Nasıl Olunur

İdari Yargı Hakimi Nasıl Olunur?

İdari Yargı Hakimi olmak isteyenler için İdari Yargı Hakimi kimdir? İdari Yargı Hakimi nasıl olunur? İdari Yargı Hakimi maaşları ne kadardır? gibi soruların cevaplarını vereceğiz. Günümüzde İdari Yargı Hakimi olmak için gereken şeylerden bahsedeceğiz. İdari Yargı Hakimi olmanın iş olanaklarından bahsederek konumuza başlayalım.

 

2019 İdari Yargı Hakimi Maaşları Ne Kadar?

Türk yargı sistemi; adli ve idari yargı olmak üzere iki ana omurga üzerinden şekillenir. İdari yargı hakimleri; idari yargıya bağlı olarak; İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve Bölge İdari Mahkemelerinde görev alan hukukçulardır. İdari yargı hakimleri ve adli yargı hakimleri arasındaki en temek fark; adli yargı hakimlerinin bireyler arasındaki uyuşmazlıkların, idari yargı hakimlerinin ise bireyle devlet arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde görev almalarıdır. İdari hakim olabilmek için 4 aşamalı bir süreçten geçilmesi gerekiyor:

 1. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı
 2. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan mülakat
 3. Aday idari hakimlik stajı (17 ay)
 4. Staj sonrası Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Eğitim Sonrası sınav (Staj, 3 yıl aktif biçimde avukatlık yapanlar için 3 ay olarak uygulanmaktadır.)

 

İdari Yargı Hakimliği Nedir?

İdari yargı hakimi; idare hukukunda düzenlenen kurallara aykırılık, uyuşmazlık gibi konuların çözümünde görev alır. İdari yargı hakimliği ve idari yargının görev alanları kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir;

 • 2575 sayılı Danıştay Kanunu,
 • 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu

 

İdari Hakim Ne İş Yapar?

İdari yargı hakimlerinin yürüttüğü işleri idari yargıdaki üç dereceli sınıflandırma üzerinden okumak gerekir;

 • Yüksek İdare Mahkemesi (Danıştay)
 • Bölge İdare Mahkemesi
 • İdari Mahkemeler ve Vergi Mahkemeleri
 • Yüksek İdare Mahkemesi Hakimleri
 • İdare mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı hüküm ve kararların incelenmesi işini üstlenir. Öte yandan kanunla gösterilen belli davaları da ilk ve son derece mahkemesi olarak inceler.

Bölge İdare Mahkemesi Hakimleri
İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceler ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlama işinden sorumludur.

İdare Mahkemesi Hakimleri
İdari sözleşmelerden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıkları ve Danıştay tarafından görevli kılındığı davaların çözümlenmesi işini üstlenir.

Vergi Mahkemesi Hakimleri
Kamu kurum ve kuruluşlarının genel bütçesi, vergi, harç, mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davaları çözümlemekle görevlidir.

İdari Yargı Hakim Adaylığı için Gerekli Şartlar

İdari yargı hakimliği yazılı sınavından başarılı olup, mülakatı da kazananların aday idari hakim olarak staj yapabilmeleri için; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak
 3. Avukatlıktan idari hakimliğe geçiş yapacaksanız avukatlık mesleğinde en az 3 yıl aktif olarak çalışmış olmak
 4. Avukatlıktan geçişlerle sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk gününde 45 yaşını doldurmamış olmak
 5. Hukuk fakültesi mezunu olmak
 6. Yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olanların Türkiye’deki bir hukuk fakültesinden programlarına göre eksik olan dersleri alıp başarı belgesine sahip olmak
 7. Kamu haklarından yasaklı olmamak
 8. Askerlik durumu açısından askerlikle ilişiği bulunmamak
 9. Hakimlik ve savcılık görevini yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek; vücut, akıl hastalığı veya engelliği bulunmamak
 10. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ve mülakatta başarılı olmak
 11. Yüz kızartıcı suçlardan üç aydan fazla hapis cezası ya da affa uğramış olmamak.
 12. Yüz kızartıcı suçlarla ilişkili soruşturma veya kovuşturma altında olmamak

 

2019 İdari Yargı Hakimi Maaşları Ne Kadar?

İdari yargı hakimlerinin ortalama maaşları derecelerine göre değişiklik göstermektedir. Yeni göreve başlayan bir hakim 8. derece hakim olarak göreve başlar. Adaylık sürecindeki hakim ise aday hakim olarak maaş alır.

 • 7.315 TL (8. Derece Hakim)
 • 7.593 TL (7. Derece Hakim)
 • 7.864 TL (6. Derece Hakim)
 • 8.141 TL (5. Derece Hakim)
 • 8.421 TL (4. Derece Hakim)
 • 8.611 TL (3. Derece Hakim)
 • 8.798 TL (2. Derece Hakim)
 • 9.072 TL (1. Derece Hakim)
 • 4.997 TL (Aday Hakim)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu