Eğitim

2020 Alan Yeterlilik Testi (AYT) Konu Dağılımı

İkinci oturum olan AYT, işin detayına inen ve daha fazla konunun bulunduğu bölümdür. Yorumlamadan ziyade bilgi birikiminiz ile çözmeniz gereken sorular vardır. Bu oturumda kendi alanınız ile ilgili soruları çözmeniz gerekiyor. Fakat süreniz kalmışsa diğer alan sorularını da çözebilirsiniz. YKS Konu Dağılımı nın ikinci aşaması olan AYT karşınızda. Şimdi AYT Konu Dağılımına bakalım.

ayt konuları

 

AYT Matematik Konu Dağılımı

1) Temel Kavramlar 2) Sayı Basamakları
3) Rasyonel Sayılar 4) Ondalıklı Sayılar
5) Basit Eşitsizlikler 6) Mutlak Değer
7) Üslü Sayılar 8) Köklü Sayılar
9) Çarpanlara Ayırma 10) Denklem Çözme
11) Oran-Orantı 12) Problemler
13) Fonksiyonlar 14) Kümeler
15) Permütasyon 16) Kombinasyon
17) Binom 18) Olasılık
19) İstatistik 20) 2. Dereceden Denklemler
21) Karmaşık Sayılar 22) Parabol
23) Polinomlar 24) Mantık
25) Modüler Aritmetik 26) Eşitsizlikler
27) Logaritma 28) Diziler
29) Seriler 30) Limit ve Süreklilik
31) Türev 32) İntegral

AYT Geometri Konu Dağılımı

1) Üçgen 2) Analitik Geometri
3) Özel Dörtgenler 4) Çemberde Açı
5) Çemberde Uzunluk 6) Dairede Alan
7) Katı Cisimler 8) Noktanın Analitik İncelenmesi
9) Vektörler 10) Doğrunun Analitik İncelenmesi
11) Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller 12) Uzay Geometri
13) Dönüşümlerle Geometri 14) Trigonometri
15) Çemberin Analitiği 16) Dönüşümlerle Geometri
17) Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) 18) Parabol
19) Elips 20) Hiperbol

AYT Edebiyat Konu Dağılımı

1) Güzel Sanatlar ve Edebiyat 2) Metinlerin Sınıflandırılması
3) Şiir Bilgisi 4) Söz Sanatları
5) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 6) İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
7) Halk Edebiyatı 8) Divan Edebiyatı
9) Edebiyat Akımları 10) Tanzimat Edebiyatı
11) Servet-i Fünun Edebiyatı 12) Fecr-i Ati Edebiyatı
13) Milli Edebiyat 14) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
15) Batı Edebiyatı

AYT Tarih Konu Dağılımı

1) Tarih Bilimine Giriş 2) Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
3) İlk Türk Devletleri 4) İslam Tarihi ve Uygarlığı
5) Türk-İslam Devletleri 6) Türkiye Tarihi
7) Beylikten Devlete (1300-1453) 8) Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
9) Arayış Yılları (17. Yüzyıl) 10) Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
11) En Uzun Yüzyıl (1800-1922) 12) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
13) 1881’den 1919’a Mustafa Kemal 14) Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
15) Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler 16) Türk İnkılabı
17) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri 18) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
19) Atatürk’ün Ölümü 20) Yüzyılın Başlarında Dünya
21) İkinci Dünya Savaşı 22) Soğuk Savaş Dönemi
23) Yumuşama Dönemi ve Sonrası 24) Küreselleşen Dünya
25) Türklerde Devlet Teşkilatı 26) Türklerde Toplum Yapısı
27) Türklerde Hukuk 28) Türklerde Ekonomi
29) Türklerde Eğitim 30) Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konu Dağılımı

1) Doğal Sistemler 2) Beşeri Sistemler
3) Mekansal Bir Sentez: Türkiye 4) Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5) Ülkeler ve Uluslararası Örgütler 6) Çevre ve Toplum

AYT Mantık Konu Dağılımı

1) Mantığa Giriş 2) Klasik Mantık
3) Mantık ve Dil 4) Sembolik Mantık

AYT Psikoloji Konu Dağılımı

1) Psikoloji Bilimini Tanıyalım 2) Psikolojinin Temel Süreçleri
3) Öğrenme Bellek Düşünme 4) Ruh Sağlığının Temelleri

AYT Sosyoloji Konu Dağılımı

1) Sosyolojiye Giriş 2) Birey ve Toplum
3) Toplumsal Yapı 4) Toplumsal Değişme ve Gelişme
5) Toplum ve Kültür 6) Toplumsal Kurumlar

AYT Din Kültürü Konu Dağılımı

1) İnanç 2) İbadet
3) Hz. Muhammed (S.A.V) 4) Vahiy ve Akıl
5) Ahlak ve Değerler 6) Din ve Laiklik
7) Din, Kültür ve Laiklik

AYT Fizik Konu Dağılımı

1) Fizik Bilimine Giriş 2) Madde ve Özellikleri
3) Hareket ve Kuvvet 4) Enerji
5) Isı ve Sıcaklık 6) Elektrostatik
7) Elektrik ve Manyetizma 8) Basınç ve Kaldırma Kuvveti
9) Dalgalar 10) Optik
11) Kuvvet ve Hareket 12) Çembersel Hareket
13) Basit Harmonik Hareket 14) Dalga Mekaniği
15) Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive 16) Modern Fizik
17) Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konu Dağılımı

1) Kimya Bilimi 2) Atom ve Periyodik Sistem
3) Modern Atom Teorisi 4) Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
5) Kimyasal Hesaplamalar 6) Asit, Baz ve Tuz
7) Maddenin Halleri 8) Gazlar
9) Karışımlar 10) Sıvı Çözeltiler
11) Kimya ve Enerji 12) Tepkimelerde Hız ve Denge
13) Kimya ve Elektrik 14) Karbon Kimyasına Giriş
15) Organik Bileşikler 16) Endüstride ve Canlılarda Enerji
17) Kimya Her Yerde 18) Hayatımızdaki Kimya

AYT Biyoloji Konu Dağılımı

1) Biyoloji Bilimi 2) Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
3) Hücrenin Yapısı ve İşlevi 4) Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
5) Üreme 6) İnsanda Üreme Sistemi
7) Kalıtım 8) Modern Genetik Uygulamaları
9) Ekosistem Ekolojisi 10) Dünyamız
11) Canlılarda Enerji Dönüşümü 12) Solunum
13) İnsan Fizyolojisi 14) Endokrin Sistemi
15) Duyu Organları 16) Destek ve Hareket Sistemi
17) Sindirim Sistemi 18) İnsanda Sinir Sistemi
19) Dolaşım Sistemi 20) Genden Proteine
21) Hayatın Başlangıcı ve Evrim 22) Bitkisel Dokular
23) Bitki Biyolojisi 24) Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu