BileceksinNasıl Olunur

Belediye Başkanı Nasıl Olunur?

Belediye Başkanı olmak isteyenler için Belediye Başkanı kimdir? Belediye Başkanı nasıl olunur? Belediye Başkanı maaşları ne kadardır? gibi soruların cevaplarını vereceğiz. Günümüzde Belediye Başkanı olmak için gereken şeylerden bahsedeceğiz. Belediye Başkanı olmanın iş olanaklarından bahsederek konumuza başlayalım.

 

Belediye Başkanı Olma Şartları Nedir?

Belediye başkanı 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen ve 10 Temmuz 2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye yasasının 37. maddesinde: Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak tanımlanmıştır. Bu maddenin devamında da belediye başkanının politik partilerin idare ve denetim heyetlerinde bulunamayacağı ve profesyonel spor kulüplerinin başkanlığında veya yönetiminde bulunamayacağı belirtilmiştir.

Belediye Başkanı Nasıl Olunur?

Belediye başkanı, çoğunluk usulüne uygun, tek dereceli seçim sistemiyle halkın reylerinin çoğunluğunu alarak 5 seneliğine seçilen kişidir. Mahalli (yerel) idare seçimlerinin 5 senede bir sefer yapılacağı 1982 Anayasasının 127. maddesinde bulunmaktadır. Belediye başkanı, belde sakinlerince direk ve adi çoğunluk usulü ile seçilir. Belediye başkanı olacak kişileri politik partiler aday göstermektedir. Bir politik partiye bağımlı olmadan bağımsız olarak mahalli seçimlere katılanların da belediye başkanı olması olasıdır. Belediye başkanı olma talihini arttırmak için: Seçimler öncesinde iyi bir hazırlık yapmak, belediye konusunda projeleri halka doğru anlatmak ve reklam harcamaları sayesinde kendini tanıtmak gerekmektedir.

Belediye Başkanı Nasıl Seçilir?

Yapılan mahalli idareler seçimlerinde belde halkının kullanmış olduğu geçerli reylerinin çoğunu alan kişi belediye başkanı olarak seçilir. Belediye başkanlığı seçimi yalnızca bir kez yapılır. Siyasi partiler belediye başkanı adayı gösterebilirler. Belediye başkanı seçilebilmek için parasal bir güce de sahip olmak gerekir. Seçim kampanyalarının olduğu dönemlerde ciddi harcama yapılmaktadır. Seçim kampanyasını doğru şekilde yönetmek isteyen belediye başkanlarının 50 milyon gibi büyük harcamalar yaptığı bilinmektedir.

Belediye Başkanı Olma Şartları Nedir?

 • İlk ve en ehemmiyetli koşul Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak.
 • 25 yaşını bitirmiş olmak.
 • En az 6 aylık bir müddetle aday olunan bölgede ikamet ediyor olmak.
 • Sicilde rastgele bir karar giyecek suç bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini bitirmiş veya askerlikten muaf olmak.
 • Adaylar için herhangi bir eğitim şartı yoktur ve herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır.
 • 1580 sayılı belediye yasanına göre 61,63,76,91 inci maddeleri uyarınca görevden alınan belediye başkanları tekrar aynı göreve kazançlamaz.
 • Bir siyasi partiden aday olacak kişinin kesinlikle partisinin gereklerini yerine getiren kriterlere sahip olmalıdır. Bu kriterler partisi tarafından da istenecektir.
 • Yapılan seçimlerde geçerli reylerin fazlasını almak.

Bu koşulların yanı sıra belediye başkanı adayı olmaya mani 2 sebep bulunmaktadır:

 1. En az 6 ay gibi uzun bir müddet mapus veya ağır mapus yargısı bulunan kişiler belediye başkanı adayı olmazlar.
 2. Taksirli suç haricinde dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık veyahut hükümetin sırrını açığa çıkarmak gibi çeşitli suçlar işleyen kişiler de belediye başkanı adayı olamazlar.

Belediye Başkanı Hangi Organlara Başkanlık Eder?

 • Belediye örgütünün en üst hiyerarşik amiri olarak belediyeye başkanlık eder.
 • Belediye meclisine başkanlık eder.
 • Belediye encümenine başkanlık eder.
 • Belediyelerce kurulan birliklere başkanlık eder.
 • Belediye için stratejik ehemmiyete sahip tasarı, proje ve yatırımların yürütülmesine başkanlık eder.
 • Belediye meclisinde görüşülen bir takım tasarı, proje ve yatırımlar için kurulan dernek, vakıf, birlik ve kuruluşlarına başkanlık eder.
 • Belediyeler ait müessese, kuruluş, birlik, dernek, araç, gereç, donatım ve demirbaşların denetiminde başkanlık eder.
 • Belediye personelinin denetiminde başkanlık eder.
 • Belediyelerce tertip eden milli veya beynelmilel spor müsabakaları, kültürel şenlikler, film şenlikleri, fuarlar gibi organizasyonlara başkanlık eder.
 • Başka ülke belediye başkanları ile yapılan belediyeler arasında ticari işbirliği ve kardeş belediye projelerine başkanlık eder.
 • Yukarıda belirtilenler dışında belediye ile alakalı bir çok iş ve işlem için belediye başkanları başkanlık görevinde bulunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu