Finans

Borsada Yıldız Pazar Nedir?

BİST’te, Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören hisselerin pazar grupları 2020 yılının ekim ayının başında geçerli olacak şekilde yeniden güncellendi. Güncellemeyle birlikte borsa pazarında değişikliğe gidildi. Peki borsada işlem gören ve yıldız pazar olarak adlandırılan pazar nedir? Borsada yıldız pazar hisseleri hangileridir?

Borsa İstanbul tarafından 17 Eylül’de yayımlanan duyurusunda, yeni pazar düzeninde, işlem öncelikleri açısından farklılıkların belirginleştiği Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı bulunacağı ve düzenlemenin 1 Ekim 2020’de işleme alınacağı bildirmişti.

1 Ekimden itibaren Borsa İstanbul’da işleme alınacak düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre belirlenecek. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2’de bulunan hisseler, Yıldız Pazar altında bir araya gelirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar’da yoluna devam edecek.

Borsada Yeni Pazar Yapısı ve Endeks Kuralları
Borsa İstanbul

Borsada Yıldız Pazar Nedir?

Borsada yıldız pazar demek, Borsada işlem gören şirketlerin halka paylaşılan paylarının 200 milyon lirayı geçmesi halinde dahil olduğu pazardır. Yani bir şirketin halka açıklık oranı 200 milyon lirayı geçerse yıldız pazarda yer almaya başlar. Borsada yıldız pazar eskiden 2 gruba ayrılmıştı ancak son düzenlemeyle birlikte bütün yıldız pazar grupları tek çatı altında birleşti.

Konuyu kısaca özetlersem yıldız pazar içerisinde işlem gören şirketler, belirlenen koşulları, örneğin halka açık payların 200 milyondan büyük olma şartı gibi koşulları sağlayan şirketlerdir. Ülkemizin borsası BİST içerisinde en büyük diye tabir ettiğimiz, yüksek hacime ve piyasa değerine sahip olan hisseler bu pazarda yer alırlar.

Borsa Grupları Nelerdir?

Borsa grupları; Borsa İstanbul Yönetimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan, benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip hisselerin bir grup içerisinde işlem görecek şekilde sınıflandırılmasıdır. Gruplandırmalar her ne kadar benzerliklerine göre yapılıyor olsalar da; yatırımcıları yanıltmaya yönelik manipülatif hareketlerden korumayı esas alarak düzenlenmiştir. Oluşturulan sınıflandırma ile risk anlamında bir ön uyarı mahiyeti taşıdığı da söylenebilir.

Borsada Yeni Pazar Yapısı ve Endeks Kuralları

BİST yeni pazar yapısı ile ile birlikte yürürlüğe konulan endeks kuralları gereği Ana Pazar ve Yıldız Pazar ‘da bulunan hisseler için sürekli işlem görecek şekilde düzenleme yapılmıştır. YİP ve PÖİP platformunda bulunan hisseler günde 5 defa tek fiyat üzerinden ve GİP pazarında bulunan hisseler içinse günde 10 defa tek fiyat üzerinden işlem görme kuralı getirilmiştir. Piyasa yapıcılık faaliyetlerinin sadece Ana Pazar bünyesinde ve isteğe bağlı olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Hisse Senedi Pay Piyasası yeni pazar yapısı şu şekilde olacaktır:

  • Yıldız Pazar
  • Ana Pazar
  • Alt Pazar

SPK, daha önce ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu belirttiği kararlarıyla açığa satışı BIST 30 payları ile sınırlamış, fiyat marjlarını yüzde 20’den yüzde 10’a düşürmüş ve devre kesici tetikleme oranını aşağı yönlü hareketlerde yüzde 5’e çekerek, sonrasında sürekli işleme verilen arayı da 15 dakikaya çıkarmıştı. SPK’nın tedbir kararlarının ortadan kalkmasıyla, güncellenen yeni pazarda işlem esasları da tamamen devreye girmiş olacak.

Bu durumda en mühim değişikliliğin yapıldığı Alt Pazar’daki hisse senetlerinde açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunacak. Bu pazardaki hisse senetlerinin özkaynak oranı sıfır olarak belirlenirken, günlük fiyat marjı yüzde 10’da, devre kesici tetikleme oranı yüzde 5’de olacak.

SPK’nın tedbir kararlarını yok sayması halinde devreye girecek işlem esasları ile fiyat marjı, Yıldız Pazar hisselerinde yüzde 20, Ana Pazar hisselerinde ise yüzde 15 olarak düzenlenecek. Devre kesici tetikleme oranı ise Yıldız Pazar hisselerinde yüzde 10, Ana Pazar hisselerinde yüzde 7,5 seviyesine iyileştirilecek. Açığa satış ve kredili işlem ise yalnızca Yıldız Pazar ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleştirilebilecek.

Borsada Pazarlar ve Pazar Grupları

Pay Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir.

Pazar

Tanım

Sembol

YILDIZ PAZAR

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 200 milyon  TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır.

Z

ANA PAZAR

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 200 milyon TL – 50 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

N

ALT PAZAR

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 50 milyon TL’nin altında olan payların işlem göreceği pazardır.

T

YAKIN İZLEME PAZARI (YİP)

Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü pazardır.

W

YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI (YÜFP)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

K

NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI (NYİP)

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

 

Q

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP)

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

Borsada Yıldız Pazar Nedir?
Yıldız Pazar Hisseleri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu