Nasıl Olunur

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Bazı meslekler hayatın her bölümünde vardır aynı özel güvenlik görevlileri gibi. Bu özel güvenlik sitenizin güvenliği, çalıştığınız iş yerinin güvenliği, marketin, veyahut bankanın özel güvenlik personeli olur. Peki özel güvenlik görevlileri ne iş yapar? Bu mesleği yapmayı düşünenlere kılavuz niteliğinde bir yazı ile karşınızdayız. Özel güvenlik görevlisi nedir? Özel güvenlik görevlisi ne iş yapar? Özel güvenlik görevlisi çalışma şartları nasıldır? 2020 Özel güvenlik görevlisi maaşı ne kadar? Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

 

 

Özel Güvenlik Görevlisi Nedir?

Özel güvenlik görevlisi bulundukları, tabi oldukları işyerlerinde can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik sertifika bulunarak belli kanunlar kapsamında çalışan ve vazife yapan şahıslara adı verilir. Güvenlik görevlileri kamu kuruluşlarını güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu gibi, vatandaşları, kıymetli varlıkları güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Güvenlik görevlilerinin etkinlik alanları her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Silahlı ve silahsız olarak ikiye ayrılan güvenlik görevlileri nerdeyse her birimde bulunuyor. Güvenlik sertifikası kapsamında haberleşme, naturel yıkım, yangın, güvenlik sistemleri gibi eğitim almaktadır.

Özel güvenlik görevlileri; silahlı güvenlik görevlisi ve silahsız güvenlik görevlisi olmak suretiyle ikiye ayrılır. Güvenlik sertifikası alabilmek amacıyla bir dizi eğitim alınır. Bu eğitimler haberleşme, yangın, naturel yıkım, güvenlik sistemleri gibi hususları kapsar. Özel güvenlik görevlilerinin iş imkanları Türkiye genelinde özel sektör ve kamu pazarında epey fazladır.

Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası Nasıl Alınır?

ÖGG olarak kısaltılan Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü yönünden düzenlenir. Sınava giriş şartlarını sağlayan, imtihan harcını yatıran cümle alem eğitimlere katılabilir. Sınavda etkin sayılarak sertifika alınabilmesi amacıyla asgari 60 puan alabilmek lazım olur. Sınava giren ve başarı kaydedemeyen şahıslar harçlarını yatırarak yineleme sınava girebilirler. Bir kişi sınava 1 yıl içerisinde en çok 6 kere katılma hakkına sahiptir. Sınava erkekler dahi, kadınlar dahi katılabilmektedir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olma Şartları Nelerdir?

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin alttaki şartlara idealliği lazım olur.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Silahsız olarak vazife yapacaklar amacıyla asgari sekiz senelik ilkokul veyahut ortaokul; silahlı olarak vazife yapacaklar amacıyla asgari lise veyahut dengi mektep mezunu olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veyahut hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

1) Kasten işlenen bir suçtan ötürü bir yıl veyahut daha çok süre ile mahpus cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa dahi Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve seksüel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veyahut uyaran madde suçları, yolsuzluk, irtikâp, rüşvet, arakçılık, hilekarlık, sahtekarlık, güveni kötüye kullanım, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ibra, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, seksüel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veyahut uyaran madde suçlarından ötürü ile ilgili devam ediyor olan bir tahkikat veyahut kovuşturma bulunmamak.

 • Görevin yapılmasına mani olabilecek beden ve hafıza hastalığı ile özürlü bulunmamak.
 • 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik esas eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
 • Güvenlik soruşturması pozitif olmak.

 

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Özel güvenlik görevlisi olmak amacıyla ilk akla gelen güvenlik sertifikasına sahip olunması gereklidir. Güvenlik sertifikası eğitimi ve sertifika belgesini vermeye yetki sahibi olan kurumlara başvuru edilmelidir. Eğitim ve yapılacak olan imtihan etkin olunduğu takdirde silahlı veyahut silahsız güvenlik sertifikası alınır. Silahlı veyahut silahsız güvenlik sertifikasının eğitimi nihayetinde her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü yönünden düzenlenen ÖGG sınavı gerçekleşmektedir. Sınav harcını yatırım etkin bir şekilde sınavını tamamlayan adaylar güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. 60 puan üstünde alınması gereken bu imtihan başarısız olunduğu takdirde imtihan harç ücretini ödeyerek yineleme iştirak sağlayabilirler. Güvenlik sınavları senede toplam 6 kere uygulanmaktadır. Güvenlik görevlisi bey ve bayan ayrımı yapmamaktadır. Erkek güvenlik görevlilerinin olduğu gibi pek çok iş bölümünde etkinlik gösteren bayan güvenlik görevlisi dahi bulunuyor.

Özel güvenlik görevlisi olmak amacıyla ilk olarak güvenlik sertifikası alabilmek lazım olur. Güvenlik sertifikası eğitimi veren ve eğitim nihayetinde sertifika veren özel olarak yetkilendirilmiş kurumlar yer alır. Başvurular bu kurumlara yapılır. Eğitimde ve eğitim nihayetinde düzenlenen şahıslar etkin olmaları durumunda silahlı veyahut silahsız güvenlik sertifikası alırlar.

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavından asgari 60 puan alabilmek gereklidir. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4’tür. Her bir imtihan amacıyla farklı imtihan ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı veyahut silahsız olarak seçim yapmanız lazım olur. Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak amacıyla aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Silahlı esas eğitim zamanı 120 saattir. 15 gün esas dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün kuramsal eğitim ve 1 gün poligonda 25 kurşun atış eğitimi) olmak suretiyle toplam 18 iş günüdür. Silahsız esas eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak zorunludur. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazur %30 D/S (100 saatin 10 saati) süreksizlik hakkınız mevcuttur.

Özel güvenlik görevlileri polis olur mu?

Ülkemizdeki polis gereksiniminin durumu hazırda epey çok olduğu düşünülmekte ve bu doğrultuda her yıl alımlar uygulanmaktadır. Polis olmaya elverişli bireylerin özel güvenlik görevlileri olduğu şayet sık sık dile getirilmektedir. Daha evvelki senelerde bu konuda dahi sıcak ilerlemeler yaşanmıştı. Ancak özel güvenlik görevlilerinin polis olabilmeleri yani polisliğe geçebilmeleri amacıyla rastgele bir adım atılmadı. Yani sahip olunan halde özel güvenlik görevlileri polisliğe geçemezler.

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Alanları Nerelerdir?

Güvenlik görevlisi olarak çalışmak amacıyla pek çok alanda iş bulma olanı git gide artmaktadır. Güvenlik görevlisinin çalışma alanları bu şekildedir;

 • Bankalar
 • Eğitim Kurumları
 • Hava limanları,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Tren istasyonları
 • Terminaller
 • Hastaneler
 • Toplantı salonları
 • Miting alanları
 • İşyerleri
 • Özel hayat alanları/siteler
 • Kamu binaları gibi alanlarda hareketlerini sürdürmektedirler.

 

Özel Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar?

Özel güvenlik, bireylerin veyahut kurumların hayata hakkı esas olmak suretiyle, eşyalarını, mülkiyetlerini güvenliğini sağlamak ve bunlara karşı gelebilecek her çeşitli saldırıda kamu güvenliğini tamamlayan olarak çalışan güvenlik ve koruma hizmetidir. Özel güvenlik görevlilerinin görevleri bu şekildedir:

 • Korumasını sağladığı,güvenliğinden mesul olduğu alanlara girmek talip bireylerin güvenlik kontrollerinin yapılması
 • Konser, toplantı, sahne etkinlikleri, spor müsabakası gibi toplaşmalarda kimlikleri denetim etme
 • Görev kısmı dahilinde mahkumiyet kararı veyahut yakalama kararı çıkmış olan kişileri yakalayarak polise teslim etme
 • Depremi yangın gibi yıkım durumlarında vazife alanındaki mesken ve işyerlerini koruma
 • Bulunmuş eşyaları emanet alma
 • Türk Ceza Kanunu’nun 24. – 25. Maddelerine, Türk Medeni Kanunu’nun 981. Maddesi ve Borçlar Kanunu’nun 52. Maddesine elverişli olarak gerektiğinde zor kullanım.

 

Özel Güvenlik Görevlisi Maaşı 2020

Özel güvenlikler kamu kurum ve kuruluşlarında, kişi firmaların dahi veyahut özel sektör dahi çalışabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen maaşlarla birlikte kamu kuruluşlarında çalışan silahlı ve silahsız güvenlik maaşları aşağı yukarı bu şekildedir:

Günlük 8 saat mesaiden haftalık 48 saat mesai biçiminde düşünecek olursak alacakları özel güvenlik maaşları net (agi, yol, yemek çıkarıldığında) 2,750 TL biçiminde olmaktadır. Bu ortalama maaştır. Mesai saatlerinize yaşadığınız şehre veyahut kuruma göre değişiklik gösterebilir elbette.

Özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları pozisyonlara göre aldıkları aylık maaşları alttaki gibidir:

 • Vardiya sorumlusu olan güvenlik görevlisine 3.000 TL ila 3.500 TL arasında aylık verilmektedir
 • Amir ve şef olarak çalışan güvenlik görevlisine 3.500 TL ila 4.500 TL aralığında,
 • Müdür olarak çalışanlara şayet 4.500 TL ve 5.500 TL aralığında aylık verilmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu