Nasıl Olunur

Sosyoloji Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyoloji; kısaca cemiyet bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir cemiyet için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal haberleşme ve günlük hayat kültürü üstüne çalışmalar yapar. Sosyal tertip, kabul ve değişim yahut sosyal evrim ile ilgili bilgi birikimi ilerletmek için türlü deneysel soruşturma ve eleştirel tahlil yöntemlerini kullanan bir sosyal bilimdir. Sosyoloji bunun beraberinde toplumun umumi bilimi olarak bilinir. Üniversite sınavından sonra öğrenciler bölüm incelemesi yapar. Özellikle sosyoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin bu bölüm ile ilgili akıllarındaki bütün soruları cevaplayacağız. Sosyoloji bölümü nedir? Sosyoloji bölümü eğitim zamanı kaç senedir? Sosyoloji bölümü dersleri nelerdir? Sosyoloji bölümü mezunu ne iş yapar? Sosyoloji bölümü mezunu iş imkânları nelerdir? Sosyoloji bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Gibi türlü soruları yanıtlayarak sizlere sosyoloji bölümünü tanıtacağız.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

İnsan toplumlarını esas alan kültür, insanca temaslar, cemiyet ilişkileri gibi bütün toplumsal dinamikleri ele alan sosyoloji, bugün ülkemizde kıymet bulmayan bölümler arasında geliyor. Oldukça geniş bir perspektifte ele alınabilecek olan sosyoloji, suçtan cinsiyet ayrımına, mobbingten toplumsal etkileşime, kültür kavramından toplumsal davranışa kadar mühim pek çok konuyu içine alıyor. Bu bölümü okumak; insanı zenginleştirdiği gibi toplumsal olaylara karşı değişik bakış açılarından bakmayı öğretiyor.

Sosyoloji Mezunları Kaç Puanla Atanır?

Sosyoloji bölümü mezunlarının tayin puanları atandıkları kadroya ve kontenjana tabi olarak değişiklik göstermiştir. 2020 senesinde uygulanan ilk atamalarda bu bölüm mezunlarının en yüksek 99; en düşük 92 puan ile atandığı görülmektedir. Bu adaylar, merkezi yerleştirmelerde 4001 ve 4019 olmak suretiyle iki değişik kalite koduna ilişkin kontenjanlara müracaat yaparak bu kadrolara yerleşirler.

Sosyoloji Mezunları Hangi Memurluklara Başvurabilir?

Tercih gerçekleştirdikleri kalite koduna göre memurlukları değişiklik göstermiştir. 4001 koduyla müracaat uygulanan memuriyet kadroları kaymakamlık, nüfus dairesi ve sosyal emniyet kurumlarını kapsamaktadır. Sosyoloji mezunları bütün lisans mezunlarının müracaat yapma şansının bulunduğu bu kod ile düz memuriyet dahi yapabilmektedir.

Sosyoloji Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Sosyoloji bölümünde umumi sosyoloji ve yöntem bilimi, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal değişim, köy sosyolojisi, psikoloji, felsefe, ekonomi, hukuk, PC, istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.

Ders içerikleri her üniversitede değişiklikler kesinlikle gösterecektir. Genel hatlarıyla bahsedecek olursak; Sosyolojiye giriş, psikoloji, felsefe, sosyal kültürel antropoloji, eğitim sosyolojisi, sosyoloji tarihi, hukuk sosyolojisi… İlk yıl bölüme giriş dersleri ağırlıklıdır. Bölüm pek çok alanla iç içedir. Bunların beraberinde, istatistik gibi bilgileri tahlil etmenize yardımcı olacak dersler de olacaktır. Eğer umumi sosyoloji bölüm derslerini sıralayacak olursak bunlar:

 • Sosyoloji (Kent, Endüstri, haberleşme, hukuk, etraf, ilim, medya, kabahat sosyolojisi)
 • Psikoloji
 • Siyaset
 • İnsan ve Toplum
 • Birey Davranışı
 • Yabancı Dil
 • Felsefe
 • İstatistik
 • Antropoloji
 • Din ve Toplum
 • Kuramlar
 • Toplumsal Hareketler
 • Uygarlık tarihidir.
Sosyoloji Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyoloji Bölümü Puan Türü Nedir? Kaç Yıllık?

Sosyoloji bölümü puan türü Türkiye’deki bütün üniversiteler sosyoloji bölümüne talebe alımını YKS’nin birinci ve ikinci oturumu TYT(esas yeterlilik testi) AYT(alan yeterlilik testi) puan çeşitleri ile tercih yapılmaktadır. TYT ve AYT puan çeşidine sahip olarak Sosyoloji bölümünü tercih etmek talip öğrencilerin YKS’nin ilk oturumu olan TYT’den 150 ve üzeri puan alarak 2. Oturuma giriş hakkı kazanmaktadırlar 2. Oturum AYT sınavıdır. Kısacası Sosyoloji Tercih Edecek Adaylar TYT ve AYT sınavlarına girmeleri ve bölüm için yeterli puanı almaları gereklidir. Sosyoloji 4 senelik bir bölümdür.

Sosyoloji Bölümünü Kimler Tercih Etmeli?

Her bölgede olduğu gibi gerçekte ilgisi ve merakı olan şahıslar tercih etmelidir. Farklı kültürleri merak ediyor, âdemoğlu ilişkilerini anlamlandırmak istiyor; araştırmayı, okumayı, sorgulamayı seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir bölümdür. Bu alanda ilerleyebilmek için bireyin okumayı, araştırmayı ve kendini geliştirmeyi sevmesi gereklidir. İlaveten; yorum yapabilmek için iyi bir gözlemci olmaları, düşüncelerini net bir şekilde söylem edebilmeleri ve tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji gibi yardımcı alanlara eğilimli olmalılardır. Sosyal bilimlerin bir başka gerekliliği olan cebir etkeni de unutulmamalı, analitik fikir göz ardı edilmemelidir.

Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Öğrencilerinin yaşama bakış açısını iyileştirmeyi, ufkunu genişletmeyi ve ayrımcı perspektife karşı durmalarını esas alan sosyoloji bölümü, mezunlarına kariyerlerini alaka duydukları alanlara göre biçimlendirme fırsatı sunar. Bunun nedeni cemiyet biliminin pek çok alanla iç içe geçmiş bir şekilde çalışmasıdır. Tercih edilen alana göre iş biçimi ve işleyişi değişiklik göstermiştir. İş imkânları kamu ve hususi sektörde de sunulurken, pek çok talebe akademisyenlik üzerinden kariyerlerini şekillendirmektedir.

Ülkemizde lüzumlu kıymeti görmeyenlerden olan sosyoloji bölümü mezunlarının hususi sektördeki iş seçenekleri kamuya göre daha çoktur. Bu bölümden mezun olan şahıslar, soruşturma firmaları, medya kurumları, anket firmaları gibi pek çok kurumda sosyolog unvanı ile yer alabilirken şirketlerin umumi müdürlüklerinde İnsan Kaynakları Departmanında dahi değişik birimlerde çalışma fırsatı bulabilmektedir.

Bunların beraberinde lisans eğitiminin tamamlanmasıyla ALES, YDS, TOEFL, IELTS gibi üniversiteler yönünden istenilen sınavlara girerek akademisyenlik için yüksek lisans ve sonrasında doktora eğitimlerini tamamlayabilirler. Kariyer yolculuklarına akademide devam etmek talip öğrencilerin not ortalamasının yüksek olmasının yayılan esas şartlardan biri olduğu unutulmamalıdır.

Özel sektörde bulunan pozisyonlar ve akademik kariyere ilave olarak KPSS sınavı ile kamuda değişik alanlara dahi müracaat yapılabilirler. Bunlara ilave olarak, hususi sektörde, bilhassa de soruşturma geliştirme şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca lüzumlu eğitimi alanlar felsefe grubunda öğretmenlik ve kılavuz öğretmenlik yapabilirler.

Sosyoloji Bölümü: Nedir?, Dersleri, İş İmkânları, Geleceği ve Maaşı

Sosyoloji Bölümünden Psikolog Olunabilir mi?

Sosyoloji mezunları, mecburi psikoloji derslerinin azlığı ve psikoloji bilimine tabi konularda yeterli eğitimi alması muhtemel olmadığı için psikolog olamazlar. Seçmeli derslerde psikoloji çoğunluklu dersler alınmış olsa dahi bu vaziyet, psikolog olmak için lüzumlu koşulları sağlamamaktadır.

Bu alana alaka duyan birtakım öğrenciler üniversite içeriğinde bulunan programlara tabi olarak yan dal, çift ana dal ve mezuniyetin sonrasında psikoloji bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.

Sosyoloji Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Ülkemizde her ne kadar yeterli önemin verilmediği bölümler arasında gelse de sosyoloji programının iş imkânları epey çoktur denilebilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler sosyolog unvanını elde edecektir. Sosyolog olarak bireyler hususi şirketlerde bulunan medya departmanlarında, âdemoğlu kaynakları biriminde vazife alabilirler. Öte yandan hususi şirketlere tabi birtakım soruşturma bölümlerinde de iş olanakları mevcuttur.

Sosyoloji bölümünden mezun olan bireyler bahsedildiği üzere pek çok iş olanağından faydalanabilir. Kimi sosyologlar hususi şirketler üzerinden bir kariyeri tercih edebilirken birtakım sosyologlar şayet kamu kurum ve organlarında tercih edebiliyor. Sosyoloji mezunları belirtilen iş alanlarında kolaylıkla çalışabilirler.

Özel sektör için;

 • Araştırma firmaları,
 • Aile danışmanlığı,
 • Rehber Öğretmenliği,
 • Özel bankalar,
 • Reklam ve pazarlama firmaları,
 • Büyük holdinglerin âdemoğlu kaynakları birimlerinde çalışabilmektedirler.

Kamu sektörü için;

 • Üniversitelerde öğretim üyesi olarak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nda muallim olarak,
 • DPT
 • Bayındırlık ve iskân Bakanlığı
 • Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
 • Kamu kuruluşları olarak devlet bankaları,
 • Başbakanlık Aile Araştırma Teşkilatı,
 • Devlet istatistik Enstitüsü,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Turizm Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı,
 • Adalet Bakanlığında,
 • İçişleri Bakanlığında,
 • Sağlık Bakanlıkları

Gibi pek çok kamu bölümünde sosyolog olarak çalışma imkânları mevcuttur.

Sosyoloji Bölümünün Geleceği

Mevcut Şartlar altında bölümünün geleceği pek de parlayan görünmüyor. Hem hususi sektörde üstelik kamuda çalışan alımları azalmış halde. Şu an işletme ve devlet yetkililerine göre sosyolog çalıştırmak gösterişli gibi. Bundan ötürü, bölümü yazarken bölümün işsizlik problemi olduğunu unutmamalısınız.

Sosyoloji Bölümü Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?

Sosyoloji bölümü maaşları hususi ve sektör ve devlet kurumlarında değişkenlik göstermiştir. Devlet kurumunda çalışan sosyoloji mezunları ortalama 3000 TL ile 8000 TL arasında değişkenlik gösteren maaşlara sahiptirler. Özel sektörde çalışan şahıslar ortalama minimum ücret ile 9000 TL arasında değişkenlik gösteren maaşlara sahiptirler. Özel sektör de çalışan bir sosyoloji mezunu şayet şahsi müşavirlik şirketini açar şayet iş çeşitliği çok olarak bilinmektedir. Bu neden ile müşavirlik işlerinde kazanç, aylık daha dahi yükseltmektedir. Akademisyen olarak artan sosyoloji mezunları hem öğretim üyesi maaşı hem müşavirlik yahut hususi sektör de fiilen çift aylık alma ihtimalleri vardır. Bu sosyoloji mezunları çift aylık alarak ortalama 12000 TL üstünde aylık almaktadır. Dergi ve gazetecilik alanların dahi çalışan şahıslar de değişik ücretlere sahiptirler ortalama 3000 TL ile 5000 TL arasında değişen maaşları vardır. Genel anlamda maaşlar iş bilgisine ve tecrübesine göre değişkenlik göstermiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu