Nasıl Olunur

Hakim ve Savcı Nasıl Olunur?

Hakim veya Savcı olmak isteyenler için Hakim veya Savcı kimdir? Hakim veya Savcı nasıl olunur? Hakim veya Savcı maaşları ne kadardır? gibi soruların cevaplarını vereceğiz. Günümüzde Hakim veya Savcı olmak için gereken şeylerden bahsedeceğiz. Hakim veya Savcı olmanın iş olanaklarından bahsederek konumuza başlayalım.

 

Hakim ve Savcıların Maaşları Ne Kadardır? 2019

Hakim, devlet ile kişi arasındaki, kişilerin kendi aralarındaki veya devletin iki yönetimsel birimi arasındaki anlaşmazlıklardan, kamu başka bir deyişle devlet düzenini bozan suçları ilgilendiren konulardan doğan vaziyetleri Anayasa, yasa ve hukuk çerçevesinde inceleyerek karara bağlayan kişidir. Evvela hakim olan bir kişinin vicdani kanınını bağımsız kullanması ve bağımsız bir şekilde karar verebilmesi gerekir. Hakimler 2 grupta toplanırlar. İlk grup hakimleri devlet ile yurttaşlar ve devlete ait kamu müesseseleri arasındaki anlaşmazlıkları inceler. Bu hakimlere yönetimsel yargı hakimi isimi verilir. İkinci grup hakimler yurttaşlar arasında çıkan uyuşmazlıkları inceler. Bu hakimlere ise adli yargı hakimleri isimi verilir. Adli yargıda hakim olmadan önce temel eğitimin verildiği yer hukuk fakülteleridir. Yönetimsel yargıda ise, temel eğitim hukuk programlarında bulunan Politik Bilimler, İktisadi ve Yönetimsel Bilimler, İktisat ve İşletme fakültelerinin alakalı bölümlerinde verilir.

Hakim Ne İş Yapar?

Hakimin ilk görevi kendisine gelen dava dosyasını incelemektir. Hakim davalı ve davacı tarafları ve onların avukatlarını dinler. Ayrı olarak dava hakkındaki şahitleri ve bilirkişileri dinlemek de görevleri arasındadır. Hakim, mahkemeye sunulan bilgileri ve dokümanları alır, dava dosyalarına ilave ederek değerlendirir. Ayrı olarak hakimin en ehemmiyetli görevi kanunları temel alarak verilen ifadeler ve ispat eder ışığında dava ile ilgili adaletli ve tarafsız bir karar vermektir.

Savcı Ne İş Yapar?

Savcının görevleri, işlenen suçun haberinin kendine erişmesi ile başlar ve bu çalışmasını devlet hesabına yürütür. Bağlı olduğu devletin yasalarını dikkate alarak deklarasyonlan olayda yasaya ters bir suç olup olmadığını inceler ve araştırmaya başlar. Gerektiği vaziyetlerde kendi kararıyla bir araştırma yapabilir. Yaptığı araştırma esnasında ihtiyaç duyulan gördüğü vakitlerde, alakalı olan müesseselere müzekkere yazarak araştırdığı konu hakkında bilgi toplama yetkisine sahiptir. Topladığı bilgileri göz önüne alarak ortada işlenmiş bir suç varsa failler konusunda iddia belgesi yazar ve bu iddianameyi mahkemeye sunar.

Ölüm olması vaziyetinde cesetlerin adli kontrolünü yaptırmak savcının işidir. Suçtan zarar gören kişilerin ve bağlı olduğu toplumun haklarını müdafaa etmek da savcının görevleri arasındadır. Savcı, Hakimler ve Savcılar Yasayı’na tabi bir devlet görevlisi sayılır. Savcıların yönetimsel olarak bağlı olduğu kişi Adalet Bakanıdır. Savcılar da hakimler gibi adli yargı ve yönetimsel yargı kollarında görev yaparlar.

Hakim ve Savcı Nasıl Olunur?

Hakim olabilmek için taşımanız gereken özellikler şunlardır:

 • Hakim olabilmek için öncelikli koşul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.
 • Adayın hiçbir suçtan sabıkalı olmaması gerekir.
 • Kamu haklarından herhangi bir mahrumiyet durumu olmamalıdır.
 • Kaç yaşında hakim olunur sorusunun cevabını merak ediyorsanız; adli hakim olmak için 35, idari hakim olmak içinse 45 yaşını doldurmamış olmanız gerekir.
 • Hakim olacak adayın yabancı bir ülke vatandaşıyla evlenmemiş olması gerekir.
 • Hakim olacak kişi askerliğini yapmış ya da tecil ettirmiş olmalıdır.

Savcı olabilmek için ise şu özellikleri taşımanız gerekir:

 • Savcı olabilmek için yine öncelikli koşul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.
 • Savcı olmak için yaş sınırı; adli yargı için 35, idari yargı için 45 yaşını doldurmamış olmaktır.
 • Savcılık için başvuran adayların hukuk fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir.
 • Adaylar kamu haklarından mahrum olmamalıdırlar.
 • Askerlik görevi yapılmış, ertelenmiş veya yedeğe alınmış olmalıdır.

 

Hakim ve Savcıların Maaşları Ne Kadardır? 2019

Hakimlerin maaşları, dereceleri ve hizmet yıllarına göre 4.800 TL ile 10.500 TL arasında değişmektedir. Mesleğe yeni başlayan bir hakimin derecesi arttıkça maaşı da zaman içinde artacaktır.

Savcıların da maaşları aynı şekilde dereceleri ve hizmet yıllarına göre değişiklik göstermektedir. Bu rakam 4.800 TL ile 10.500 TL arasındadır. Hakim gibi savcının da derecesi ve tecrübesi arttıkça aldığı maaş miktarı yükselecektir.

Hakimlik ve Savcılığın Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

Hakim olabilmek için şu özellikleri taşımanız gerekir:

 • Sözel bir yeteneğe sahip olmakla birlikte sosyal bilimler dediğimiz alana ilgi duyan ve bu alanda başarılı olan biri olmalısınız.
 • İkna gücüne sahip olmalısınız.
 • Karar verecek kişi olmanız dolayısıyla güçlü bir sezgiye sahip olmalı, ne olursa olsun mantık çerçevesinde düşünebilmelisiniz.
 • Her zaman sorumluluk sahibi, okumayı ve yazmayı seven bir insan olmalısınız.
 • Vereceği kararlar insanların hayatının tamamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceği için değişik görüşlere ve yeniliklere açık olmalı, lateral düşünme becerisine sahip olmalı ve olayları her yönüyle değerlendirebilmelisiniz.
 • Hangi durumla karşılaşırsanız karşılaşın her zaman soğukkanlılığınızı koruyabilmelisiniz. İnsanlara karşı sabırlı ve anlayışlı olmalısınız.
 • Ne olursa olsun tarafsız kalmayı becerebilmeyi bilmelisiniz.
 • Akademik başarının bu meslekte de başarıyı getireceğine inanmamalısınız. Hakimliğin akademik başarının yanında tamamen insani yönden de gelişmiş bireylerin yapacağı bir meslek olduğunu anlamalısınız.
 • Hakim olabilmek için kaç puan gerekir diyorsanız, mülakata çağrılmak için gerekli puanı almanız sizin için yeterli olacaktır diyebiliriz.

Savcı olabilmeniz için şu özellikleri taşımanız gerekir:

 • Yüksek düzeyde akademik başarıya sahip olmalısınız.
 • Yapacağınız araştırma, karar verme sürecine doğrudan etki edeceği için sözel akıl yürütme işinde başarılı olmalısınız.
 • İnsanları ikna etme gücü ve etkileme gücünüz fazla olmalı ki doğrunun bulunmasına katkı sağlayabilesiniz.
 • Araştırdığınız olaylarda birçok değişken olacağı için hafızanızın çok güçlü olması gerekir.
 • Araştırmacı ruhlu olmanız, araştırma yaparken titiz ve düzenli olmanız şarttır.
 • İnsanlarla rahat iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmalısınız ki araştırdığınız davalarda sonuca varabilmeniz mümkün olsun.
 • Zor koşullarda çalışmaya psikolojik, zihinsel ve psikomotor yönden hazır olmalısınız. Böylece zor koşullarda yılmadan çalışabilirsiniz.
 • Cesaretli olmalısınız.
 • Araştırma bazen sabır işidir. Bir savcı olarak sabrınızı ne kadar doğru kullanırsanız, o derece başarılı olursunuz.
 • Soğukkanlı olmalı ve araştırdığınız davanın tüm ayrıntılarını zihninizde tartarak doğru yolda ilerlemeyi bilmelisiniz.
 • Aklınızda savcı olmak için kaç yıl okunur sorusu varsa, 4 yıllık bir hukuk eğitimi savcılık için yeterlidir diyebiliriz.

 

Hakim ve Savcıların Çalışma Ortamı ve Koşulları

Hakimler, Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan mahkeme salonlarında resmi kıyafetleri ile görev yaparlar. Çalışma ortamları her zaman temiz, düzenlidir ve rahat olmaları esastır. Çalışma saatleri oldukça düzenlidir. Mesleklerinin olumsuz yanı, atama nedeniyle sık sık yer değiştirmeleridir. Hakimlere hiçbir makam, merci, birey teklif ve öneride bulunamaz. Kanunlara uygun olarak vicdani kanaatlerini işin içine sokarak karar verirler.

Savcılar ise genellikle bürolarında ve mahkemelerde görev yaparlar. Bazı durumlarda suç nedeniyle araştırma yapmaları gerektiğinde olay yerinde ya da beklenilmeyen olumsuz koşullarda çalışmak zorunda olabilirler. Keşif olduğunda, otopsi yapılması gerektiğinde, bir tespit gerektiğinde açık havada görev yapma ihtimalleri vardır. Savcılık mesleği öncelikle sorumluluk duygusu ister. Diğer mesleklere göre yoğun bir iş yükü vardır. Bazen strese yol açabilir. Savcılarda da atama nedeniyle sürekli yer değişikliği olabilir. Çalışma ortamlarında hakim, kaymakam, vali, yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim içerisinde olurlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu