Nasıl Olunur

Endüstri Mühendisliği Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş İmkanları ve Maaşı

Çoğu gencin sanal iyi bir mühendis olmaktır. Her alanda mühendislikler olur. Günümüzde bilhassa de sanayi mühendisliği bölümü yoğun alaka görüyor. Endüstri mühendisliği nedir? Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu ne iş yapar? Endüstri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir? ​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Kaç Yıllıktır? ​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir? ​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği makina, hammadde, para ve iş kuvveti gibi bileşenler ile sistemlerin tasarlanması ve üretimin yapılmasını sağlar. Bu şekilde kısıtlanmış kaynaklardan meydana gelen sistem türlü şekillerde işletilerek yönetilebilir. Endüstri mühendisliği de bu sistemlerin üretkenliğini çoğaltıcı politikalar ilerleten mühendislik dalı olarak bilinir.

Endüstri mühendisleri, problemleri, mühendislik yaklaşımıyla düzenin bütününü göze alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak ve her düzenin kesinlikle insanları dahi içerdiğini göz ardı etmeden ilerlettiği sistem yaklaşımı ve aktüel bilgi teknolojilerini kullanarak çözer. Endüstri Mühendisleri, her şeyi daha iyi, daha vasıflı, daha hızlı, daha güvenilir, daha düşük değerli uygulamak için insanlarla çalışır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Puan Türü ve Kaç Yıllık?

Eğitim zamanı 4 sene olan Endüstri Mühendisliği için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavlarıdır. Endüstri Mühendisliği, SAY (SAYISAL) puan türü ile tercih edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi Endüstri Mühendisliği baraj puanı dahi 180 puandır.

Türkiye’deki tüm üniversiteler Endüstri Mühendisliği bölümüne talebe alımını YKS’nin birinci ve ikinci oturumu TYT(esas yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan çeşitleri ile tercih yapılmaktadır. TYT ve AYT puan çeşidine sahip olarak Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih etmek talip öğrencilerin YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Endüstri Mühendisliği Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gereklidir. Endüstri Mühendisliği 4 senelik bir bölümdür.

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Endüstri mühendisliği bölümü karışık süreçler ve sistem optimizasyonunun incelenmesini sağlar. Bu bölgede okuyan öğrencilere üretim ve üretim modelleri ile ilgili bilgi de verilmektedir. Bu şekilde türlü üretim tasarımı ve planlanması için esas kavramlara gereksinim vardır. Endüstri mühendisliği bölümünde öğrencilere bu veriler verilerek sınai üretimde profesyonel mühendisler yetişmesi sağlanır.

Endüstri Mühendisliği mahsul yahut hizmet yapan kuruluşların verimliliğini arttırmak hedefiyle, makina ve malzemenin tesirli bir şekilde kullanılması için usul ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve soruşturma yapan mühendislik dalıdır. Endüstri mühendisi de asgari maliyet ile azami karı sağlamaya çalışacak kişidir.

Endüstri Mühendisliği Okumak İçin Gerekli Olan Özellikler

Takım Çalışması

Birçok çalışma bölümünde projeler bundan sonra takım olarak yürütülüyor. Burada mühim olan ekibi gerektiğinde iyi bir şekilde yönetmek ve ekibe düzen sağlayabilmektir. Bu özellik işe alım sürecinde mülakatlarda dikkat edilen bir özelliktir.

Liderlik

Lider olmak bir ekibi, insanları yönetebilmektir, mesuliyet almak ve karşılaştığımız sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilmektir. Aslında yukarda saydığımız birkaç özelliği içinde barındıran bir yetkinliktir. Bu dahi sanayi mühendisi olacak kişide aranan bir özelliktir.

Problem Analizi

Endüstri mühendisleri mesleklerinin tarifi gereği meydana çıkan problemleri hızlı, tesirli ve en tesirli şekilde çözmelidir. Bu bağlamda karşısına çıkan problemleri ayrıntılı bir şekilde inceleyip çözüm üretebilmelidir.

Sosyallik

Bütün sektörde mühim olduğu gibi bilhassa satım ve pazarlama departmanında en mühim özellik insanlarla kuvvetli bir haberleşme kurup, onları inandırma kabiliyetinizde kendinize bağlamanızdır. Telaffuza, tonlamalara, incelik gibi kurallara dikkat ederek iletişiminizi geliştirmeniz şahsa büyük bir yarar sağlayacaktır.

Yenilikçilik

Yenilenen ve ilerleyen dünyaya ayak uydurmak ve bunları kaçırmamak, ilerlemek için lazım olan mühim maddelerden bir tanesidir. Verimlilik üstünde alın teri veren bir sanayi mühendisi dünyayı yakalamak ve gelişmek için devrimlere açılmış olmalıdır.

Girişimcilik

Sosyal ve aktif olması gereken sanayi mühendisi şunlar kapsamında müteşebbis ve atılgandır.

Sayısal yetenek

Endüstri Mühendislerinin çalıştıkları alanlara baktığımızda numerik yetenek gerektiren sorunlar üstünde yoğunlaştıkları için numerik alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve bu alana eğilimli olmaları lazım olur. Analitik düşünme bireyin sorunu çözebilmesi için sistemli düşünme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu özellik yardımıyla iş yaşamında karşılaşacağı problemleri mantıklıca ve kısa sürede çözmeyi başaracaktır.

Bilişime yatkınlık

Günümüz bundan sonra temellerini teknoloji ve enformatik üstünde şekillendiriyor. Bu yüzden enformatik pazarında yeterli düzeyde bilgiye ve beceriye sahip olabilmek aranan özelliklerden bir tanesidir. Endüstri Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği birtakım özellikler;

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip,
 • Fikirlerinin başkalarına aktarabilen,
 • İnsanlarla iletişimi iyi ve grup çalışmalarına ahenkli olan,
 • Sorumluluk sahibi olan,
 • Çalışanları yönlendirebilen ve motive edebilen,
 • Sistemleri iyi tahlil edebilen,
 • İleriyi görebilen ve fırsatları sezme yeteneğine sahip,
 • Sorunlara karşı çözümcü yaklaşım sergileyebilme gibi özelliklerdir.

Endüstri Mühendisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu meslek sahiplerinin çalışabileceği iş alanları ve sektörler epey çoktur. Aldıkları sanayi mühendisliği eğitimi yardımıyla tek bir alana yoğunlaşmak yerine daha değişik konulara hükmetmek hedefiyle çok sayıda bakış açısı kazanarak eğitimlerini tamamlarlar. Endüstri mühendisi eğitimi süresince pek çok alanda değişik eğitimler alabilmektedir. Bu yüzden çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu alanlardan bazıları:

 • Üretim sektörü
 • Pazarlama ve satım
 • Araştırma ve geliştirme
 • Bilişim sektörü
 • Proje yöneticiliği ve danışmanlığı
 • Finans sektörü
 • Otomotiv Sektörü
 • Kamu Sektörü
 • Bankacılık ve Finans Sektörü
 • Yazılım ve Bilişim Sektörü
 • Sağlık Sektörü
 • Danışmanlık Sektörü
 • Taşıma ve Nakliyat Sektörü
 • Turizm Sektörü
 • Eğitim ve hizmet sektörü gibi alanlarda çalışabilirler.
Endüstri Mühendisinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Endüstri Mühendisliğinin ders konusuna bakacak olursak ilk sene diğer mühendislikler gibi esas dersler alınıyor ve diğer senelerde bilhassa 3.sınıf ile başlamak üzere bölüm dersleri karşımıza çıkıyor. Ben kendi okulumdaki ders içeriğini sizlerle paylaştım bu dersler okuldan okula devir ve ad farklılıklarıyla karşınıza çıkabilir. Temel mühendislik derslerinin beraberinde yöneylem incelemesi, üretim sistemleri, üretim planlama, skolastik modelleme, tedarik zinciri idaresi, modelleme ve optimizasyon yöntemleri, nitelik idaresi, benzetim, iş ve vakit etüdü, iş güvenliği, âdemoğlu kaynakları idaresi, tasarı idaresi, girişimcilik ve uygulanabilirlik etüdü, idare enformatik sistemleri gibi dersler alırlar. Dersler zor ağırlıklıyken makina mühendisliğinin statik dersi, PC mühendisliğinin programlama dersi gibi diğer dalların dersleri de görülür. Eğitimin zamanı 4 sene olup öğrencilerden staj yapmaları ve bitirme ödevi istenmektedir.

Endüstri Mühendisleri adayları lisans eğitimi süresince değişik bakış açıları kazanmak ve diğer mühendislik grubu bölümlerinden diğer gözlemler yapabilmek namına belli bir eğitim programında verilen dersleri tamamlamak zorunadır. Eğitimlerinin son senesinde şayet Endüstri Mühendisliği Tez hususları ile ilgili bir çabuk çalışması hazırlamalı ve bunu çabuk jürisi önünde sunmalıdır. Bu dersler ve eğitim süresince sanayi mühendisliğinin çalışma meydanlarından değişik misaller ve olay analizi çalışmalarıyla misaller çözülmekte, mühendislik için lüzumlu kuramsal veriler öğretilmektedir. Bu dersler:

 • Mühendislik ortak dersleri (Fizik, kimya, zor, lineer zor, diferansiyel denklemler)
 • İstatistik
 • Mühendislik Yönetimi ve Etik
 • Üretim Yöntemleri
 • Mühendislik Ekonomisi
 • Ergonomi
 • Bilgisayar programlama dilleri (C, C++, C#, Pyhton)
 • Yöneylem Araştırması (Operation Research)
 • Maliyet Analizi
 • Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi (Production and Service System Management)
 • İş Etüdü (Work Study and Analysis)
 • Kalite Planlama ve Kontrol
 • Sistem Analizi
 • Proje Yönetimi (Project Management)
 • Tesis Tasarımı ve Planlaması (Facilities Design and Planning)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Modelleme ve Simülasyon
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)
 • Bilgisayar Destekli Üretim ve Otomasyon (Computer Integrated Manufacturing and Automation)
 • Yalın Üretim
 • Bulanık Mantık
 • Üretim Çizelgeleme
 • Risk Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Matematiksel Programlama
 • Finansal Yönetim
 • Stratejik Yönetim
 • Envanter Yönetimi

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisinin vaziyeti; sanayi kavramını beraber düşünmek ve bu sistemlerin tasarımını uygulamak, bu sistemleri planlamak ve yönetmektir. Endüstri mühendisi, bu vazife ve sorumluluğunu yerine getirirken diğer mühendisler gibi bilim ve zor bilimlerini kullanır. Bunların beraberinde idarecilik kabiliyetleri, sosyal bilimler ve istatistikten de yararlanır. Kısacası bir sistemde kaynakları en iyi şekilde kullanmak “Endüstri Mühendisinin görevidir.

Endüstri mühendisleri pek çok alanda çalışabilirler. Fabrikalarda üretimi en iyi şekilde planlamaya çalışırlar. Bunu yapar iken yalnızca makineleri değil; insanları ve etrafı de düşünürler. Ürünlerin nereye, nasıl ve ne vakit gönderilmesi gerektiğine karar verirler. Bu planları yapar iken o ürüne olan talep ve araçların hali gibi ufak ayrıntıları dahi düşünmek zorundadırlar. Her ufak detayı düşünmek, büyüğe ulaşmanın ilk adımıdır. Bir sanayi mühendisliği bölümü öğrencisi mezun olduğunda: Üretim Planlama Mühendisi, Tedarik Zinciri Planlama Uzmanı, Satış/Pazarlama Müdürü, Finansal Planlama Uzmanı, Lojistik Müdürü, Kalite Mühendisi, Güvenlik Mühendisi, ERP Danışmanı, İnsan Kaynakları Müdürü, Risk Yönetimi Uzmanı, Depo Müdürü, İş Geliştirme Uzmanı, Müfettiş, Portföy Yöneticisi gibi işleri yapabilir. Bu kadar değişik işleri edebilmesi de çok büyük bir yarar sağlar.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunları İçin İş İmkânları

Bölümün iş olanakları birkaç sektöre tabi değildir. Çalışma alanları epey geniştir. Üretimin var olduğu her alanda Endüstri Mühendisleri de vardır. Savunma, bankacılık, müşavirlik, program, telekomünikasyon, otomotiv, ilaç sektörleri çalışabilecekleri alanlardandırlar. Bir Endüstri Mühendisi yaşamı süresince değişik alanlar arası geçişler yapabilir. Her ne kadar geniş iş olanaklarına sahip bir bölüm olsa dahi ülkemizde çoğalan üniversite sayısından ötürü çoğalan mezun adedi, ihtiyacın çok üzerindedir. Ürün yahut hizmet yapan tüm kamu-hususi iş yerlerinde çalışabilen sanayi mühendisleri, bu anlamda çok şanslıdır. Ayrıca bugünkü koşullarının rekabeti artırması neticesinde mesleğin önemi de artmaktadır. Çünkü firmaların daha verimli sistemlere gereksinim duyması, sanayi mühendisliğini geleceğin meslekleri arasında daha dahi öne çıkarmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Telekomünikasyon, enerji, eğitim, müşavirlik, lojistik, bankacılık, sıhhat, turizm, bilgi teknolojileri, yapım, ulaştırma gibi pek çok alanda en çok aranan mühendislik dalıdır. Çoğu yapım pazarında ve büyük kuruluşlarda vazife yapar iken; Üretim Planlama ve Kontrol, İş Etüdü, Yatırım Planlaması, İnsan kuvveti Planlaması, Ürün Tasarımı, Danışmanlık, Satın Alma, Kalite Güvence, İş Yeri Düzenleme, Proje Yönetimi, İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri en çok çalıştıkları faaliyetler olarak gösterilmektedir. Yüksek zor kullanarak sistemlerin ve süreçlerin verimini, performansını arttıran sanayi mühendisleri; sektör farklılığı yapabilme konusu ile ilgili dahi avantajlıdır. Zaten pek fazlası kariyeri süresince sektörden sektöre geçmektedir. İnsan kaynakları müdürü, emniyet mühendisi, nitelik mühendisi, ERP danışmanı, risk idaresi eksperi, portföy yöneticisi, depo müdürü, müfettiş, mali planla eksperi sanayi mühendislerinin çalıştığı pozisyonlardan yalnızca birkaç tanesidir. Bununla beraber uzmanlaşan vasıflı mühendisler, üst seviye idarecilik pozisyonlara getirilebilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Endüstri Mühendisliğinin avantajını saymak gerek görülürse: ilk olarak çalışma alanının çok geniş olması en büyük avantajlarından biri. Çalışma alanının geniş olması ve eğitim sürecinde değişik bölümlerle ilgili dersleri de içinde barındırması gerçekte kendinizi ilerletmek için size çok geniş bir alan sağlıyor. Bununla beraber çok çok çalışma ortamı olduğu için iş imkânı dahi çok çok diyebiliriz. Buna ilave olarak eğitim sürecinde alınan idarecilik alanındaki dersler ve bunlarla beraber kendinizi gereğince geliştirmeniz, işinizde yükselerek idarecilik ve müdürlüğe terfi etmenizde faktör olabilecektir.

Endüstri Mühendisliğinin dezavantajlarına değinmek gerek görülürse: ilk olarak pek çok bölümün ve alanın dersini görmeniz bir dezavantajdır zira tümü ile ilgili bir fikriniz var fakat eksperi kadar bilgi sahibi değilsinizdir. Bununla beraber pek çok Üniversitede bu bölümün bulunması mezun adedinin dahi çok olması demektir bu dahi işe alımlarda bir rakiplik ortamı yaratır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Maaşları Ne Kadar?

Yeni mezun öğrencilerin işe başladıkları vakit alacakları aylık dahi merak edilen konular arasında olup bu aylık kıstası firmaya, çalışılan departmana ve deneyime göre değişkenlik gösterir. Endüstri Mühendisleri Türkiye’de mahalli olarak çalışan firmalara oranla milletlerarası firmalarda daha yüksek meblağlarda çalışma olanağı bulabilmektedirler. Kariyer.net’in yaptığı incelemeye göre Endüstri Mühendisleri 3.500₺-5.300₺ arası aylık almakta oluyor, değişik misaller olduğu gibi bu ortalamaya vurulmuş değerdir.

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarının alacakları aylık, seçecekleri sektöre göre değişiklik göstermektedir. Kamuda çalışmaya başlayan bir Endüstri Mühendisinin maaşı ortalama 5.500 TL ile 7.000 TL arasındadır. Özel sektörde çalışmaya başlayan yeni mezun bir Endüstri Mühendisi ortalama 3.000 TL aylık alabilmektedir. Özel sektörde idareci pozisyonunda çalışan bir Endüstri Mühendisi şayet 10.000 TL ile 15.000 TL arasında aylık alabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu