Nasıl Olunur

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Ne İş Yapar?, İş İmkanları, Dersleri, Maaşı

Bilgisayar mühendisliği; PC donanımı ve yazılımını ilerletmek için lüzumlu olan PC bilimi ve elektronik mühendisliğinin çeşitli alanlarını birleştiren bir mühendislik dalıdır. Bilgisayar mühendisliği bunun yanı sıra bu alanda çalışmalar gerçekleştirecek mühendislerin eğitimini hedefleyen akademik bir disiplindir. Bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği ve PC biliminin birleşimidir. Peki, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Nedir? Bilgisayar Mühendisliği Eğitim Süresi Kaç Yıldır? Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir? Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Nedir?

Bilgisayar mühendisliği, esas tesisat verileri, PC ağları, program ve algoritmalar üstünde çalışmalar yürüten mühendislik disiplinidir. Bilgisayar Mühendisliği bölümü, vatan dışında “Computer Science” olarak geçmektedir. Dolayısıyla PC mühendislerine, PC bilimleri ile ilgilendikleri için bir nevi ilim adamları diyebiliriz. Eğitiminde en aktüel bilgilerle donatılmış, sektörün ve akademik hayatın gereksinimlerine yanıt verebilen, bilgi yapan mühendisler yetiştirmek hedefi ile kurulmuş olan bir üniversite bölümüdür.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve soruşturma yapılır. Yönetim, eğitim, sanayi ve ticaret alanlarında, etkinlik gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile hususi kuruluşlarda, bankalarda, PC donanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir. Programın Amacı:Bilgisayar mühendisliği uygulaması PC sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve soruşturma yapar.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Ne İş Yapar?, İş İmkanları, Dersleri, Maaşı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim zamanı 4 senedir. Okutulan dersler PC tesisat yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, numerik çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal dizayn, mikro işleyiciler, veri haberleşme, sistem çözümleme, idare enformatik sistemleri gibi meslek derslerinden ve cebir, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme idaresi gibi esas dayanak derslerinden meydana gelir. Meslek dersleri laboratuvar programları ile desteklenir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler beraberinde, lüzum üniversite PC merkezlerinde, gerekse üniversite dışında PC merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Puan Türü Nedir?

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Puan Türü Türkiye’deki tüm üniversiteler Bilgisayar Mühendisliği bölümüne talebe alımını YSK’nın birinci ve ikinci oturumu TYT(esas yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan çeşitleri ile tercih yapılmaktadır. TYT ve AYT puan çeşidine sahip olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tercih etmek talip öğrencilerin YSK’nın ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Bilgisayar Mühendisliği Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gereklidir. Bilgisayar Mühendisliği 4 senelik bir bölümdür.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü için Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın (YKS) birinci ve ikinci oturumuna girilmesi gereklidir. Birinci seans olan TYT sınavında baraj puanın geçilmesi gereklidir. İkinci seans olan AYT sınavında şayet elde ettikleri puan ve başarı sırasına göre üniversitelere yerleştirilmektedir. Bilgisayar mühendisliği bölümü için numerik alanda iyi olunması gereklidir.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar mühendisleri, pek çok şahıs yönünden yazılımcı yahut programcı olarak tariflenir. Fakat PC mühendisleri, PC bilimleri üstünde geniş bir eğitim aldıkları için pek çok alanda vazife alabilir. Eğitim süreci süresince rastgele bir alan seçimi yapılmaz. Bu süreçte yahut mezun olduktan sonra şahıslar uzmanlaşmak isteyeceği alanları seçebilir ve o olan üstünde çalışmalarını sürdürebilirler.

Bilgisayar mühendislerini pek çok şirkette tasarı yöneticisi olarak görebilirsiniz. Aynı vakitte veri bilimi, tesisat, program, network ve emniyet alanlarında analizci, modelleme eksperi, geliştirici, tasarımcı olarak vazife alabilirken freelance biçiminde de çalışabilirler. Yani PC ve dijitalleşmenin olduğu her yerde çalışmaları mümkün olabilir diyebiliriz.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunlarının Kazandığı Unvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar mühendisliği uygulamasını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” unvanı verilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli idare, sanayi ve hizmet alanlarında sistem analist ve aplikasyon programcısı, PC tesisat ve yazılımı yapan ve pazarlayan firmalarda ve çoğunlukla bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgi-izlek merkezlerinde yönetmen, idare enformatik sistemleri bölümünde kurucu ve idareci mühendis, veri tabanı yönetmeni, PC desteklenmiş sınai sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde soruşturma-geliştirme mühendisi olarak vazife alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en süregelen olanları programcılık ve sistem çözümleyicisi görevleridir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Ne İş Yapar?, İş İmkanları, Dersleri, Maaşı

Veri tabanı yönetmeni derhal her çeşitli kuruluşta, gitgide ehemmiyet kazanan data tabanı uygulamalarında data tabanının yaratılması ve tüketimi ile alakalı konularda çalışır. Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak yahut bir problemi PC sayesinde çözüme ulaştırmak için lüzumlu işlemleri ve bu işlemlerin aplikasyon sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya elverişli olarak belli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın hedefe elverişli biçimde çalışıp çalışmadığını denetim eder, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, uygulaması çalıştırır ve gerek görülürse programın çalışmasıyla alakalı olarak PC operatörlerine direktif hazırlar. Sistem analist belli bir aplikasyon sistemiyle alakalı bilgi ve evrak akışını, yapılması gereken işlemleri, izlek-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar, programın iyileştirilmesi için lüzumlu yöntemleri, kullanılacak vasıta ve gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle alakalı detaylı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan şahıslar Yazılım Uzmanı, Veri Mimarı, Ağ İnternet eksperi, Kontrol Mühendisliği, Donanım Mühendisliği, Bankalarda Veri tabanı Uzmanı, Kalite Kontrol ve Test Uzmanı, Web Tasarım Uzmanı, Konfigürasyon Yöneticisi ve Robotik Mühendisliği gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca PC mühendisliği bölümünden mezun olan şahıslar kamu alanlarında dahi çalışma olanağına sahiptir. Ancak bu alanda çalışabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmeleri gereklidir.

Bilgisayar tüketiminin süratle yaygınlaştığı ülkemizde PC mühendisliği bölümü mezunlarının Yönetim, eğitim, sanayi, ticaret, sıhhat hizmetleri bölümünde etkinlik gösteren kamu ve hususi kuruluşlarında sistem analisti, sistem mühendisi, sistem programcısı; PC tesisat ve program yapan / pazarlayan şirketlerde, bilgi prosedür merkezlerinde yönetmen, veri yönetmeni, program eksperi, satış dayanak mühendisi; PC desteklenmiş sınai sistemlerin dizayn ve uygulamasında soruşturma- geliştirme mühendisi, dizayn mühendisi; haberleşme-ağ mühendisi internet dizaynırı gibi geniş bir iş alanına sahiptirler.

Bilgisayar Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği Arasındaki Fark

Bilgisayar mühendisliği, program mühendisliğini içine alan bir disiplindir. Bilgisayar mühendisliği, PC bilimine umumi bir bakış atarken program mühendisliğinin içeriği yazılıma odaklıdır. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri, esas elektronik, mikroişlemci gibi tesisat dersleri alırken program mühendisliği öğrencileri yazılıma dönük, program geliştirme gibi dersler alır. Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri genellikle program alanına yöneldikleri için iki bölüm arasındaki ayrım net olarak anlaşılmamaktadır. Aslında bu iki alan arasında önemli bir ayrım yoktur. Genel olarak PC mühendisleri, tesisat bölümünde dahi çalışmalar yapabilirken program mühendisleri program merkezli çalışmalar yürütürler.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Bilgisayar mühendisi maaşları kamuda değişik, hususi sektörde farklıdır. Devlet kurumlarında çalışan Bilgisayar mühendisi mezunu maaşı 4000-4500 lira seviyesinde iken hususi sektör için Bilgisayar mühendisi maaşları 2900 ile 3500 lira arasında değişiklik göstermektedir.

Bilgisayar mühendisliği maaşları mezunların mesleki verilerine ve tecrübelerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bilgisayar mühendislerinin maaşları 3500 ile 7 bin arasında değişiklik göstermektedir. Bilgisayar mühendislerinin aldıkları maaşlar tecrübeleri ile alakalı olabildiği gibi şirketin büyüklüğüne göre de değişiklik göstermektedir. Eğer devlete atanmış olarak vazifeye başlayacak iseniz maaşlarınız 2750 olarak hesaplanacaktır. KIT’de vazife alan PC mühendislerinin maaşları şayet 2975 TL olarak hesaplanmaktadır. Yeni mezun olan mühendisler ile çok daha deneyimli olan mühendisler arasında önemli aylık farkları bulunabilmektedi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu