Nasıl Olunur

Hemşire Nasıl Olunur?

Her ne kadar sıhhat sektörü denildiğinde akla ilk doktorluk gelse dahi yaralanma, hastalık ve benzeri. sağlığımızı tehdit eden her çeşitli halde yardımımıza koşan mesleklerden biri hemşirelik. Hemşireler hastaneye gelen hastaların ilk bulgularını öneme alarak tespit ve tedavide doktorlara yardımcı olurken tedavi boyunca dahi hastaları izliyorlar. Hemşirelik toplumda güya yalnızca kadınların yapabileceği bir meslek gibi algılansa dahi bu alanda çalışan erkeklerin adedi dahi az değil. Peki Hemşire nedir? Hemşirelerin görevleri nelerdir? Kimler hemşire olabilir? Hemşirelerin çalışma şartları nasıldır? Hemşire ne iş yapar? 2020 Hemşire maaşları ne kadardır?

 

 

Hemşire Nedir?

Sağlık çalışanları arasında bulunmak talip bayan ve erkekler hemşire olabilmektedirler. Erkeklere bu meslekte “hemşir” olarak tariflenir. Hemşireler sıhhatli kişileri hastalıklardan korunma yolları ile alakalı bilgilendiren, vücut ve ruh sağlığında rahatsızlık olan hastalara hekim yönünden tespit edilen tedavi yöntemlerini uygulayan kişilerdir. Hemşireler hastaların bakımları ile alakalı planlamalar yaparlar ve uygularlar. Ayrıca bu bakımların denetlenmesinden ve izlenmesinden dahi mesul kişilerdir.

Hemşire Ne İş Yapar?

Gerekli  Mesleki eğitim almış, hekim, laborant, hasta bakım ve alakalı sıhhat personelleriyle iş birliği yaparak hastanın tedavisini gerçekleştiren sıhhat personellerinin bayanlarına hemşire erkeklerine şayet hemşir adı verilir. Şekil olarak hemşir ile hemşire arasında yalnızca cinsiyet farkı vardır. Aynı işleri yapabilirler, ama hemşirler fiziksel olarak daha kuvvetli oldukları için çoğunlukla 112 araçlarında çalışmaktadırlar.

Hemşireler çalıştıkları bütün kurum ve kuruluşlarda hastalarla, hastaların yakınlarıyla ve bütün çalıma arkadaşlarıyla devamlı haberleşme halinde olan kişilerdir. Hemşire olarak çalışan şahıslar hekimler, laborantlar, hasta bakım personelleri ve başka bütün sıhhat personelleri ile işbirliği yaparak çalışırlar.

Hemşirelerin Görevleri Nelerdir?

Hemşireler kendi planlayacakları görev ve sorumluluklarının beraberinde öte yandan doktorlara tabi olarak çalışırlar. Hemşirelerin görevleri neler olduğu aşağıda ayrıntılı olarak sıralanmıştır.

 • Sağlık kurum yahut kuruluşuna gelen hastanın kabulünü uygulamak
 • Hastayı tedaviye hazırlamak
 • İlkyardım müdahalelerinde bulunmak
 • Serum takma, damar yolu açma, enjeksiyon aplikasyon gibi işlemleri uygulamak
 • Ateş ve tansiyon ölçmek
 • Sağlıklı bireylerin hastalıklardan korunması için bilgilendirilmesi
 • Bu bilgilendirmelerin aileler ve cemiyet bazına yayılması, familya ve cemiyet sağlığının korunmasına katkı sağlanmasıHastaların tedavileri kapsamındaki bakımlarında uygulanacak planın hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi
 • Doktorlar yönünden ivedi haller haricinde kendine yazılı yahut sözlü olarak iletilen tedavilerin vaktinde ve kusursuz uygulanmasıHastalarda ansızın haller meydana çıkması halinde, lüzumlu ivedi vaziyet uygulamalarının döneme alınması, şahsen uygulanması
 • Tüm müdahalelerde hasta güvenliğinin sağlanmasıTüm müdahalelerde beraber çalıştığı başka bireylerin güvenliğinden mesul olması
 • Doktorun yönlendirmeleri ile hastalara teşhis koyulması sürecinde meydana çıkan etkilerin izlenmesiHastaların tedavi süreçlerinde bütün etkilerin yakından takip edilmesi
 • İstenmeyen ivedi hallerde kesinlikle doktora bilgi verilmesi
 • Hemşirelik mesleği ile alakalı lüzumlu eğitimlerin alınması
 • Sağlıkla alakalı mesleğinin elverdiği ölçüde müşavirlik hizmeti verilmesi
 • Hemşireliğin görev tanımıyla örtüşen bütün yenilikler ile alakalı lüzumlu tetkiklerin takip edilmesi
 • Çalıştığı kurum veyahut kuruluşta sıhhat politikalarının işleyişinin sağlanması namına katkı sağlanması
 • İlgili mevzuatlar kapsamında karar mekanizmalarına katılarak katkı sağlanması.

 

Hemşirelerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Hemşirelik mesleğini seçmek isteyenlerin birtakım şahsi özelliklere sahip olması lazım olur. Bu özellikler alçakta sıralanmıştır. Ayrıca hemşire olmak isteyenlerin ademoğlu onurunu ve şahsi mahremiyeti gözeterek mesleğine devam etmesi gerekliliğini dahi bilmesi lazım olur.

 • Üst düzeyde umumi yeteneğe sahip,
 • Biyolojiye alakalı ve bu alanda başarılı,
 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
 • Sorumluluk duygusu yüksek,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Tedbirli, tertipli,
 • Şefkatli, sevecen,
 • Bedence sıhhatli, sağlam ve soğukkanlı kimseler olmaları lazım olur.

 

Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire olmanın 2 yolu vardır. Birinci yolda Temelden gelmektedir, Sağlık meslek yüksek okullarının hemşirelik bölümünü bitirip mezun olan öğrenciler, Hemşire yardımcısı olmaktadır. Bu öğrenciler alakalı üniversitenin 2 senelik Hemşire meslek yüksek okulunu bitirmeleri halinde hemşire unvanı alabilmektedir. 2. yol şayet ister Açık öğretim olsun ister Anadolu lisesi ister şayet dahi Düz lise mezunları üniversite sınavlarında gereğince puan alabilmiş iseler Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dört yılık eğitim veren lisans uygulaması olan hemşirelik bölümünü eğitimini tamamlamaları halinde hemşir yahut Hemşire unvanı ile çalışabilmektedirler.

Hemşire olabilmek için başka pek çok meslekte olduğu gibi bir lisans programından mezun olmanız gerekiyor. Eskiden Sağlık Meslek Liselerinin alakalı bölümlerinden mezun olanlar hemşire olarak görevye başlayabiliyorlardı. Ancak 2015’ten itibaren bundan sonra bu türlü bir şey muhtemel değil. Hemşire olarak devlet hastanelerinde çalışabilmek için bir lisans programından mezun olma koşulu var. Açık liseden hemşire olunur mu, meslek lisesinden hemşire olunur mu, düz liseden hemşire olunur mu, anadolu lisesinden hemşire olunur mu gibi soruların cevabı ne yazık ki hayır. Fakat hemşirelik lisans programına kayıt yaptıramayacak halde olup hemşire olmak isteyenler için “hemşire yardımcılığı” kadrosu açıldı. Lise yahut ön lisans mezunları hemşire yardımcısı olarak görev yapabiliyorlar.

Hemşire olmak için hangi mektep okunmalı sorusunun cevabı lisans seviyesi olsa dahi bu daha ileri eğitim imkanının olmadığı manasına gelmiyor. Hemşireler umumi olarak hastanelerde çalışabildikleri gibi alttaki gibi hususi alanlarda dahi uzmanlaşıp yalnızca o alanda çalışabilirler: Bu alanların birinde uzmanlaşmak içinse lisans uygulamasını bitirdikten sonra bu alanlarda yüksek lisans ve isteğe tabi olarak doktora uygulamak gerekiyor. Lisans yahut yüksek lisanstan sonra devlet kurumlarından birinde görev uygulamak talip hemşireler KPSS’ye girerek kendi puan aralıklarındaki hastanelerden tercih yaparak hemşire olabilirler. Özel sektörde görev uygulamak içinse çalışmak istenilen yerin işe alım ilanları yakından takip edilip müracaat yapılmalı.

Açık liseden hemşire olunur mu?

Evet muhtemel, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dört yılık eğitim veren lisans uygulaması olan hemşirelik bölümünü hemşire veyahut hemşir olarak hizmet verebilir.

Düz liseden hemşire olunur mu?

Üniversite sınavından gereğince puan alıp, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dört yılık eğitim veren lisans uygulaması olan hemşirelik bölümünü 4 senelik lisans eğitimin tamamlayıcı cümle alem Hemşire olur.

Meslek lisesinden hemşire olunur mu?

Meslek liseliler şayet hemşirelik bölümünü okumamışsa Hemşire olmak zahmetlidir ama yeterine numerik bölüm puanı ve üniversite puanını tuturmuş Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dört yılık eğitim veren lisans uygulaması olan hemşirelik bölümünü şahıslar hemşir yahut hemşire olur.

Anadolu lisesinden hemşire olunur mu?

Düz lise ile tıpkı mantık dadır. hemişire ve Hemşir olmak talip kimselerin; gereğince üniversite puanı kazanmış Sağlık Bilimleri Fakültelerinin dört yılık eğitim veren lisans uygulaması olan hemşirelik bölümünü 4 senelik lisans mezunu Anadolu lisesi mezunları hemşire olabilirler.

Hemşirelerin Çalışma Alanları Nerelerdir?

Ülkemizde bütün sıhhat personellerine ziyadesiyle gereksinim duyulduğu gibi hemşir ve hemşirelere önemli gereksinim duyulmaktadır. Fakat son günlerde bilhassa hususi hemşire meslek lisesi ve meslek yüksek okullarının türemesiyle lüzumlu çalışan yetişmektedir. Tabi bugünkü koşullarında çok çok gereksinim bulunuyor ama, çok çok yetişen çalışan olması halinde bu açılmış kapanacak ve çok gelmeye başlayacaktır.

Bugün lisenin alakalı bölümünden mezun olan bir hemşire 4 senelik mezunu bir hemşire ile tıpkı işi kolaylıkla yapabilir mesleki deneyime sahip olacaktır, dolayısı ile ticari olarak bakıldığında hususi hastaneler daha düşük aylık vereceklerinden hemşire yardımcılarını çalıştırmak isteyeceklerdir. Hemşirelerin çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Devlet Hastahaneleri
 • Özel hastahaneler
 • Tıp Fakültesi Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
 • Tıp Merkezleri
 • Sağlık Kabinleri
 • Revirler
 • Özel Hasta Bakım Merkezleri
 • Huzur Evleri
 • Organize Sağlık Güvenlik Birimleri
 • İşletmelerde İş Yeri Hemşireliği
 • Freelance olarak Evde Hasta Bakımı
 • Diyaliz Merkezleri
 • İşitme Merkezleri
 • Medikal Şirketler
 • Sağlık Meslek Liseleri
 • Sürücü Kursları
 • Akademiler

 

2020 Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Toplu sözleşmeye mevzu olan hemşire maaşları, çalışan bireyin çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Hemşire maaşları ne kadar sorusunun cevabı şayet bu bakımdan mutlak bir şekilde belirtilemiyor. Memur ve emeklilerin maaşları toplu sözleşme yönünden belirlendiği için kamuda çalışan hemşirelerin maaşları dahi bu yolla belirleniyor. Ancak hususi sektörde çalışan hemşireler şayet kamudan tamamıyla özgür bir şekilde aylık alıyor.

Hemşire Maaşı 2020

Yeni senenin gelmesiyle beraber hemşire adayları yönünden sık sık sorulan sorulardan bir tanesi dahi hemşire maaşları 2020 ne kadar olacak sorusu olmuştur. Kamuda yeni işe başlayan hemşire maaşları 4 bin 500 TL olarak saptanmıştır. Bunun beraberinde tespit edilen yan haklarla ve kıdeme göre hemşire maaşları 5 bin liranın üstüne çıkabiliyor. Derecelerine göre hemşire maaşları aşağıda verildiği gibidir:

 • 8/1 derecesine göre çalışan hemşire maaşları 4 bin 500 TL,
 • 6/3 derecesine göre çalışan 5 senelik hemşire maaşı 4 bin 600 TL,
 • 4/2 derecesine göre çalışan 10 senelik hemşire maaşı 4 bin 850 TL,
 • 2/1 derecesine göre çalışan 15 senelik hemşire maaşı 5 bin TL,
 • 1/3 derecesine göre çalışan 20 senelik hemşire maaşı 5 bin 150 TL,
 • ¼ derecesine göre çalışan 25 senelik hemşire maaşı 5 bin 250 TL olarak saptanmıştır.

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu