Nasıl Olunur

İşletme Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

Üniversitede işletme bölümü nedir? İşletme bölümünün iş olanakları ve maaşları nasıldır? İşletme bölümünü okumak zor mudur? İşletme bölümü mezunu birinin yapabileceği meslekler nelerdir? İşletme bölümü dersleri nelerdir? En iyi işletme fakülteleri hangileri? Ve birçok soruyu yazımızda cevapladık. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünden yazarsanız yanıtlandırabiliriz. Şimdi gelin işletme bölümünü ayrıntılı bir şekilde inceleyelim…

İşletme Nedir?

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak kastıyla imalat etmenlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birim. İktisadi ve Yönetimsel Bilimler Fakültesi (İİBF) bölümlerinden biri olan işletme bölümü, sayısal ve sözel kabiliyetlerin beraber kullandığı bölümlerden biridir. İsminden anlaşılacağı üzere temel hedefi ticari işletmelere ve şirketlere çalışan ve yönetici pozisyonlarından personel yetiştirmektir. Bu yüzden işletmeciler hem pazarlama, tüketici davranışı gibi alanları öğrenirken hem de istatistik, muhasebe gibi sayısal alanları öğrenmek zorundadır.

İşletme Bölümü Dersleri Nelerdir?

İşletme programında işletme ve kuruluşların her manada verimini artırmak emeliyle tasarı yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında talebenin ihtiyaç duyulan bilgi ve yeteneğe sahip olması amaçlanmaktadır. Bunun için ilk senelerde matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk; daha ileri senelerde ise imalat idaresi ve pazarlama, idare ve organizasyon, muhasebe ve finansman, kooperatifçilik, hukuk, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir. Bölümde alınan başlıca dersler şunlardır:

 • Hukukun Temel Kavramları,
 • İktisada Giriş,
 • Genel İşletme,
 • Finansal Muhasebe,
 • Borçlar Hukuku,
 • Bilimsel Araştırma ve Rapor Yazma,
 • Bilgisayar Laboratuvarı,
 • Mikro İktisat,
 • İstatistik,
 • İşletme Yönetimi,
 • Örgütsel Tasarım,
 • Maliyet Muhasebesi,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Türk Vergi Sistemi,
 • Pazarlama İlkeleri,
 • İmalat Yönetimi,
 • Uluslararası İşletme,
 • Pazarlama İdaresi,
 • Doğrusal Programlama,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Finansal Tablolar Analizi,
 • Anapara Piyasaları,
 • Stratejik İdare
İşletme Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

Ancak bu derslerin yanı sıra daha bir hayli ders bulundurabilir, bu konuda esnek bir yapıya sahiptir. Üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. 1.sınıftan 4.sınıfa doğru genelden özele gitme vaziyeti var diyebiliriz işletme bölümü için. Sözgelimi Boğaziçi Üniversitesinde 1.sınıfta Sosyoloji, Psikoloji, Politika Bilimi, İktisada Giriş, Matematik, Yönetime Giriş, Hukuka Giriş gibi dersler bulunmaktadır. Ancak sınıf atladıkça seçmeli derslerin sayısının artmasından dolayı talebeler alaka alanlarına yönelebilme bahtına sahip oluyor ve o yönde derslerini alabiliyorlar.

İşletme Bölümü Puan Türü Nedir? İşletme Bölümü Kaç Seneliktir?

İşletme bölümü Yüksek Öğretim Kurumları İmtihanı (YKS) puan türleri arasından Eşit Ağırlık puan türü ile seçenek edilebilmektedir. İşletme bölümü 4 senelik bir lisans programıdır. Lakin kimi üniversitelerde hazırlık (İngilizce) okunmasıyla birlikte öğrenim müddeti 5 seneye çıkabilmektedir. Eğitim müddeti 4 sene olan İşletme için girilmesi gereken imtihanlar TYT ve AYT imtihanlarıdır. İşletme, EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile seçenek edilmektedir. Tüm lisans bölümlerinde olduğu gibi İşletme baraj puanı da 180 puandır.

İşletme Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Aslında klişe bir söz olabilir ancak işletme mezunu birisi aldığı eğitim sayesinde çok geniş iş alanlarında çalışabilme olanağına sahiptir. Bunun nedeni de her konudan yeteri kadar bilgi sahibi olmalarıdır. Bir şirketin hemen her departmanında, değişik pozisyonlarında çalışabilirler: Satış, pazarlama, idare, insan kaynakları, reklam, muhasebe, vb. Ayrı olarak bankacılık alanına da yönelebilirler. Bu sektördeki mali ve denetim işlerinde çalışabilirler. Bunların yanı sıra KPSS türü imtihanlara girerek Merkez Bankası, Hazine veya Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarında da çalışma talihine sahiptirler. İşletme bölümünün talebelere sağladığı en ehemmiyetli avantajlardan birisi, talebelerin kendilerini tanımasını sağlayıp kendi kişiliklerine ve becerilerine uygun olan alanı seçip ve o alanda kendini geliştirip çalışabilme olanağını vermesidir.

İşletme bölümünün emeli, iş dünyasındaki tüm firmaların muhasebe, yönetim, pazarlama ve hem de insan kaynakları yönetimlerinde söz sahibi olabilen işletmecilerin yetiştirilmesidir. Bu emel doğrultusunda işletme bölümü mezunlarının, şirketlerin pek çok departmanında kendilerine rol biçebileceklerini söyleyebiliriz. Çalıştığı kurumu, rakiplerinden öne çıkarmayı amaçlayan işletmeciler, kamu ve özel sektördeki kuruluşların idare, finans, pazarlama ve insan kaynakları gibi departmanlarında çalışabilirler.

İşletme Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

İşletme Bölümünü Okumak İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

İşletme okumak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik kabiliyete ve sayısal düşünme becerisine sahip olması, matematik, sosyolojiye, psikolojiye alaka duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrı olarak, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan bir işletmecinin sabırlı, anlayışlı, tolerans sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanması gereklidir.

İşletme Bölümünün Geleceği Var mıdır?

Özel üniversitelerin çoğalmasıyla birlikte birçok fakülte ve bölüm açılmaktadır. İşletme bölümü tarihsel açıdan baktığımızda diğer bölümlere göre daha önceki bir bölüm. Yıllardır üniversitelerde bu bölüm okutuluyor ve verim alınıyor. İşletme bölümü bazen geri tasarıda kalmış ve isimleri havalı olan bölümlerin arkasında kalmış olsa da her vakit mesleksel olarak ve donanım kazanma açısından gelecek vadeden bir bölüm olarak parlaklığını savunacaktır. Mesleki açıdan görev alabileceğiniz, çalışacağınız alanları yukarıda yazdım. Özel sektörde çok büyük paralar kazanabilmek olası. Hem de devlette çalıştığınızdan katlarca fazlasını kazabilirsiniz. Bundan dolayı çok çalışmalı ve idealleriniz için koşmalısınız.

İşletme Bölümü Mezunları Hangi Memur Kadrolarına Başvurabilir?

İşletme bölümünü muvaffakiyet ile bitirdikten sonra talebelerin KPSS A ve YDS -YÖKDİL sınavlarına girmesi gerekir. KPSS sınavında iştirak ederek Türkçe, tarih, coğrafya, matematik ve coğrafya sınavına tüm üniversite mezunları birlikte girer. Hemen peşinden, alan sınavı olarak adlandırılan KPSS A sınavına girilmesi gerekir. İmtihanda; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe derslerinden oluşan 160 soruluk bir kitapçığın çözülmesi istenir. İmtihanlar izah ettiğinde elinize 120 puan türünde bir netice geçer. Bu kadar fazla puan türünün olmasının sebebi, kurumların işe alacaklarından istediği niteliklerin farklılığıdır. Bir takım müessese iktisat ağırlıklı puan isterken bir takım kurum muhasebe ağırlıklı puan isteyebilir. Veyahut İngilizce bilgisi isteyebilir.

Daha sonra, Bakanlıklar veyahut devlet bankaları alım duyuruları yayınlarlar. Bu duyurular Devlet Personel Başkanlığı tarafından duyuru edilir (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr). Her kurumun müracaat için farklı koşulları vardır. İstenilen puan, alınacak kişi sayısı gibi farklı talepleri vardır kurumların. Müracaatın hemen peşinden yüksek puanlılar arasında sıralama yapılır ve memur olarak alınacak kişi sayısının 5 katı kadar kişi mülakata çağrılır. Mülakatta verilen puanlara göre sıralama yapılır ve kazananlar listesi izah edilir. En nihayetinde kurumun sizi işe başlatacağı tarihi beklemeye başlarsınız. Aşağıda sıraladığımız memurlukların çoğunda bir de yabancı dil bilgisi istenmektedir. Her müessese istemez ancak, işe alınma ile ilgili tercih sebebidir. Sözgelimi, vergi müfettişliği yabancı dil bilgisi istememektedir. Yabancı dil için YDS’ye girmek gerekir. İmtihan 80 sorudur ve hiç İngilizce bilmeyenler için 70 barajını aşmak en az 6 ay alır. Sonuç olarak, KPSS A’ya, YDS’ye hazırlık, duyuruların beklenmesi ve mülakat imtihanlarının sonuçlanması ve son olarak işe çağrılma müddeti en az iki buçuk 3 sene sürmektedir. Girilecek memurluklar ise şu şekildedir;

 • Dışişleri Bakanlığı
 • Bakanlıkların ihtisas ve müfettişlik kadroları (gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, SPK uzmanı vs.)
 • TBMM
 • Merkez Bankası Uzmanlığı
 • Kaymakamlık
 • Yönetimsel Hakimlik
 • Sayıştay Denetçiliği
 • Denetmenlik ve Kontrolörlük
 • Mali Müşavirlik
 • Değerleme Uzmanlığı
 • Analiz kurumlarında
 • Denetmenlik ve Kontrolörlük
 • Elçiliklerde iş olanağı bulunabilir.
İşletme Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

İşletme Bölümünün İş Olanakları Nelerdir?

Bir işletmenin hemen hemen her departmanında çeşitli görevlerinde çalıştırılmak üzere iş olanağı bulunabilen bir bölüm olarak üniversitedeki diğer bölümler arasındaki en kapsamı geniş alana sahip bölümlerden biridir. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki iş olanaklarının çok olmasına karşın, bu bölümden mezun olup işsiz kalan bir hayli kimseleri de görebiliriz. Burada herkesin mezun olduğu bu bölümde mezun olanlardan farkımızı ortaya koyabilecek çalışmalar yaparsak işte o vakit belki daha mezun olmadan sizlere iş önerileri geleceğini göreceksinizdir. Bunu etrafınızda bilhassa yalnızca işletme mezunu olup şimdi iyi yerlere gelmiş kişilere sorarsanız görebilirsiniz. Mezunlarımızın devlet ve özel sektör olanaklarına baktığımızda aşağıdaki işler karşımıza çıkmaktadır.

Devlet Sektöründe İşletme Bölümünün İş Olanakları

Kaymakamlık, Yönetimsel Hakimlik, Planlama uzman yardımcısı, Dış ticaret uzman yardımcısı, Gümrük Müfettiş yardımcısı, Hazine Uzman yardımcısı, Maliye Uzman yardımcısı, Devlet Bütçe yardımcısı, Hesap Uzman yardımcısı, Muhasebe Denetmen yardımcısı, Merkez Bankası Müfettiş ve Uzman yardımcısı vb. işlerinde çalışabilmektedirler.

Özel Sektörde İşletme Bölümünün İş Olanakları

İşletmelerde orta ve üst düzey yöneticilikler, Muhasebe (SMMM-YMM-Bağımsız Denetçi), insan kaynakları, pazarlama, satış, finans, tasarımlama vb. gibi işletme departmanlarının yanında tüm özel bankalarda iş olanakları mevcuttur. İşletme bölümü mezunları kamu ve özel sektöre ait kuruluşlarda görev alabildiği gibi varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler (sigorta, maden, banka, çiftlik, fabrika vb.). Çalışma ortamı temiz ve rahattır. Çalışma saatleri de çoklukla düzenlidir. Çalışırken müşterilerle, sendikacılarla, sigorta şirketi ve vergi dairesi personeliyle etkileşimde bulunabilirler.

İşletme Bölümü: Nedir?, Tanıtımı, Dersleri, İş Olanakları ve Maaşı

İşletme Bölümünün Yurt Dışı Eğitim Olanakları Nelerdir?

İşletme bölümü okumak isteyen fertler için Avrupa’da çok hatırlı okullarda okuyabilirler. Ayrı olarak Avrupa’da yüksek lisans programlarına da katılmaları mümkündür. Diğer taraftan, bölümü Türkiye’de okuyan talebeler, zaruri stajlarını ülke dışındaki firmalarda tercih edebilirler. Yine Türkiye’deki üniversitelerin, Erasmus programı dâhilinde Avrupa’daki üniversitelerde eğitim bahtı sunduğunu da söyleyelim. Bu gibi alternatifleri değerlendirmeniz, yabancı dilinizi geliştirmenize de yardımcı olacaktır.

İşletme Bölümü Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?

Maaş konusu en çok merak edilen suallerden birisidir ancak bu suale net bir cevaplamak her zaman zor olmuştur. Bunun nedeni de kişinin aldığı eğitim, yabancı dil düzeyi, kariyer deneyimi ve mezun olduktan sonra insanların çok çeşitli alanlarda çalışmasından dolayı çok farklılık vardır. Ancak yeniden de bazı araştırmaların sonucunda ortaya çıkan işletme mezunu kişilerin çalıştığı alan ve maaş vaziyetleri şöyledir:

Devlette memur olarak uzman veyahut müfettiş kadrosunda işe başladığında takriben olarak 2021 senesi için 4500 TL maaş alır. Bu ücret çalışılan kuruma göre değişkenlik gösterebilir. Mali müşavirler de işe başlangıçta asgari ücretle alır. Ancak, mali müşavir olmak için 3 sene staj yapılması gerekir. İşletme bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde pek çok değişik alanda çalışabildikleri için net bir maaş aralığı da mevzubahis değildir. Ancak yeniden de özel sektörde yeni mezun maaşlarının genelde asgari ücret minvalinde tutulduğunu söyleyebiliriz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu