Yaşam

Canlıların Ortak Özellikleri

yks Canlıların Ortak Özellikleri

 

Canlıların Ortak Özellikleri

Tam canlılar birbirinden değişik karakteristik özelliklere sahip olmalarına karşın her canlı özel işlevlere sahip hücre ya da hücrelerden oluşur.

Hücresel Yapı

Tüm canlılarda esas yapı ve vazife birimi hücredir. Canlılar hücre sayılarına ve hücre yapılarına göre gruplandırılır. Bakteriler ve arkebakteriler prokaryot hücre yapısına sahipken ayrıyeten artan canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Tüm prokaryotlar tek hücreliyken ökaryotlar tek yahut çok hücreli olur. Her canlı hücrelerden oluştuğu gibi her canlının hücresinin içeriği dahi büyük oranda birbirine benzeri. Tüm canlı hücrelerde karbonhidrat, protein, yağ, su, mineral ve nükleik asit belli oranlarda yer alır.

Beslenme

Canlılar hayatsal faaliyetleri amacıyla lüzumlu olan enerjiyi elde edebilmek amacıyla beslenmek zorundadır. Beslenme yönünden canlılar üç gruba ayrılır.

Heterotrof Beslenme

Besinini haricen hazır alan canlıların yaptığı beslenmedir. Heterotrof beslenme çok çeşitlidir.

Ototrof Beslenme

Besinini kendi yapan canlıların yapmış olduğu beslenmedir. Bu canlılar besini haricen hazır almazlar yalnızca besini üretmek amacıyla lüzumlu olan çiğ maddeyi haricen alırlar. Ototrof beslenme dahi iki değişik düzenek ila gıda üretilir. Bu mekanizmalar fotosentez ve kemosentezdir. Fotosentez yaparak gıda yapan canlılarda klorofil yer alır.

Hem Ototrof Hem Heterotrof Beslenme

Gerektiğinde besinini haricen hazır alan gerektiğinde besinini üretebilen canlıların yapmış olduğu beslenmedir.

Hücresel Solunum

Canlılar ömürlerine devam edebilmek amacıyla lüzumlu olan enerjiyi gıdalardan karşılar. Besinin bünyesinde tespit edilen enerjiyi kullanmak mümkün duruma getirmek amacıyla dahi hücresel solunum yaparlar. Hücresel solunum temel olarak iki şekilde yapılır.

Oksijensiz Solunum

Besinin parçalanması sürecinde oksijenin kullanılmadığı hücresel solunumdur. Bazı canlılar bölme amacıyla oksijen dışı solunum gazları kullanırken bazıları hiç bir şey kullanmadan bu prosedürü gerçekleştirir.

Oksijenli Solunum

Besinin parçalanması sürecinde oksijenin kullanıldığı hücresel solunumdur. Diğer hücresel solunumlara göre daha çok enerji üretilir.

Büyüme ve Gelişme

Büyüme ve ilerleme birbirini birlikte takip eden bir süreçtir. Büyüme, canlıların yapısını meydana getiren hücrelerin hacimce ve adetçe artışı ila sağlanır. Tek hücreli canlılarda hücre adedinin yükselmesi büyüme olarak kabul edilemez. Bu vaziyet tek hücreli canlının üremesi manasına gelir.
Gelişme şayet; zigottan itibaren yetişmiş kişi oluşana kadar geçen süreçtir. Çok hücreli canlılarda bu süreç hücrelerin bölünmesi ve farklılaşması ila olur.

Hareket

Tüm canlılar hareket edebilirler. Bu hareket mekanizması tüm canlılarda tıpkı şekilde olmaz. Bazı canlılar yer değiştirme hareketi yapar iken bazıları yalnızca belli yapılarını hareket ettirebilir yahut yaşadığı çevrenin hareketi yardımıyla yer değiştirebilir. Tek hücreli canlıların bazılarında kamçı, sil yahut üçkağıtçı ayak gibi yapılar yer alır. Bu yapılarını kullanarak aktif olarak hareket ederler. Bitkilerde şayet yer değiştirme hareketi görülmez. Çeşitli sebepler sebebi ila tropizma
(yönelme) ve nasti (irkilme) hareketler görülür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu