Nasıl Olunur

Çocuk Gelişimi Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkanları ve Maaşı

 

Çocuk Gelişimi Bölümü, doğumdan on sekiz yaşına kadar çocukların (resmi ve artık resmi) gereksinimlerinin saptanması, hususi halleri bulunan çocukların gelişimine yardımcı olacak yetkin elemanların yetiştirilmesini hedefleyen eğitim uygulamasıdır. Peki, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Nedir? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Dersleri Nelerdir? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir?

Çocuk gelişimi; bilgi, yetenek, davranış ve davranışların hangi yaş seviyelerinde çocuklara kazandırılması gerektiği, ilerleme dönemlerine ehemmiyet veren bilişsel, psikolojik, dil, sosyal gelişimlerine ehemmiyet veren ve bunların dışında çocuk sıhhati ve hastalıkları bölümünde bilgi sahibi olan düzenleme yapan, uygulayan ve tüm şunlar çocuklara sevdirerek yapan, hususi eğitime ihtiyacı olan çocukların gereksinim duydukları alanlarda onlara yardım eden ve bunları yapar iken de vücut eğitimi, musiki, dram, fen-doğa gibi alanlarda çocuklara öğretici ve eğlendiren etkinlikler yapan bir bölümdür.

Çocuk ilerleme bölümü çocuk için en mühim eğitimdir. İlerleyen yaşlarında dahi çocuğun her anını etkileyecek olan bu eğitimin alınması, çocuğun psikolojik yönünden pozitif yönde tesirli olmaktadır. Çocuk gelişimi bölümünün önemi vakit içinde ülkemizde daha iyi anlaşılmıştır. Bundan ötürü bu mesleğe çok bir şekilde yoğunluk gösterilmektedir. Aile ilişkileri, Çocuk Ruh Sağlığı, Eğitim Felsefesi gibi dersler, eğitimin esasını getirmektedir. Çocuk gelişimi bölümü dört senelik bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çocuk ilerleme bölümü çocuk için en mühim eğitimdir. İlerleyen yaşlarında dahi çocuğun her anını etkileyecek olan bu eğitimin alınması, çocuğun psikolojik yönünden pozitif yönde tesirli olmaktadır. Çocuk gelişimi bölümünün önemi vakit içinde ülkemizde daha iyi anlaşılmıştır. Bundan ötürü bu mesleğe çok bir şekilde yoğunluk gösterilmektedir. Aile ilişkileri, Çocuk Ruh Sağlığı, Eğitim Felsefesi gibi dersler, eğitimin esasını getirmektedir. Çocuk gelişimi bölümü dört senelik bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

Programın öğretim zamanı dört senedir. Öğretim boyunca; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Özel Eğitim, Aile ilişkileri, Eğitim Felsefesi ve Çocuk Ruh Sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva-anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere tecrübe kazandırılmaktadır.

Çocuk Gelişimi Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Çocuk gelişimi ve eğitim bölümünden mezun olan insanlar kamuda yahut hususi sektörde çok rahat bir şekilde çalışma alanları bulabilir. Kamu evresinde sahipsiz çocuklar ile bakıma muhtaç çocuklar daha çok olmasından bu hususta ağırlık kamu bölümündedir. Mezun olan şahıslar belediyelerin kontrolünde olan alanlar yahut devletin himayesinde olan alanlarda iş bulabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağımlı olan kreşlerde, yuvalarda dahi rahat bir şekilde iş bulunabilmektedir. Eğlence aktiviteleri olsun esas eğitimleri, ruh sıhhati ve fiziki gelişimi olsun tümü bu alanların sorumluluğu altında bulunmaktadır. Kreşler, Sağlık Bakanlığı çatısı altında bulunmaktadır. Bu bölümü okursanız çocuk dergileri, çocuk kitapları yahut çocuk programlarına müşavirlik yapabilirsiniz.

Çocuk gelişimi ve eğitim bölümünden mezun olanlar 18 yaşına kadar mektep evveli çağındaki çocuklar ile ve mektep çağındaki çocuklar, bebekler ile ilgilenirler. Bu şahıslar, çocukların sıhhatli olarak gelişmelerini sağlamaya çalışırlar. Çocuklar için eğitim programlarını ilerleme seviyelerine göre düzenlerler ve bunların denetlemesini yaparlar. Bu bölümden mezun olduktan ardından Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi unvanını kazanırlar.

Çocuk Gelişimi Bölümü Puan Türü Nedir?

Çocuk Gelişimi Bölümü Puan Türü Türkiye’deki tüm üniversiteler Çocuk Gelişimi bölümüne talebe alımını YKS’nin birinci ve ikinci oturumu TYT(esas yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan çeşitleri ile tercih yapılmaktadır. TYT ve AYT puan çeşidine sahip olarak Çocuk Gelişimi bölümünü tercih etmek talip öğrencilerin YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Çocuk Gelişimi Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gereklidir. Çocuk Gelişimi 4 senelik bir bölümdür.

Çocuk Gelişimi Mezunları Nerede Çalışır?

Çocuk gelişimi bitiren bireylerin kamu yahut hususi sektör içinde çalışabilmeleri söz konusudur. Bu bireylerin hususi mektep evveli eğitim merkezlerinin beraberinde hususi eğitim kurumları gibi yerlerde çalıştıkları bilinmektedir. Gündüz bakım evi, çocuk hastaneleri, kreşler, anaokulları, oteller, ve turistik noktalarda çalışmaları hali söz konusudur. Bunun beraberinde bakıcılık vazifesini de üstlenerek; patron bireylerin evlerinde de çalışma olanağı bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Bölümü mezunlarının çalışma alanlarını ayrıntılı olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

SAĞLIK ALANINDA

Hastanelerde ve aile sıhhati Merkezleri’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, birinci basamak sıhhat kuruluşlarında yayılan çocuk gelişimi hizmetlerinin geliştirilmesi ile alakalı değerlendirmelerin yapılması; plan, aplikasyon ve projeler üretilmesi ve bunların uygulanması ve kurum içi ve dışı işbirliği imkânlarının yaratılabilmesi için alakalı şahıs ve şube ile işbirliği içinde çalışmalar yapılmasından mesuldür (bkz. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği, 1997).

EĞİTİM ALANINDA

Üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında akademik çalışan olarak vazife alabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına tabi Özel Eğitim Kurumlarında ve Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde vazife alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları (çocuk gelişimi bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar), bireylerin fiziki, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin yaş düzeylerine elverişli olarak değerlendirilmesi ve bireylerin özelliklerine göre ferdi eğitim programlarının hazırlanmasından mesuldür. Bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenilen gelişimi gösteremeyen çocuklar için alakalı meslek elemanlarıyla iş birliği yapar. Alanı ile alakalı konularda ailelere ve öğretmenlere kılavuzluk eder. Alanı ile alakalı konularda aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında ve çalışan için hizmet içi eğitim uygulamaları hazırlar ve pratikte vazife alır. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans yahut Pedagojik Formasyon uygulamasını tamamlamamış olma koşuluyla, Milli Eğitim Bakanlığına tabi eğitim kurumlarına muallim olarak atanabilirler (bkz. MEB, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 2008; Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği, 2005; Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği, 2001).

SOSYAL HİZMET ALANINDA

Çocuk Ve Gençlik Merkezleri’nde, Çocuk Gelişimcisi olarak vazife alırlar (bkz. Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği, 2001). Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri’nde Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak vazife alabilirler. Söz hususu kurumda çalışan bir çocuk gelişimci, hizmet bölgesinde yaşam sürdüren çocukların ilerleme düzeylerinin saptanması, gelişimlerinin izlenmesinden mesuldür. Sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapar; mesleki teknik ve yöntemleri kullanarak merkezde bulunan mektep evveli ve özürlü çocuklara yönelik uygulamalar hazırlar, uygular ve lüzumlu materyalin hazırlanmasında vazife alırlar. Çocuklara sunulacak hizmetlerin planlanmasında vazife alırlar (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği, 2000).

Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde vazife alan Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, çocuğun merkeze uyumunun sağlanması hedefiyle çocuğu izler ve mesleki çalışma sürecinde olay sunumunu yaparlar. Sosyal serviste görevlendirilen ve çocuğun merkeze kabulü ve ahengi ile alakalı çalışmalar yapan bir Çocuk Gelişimci, çocukların romantik, bilişsel ve sosyal gelişimi için lüzumlu ilerleme programlarının uygulanması ve değerlendirilmesinden mesuldür (bkz. Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2009).

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri’nde çalışabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, eşgüdüm merkezi yönünden çocuk evine kabul edilen çocuğun ahengi için lazım olan bakım ve yetiştirme ile alakalı mesleki çalışmaları yürütmekten mesuldür. Her bir çocuğun yaşı, engeli, alaka ve gereksinimleri tarafında, fiziki, zihinsel, romantik, sosyal gelişimleri ile alakalı eğitim uygulamaları hazırlar ve uygularlar (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2008). Çocuk Gelişimci ve Çocuk Gelişimi Uzmanları, üniversitelerin, mesleki dernek yahut odaların yahut sivil cemiyet yahut kamu kuruluşlarının düzenlediği ve teşhis edilen standartlara elverişli olan aile danışmanlığı eğitim uygulamasını tamamlamak koşuluyla,

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri’nde vazife alabilirler (bkz. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, 2007).

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliğinde de vazife alabilen Çocuk Gelişimciler ve Çocuk Gelişimi Uzmanları çocukların ve ailelerinin kendileri yahut etraf şartlarından doğan yahut kontrolleri dışında meydana gelen parasal, ruhani ve sosyal problemlerin teşhis edilmesi hedefiyle çalışmalar yürütürler. Çocuğun halini tedavi etmek için ailesi ve mektep, sosyal ve sıhhat hizmetleri gibi kuruluşlarla işbirliği içinde, çocukları suça iten fiziki, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin araştırılması, suçluluğu ortadan kaldırmaya yönelik plan ve programların geliştirilmesi, korunmaya muhtaç olan, savsaklama ve istismara maruz artan, evden yahut bulunduğu kurum yahut kuruluştan kaçan, sokakta yaşam sürdüren ve sokakta çalıştırılan, uçucu, uyuşturucu ve madde bağımlısı olan, suça itilen ve mağdur çocuğun kendine ve kanuni mümessiline kılavuzluk hizmeti sunulmasından sorumludurlar (bkz. Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 2001). UNICEF, ILO ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDA (STK) proje yapımcısı, yürütücüsü ve danışman olarak vazife alabilirler.

Çocuk Gelişimi Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkanları, Maaşı

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Öğrenciler, 0-18 yaş grubundaki bebeklik, mektep evveli, mektep ve gençlik çağlarındaki çocukların tüm ilerleme alanlarında ilerleme düzeylerini saptama ve izleme; ilerleme düzeylerine elverişli destekleyici eğitim uygulamaları hazırlama, eğitimsel etraf düzenlemesi yapma, uygulama ve teftiş; uygulamanın çocuğa, ailelere ve başka ilgililere katkı sağlayıp sağlamadığını izleme ve yeni düzenlemeler yapma; ailelere, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünde hizmet veren şahıslara, kurum ve kuruluşlara alanla alakalı müşavirlik verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinç­lendirme ve çocuk – aile ile alakalı disiplinlerle eşgüdüm kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Çocuk gelişimi ile alakalı hangi bilgi, yetenek, davranış ve dav­ranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı ile alakalı bilgi veren, çocuğun tüm gelişimlerini destekleyen (fiziki, psikomotor, zihinsel, dil, sosyal ve romantik), plan yapan, uygulayan, âdemoğlu ilişkileri ve empatiye ehemmiyet veren, çocuk sıhhati ve hastalıkları konusu ile ilgili bilgi sahibi olan, hususi eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardım eden; dram, kolay vücut eğitimi hareketleri, musiki çalışmaları, zanaat ve anne dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma teknikler ini uygulayan bir alandır.

Çocuk Gelişimi Mezunlarında Aranan Özellikler Nelerdir?

Çocuk gelişimi mezunlarının uygun bir performans sergilemeleri konusu ile ilgili haberleşme yetenekleri büyük ehemmiyet taşımaktadır. Hem çocuklarla üstelik ebeveynlerle en verimli haberleşme yöntemini kurabilmeleri halinde karşı tarafla sıhhatli bir bağlantı kurmaları muhtemel olur. Bunun beraberinde iyi konuşma kadar iyi dinleme becerilerinin de yüksek olması gereklidir.

Çocuk gelişimi mezunlarının zor yahut beklenmeyen bir vaziyet karşısında karar verme yeteneğini döneme sokması gereklidir. Ani ve soğukkanlılıkla alınacak olan kararların birtakım vakitler önemli ehemmiyet taşıdığından ötürü, bu hususta kabiliyetli olmaları gerektiği belirtilmektedir. Çocukların gelişiminde büyük rol oynayacaklarından ötürü, çocukların öğrenme açlıklarını çoğu kere dindirebilecek beceriye sahip olmaları beklenmektedir.

Çocukların birtakım vakitler haşarı hareketlerine dayanmak dahi çocuk gelişimi mezunlarının göstermesi gereken bir faaliyettir. Bu bireylerin çocuklara karşı sürekli olarak sabırlı olmaları ve sakinlikle faaliyetlerini karşılamaları gereklidir. Çocukların böylece vakit içinde hareketlerinden vazgeçebileceği de söylenebilecek bir gelişmedir.

Çocuk Gelişimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Çocuk Gelişimi bölümü, iş olanakları yönünden en talihli bölümlerden bir tanesidir. Öyle ki bu bölümü başarı ile bitirenler sayılamayacak kadar kurum ve kuruluşta çalışma imkânına sahip olurlar. Bu kurum ve kuruluşlar kamu yani devlet kurumları olabileceği gibi hususi kuruluşlar dahi olur. 4 senelik çocuk gelişimi mezunları Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ve alakalı birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığında, Çocuk Esirgeme kurumlarında, Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM), Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı bölümünde, devlet üniversitelerinde, üniversite soruşturma hastanelerinde, üniversitelerin alakalı anabilim dalında, hususi anaokullarında, kreşlerde, çocuk yuvalarında ve daha pek çok alanda çalışma imkânı bulabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına tabi anaokullarında (okulöncesi eğitim kurumları) yahut İlkokul kurumları bünyesindeki anasınıflarında okulöncesi öğretmeni (anasınıfı öğretmeni) olmak isteyenler ya alanlarında tezsiz yüksek lisans yapmalı yahut pedagojik formasyon eğitimi almalıdır.

Çocuk Gelişimi ile Okul Öncesi Öğretmenliği Arasındaki Fark Nedir?

Bu bölümleri yazmayı düşünlerin sık sık sorduğu soru Çocuk Gelişimi Bölümü ile Okulöncesi Öğretmenliği bölümü arasındaki farklar nedir? Sorusudur. Okul öncesi öğretmenliği mezunları yalnızca öğretmenlik yapabilir yahut kendi iş yerlerini açabilirler.4 senelik Çocuk gelişimi bölümü mezunları öğretmenlik ve kendi iş konumunu açmanın dışında hastanelerde de çalışabilmektedirler. Okul öncesi öğretmenleri Devlet ve Özel Anaokulları, ilkokula tabi anasınıfı, ortaokula tabi anasınıfı, liselere tabi anasınıflarında çalışabilirken Çocuk gelişimi bölümü mezunları muallim olarak liselerde lise öğretmeni olarak vazife yapar ama Çocuk Gelişiminden liselere muallim ataması okulöncesi öğretmenliği bölümüne göre çok azdır ve puanı yüksektir.

Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunlarının Maaşları Ne Kadar?

Bu bölümün kazancı ile alakalı net bir yanıt verilmesi muhtemel değildir. Maaşlar, tabi olunan kuruma göre yahut bulunulan pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Bu bölümden mezun olan insanlar 4 bin 500 liraya yakın olarak muallim maaşı almakta. Hastanelerde çalışan insanların dahi maaşı 4 bin – 7 bin lira arasında değişiklik göstermektedir. Başka kurumlarda vazife yapan insanlar şayet genellikle 4 bin lira üstünde, 9 bin 500 lirasının altında aylık almaktadırlar.

Kamuda çalışanlarla kıyaslayınca hususi danışmanlar daha çok para kazanabilirler. Yine de bunlara karşın çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan ardından kamu kuruluşlarında olmayan insanlar ve anaokullarında vazife yapmakta olan birtakım insanların minimum ücret ile geçinmek halinde kalmaktadırlar. Çocuk gelişimi bölümü son dönemlerde çok artım yaşadı ve iş bulma konusundaki rekabeti bu azıcık olsun artırdı. Fakat talep ile birlikte kreş adedinin artırdığı dahi bilinmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu