Bileceksin

Liberalizm ve Sosyalizm Nedir?

20. yüzyıla damgasını vuran iki devlet ideolojisi vardır, bunlardan bir tanesi Liberalizm, diğeri ise Sosyalizmdir. Soğuk savaş dönemini de düşünecek olursak, liberal kanatta Amerika Birleşik Devletleri, sosyalist kanatta ise Sovyetler Birliği bulunuyordu. Bu iki kavram, devletleri ve toplumları o kadar ayrıştırdı ki, iki ülke, ideolojileri uğruna savaşın eşiğine gelmişlerdi. Dahası bu ülkeler, güçlerini dünyaya kanıtlamak uğruna uzay araştırmaları ve aya ilk insanlı iniş gibi projelere imza attılar. Peki, bu ülkeler neyi savunmaktaydı? Birbirlerini niçin sürekli suçluyor, niçin biri diğeri için şeytan konumundaydı? Bu gibi sorulara cevaplar bulabilmek için öncelikle bu iki kavramı açalım;

 

Liberalizm Nedir?

Devlet yönetiminde bireysel özgürlükleri ve serbest piyasa ekonomisini temel alan öğretidir. İşte bu iki kavram; bireysel özgürlükler ve serbest piyasa ekonomisi, liberalistler için o denli önemlidir ki, onlar için bu iki kavram olmazsa, yaşamanın bile herhangi bir anlamı yoktur. Teori kağıt üzerinde oldukça basittir; birey, ancak özgür olduğu zaman nitelikli bir kişi hâline gelebilir. Dolayısıyla nitelikli bireyler, devleti ve toplumu ileriye taşır. Bugün Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs gibi isimlerin hep Amerika Birleşik Devletlerinden çıkmasının sebebi olarak özgürlükçü liberalizm gösterilir. Serbest piyasa ekonomisi ise, yine toplumun ve devletin menfaatine olan bir konsepttir. Bir piyasa ne kadar serbest ve özgür ise, o kadar çok rekabetçi, hırslı, ucuz ve ilerici olacaktır. Ancak bir devlet piyasalara ne kadar müdahale ederse, o kadar rekabetçi ortama zarar verecek, bireyin özgür ticaret hakkını elinden alacaktır. Liberalizmin felsefi temellerini daha yakından incelemek için Francisco Vergara’nın Liberalizmin Felsefi Temelleri kitabını tek solukta okuyabilirsiniz.

Peki ya tam karşı kanattaki sosyalizmin argümanları nelerdir? Niçin liberal sistemi bir şeytani düzen olarak görür? Niçin tüm dünyanın ideolojisini önce sosyalizme, sonrasında ise komünizme çevirmeyi hedefler?

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm, yukarıda liberalizm için anlatılanların tam tersini savunmakta. Bireysel özgürlüklerin ciddi anlamda kısıtlanması gerektiğini, çünkü insanın ”bazı” konularda özgür bırakıldığı takdirde ”sömürgecilik” yapacağını öne sürer. Aynı şekilde serbest piyasa ekonomisine de savaş açmıştır. Eğer piyasalara devlet tarafından müdahale edilmezse, sermayeyi tekelinde bulunduranların toplumu sömüreceği, devleti yöneten kadroları ise, elinde bulundurduğu güç ile baskı altına alacağını öne sürer. Kısaca sosyalizme göre piyasa ne kadar özgürse, o kadar çok sömürecek, alt sınıf o kadar çok ezilecek, zengin kesim ise o kadar çok servetine servet katacaktır. Ayrıca sosyalizmin temeli ”bireycilik” değil, ”toplumculuk”tur. Liberalizmde her şey birey için, sosyalizm de ise her şey toplum içindir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu