Nasıl Olunur

Vali Nasıl Olunur? Vali Maaşları Ne Kadar?

Bu yazımızda Vali mesleği ile alakalı bilgi edinebileceksiniz. İlleri yöneten üst seviye şahıslardan biri olan valiler devletin illerdeki idareci vasfını taşır. Peki bu mühim mesleğin detayları nelerdir? Vali nedir? Vali nasıl olunur? Vali olmak için eğitim koşulu nedir? Vali olmak için ne yapmamız gerek? 2020 vali maaşları ne kadardır?

 

 

Vali Nedir?

Valiler, hükümetin illerde tespit edilen en yetki sahibi temsilcisidir. Valiler, İçişleri Bakanlığı yönünden atanmalarının sonrasında Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı’nın onaylarının alınmasının sonrasında görevlerine başlamaktadır. Valiler, görevli bulundukları illerde kamu düzenini sağlamak, idarenin işleyişini denetim etmek, devlet iktidarının ve varlığının sağlanması gibi çeşitli görevler üstlenmişlerdir. Bu yazımızda vali nasıl olunur, vali olmak için lazım olan şartlar nelerdir anlatacağız.

Valiler, kaymakamlar arasından seçilirler. Bakanlar Kurulu yönünden Cumhurbaşkanına tavsiye edilen valilerin tayin kararını Cumhurbaşkanı verir. Bir ilin en üst seviye yöneticisidir. O ilde bakanlıkların tüm teşkilatlarında çalışan şahıslar valinin yönetimi ve buyruk altındadır. Valiler il sınırları içindeki emniyet güçlerinin dahi başındaki kişilerdir. Valiler İçişleri Bakanlığı’na tabii olarak vazife yaparlar.

Vali Ne İş Yapar?

Valinin görevlerinin başında kanunlar, yasa hükmünde kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve mevzuatlar hazırlanırken alakalı düzenlemeler ile alakalı karar vermek gelir. Yasal düzenlemelerden aldıkları yetkilerle umumi emirler çıkarma hakları dahi vardır. İl Özel İdaresi dahi valilerin sorumluluğunda ve emrindedir.

Valiler ayrıyeten ili yönetmek, devlete tabi kurum ve işletmeleri kontrol etmek, emniyet teşkilatını görevlendirerek kamu düzeninin sağlamak, il içindeki emniyet güçlerinin gerekmesi halinde gene il içerisinde vazife yerlerini değişiklik yapmak, il hususi idaresini kontrol etmek, il hususi idaresinin bütçesini hazırlamak ve ilde yaşam sürdüren yurttaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar uygulamak gibi görevler dahi üstlenirler.

Valinin Görevleri Nelerdir?

Vali; yasa, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yasa hükmünde kararname ve mevzuatı yayıp uygulanmasını sağlamak ile görevlidir. İlgili kanuni düzenlemelerden aldığı yetki ile umumi emirler çıkarabilirler. Valinin görevleri alttaki gibidir;

 • Valiler, yasa, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarını duyuru eder ve uygulatır ve Bakanlıkların yönerge ve emirlerininin yerine getirilmesini sağlar. Bu ödevlerin gerçekleşmesi için lüzumlu tedbirleri almıya yetkilidir.
 • Vali kendine verilen yetki ve emirler uygulayabilmek için umumi emirler çıkarır ve duyuru edebilir.
 • Vali mesul oldugu İlin umumi idare ve umumi gidişini düzenler ve denetler.
 • Vali, bir iişi yapacak örgüt yahut memur sahip olunan olmadıqında bu islerin görülmesini en yakın yönetimsel teşkilattan talep ederek islerin yapılmasını sağlar.
 • Vali, Cumhuriyet Bayramında resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder,
 • Vali, il sınırları içerisinde tüm emniyet ve kolluk güç ve teşkilatlarının amiridir.
 • Vali baglı bulunuğu il ve il sınırlarındaki güvenliği sağlamak ve kabahat islenmesini önlemek ve sükuneti sağlamak için her çeşitli tedbirleri alır ve bu emirleri emniyet teşkilatları uygulamakla mükelleftir.
 • İldeki belli devlet memurlarını direkt olarak tayin etmek yahut tayin için görüşlerini duyurmak yahut vazife yerlerini saptamak ve değişiklik yapmak.
 • İldeki sahip olunan yerinden idare kuruluşlarının vasilik yetkilerini kullanabilmektedirler.
 • Valilerin vazife yerleri İçişleri Bakanlıgı tarafında belirlenir ve bu Bakanlığa karşı sorumludurlar.

 

Vali Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Vali olmak talip bireylerin, ilk olarak üniversitelerin 4 senelik eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk yahut İşletme gibi fakültelerinden mezun olup İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavında etkin olması lazım olur. Gerekli tecrübeyi kazanan kaymakam yahut başka İçişleri Bakanlığı çalışanları, gene İçişleri Bakanlığı yönünden vali olarak tavsiye edilir, Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanının onaylaması ile tayin gerçekleşir. Ayrıca İçişleri Bakanlığına tabi olarak hizmet veren Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanları dahi vali olarak atanabilir.

Vali Nasıl Olunur?

Vali Nasıl Olunur?

Vali olmak için ilk olarak Kaymakam olmanız gereklidir. Kaymakam olmak için şayet iktisat, işletme, hukuk ve politik veriler bölümlerinin birisinden mezun olmanız gereklidir. 35 yaşını doldurmuş kimseler kaymakam olarak vazife yapamamaktadırlar. Saymış olduğumuz bölümlerden yahut vatan dışında tespit edilen denk bölümlerden mezun olmanızın sonrasında kaymakamlık sınavına katılmanız gereklidir. Önceki yıllarda kaymakam olmak talip bireylere KPSS koşulu bulunuyordu. Ancak bu koşul bir süre evvela kaldırıldı.  İçişleri Bakanlığı yönünden uygulanan kaymakamlık sınavı 120 dakikalık süreden ve 50 süreden oluşmaktadır. Sınavda etkin olabilmek için rastgele bir puana ulaşmanız gerekmemektedir. Ancak almış olduğunuz puana göre sıralamaya tabi tutulursunuz ve her sene giren binlerce aday arasında ortalama olarak yalnızca 100 tanesi kaymakam olarak vazifeye başlarlar.

Sınavı kazanmanız dahi yalnızca kaymakam olarak vazife yapmanıza yetmemektedir. Bu aşamada epey zor bir görüşme adımına tabi tutulursunuz. Bunu dahi aşmanız halinde dahi aday kaymakam olarak beklersiniz ve atamanız gelmesi halinde dahi vazifeye başlarsınız. Görev yerlerine atanmış olan kaymakamlar sonrasında vali yardımcısı olabilmektedirler. Vali yardımcılığı valiliğe geçiş yoludur. Vali yardımcısı olunması halinde dahi gene İçişleri Bakanlığı yönünden vali olarak görevlendirilirler. Bakanlık yönünden alınmış bu kararı sonrasında Bakanlar Kurulu onalar ve en son dahi Cumhurbaşkanı’nın onayı alınır. Bu aşamalardan geçen bir şahıs vali olarak görevlendirilir.

Ancak bu hususta birtakım istisnalar bulunuyor. Bazı hallerde, geçmişte dahi örneklerini görebileceğimiz üzere valiler il emniyet müdürleri arasından yahut bakanlık görevlileri arasından seçilebilmektedir.

2020 Vali Maaşı Ne Kadar?

Valiler de başka devlet memurları gibi Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam almaktadırlar. Yine yazımızın başında dahi bahsetmiş olduğumuz üzere başka memurluklara oranla epey çok aylık almaktadırlar. Ancak görevlerinin getirmiş olduğu sorumluluklar gerekirse kazanmış oldukları parayı hak ettiklerini söyleyebiliriz. Yeni sene bakımından zamlı vali maaşları alçakta yer almaktadır.

2020 Zamlı Vali Maaşı: 11.261.20 TL
2020 Zamlı Vali Yardımcısı Maaşı: 8.510.35 TL

Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı %6,01 olarak belli olup bu kapsamda kamu memuru olarak vazife alan vali ve kaymakamların aldıkları aylık dahi artım göstermektedir. Açıklanan oranlara göre, familya yardımı ve başka destekler hariç maaşlarda şu şekilde bir artım görülmüştür:

 • 1/4 dereceye sahip bir kaymakam aşağı yukarı 10.693 ₺ maaşın alırken bu miktar zamlar ile birlikte 11.335,64 ₺ olması beklenmektedir.
 • Bir valinin aldığı maaş, vazife yerlerinin küçük yerleşim birimi olup olmamasına göre değişmekle beraber asgari 11 bin aylık aldığı bilinmektedir, temmuz zammı ile bu tutar asgari 11.661,1 ₺ olacak şekilde artım göstermektedir.

Türkiye’nin il ve ilçelerinde vazife yapan ve kamu personeli olarak sayılan bu kadrolar günümüzün prestijli meslekleri arasında sayılmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu