulanan tayin yanlışlıklarıdır.

Vakti zamanında değişik branşlardan kadro doldurma maksadıyla uygulanan atamalar, bugünlerde yeni mezun bireylerin canını sıkmaktadır. Çünkü sosyal hizmet eğitimi almamış bireylerin kalite olarak eğitim almış bireylere oranla daha düşük olan mesleki bilgisi fazlası vakit sorun teşkil etmektedir.

Tüm bunların yanında sosyal hizmet mesleğinin bel kemiği olan sosyal araştırmalar yapma ve sosyal araştırma raporu yazma bilgisine sahip olmayan alan dışı takım sahipleri, mesleğin itibarına dahi zarar vermektedir. Herkesçe bilinir ki sosyal hizmet gibi vakalarla bire bir ilişki halinde olunması gereken bir meslek için tam donanımlı meslek elemanları yetiştirmek şarttır.

Diğer bir sorun şayet mesleğin tanınırlığının az olmasıdır. Bugün cümle âlem Sosyal Hizmet Merkezi’nden haberdardır ama az şahıs bu merkezlerde kimlerin vazife aldığını ve ne iş yaptığını bilir. Maalesef ki bu dahi mesleğin bir başka zorluğu. Etrafındaki fazlası insana mesleğinin tanıtımını uygulamak. Yanlış unvanlarla (sosyal hizmetçi) ve sen şimdi ne olacaksın? Tipi sorularla çoğu kez karşılaşmak dahi cabası.

Sosyal Hizmet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyal Hizmetler Bölümünün Geleceği Nasıl?

Bu bölgede bundan 4 sene evveline kadar az sayıda mezuna sahip olan ve ataması epey basit bir bölümken, bugünkü şartlarından onlarca üniversitede talebe alımı yapmaya başlamış ve yoğun bir mezun kitlesinin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu durumun gelişen süreçte bir mezun izdihamı oluşturması beklenirken, uzmanlar bu bölümünün önünün de kapanacağını düşünmektedir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?

Bu bölümden mezun olan şahıslar KPSS ile atandığı takdirde devlet içeriğinde ilave mesai saatleri hariç 3500 TL seviyesi bir maaşla işe başlarlar. Bu maaşlar çalışılan kuruma göre 6000 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Özel kurumlar için şayet fiyatlar farklılık gösterebilmektedir.

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Özel sektörde vazife yapan mezunlar minimum ücret ve azıcık üzerinde aylık alabilmektedir. Mezunun çalıştığı kurum yahut bulunduğu aşama ve derece maaşın daha yüksek yahut düşük olmasına neden olabilmektedir.

0 Yorumlar: