Nasıl Olunur

Adalet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, DGS, Ataması ve Maaşı

Adalet bölümü; sahip olunan sosyal adalet konularını kanuni sistemler, hukuk ve kültürün art planında araştıran yenilikçi bir sosyal ilim uygulamasıdır. Hukukun ve hukuk metodolojisinin esasında var olan hukuki sorunların çözülmesinde rol oynayan; devleti meydana getiren anayasada bulunan ve bütünlüğü koruyan ilkeleri benimseyen bir anlayışa sahip yetkin personellerin yetiştirildiği bölümdür. Üniversite sınavından çıkmış yahut üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için tercih zamanlarında kafaları karışmasın diyerek adalet bölümü ile alakalı her türlü bulguyu hazırladık. Bu yazımızda, adalet (MYO) bölümü içindekiler adalet bölümü nedir? Adalet bölümü eğitim zamanı kaç senedir? Adalet bölümü dersleri nelerdir? Adalet bölümü mezunu ne iş yapar? Adalet bölümü mezunu iş imkânları nelerdir? Gibi suallere cevap bulabileceksiniz. Gelin adalet bölümünün tanıtımına başlayalım.

Adalet Bölümü Nedir?

Adalet bölümü, hukuk düzeneğinin esas taşları olan hâkim, savcı ve avukatlara yardımcı olmak için çalışacak vasıflı personel yetiştirmeyi hedefler. Adalet bölümünde okuyan öğrenciler belli bir devir staj dahi yaparlar. Bir de bu noktada bölüm kapsamında okutulan derslerden bahsedelim. Böylece “Adalet bölümü dersleri zor mu?” diyerek düşünenlerin akıllarında bir düşünce oluşabilir.

Adalet programının hedefi hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü yahut yardımcılığı; icra memurluğu yahut yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca uygulama kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi yahut hususi bankalarda, türlü kamu ve ekonomik kuruluşlarında, hususi ekonomik işletmelerde epey kolay iş bulabilmektedirler.

Adalet Bölümü Puan Türü Nedir? Kaç Yıllık?

Bilindiği gibi Adalet bölümü bir ön lisans uygulamasıdır. Geçerli mevzuata göre tüm ön lisans programlarına TYT sınavı ile girilmektedir. Bu sınavdan alınan TYT puan türü ile bölüm tercih edilmektedir. Bölümün baraj puanı, yani tercih edebilmek için alınması gereken asgari puan 150 TYT puanıdır. Bölümün eğitim zamanı 2 senedir. Eğitim dört devir durumunda verilmektedir. Adalet bölümünde okumak için sadece TYT girmeniz yeterli olacaktır. Taban puanın üstüne çıkmanız, Türkiye’de hususi üniversitelerde adalet okumanızı sağlamak için yeterli olacaktır.

Adalet bölümü AÖF kapsamında dahi okunabilen bir bölümdür. Peki, AÖF Adalet bölümüne kayıtlar nasıl gerçekleşiyor? Bilindiği gibi Anadolu Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi birtakım ön lisans ve lisans bölümlerine sınavsız olarak talebe kaydı yapıyor. Yalnız bunu yapabilmenin koşulu hâlihazırda rastgele bir üniversitede okumak yahut mezun olmuş olmak. Sizler de üniversite mezunuysanız yahut üniversitede öğrenciyseniz Adalet bölümüne sınavsız olarak kayıt yapabiliyorsunuz. Fakat her devir başında belli miktarda harç ödemeniz gerekliliğini de bilmelisiniz.

Adalet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, DGS, Ataması ve Maaşı

Adalet Bölümünün Avantajları Nelerdir?

Bu bölümü bitiren öğrencilerin dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültelerine geçmeleri mümkün olabilir. Bu sınavı başaran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları hukuk Fakültesi’nde aldıkları derslerden muaf tutulmaktadırlar. Diğer taraftan, içerisinde bulunulan dönemde, lüzum yargı sistemimiz içerisinde “ara personel” olarak, gerekse başka sektörlerde “büro elemanı” olarak yetişmiş âdemoğlu gücüne gereksinim çok çoktur. Bu uygulaması bitiren öğrenciler bu alanlarda kolayca iş bulma olanağına sahiptir.

Adalet Bölümü Dersleri Nelerdir?

Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler aşikâr bulundurularak kuramsal ve programa yönelik veriler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve hususi hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, hukuki tıp, uygulama bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk verilerinin beraberinde, daktilografi, Türkçe, ecnebi dil muhasebe, işletme idaresi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır. Adalet bölgede okutulan belli dersler bu şekildedir:

 • Kamu hukuku
 • Özel hukuk bilgisi
 • Hukuk usulü bilgisi
 • Ceza ve ceza usulü bilgisi
 • İcra-iflas bilgisi
 • Avukatlık ve noterlik mevzuatı
 • Hukuk dili
 • Adli tıp
 • Kalem mevzuatı
 • İnfaz bilgisi
 • Arşiv ve dosyalama teknikleri

Adalet Bölümü KPSS Atama Puanları

Bilindiği gibi Adalet bölümü bundan sonra ikinci üniversite kapsamında dahi her üniversiteli yönünden okunabiliyor. Aslında örgün öğretim okuyanlar için bu vaziyet büyük bir dezavantajdır; zira AÖF Adalet bölümünden mezun olan cümle âlem, Örgün Adalet okuyan mezunlara rakip olmuş oluyor. İşte bu vaziyet, Adalet bölümü KPSS taban puanlarının her yıl yükselmesine neden olmuştur. Eskiden daha az puanlarla tayin olmak mümkünken, günümüzde bu bölümden atanabilmek için 90 kadar puan alabilmek lazım.

Adalet Bölümünün DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Geçebildiği Bölümler

Adalet bölümünün en hoş ve etkileyici noktası dahi dikey geçiştir. Adalet mezunları DGS’de etkin olduğu takdirde Hukuk Fakültesine gitme ihtimaline sahiptir. Birçok üniversite adayının hayallerin süsleyen Hukuk Fakültesine geçiş olanağı olması, bölümün cezbediciliğini çoğu ile artırıyor. Adalet bölümü DGS geçiş bölümleri bu şekildedir.

 • Hukuk Fakültesi

Ayrıca Açık öğretim Adalet bölümü DGS geçiş bölümleri şunlardır.

 • İktisat
 • Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
 • Maliye
 • İşletme
 • Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
 • Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
Adalet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, DGS, Ataması ve Maaşı

Adalet Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Sizler de takdir edersiniz ki üniversite adayları bölüm tercihinde bulunduklarında aşikâr bulundurdukları en mühim şey, mezun olduktan sonra iş sahibi olup olamayacaklarıdır. Adalet bölümünün bu hususta kusursuz olduğunu ifade etmek doğru olmaz. Ancak günümüzde iş olanağı garantisi veren kaç adet bölüm var ki?

Birçok bölümle kıyaslandığında Adalet bölümünün mühim olanaklara sahip olduğunu ifade etmek de mümkün olabilir. Bölümden mezun olanlar lüzum hususi sektörde gerekse de kamuda türlü alanlarda vazife alabiliyor. Ancak kamu için KPSS koşulu arandığını dahi bilmelisiniz. Bölüm mezunlarının iş olanaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Adalet mezunları Adalet saraylarında/mahkemelerde zatıp kâtipliği gibi görevlerde bulunabilir.
 • Mübaşirlik görevinde bulunabilir.
 • Gerekli şartları yerine getirdiklerinde mahkemelerde ‘’yazı işleri müdürü’’ görevine gelebilirler.
 • Özel avukatlık ve hukuk ofislerinde çalışabilirler.
 • Üniversite mezunu oldukları için Ön Lisans KPSS’ye girilerek memur olarak atanabilirler.
 • Mezun olduktan sonra isteğe tabi olarak, icra müdürlüğü sınavına girerek icra müdürü yahut icra müdür muavini olabilirler.
 • DGS (dikey geçiş sınavı)’ye girip yeterli puanı aldıktan sonra hukuk fakültesine geçiş yapabilirler.
 • Alanla alakalı hususi sektörde çalışma olanağına sahipler.

2 Yıllık Adalet Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Adalet bölümü okuyanlar ne iş yapar bu bölümü tercih etmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri. Çünkü bizler adalet ve adliye denilince daima hakimleri, savcıları ve avukatları düşünüyoruz. Adalet okuyanlar ne iş yapar diyerek sorulduğunda dahi belirsizlik yaşayabiliyoruz.

Aslında adalet mezunları ne iş yapabilir sorusunun yanıtı epey kolay. Bu bölümden mezun olanlar hukuk ve adaletle alakalı olarak vazife alırlar. Daha öncede söylediğimiz gibi bu bölüm hukuk bölümünde vasıflı yardımcılar yetiştirmek için açılmış bir alandır. Peki, ön lisans adalet mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır? Adalet meslekleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Mahkemelerde yazı işleri müdürü olarak vazife alabilirler.
 • Mübaşir olarak çalışabilirler.
 • İnfaz ve ceza kurumlarında memur olarak görevlendirilebilirler.
 • Adliyelerde zabıt kâtipliği yapabilirler.
 • Avukatlık ve hukuk ofislerinde çalışabilirler.
 • Ayrıca hakimler yönünden alınan birtakım kararların uygulanmasına dahi yardımcı olmakla görevlidir.

Adalet Bölümü En İyi Olan Üniversiteler

Ankara Üniversitesi, hukuk bölümünde olduğu gibi adalet bölümü için de ülkemizdeki en iyi üniversitedir. Bunun harici, İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi de tercih edilebilecek etkin üniversiteler arasında yer almaktadır.

Adalet Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, DGS, Ataması ve Maaşı

AÖF Adalet Bölümü ile Örgün Eğitim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Adalet bölümünü açılmış öğretim yahut örgün eğitimde tamamlamanız arasında rastgele bir ayrım olmuyor. Aldığınız diploma, tamamıyla tıpkı fonksiyonu görmekte. Ayrıca AÖF diplomalarında bölümün açılmış öğretim olduğu ibaresi de bulunmamaktadır.

Adalet Bölümünden Hukuk Bölümüne Dikey Geçiş Yapmak

Adalet bölümünü okuyan öğrencilerin büyük bölümünün kanaati bölümü tamamladıktan sonra DGS’ye girerek hukuk bölümüne dikey geçiş uygulamak oluyor. Ancak dikey geçiş kontenjanlarının çok dahi çok olmadığını ifade etmek lüzum.

Dikey geçiş için hem üniversite notlarınız üstelik DGS’de aldığınız puanlar ehemmiyet arz ediyor. Okullar, hangi bölümden kaç öğrenciyi alacaklarını açıkladıktan sonra tercih yapıyorsunuz ve puanınız yeterse hukuk okumaya başlıyorsunuz.

Hukuk ve adalet bölümünün ortak derslerinden muaf olma ihtimaliniz bulunmaktadır. Ancak bu vaziyet üniversiteden üniversiteye ayrım işaret ediyor. Genellikle devlet üniversitelerinde 1. Sınıftan başlamak gerekliyken hususi üniversitelerde ek ders alarak 3. Sınıftan başlayabiliyorsunuz.

Adalet Bölümü Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?

Elbette rastgele bir bölümden mezun olup bir işe tayin olmak başlı başına yeterli değildir. Yapılan iş kadar alınan aylık dahi bir o kadar önemlidir. Dediğimiz gibi iki senelik Adalet mezunları değişik alanlarda vazife alabiliyor. Bu sebeple meslek mensuplarının aldığı aylık dahi değişiklik gösterebilmektedir. Ancak umumi münasebetiyle bakarsak Adalet bölümü maaşlarının 3500 lira ile 5000 lira arasında değiştiğini ifade etmek mümkün olabilir.

Göreve yeni başlayan bir adalet meslek elemanı 3500 TL seviyesinde aylık alabilirken, işinde kıdemli birinin maaşı 5-6 bin liralara kadar çıkabilmektedir. Tabii ki bu, bireyin uygar hali/eşinin çalışıp çalışmadığı yahut sahip olduğu çocuk adedi dahi maaşı etkilemektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu