Nasıl Olunur

Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir? Bankacılık ve Finans Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bankacılık ve Finans Lisans Programı’nın hedefi öğrencilerinin milletlerarası işletmelerin stratejik ve kompetitif alanlardaki gereksinimlerine elverişli idare konularında daha iyi tahlil ve karar verme becerilerini geliştirmelerine imkân sağlamaktır. Rekabetin gittikçe arttığı işletmelerde gereksinim duyulan analitik eğitimi sunmak ve mezunları çalışma hayatında aktif kılmak uygulamanın esas amacıdır. Program, öğrencilere esas bankacılık ve finans kavramları ve teorilerini içeren derslerin beraberinde alaka alanlarına göre seçmeli dersler sunarak akademik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunacaktır. Peki bankacılık ve finans nedir? Ne iş yapar? Devlette ve özelde iş imkânı nedir? Kısacası bankacılık ve finans bölümüne dair her şey bu yazıda…

Bankacılık ve Finans Nedir?

Uygun koşullar ve şartlar dahilinde mali kaynak yaratılması, bu kaynakların en tesirli ve aktif bir biçimde kullanılması, kaynaklar dahilinde projelerin ve faaliyetlerin yürütülmesi, uygulanması ve geliştirilmesi yönünden kaynakların nasıl kullanılacağını belirleyen sektör “Bankacılık ve Finans” olarak bulunmaktadır. Bankacılık ve Finans pazarında bulunan bir çalışan, çalışmakta olduğu kurum içindeki periyodik mali tabloları hazırlamak ve mali analizi gerçekleştirmeyle görevlidir. Personeller bunun yanı sıra tahsilat ve faturalandırma süreçlerini takip edebilmek, çalışılan kurumun yahut işletmenin bütçe takibini yaparak kapitali yönetmek, kasadaki nakit akışını düzenlemek, çalışan maaşlarını denetleme etmek ve düzenlemek, ödemeleri ve aktüel mali faaliyetlerin takibini gerçekleştirmeyle görevlidir.

Dolayısıyla personellerin zihinsel biçiminde de kendilerini ilerletmesi sektör yönünden epey önemlidir. Etkili haberleşme becerilerinin güçlü olmasının beraberinde stratejik, analitik zekanın dahi güçlü olması lazım olur. Çünkü bir finans eksperi/personeli, bankaların duyum birimi, üst seviye yöneticiler, müşteriler, muhasebe birimi personelleri, üretim ve hizmet bölüm müdürleri, işletme sahipleri gibi üst seviye meslek kümeleri ile birebir haberleşme halindedirler.

Bankacılık ve Finans Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bankacılık Bölümünün, 2 senelik önlisans ve 4 senelik lisans bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümde okuyacak şahıslara birtakım üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı dahi okutuyor. Bu sayede öğretim senesi 5 yıla çıkıyor. Aynı vakitte talip şahıslar 2 senelik önlisans programından Dikey Geçiş Sınavı ile 4 senelik bir lisans programına dahi geçme olanağı bulabilirler.

Bankacılık bölümü üniversitelerde eğitimi verilmekte olan 4 senelik lisans bölümüdür. Bu bölümden başarı ile mezun olanlara “Bankacı” yahut “Finans Uzmanı” unvanı verilir. Bankacılık bölümüne seçenek olarak tercih edilebilecek 4 değişik bölüm mevcuttur ki;

 • Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık Önlisans),
 • Bankacılık ve Finans (4 Yıllık Lisans),
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık (4 Yıllık Lisans)

Bu bölümlerde maksat; bankalar yahut gibi finans kuruluşlarında yahut şirketlerin finans departmanlarında vazife alabilecek yetkin personeller eğitilmesidir.

Bankacılık ve Finans Bölümünde Hangi Dersler Var?

Öğrenciler genellikle finans ve bankacılık çoğunluklu dersleri alıyorlar. Bunun beraberinde İşletme, Ekonomi ve Uluslararası Ticaret bölümü derslerini de seçmeli olarak alabiliyorlar. Bankacılık ve finans bölümünü tercih listesinde sahip olan aday öğrencilerin göreceği dersler;

 • Finansal Piyasalarda Modelleme ve Tahmin
 • Matematik
 • Yatırım Bankacılığı
 • Banka Muhasebesi ve Raporlama
 • Ticari Bankalarda Finans Yönetimi
 • Mali Hukuk ve Vergi Politikası
 • Kredi Politikası
 • İktisat
 • Hukuk
 • İstatistik
 • Merkez Bankacılığı
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Bilgisayarda Bankacılık Uygulamaları
 • Borçlar Hukuku
 • Finansal Muhasebe
 • Finansal Hizmetler Pazarlaması

Bunlar gibi daha pek çok dersi 8 yarıyıl içerisinde muvaffakiyet ile tamamladıkları takdirde “Bankacılık Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Bankacılık ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

Bankacılık ve finans bölümü mezunu bireyler çalıştıkları kurumlarda hesap yönetimi, teftiş, şahsi para yönetimi, milletlerarası bankacılık ve finans işleri gibi yükümlülükleri bulunacaktır. Finans eksperi olan bireyler çalışma ömürleri içerisinde bankacılık sektörü dışında pekçok değişik sektörde kendileri için yer bulabilirler. Özel sektör içerisinde finans eksperine gereksinim duyan aniden çok işletme bulunması, finans eksperleri için pekçok iş olanağı getirmektedir.

Bankacılık ve Finans bölümü mezunları için hem vatan içerisinde üstelik vatan dışarısında iş olanağı bulunmaktadır. Başta bankalar olmak suretiyle ekonomi ve finans kuruluşları, orta ve büyük ölçekli işletmeler, şirketler, vatan dışındaki bankalar, vatan dışı kuruluşlar ve şirketler, sigorta firmaları ve finans ile ilgili devlete tabi yahut hususi işletmelerin tamamında iş olanağı bulunmaktadır. Bankacılık mezunları; hesap yönetimi, finans yönetimi, kurumsal nakit yönetimi, milletlerarası bankacılık ve şahsî para yönetimi üzere mevzular üstüne talep gördüğü takdirde çalışmalar gerçekleştirebilirler.

Bankacılık ve Finans Mezunları İş Olanakları Nedir?

Bu bölümden mezun olan her bireyin önünde çok türlü iş imkanları bulunmaktadır. Zira her iki bölümde de esas matematiğin beraberinde pekçok kurumda ekonomik takipçi ve rapor düzenleyicisi olarak çalışabilecek kadar yoğun bir ekonomi bilgisi alınır. Ekonomi bilimine hükmetmek şayet pekçok kurum ve kuruluşun gereksinim duyduğu pozisyonlarda bulunmak, durumu hazırda muhasabe ve iktisat dahi bilindiği için numerik bilgiler odağında çalışan finans şirketlerinde çalışmak demektir. Peki, bankacılık ve finans mezunları nerelerde çalışabilir?

Bankalar

Öncelikli olarak isminden de anlayabileceğiniz gibi bankalarda çalışmak söz konusudur. Özel bankalarda iş keşfetmek sahip olunan pazar şartlarınca çok daha zahmetlidir. Aynı vakitte bankacılık dahi banka yapısı gereği pekçok işe ve çalışma stiline gebedir. Genelde bankacılık mezunları, vatandaşların günlük havale, para yatırma, para çekme, kira ödeme gibi gişe işlerinde çalışırlar. Çünkü piyasada en çok buna gereksinim vardır. Her ne kadar hususi bankaların gişelerinde en çok 3 – 4 adet banker çalışan görsek de hususi bankalar minimum 7 – 8 banker çalıştırır. Semtten semte pekçok şubesi olan bankalarda iş keşfetmek, rakiplik ölçeğinde zor, fakat çalıştırma bölümünde basit görünmektedir. Yeter ki yeni mezun olarak iş görüşmesinde olması gerektiği gibi davranın ve de deneyimlerinize iyi kariyer planları ekleyin.

Finans Danışmanı

Çoğu mal ve anapara sahipleri paranın doğru tüketimi ve verimli olarak pazar içerisinde işler duruma getirilmesi için bundan sonra finans danışmanlarına gereksinim duymaktadır. Son on senede yalnızca finans danışmanlığı hizmeti veren pekçok kurum ve kuruluş etkinliğe geçmiştir. Bu yerlerde farklı bir masası ve yönetimsel amirliği bulunan finans danışmanları naturel olarak genellikle bankacılık ve finans mezunları olan insanlardan oluşturulmaktadır. Bu alanlarda uygulanan işler, plan uygulama dahilinde para sahibini doğru yönlendirmek, gerçek girişimler hususu ile ilgili rapor eder hazırlamak, paranın en kısa ve en gerçek biçimde faiz alır duruma getirilmesini sağlamak ve para üstünden kar elde etmektir.

Sigortacılık

Sigorta dahi ekonomi bölümünde bambaşka bir istihdama ve iş koluna sahip bir alandır. Yayılım kısmı geniştir. Çünkü her 18 yaşından büyük yurttaşın çoğunluğu türlü derecelerde sigorta acentalarına gereksinim duymaktadır. Kişisel sigortaların dışında, ev sigortası, zelzele sigortası gibi pekçok açıdan değişiklikler gösteren sigorta birimleri, finans ve bankacılık mezunlarının gözde işlerinden bir tanesidir. Her geçen gün bir yenisi açılan sigorta acentaları aktif olarak hizmet vermekte ve farklı bir çalıştırma kısmı yaratmaktadır. Burada yapılacak olan iş, var olan sigortaların yaptırımını uygulamak, gereken imzaları alabilmek, şahıs yahut mesken hususu ile ilgili talep edilen sigortaların işleme geçip gitmesini sağlamaktır.

Devlet Planlama Teşkilatı

Diğer iş olanaklarının tersine hususi sektörde değil isminden de anlayabileceğiniz gibi devlet desteklenmiş bir iş alanıdır. Devletin bütçe hesaplarını, etkinlik raporlarını, ekonomik ölçeklerini planlayan, arşivleyen, raporlayan iş alanıdır. Diğer iş alanlarına göre daha durgun, daha basit ve daha düşük stressizdir. Çalışma saatleri hususi sektöre göre daha insanidir. Hafta sonu mutlak tatildir. Örneğin bankacılık dendiğinde aklıma ilk gelen ‘oh sabah 9 akşam 5, oturduğun yerden iş” gibi yanılgılardır. Halbuki o bankalar kapandıktan sonra, gerçekte açılmış durmaya ve çalışmaya devam eder genellikle. Sadece haricen işlemlere ve yurttaşlara kapalıdır. Bankacılar fazlası vakit cumartesi günleri de çalışmak mecburiyetinde kalırlar. Aynı şekilde finans danışmanları dahi öyle. Ancak devlet düzenleme örgütü ve muadili yerlerde vazife alan bankacılık ve finans mezunları kıyaslayarak daha basit ve daha huzurlu bir iş hayatına sahiptir.

Kredi Analizi

Finans danışmanlığına çok benzeyen fakat daha çok kredi analizi hususu ile ilgili çalışılan iş alanıdır. Bir müşterinin yahut girişimcinin kredi analizi yapılır. Kimlere kurum olarak kredi verilip verilmeyeceğini belirleyen kişidir. Kredi vermediğiniz şahıslar arttıkça düşmanlarınız dahi artar. İnsanlar, güya para sizinmiş de siz vermiyormuşsunuz gibi tavırlar takınır. Birçok filmde ve kitapta dahi gördüğümüz üzere kredi analistleri, bunun yanı sıra verecek verilen kişilerin ekonomik takibini yapar. Borçlarını vaktinde ödemeyen şahıs ve kuruluşlara lüzumlu ikazların ve ihtarların yapılmasına ön ayak olur.

Maliye Bakanlığı

Finans ve bankacılık mezunlarının bir başka opsiyonu de Maliye Bakanlığında üst seviye idareci olarak yönetimsel amirlik bölgelerinde çalışmaktır. Ancak yeni bir mezunsanız Maliye Bakanlığına başvurmanız gereksiz olacaktır. Tamamen devlete bağımlı olan bu kuruluşlarda deneyim ve erişkinlik beklenmektedir. Zira devletin bir bakanlığında çalışmak bir bankada yahut kredi tahlil şirketinde çalışmaktan kat be kat değişik ve ciddilik barındıran alandır. Bu sebeple yeni mezunlardan ziyade, işlerinde lüzumlu tecrübeleri edinmiş, ismini duyurmuş, 40 yaş üstü kişilerin bu bölümde aktif olarak hizmet vermesi daha akla yatkındır. Zaten bakanlığın umumi yapısına baktığımızda genellikle yeni mezunların en çok staj uygulamak için bu alanda çalıştığı görülmüştür.

Uluslararası Denetim Şirketleri

Uluslar arası iktisat bölümünde vergi takibinden tutun dahi şirketlerin umumi ve senelik mali takvimleri gözden geçirmek, takip edebilmek, raporlamak gibi faaliyetlerin işleme konması ve onaylanması bölümünde hizmet vermektir. Bu işte çalışmak için çok çok ekonomi bilgisinin beraberinde ileri düzeyde İngilizce ve artı bir dil daha gerekmektedir. Evet, işiniz genellikle rakamlarla, sayılarla ve hesaplarla olacaktır. Matematiğin dili olmaz diyebilirsiniz. Ancak bu tür denetleme şirketlerinde çalıştığınızda pekçok dış kaynakla e-posta ve telefon aracılığıyla haberleşme durumunda olmanız dahi gerekecektir. Bu sebeple extra dil bilmek hem bu alanda işlere müracaat etmek üstelik bu tür işlerde kariyer uygulamak namına olmazsa olmaz unsurların başında gelir.

Bankacılık ve Finans Mezunlarının Maaşı Ne Kadar?

Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunlarının Yaptığı Görevler

 • Çalıştıkları şirketlerin periyodik mali raporların hazırlanması ve mali analizlerin yapılması,
 • Tahsilat ve faturalandırma süreçlerin takip edilmesi,
 • Firmanın bankadaki kapitalinin yönetilmesi ve bütçe takibi yapılması,
 • Kasa oluşumunun düzenlenmesi ve firma personellerinin maaşlarının tertipli olarak ödenmesi,
 • Güncel nakit belge ve çek takiplerinin yapılması.

Bankacılık ve Finans Bölümünün Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden Farkı

Bankacılık ve Finans Bölümü ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü birbirine benzemektedir. Bölüm dersleri ve içerikleri bakımından birbirine paralellik gösterse de Bankacılık ve Finans Bölümü kuramsal açıdan ekonomiye ve finansa yöneliktir. Bu dahi piyasaları ve para yönetimini, akışını kavramak içindir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü şayet daha çok bankacılığa, banka işlemlerine, hizmetlerine ve ürünlerine yönelik bir bölümdür. Genel olarak bu iki bölüm birbirine ziyadesiyle karıştırılmaktadır. Her iki bölümden mezun olanlar banker olabilmektedir. Lakin başka iş imkanları bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. Aynı vakitte Bankacılık ve Finans Bölümü okuyan bir şahıs banka içerisinde Finansal Risk ve Yönetim pozisyonunda yer alabilmektedir.

Bölüm içeriği bakımından numerik ders ağırlıklıdır. Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile alım yapılsa dahi Matematik hususu ile ilgili aktif olmayan bir öğrencinin bölümden mezun olması ve iş hayatında aktif olması zahmetlidir. Ekonomiye hükmetmek dahi mesleki şartlardan bir tanesidir. Ekonomi bilgilerine, piyasalardaki bilgilere ve para yönetimine alaka duymayan kişilerin mesleğini başarı ile yerine getirmesi muhtemel değildir.

Bankacılık ve Finans Mezunlarının Maaşı Ne Kadar?

Bu tamamıyla çalışılan kurumun bedel siyasetine ve çalıştığınız pozisyona tabi olarak değişecek bir miktardır. Çünkü bahsetmiş olduğumuz alanın yüzde sekseni devletten özgür, hususi şirketlerin tekelindedir. Söz hususu finans ve bankacılık olduğu için, yalnızca kendi bölümünde dahi aylık farklılıkları söz konusudur. X bankası ile Y bankasının tıpkı pozisyonda çalışan üyelerine verdikleri maaşlar farklılık gösterebilmektedir. Yeni mezun iseniz başlayacağınız ortalam oran 2.800 ile 3.200 lira arasındadır. Kariyerinizi inşa ettikçe, ilişkin olduğunuz kurumda yükseldikçe maaşınız dahi tıpkı oranda artacaktır.

Devlet bankalarında çalışan personellerin; hususi bankalara göre daha yüksek, minimum 3.400 TL aylık aldığı bilinmektedir. Ancak hususi bankaların birtakım vakitlerde kazancın bir kısmını personele prim olarak verdiği ve böylelikle maaşların 3500 lira seviyelerine geldiği de bilinmektedir. Bankacı maaşları her bankaya göre farklılık gösterebildiği gibi, primlere ve performansa göre de farklılık gösterecektir. Ortalama bir rakam belirtmek gerek görülürse işe yeni başlayan banker maaşları 2021 senesinde 2.825 TL – 4.000 TL aralığında olduğu dahi bilinmektedir. Bankacılık sektörüne yeni başlayanlar ortalama minimum ücretle (2.825 TL) başlar.

Bankacılık Okumak (Bankacılık ve Finans Bölümü)

Bankacı olmak talip, Nasıl banker olunur? diyerek düşünen bankacılık bölümünde uzmanlık kazanmak talip kişilerin en çok ilgi ettiği bölümlerin başında bankacılık ve finans bölümü gelmektedir. Bankacılık ve finans bölümü hem devlet üniversitelerinde üstelik hususi üniversitelerde eğitimi verilen bir bölümdür. 4 senelik lisans uygulamaları ile yüksek lisans uygulamaları sahip olunan olan bu bölümün uzaktan eğitim yahut örgün eğitim sisteminde öğrencisi olabilirsiniz. Eğitiminiz bittiğinde finans eksperi olarak mezun olacağınız bu bölüm yardımıyla tüm bankalar ilkin olmak suretiyle hususi kurumlarda ve devlet kadrolarında iş bulma şansınız epey yüksek olacaktır. Bankacılık mesleğinin gelişimiyle yoğun talep gören bankacılık ve finans bölümü, ekonomi bölümünde yüksek bir bilgi birikimine sahip olmanızı sağlamaktadır.

Devlet Üniversitesinde Bankacılık ve Finans Okumak

Bankacılık ve finans bölümü, devlet üniversitelerinde sık sık uygulaması açılan bir bölümdür. Devlet üniversiteleri içeriğinde 4 senelik lisans uygulaması biçiminde bankacılık ve finans okuma olanağı bulunmaktadır. Bazı devlet üniversiteleri, örgün eğitimin beraberinde uzaktan eğitim sisteminde de bankacılık ve finans eğitimi vermektedir. Bankacılık ve finans eğitimi veren üniversitelerden bazıları şayet şunlardır:

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Sütçü İmam Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Özel Üniversitede Bankacılık ve Finans Okumak

Özel üniversiteler, sosyal imkanlarının ilerlemiş olması ve ecnebi dil çoğunluklu eğitim verilmesi sebebiyle yoğun talep görmektedirler. Devlet üniversitelerine gitmeyi tercih etmeyenlerin yöneldiği hususi üniversitelerin çoğunda bankacılık ve finans bölümünde eğitim verilmektedir. Kimi hususi üniversiteler eğitim dili olarak İngilizceyi benimserken, bazı hususi üniversitelerde bankacılık ve finans eğitimi Türkçe verilmektedir. Burslu yahut burssuz olarak okunabilen bankacılık ve finans eğitimi alttaki hususi üniversitelerde verilmektedir:

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi
 • Avrasya Üniversitesi
 • Bursa Orhangazi Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi

2 Yıllık Bankacılık ve Finans Bölümü

Üniversitelerin ön lisans programlarının eğitim zamanı 2 senedir. Lisans programlarına kıyasla daha kısa sürede biten ön lisans uygulamaları pekçok üniversitede mevcuttur. Dileyen şahıslar 2 senelik eğitimlerini başarı ile bitirip belli bir ortalamayla mezun oldukları takdirde DGS’ye girerek eğitimlerini 4 senelik lisans programlarına tamamlayabilmektedirler. Ancak bankacılık ve finans eğitimi ülkemizde 2 senelik uygulamalar durumunda verilmemektedir.

4 Yıllık Bankacılık ve Finans Bölümü

Bankacılık ve finans eğitimi, üniversitelerin 4 senelik lisans programlarında sık sık verilmektedir. Devlet üniversitelerinde de hususi üniversitelerde de sık sık karşımıza çıkan bankacılık ve finans bölümü lisans uygulamaları alanınızda uzmanlık kazanmanızı sağlarken bunun yanı sıra yüksek lisans için bir zemin getirmektedir. 4 senelik bankacılık ve finans eğitimi veren birtakım üniversiteler şayet şunlardır:

 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Girne Amerikan Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi
 • Avrasya Üniversitesi
 • Bursa Orhangazi Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi

Bankacılık ve Finans Bölümüne DGS ile Geçilir mi?

Bankacılık ve finans eğitimi, 4 senelik lisans uygulaması biçiminde verilmektedir. Bazı 2 senelik ön lisans uygulamaları, mezunlarına DGS’ye girerek eğitimlerini bankacılık ve finans lisansına tamamlayabilme olanağı vermektedir. Bankacılık, bankacılık ve sigorta yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, borsa ve finans, dış ticaret, dış ticaret ve Avrupa birliği, finans, finans ve muhasebe, umumi işletme, gümrük işletme, iş yönetimi, işletmecilik, işletme, işletme yönetimi, dışalım ve dış satım, maliye, menkul kıymetler ve anapara pazarı gibi türlü bölümlerden mezun olan ve dilenen puanı alan cümle alem DGS ile ön lisans eğitimini bankacılık ve finans lisans eğitimine tamamlayabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu