Bileceksin

Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?

Markanın olayı, bir işletmenin mal veya hizmetlerinin bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamaktır. Ayırt edilebilmek için marka kurarız. Şiddetle tavsiye edilen bir husus vardır. Bir fikir ete kemiğe büründükten sonra mal veya hizmeti hedef kitleye sunduktan sonra olumlu geri dönüşler alıyorsa en kısa sürede markalaşma işlemlerinin başlaması gerekmektedir. Çünkü olası rakiplerin sizden önce davranarak sizin adınıza ait marka tescili yaparak sizin elinizdeki soyu sopu her şeyi alıp götürebilir. Markanızı tescilletmeye karar verdiniz ve neler yapmanız gerekiyor?

 

Ön Araştırma

Bir markayı tescil etmeye karar verdiğiniz anda yapmanız gereken ilk şey böyle bir marka başkası tarafından kullanıp kullanılmadığını araştırmak olmalıdır. Ön araştırmayı Türk Patent ve Marka Kurumu‘nun internet sitesinden ücretsiz olarak yapabilmektesiniz. Çoğunlukla bu araştırmayı şirketlerin marka vekilleri yapmaktadır.

Ön araştırmada ret alabilirsiniz. Bu size ciddi zaman kaybı yatabilir. Ret almanızın sebebi aynı ada sahip markalar vb. dir.

Marka Başvurusu

Sınai Mülkiyet Kanunu‘na göre marka başvurusu yapabilecek hakka sahip kişiler sırasıyla;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
  • Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler,
  • Karşılıklık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvuru yapabilmektedir.

Bu başvuruyu marka vekili de yapabilir, sizde yapabilirsiniz. İlla o yapacak diye bir koşul yoktur. Eğer kendiniz yapacaksanız başvuru hakkında en ince detayına kadar okuyup özümsemeyi ihmal etmeyiniz. Başvuru sırasında konu mal veya hizmetin sınıf numarası (mal veya hizmetin sınıf numarası Nice Anlaşmasına göre belirlenir ve toplamda 45 tane olan mal ve hizmet sınıflarından birini seçmelidir. Bu sınıflar zaman zaman korunmaya çalışılmaktadır ve siz gereksiz “hadi bu da olsun” dediğiniz sınıfları eklerseniz kendi kendinize zarar vermiş olursunuz.) sizden talep edilmektedir.

Daha detaylı bilgiler için Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

Rüçhan Hakkı

Paris Sözleşmesi‘ne veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması‘na taraf ülkelerden birinde marka başvurusu yapma hakkına sahip kişiler veya remi sergilerde teşhir edenler, bu ülkelerde herhangi birinde yetkili mercilere usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı marka için Türkiye‘de başvuru yapma konusunda rüçhan (markaya öncelik olarak sahip olabilmek) hakkından yararlanabilmektedirler.

Türkiye’de rüçhan hakkını kullanmak isteyenler, tescil ettirmek istedikleri markayla ilgili olarak adı geçen sözleşmelere taraf bir ülkede marka başvurusu yaptığını veya resmi bir sergide markasını teşhir ettiğini, rüçhan hakkını ve ilgili ücretin ödendiğini gösterir belgelerle belgelendirmek koşuluyla Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilirler.

Başvuru Aşaması

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet sitesinde yer alan çevrimiçi evrak sisteminde e-imza yada mobil imza başvurusunda bulunabilirler. Başvuru formu usulüne uygun doldurulmalıdır. E-imza ya da mobil imza sahibi olmayanlar ise rezervasyonlu sistem ile yine internet sitesinden giriş yaparak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken şeyler, otun gün içerinde elden veya posta yoluyla evrak birime teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurunuzu tamamlayabilmek için sisteme giriş yaptıktan sonra formunda kuruma ulaşması gereklidir. Eğer rezervasyon yaptırmak isterseniz, başvuru tarihi formun oluşturulduğu tarih değil, formun kuruma teslim edildiği tarih olacaktır. Bunu unutmamakta fayda vardır.

Teslim Süreci

Marka başvuru aşamasından marka tescil edilinceye kadar geçen tüm süre bu sürece dahildir.

İnceleme Aşamaları ve İtirazlar

Başvurular kuruma ulaşınca herhangi bir eksiklik veya hata olup olmadığı bakılır. Diyelim ki bir eksiklik veya bir hata çıktı bu durumda size bunu düzeltebilmeniz için 2 ay süre tanınır. Eğer verilen bu zaman içerisinde bir düzeltme veya giderilme yapılmazsa ya başvuru hükümden düşer yada eksikli bir şekilde sürece dahil olur. Eksikli dahilinde ileride işlerin karışma ihtimali olabilir.

İşlemler tamamlandıktan sonra Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca mutlak ret sebeplerinin olup olmadığı yönünden incelenir. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı halinde, tescili talep edilen maş ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için reddedilebilmektedir. Mutlak ret sebepleri ile ilgili detaylı incelemeyi hem kanun hem de Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapabilirsiniz.

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca kısmi ret sebeplerinin varlığı halinde ise kuruma yapılacak itirazlar üzerine marka başvurusu reddedilebilecektir.

ÖNEMLİ!

Kuruma verilen tüm kararlar kesin değildir ve kurum kararlarına karşı, kararın bildirilmesinden itibaren geçen 2 ay içerisinde söz konusu karardan zarar görenler tarafından yazılı ve gerekçeli olması kaydıyla itiraz edilebilmektedir. İtirazlar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi tarafından incelenir ve itiraz işlemleri ile ilgili olarak karar verilmektedir. Tabii şunu da unutmamak gerekir, bu dairenin kararına karşı da kararın bildiriminden başlayarak 2 ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilecektir.

Mutlak ret nedenleri yoksa başvuru şartlarında şekilli bir eksik yoksa ilgili marka başvurusu Resmi Marka Bülteni‘nden yayımlanılır. Bülten içerisinde yayımlanan markanın mutlak veya kısmi ret sebeplerini içerdiği ve tescil edilmemesi gerektiği iddiası var ise bu markalara yayımdan itibaren 2 ay içerisinde itiraz edilebilmektedir.

İtiraz halinde, başvurusuna itiraz edilen başvuru sahibi, itiraz sahibinden, itiraz gerekçesi markayı itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından başvuru yada rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre zarfınca Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna veya kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edilebilmektedir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların isplatlanamaması durumunda itiraz reddedilmektedir.

Markanın Tescil Edilmesi

Eksiksiz yapılan başvurular veya verilen süre zarfınca eksiklerin giderilmesi durumunda itiraz edilmemesi veya itirazın kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi hallerinde, başvuruya konu olan markanın tescil işlemi yapılır, marka siciline kaydedilir ve Bülten’de yayımlanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu